Je Váš aeroklub politický nebo již systémový?

Výborně! Máme tady řadu dotazů od “běžných” aeroklubáků, tedy od členů kteří nikdy nebyli v žádné aeroklubové funkci. Hned několik čtenářů si žádá polopatické vysvětlení fungování dvou aeroklubových systémů – světů. Věc si posoudíme z několika hledisek:
– důvody kandidatury funkcionářů
– cíle aeroklubu a jeho strategie rozvoje
– vnitřní vztahy mezi lidmi v aeroklubu
– působení aeroklubu navenek
– řešení problémů
– statistika vývoje aeroklubu od jejioh vzniku
– nástěnky – internetové věstníky

Politický aeroklub
Nejdříve to horší 🙂
Budou opět volby do funkcí v aeroklubech v průběhu členských schůzí v únoru. V politickém aeroklubu jde vždy o soupeření dvou skupin, které si chtějí prosadit svoje kandidáty do funkcí v aeroklubu. Zákonitě jde o souboj dvou znesvářených skupin. Dělá se tedy politika, více či méně špinavá. Žádná politika není čistá, využívají se výtky, pomluvy a podrazy. Kandidáti většinou kandidují proto, že jejich funkce nese profit. Nemusí to být jenom peníze v přímém světle, stačí jen benefity, které funkce nese. Ve finále se tyto benefity stejně promění v peníze:) Aeroklub s dvěma znesvářenými skupinami, není nic dobrého pro budoucnost a nevytváří dobrou partu.. Navenek takový aeroklub nefunguje také dobře. Funkcionáře na letišti je potřeba hledat, když je problém, tak se jednoduše zapřou, nebo nechají zapřít. Kde funkcionář může, ta zamete problém pod koberec jakoby by nikdy nebyl.. A statistiky a výkony aeroklubů? Nějaká čísla? Chraň Vás Bůh, abyste se o takovéto věci zajímali! Se zlou se potážete! A nějaká nástěnka, kde by se řadový aeroklubák dozvěděl pravidelné informace? Ani omylem? Internetový věstník? A k čemu? Co by se tam asi tak mělo psát?

Systémový aeroklub
Má jediné místo – office, kde se řeší všechny problémy od rána do večera. Ideálně obsazené aktuálním, nebo bývalým členem aeroklubu. V tomto “mozku” aeroklubu se sbíhají veškeré informace o dění aeroklubu jak aktuální, tak statisticky minulé, tak se dělají plány do budoucnosti. A to jak praktické roční, tak logistické na 16 týdnů dopředu. Systém fungování aeroklubu je daný aeroklubovým řádem a tím to hasne. Kancelář podle něj jede jako počítač podle programu. Na každou situaci je jasně daný proces, který je potřeba “sjet” aby vše bylo v pořádku. V aeroklubu nepanuje žádné napětí, všichni členové pravidla znají a dodržují je. Zároveň vědí, že pokud něco nezafunguje, je možné jít na schůzi a tam podat podnět ke změně fungování věci. Celý aeroklub tedy táhne za jeden provaz. Z toho samozřejmě plynou strategické a taktické cíle aeroklubu se kterými jsou všichni členové seznámeni. Aeroklub navenek díky kanceláři působí vysoce organizovaně, Každému členovi je ihned poskytnuta služba stejně, jako každému návštěvníkovi aeroklubu. O každém členovi aeroklubu má kancelář okamžitý aktuální přehled – medical, stav konta, rozlétanost, jeho požadavky na výcvik a jeho cíle v aeroklubu. Kancelář je de facto malou soudní síní, kde se jakékoliv větší či menší spory řeší okamžitě ke prospěchu obou stran. Kancelář je samozřejmě ve spojení se startem, není třeba tedy nikoho složitě hledat. Každá kancelář je obložena nástěnkami, tolik nepopulární věcí v Česku od dob pelíšků:) Nevisí však na nich máničky v podobě syna Gagarina, ale velice výživné informace, jako jsou seznamy strojů v provozu a mimi provoz, počte hodin do prohlídek, expirační datumy kvalifikací pilotů, seznamy instruktorů a funkcí v aeroklubu, kontakty na klíčové lidi aeroklubuatd atd atd Internetový ale i tištěný věstník informující všechny členy o dění aktuálním i budoucím je samozřejmostí. Funkcionáře do takového aeroklubu je potřeba hledat, protože všichni vědí, že je to hodně práce na úkor jeho vlastního létání. A také velká zodpovědnost za to, že daný systém, podle kterého aeroklub jede, bude nadále zlepšován. Funkcionář tedy není parazitem v aeroklubu který čerpá benefity, ale člověkem, který odvádí pro aeroklub poctivou právi po dobu svého zvolení. Systémový aeroklub poznáte na první pohled a první kontakt. Ihned po příchodu do takové aeroklubu se Vám dostane veškerých služeb, které aeroklub nabízí. Vše se řeší na jednom místě, nemusíte nikoho složitě hledat, nebo na někoho hodiny čekat..

Pojízdný office
V mnoha meších aeroklubech si kancelář vozejí sebou na start. Budova a hangár zůstane po vyndání techniky zavřený, avšak kancelář funguje v polovině autobusu na startu, který je k takovému účelu řádně vybaven. Tedy má invertor na počítačovou přípojku a tím pádem vše běží v terénu v polních podmínkách stejně, jako v kamenné kanceláři.

Sumasumárum
Tak už snad pochopili všichni:) V systémovém aeroklubu není žádná politika. Tu nahrazuje systém, ke které,mu má možnost se kdokoliv přímo vyjádřit a usilovat o jeho změnu. Aeroklub funguej pro aeroklubáky a ne po nějakého spekulanta a vyčůránka, který si z něho udělal soukromý podnik a z aeroklubáků otroky svých zájmů.. Není to mnohem lepší systém než již přežité politikaření?