Výsledky šetření LN letounu PS 28 CRUISER

V souladu ustanovením 6.4 Annex 13 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví švýcarský orgán pro šetření leteckých nehod ( STSB ), po skončení šetření příčin fatální letecké nehody letounu PS28, poznávací značky PS-28 Cruiser, HB-WXC, která se stala ve Švýcarsku dne 21. 6. 2014, zaslal Ústavu pro zjišťování příčin leteckých nehod zastupujícímu ČR jako Stát výroby závěrečnou zprávu.
Zpráva byla vydána ve francouzském jazyce, který je jedním z oficiálních jazyků ICAO:

vice
http://uzpln.cz/novinka/setreni-ln-ps-28-cruiser