Vysazení motoru na trati LKTB-LKKV

Popis:
Dne 18.5. 2017 ve 13,30 LT se dostavil majitel/pilot letounu se třemi cestujícími na pobočku provozovatele letounu se zámyslem provést kondiční navigační let za podmínek IFR na trati LKTB-LKKV. V průběhu letu v blízkosti bodu RAK pilot zaznamenal kolísání otáček motoru spojené s vibracemi. Po kontrole přístrojů v kabině letounu a manipulaci s ovladačem palivové pumpy vyhodnotil situaci jako závadu spojenou s dodávkou paliva do motoru. Pilot se rozhodl pro přerušení letu IFR a k přechodu na let za VFR s bezpečnostním přistáním na LKPS.
V průběhu přistání na letišti Plasy došlo vlivem tvrdého dosednutí letounu na vysoké rychlosti ke kolapsu přední podvozkové nohy, střetu vrtule se zemí a k násilnému zastavení motoru letounu. Po zastavení letounu pilot provedl evakuaci cestujících. Během události nebyl nikdo zraněn.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA JE ZVEŘEJNĚNA SE SOUHLASEM FLYING ACADEMY, S.R.O.