Jitka Seitlová, obdržela za dlouholetou ochranu obyvatel před hlukem cenu ZLATÝ DECIBEL!

Během galavečera ZLATÝ DECIBEL – Décibel D´Or Praha 2012 v předvečer svátku sv. Václava v Poslanecké sněmovně Paramentu ČR, spojeného s předáváním ocenění za přínos při snižování zdravotních rizik z hluku v roce 2012, bylo mezinárodní odbornou porotou rozhodnuto udělit mimořádnou cenu za dlouhodobé úsilí o zmírňování dopadu hluku na zdraví obyvatel České republiky a zejména za jednoznačné odmítnutí věcného záměru Zákona o hluku, představeného letos 17. dubna Ministerstvem zdravotnictví ČR, pro jeho mimořádně nízkou odbornou úroveň, zástupkyni Veřejného ochránce práv, Jitce Seitlové.

Včera, v pátek 21. prosince, z pověření presidenta Národní hlukové observatoře ČR, Ladislava Kunerta, zástupkyni Veřejného ochránce práv, Jitce Seitlové, cenu předali první vicepresidentka NHO-C, JUDr. Jana Dudová, Ph.D., a člen NHO a předseda občanského sdružení Kolínsko, Josef Novák.