Dobrá zpráva o letišti Vodochody

Konečně dobrá zpráva o letišti Vodochody (LKVO). Dočetl jsem se, že ve čtvrtek, 23. Ledna 2014, se uskutečnilo první jednání pracovní komise k záměru rozšíření LKVO. Co je to za komisi ? Rada Středočeského kraje ji schválila jako svůj poradní orgán. Členy komise jsou vedle středočeského hejtmana Josefa Řiháka a jeho náměstka pro oblast životního prostředí a zemědělství Marka Semeráda starostové dotčených obcí a zástupci občanských sdružení v regionu. Např. novopečený místopředseda ODS a starosta obce Líbeznice Martin Kupka, starostka obce Panenské Břežany Ljuba Loukotová, předseda občanského sdružení Klidná Bášť Petr Utěkal a další. Jenom nevím, zda je v komisi také někdo z mého města – Odoleny Vody.
Důvod k založení komise poskytlo MŽP ČR, které 29. října 2013 vydalo souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Letiště Vodochody“ na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA). Drtivá většina obyvatel regionu je přesvědčena, že studie EIA je chybná. Nepočítá se synergickými vlivy stavby, nezohledňuje, že negativní vlivy, jako například hluk, prašnost, velká dopravní zátěž a další, se sčítají. Nebyly vypořádány všechny připomínky obyvatel obcí dotčených provozem letiště, MŽP rovněž nevzalo vůbec v potaz výsledky obecních referend, v nichž se místní občané jednoznačně postavili proti rozšíření letiště. Studie EIA stanovuje celkem 124 podmínek, které je nutné splnit. To je, samozřejmě, nesmysl. Splnění podmínek ve studii EIA není podle zákona jakkoliv vymahatelné. Bývalý evropský komisař Vladimír Špidla upozorňuje také na skutečnost, že studie EIA k LKVO není v souladu s legislativou Evropské unie.
Zdá se, že pro záměr Penty se mění situace. Penta věnovala v minulých létech obrovské úsilí a zdroje pro lobování za svůj šílený záměr mezi politiky. Evidentně v tom byla dosti úspěšná. Nechci spekulovat, zda za „úspěchy“ Penty byly zkušenosti a schopnosti generála Lorenze nebo praktiky popsané ve slovenské kauze „Gorila“. S masivními výměnami politiků v poslední době přichází mnohé úsilí Penty nazmar. A to je dobrá zpráva pro lidi v regionu.

Přeji pěkný a klidný den.
JN