OSBOX a stálé boxy na letištích – ÚCL je nedoporučuje

I přesto, že se v předchozím článku dotazujeme ÚCL co si o OSBOXu myslí, bylo v této věci vykomunikováno a “oťukáno” mnoho věci. Jednou z nich je možnost ponechání vytýčení akrobatického boxu trvale na letišti. Odpvěď z ÚCL zněla:

Zdravím a preposilam odpověď od letistaru
p.n.

K trvalému boxu:

Značení barvy bílé o základních rozměrech boxu 1000 x 1000 m
Skládá se z rohových značek, postraních značek a záměrného kříže
celkový počet segmentů: 24

S ohledem na výraznou podobnost s prahovými a postranními značkami nezpevněné RWY považujeme trvalé vytýčení na letišti za nevhodné, způsobující možný klamavý význam pro uživatele.

Doporučujeme nadále umisťovat tyto značky pouze na dobu nutnou v termínech konání příslušných akrobatických soutěží či veřejných vystoupení.
Ing.Lukáš KOLÍN


Tolik, ÚCL, doporučení je potřeba dodržet..

http://www.advancedaerobaticteam.com/images/Aerobatic-Box.jpg