Nehoda na LKKT

Popis:
Dne 7. srpna 2017 ÚZPLN obdržel hlášení o parašutistické nehodě na LKKT. Na letišti v Klatovech probíhalo mezinárodní soustředění na vytváření velkých RW formací, za účelem vytvoření německého národního rekordu. Celkem 80 parašutistů provedlo seskok ze 4 letounů z výšky 4800 m AGL a začalo vytvářet předem domluvený obrazec. Ve výšce cca 1800 m AGL se skupina rozdělila, parašutisté aktivovali své padáky a postupně přistávali po obou stranách RWY 09. Během finálního sestupu na přistání do prostoru jižně od RWY 09 se ve výšce cca 300 m AGL dva zkušení parašutisté (cizí státní příslušníci) na zcela funkčních padácích srazili.
„Horní“ parašutista se při nárazu do vrchlíku lehce zranil. Odhodil hlavní padák a ihned aktivoval záložní padák, na kterém bezpečně přistál. „Dolní“ parašutista krátce letěl na poškozeném hlavním padáku, který následně odhodil. Po krátké výdrži ve volném pádu aktivoval záložní padák, jehož vrchlík se otevřel, ale s ohledem na malou výšku dostatečně nezbrzdil rychlost pádu. Parašutista utrpěl při nárazu do země zranění neslučitelná se životem.