Kde jsou Zejdovic sůčka?

Nejdůležitější a nejostřeji sledovanou informací, která mnoha lidem chybí v nově zrozeném linku http://www.aecr.cz/letecka-akrobacie/ je informace o situaci okolo akrobatických sůček. Kromě toho, že oficiálním přiznáním tohoto oboru také snad dojde k přiznání tržeb a jejich odvodu do kasy AeČR, je také naděje, že se brzo vyjasní zašantročené vlastnické vztahy a možnost přístupu všech akrobatů k těmto strojům za normální ceny.

Poslední známá Bajzíkem zveřejněná informace říká, že státem zakoupená sůčka už jsou jen z poloviny vlastnictvím AeČR. Kdy se na nových stránkách dozvíme, jaká je skutečnost??

Další informace z jiných zdrojů říká, že hnízdo sůček je vytunelované a zadlužené až po uši. Přesto se Bajzík stal členem akrobatické komise.

Podobně informace z jiných zdrojů mluví o Ramertovi, který má vůči AeČR vzrůstající dluh, který se snaží umořit politickou činností v AeČR. Jak klasické že? Máš průšvih, bež do politiky abys to mohl ututlat..

Kdy bude zveřejněný přesný seznam státní akrobatické techniky s kalendářem a rozpisem využití pro celou akrobatickou sezonu?
KLIN

http://www.cs-letectvi.cz/obrazky/suchoj-su-31/suchoj-su-31-2t.jpg