Archive for the ‘Aerovka’ Category

Stará Aerovka zasypaná prachem, my jen závidíme autíčkářům..

Thursday, July 23rd, 2015

http://www.novinky.cz/auto/375480-ridili-jsme-skodu-fabii-pick-up-je-jedina-na-svete.html

Je to smutné, je to tak, na Aerovku znovu padá prach
Pan Zahradník se díky kamarádíčkům Milánka Mikuleckého musel narychlo odstěhovat ze Staré Aerovky. Lehce ověřitelným faktem je, že komplex budov nebyl dodnes převeden a LOM Praha. V budovách se práší, začíná do nich zatékat, rychle degradují. Poctivá práce mnoha lidí a tisíce hodin na zrestaurování tohoto komplexu přijdou brzo vniveč..

Další alegorický vůz Mikuleckého…
Studie využití Staré Aerovky známe všichni, nejsou vůbec nepodobné studii ušatého Blaníka. Jednoduše řečeno, máme tu další důkaz lidské ubohosti a debility… Velká škoda jen, že opět a znovu a znovu a zase znovu na poli leteckém…

Sumasumárum
Je smutné, že musíme přihlížet tomu jak to jinde funguje a s jakým nadšením mladí lidé jinde tvoří. Ve staré Aerovce jsme k tomu měli vše. Bohu žel zvítězila letecká mikulečtina – obyčejná lidsko – letecká blbost………

Mikulecký vyhnán z Letňan?! Palermo skončilo? Nastupuje voják Speychal

Monday, February 25th, 2013

Milánek už skončil. Prý nesmí ani na letiště. Mrknete na justici a nasmějete se jak málokdy. Samo, že je otázka jestli to není z bláta do louže a kde se náš miláček zase jinde objeví a bude někde dělat pro ještě větší kabrnáky ještě větší svinárny.

Podívejme sa na fakta
Co říká justice.cz?

– Mikulecký potom, co se vyhlásil za pouhého zaměstnance, byl nakonec zbaven pozice v SIT PRAGUE. Bohu žel, z toho nejde zatím dovodit co se mezi nimi skutečně stalo a jak se bude situace v Letňanech dále vyvíjet.

– Mikulecký během pěti let zničil dvě třetiny syslů, rozeštval co mohl no a pak zmizel. V posledních dnech se ukázalo, že pozemky letňanského letiště stále drží lidi, co privatizovali CKD. Dceřiné společnosti v UK jsou samozřejmě jenom zástěrky. Tito lidí si navíc koupili v dražbě jižní část areálu Aerovky, tzv. střelnici, tj. hangár č. 1, hangár č. 2 je aeroklub. O všechny další hangáry se stará Zahradník ve Staré Aerovce, tedy hangáry 3,4,5,6.

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a220486&typ=full&klic=awange

Životopis p. Speychala se dá nalézt přímo na stránkách LKLT
http://www.letnany-airport.cz/3-den-letiste-praha-letnany-poprve-s-komentarem

Sumasumárum
Ten, kdo měl být pryč již dávno, zůstal na svém místě pět let. Bez jakéhokoliv leteckého a manažerského vzdělání se pokoušel řídit letiště na okraji Prahy. Jak to vypadalo a co se všechno dělo, jsme mohli sledovat v přímém přenosu:http://aeronoviny.cz/category/mikulecky/ V přímém přenosu budeme také sledovat, co české letecké komunitě předvede pan Speychal. Nezbývá než si přát, aby jako člověk s vojenským bagroundem řádně zavelel a udělal na letišti v Letňanech konečně pořádek, urovnal vztahy s celým okolím a letiště konečně začalo normálně fungovat. Moc si to v Aeronovinách přejeme a novému veliteli držíme palce!

Kontrolní mechanismy v letecké výrobě Precizita, poctivost, spolehlivost

Friday, April 13th, 2012

Dříve, než začneme s ukázkou ruční výroby prvního dílu našeho celonárodního CNC, je potřeba popsat nebo stanovit “ducha letecké výroby”. Jinými slovy, kadeti v naší školní letecké továrně by měli od prvního dne být jasně seznámeni se skutečností, že v letecké výrobě se kontroluje v mnohem širším měřítku, než je tomu v jiných průmyslových odvětvích. Kadetům je potřeba vysvětlit, že odfláknutá práce, nemá v letectví co dělat. je jim potřeba vysvětlit, že po nich ve výrobě i v provozu na letišti bude požadována precizita, poctivost spolehlivost a ochota se duchu spolehlivosti výrobku naprosto podřídit.

Automatický punc kvality výrobku z letecké továrny

Výrobek vyrobený v letecké továrně nese v mysli laické veřejnosti automaticky punc kvality. Tento punc je záležitostí dlouhodobého charakteru a je výsledkem poctivé práce našich otců a dědů. Pro nás z toho plyne povinnost v tomto trendu pokračovat a dělat vše proto, aby z naší letecké školní továrny nevycházely zmetky, ale pouze vysoce kvalitní, vysoce jakostní výrobky. Lze říci, že jsme ještě nic nevyrobili, ale už máme na trhu kvalitativní náskok, protože náš výrobek bude vyroben v letecké továrně. Tohoto dědictví je potřeba si vážit a také udělat vše proto, aby bylo nadále rozvíjeno.

Jak je to ve výrobě
Kontrolních mechanismů pro ověřování souladu výroby s podmínkami stanovenými leteckými předpisy, technologickými postupy, předpisy o bezpečnosti práce a řadou dalších předpisů, je celá řada. Tyto mechanizmy se stále vyvíjejí, velkou část kontroly nad výrobou jsou schopny provádět počítače. Pro naše účely letecké školní továrny zůstaneme u nejstaršího, klasického systému kontroly – kontrolorů výroby. Tedy lidí, kteří výrobek v každé fázi jeho výroby zkontrolují, podepíší se v kontrolním archu do příslušného políčka a výroba může pokračovat. V továrnách za socialismu to chodila tak, že dělník, který pracoval na lince delší dobu spolehlivě, dostal “samokontrolu”. To bylo pro dělníka ocenění jak morální před celým kolektivem, tak po finanční stránce formou vyššího platu. Samokontrola tedy nebylo nic jiného, než spolehlivě doložená schopnost dělníka odvést dobrou práci a tu si sám po sobě také zkontrolovat. Již učni ve výrobě byli vedeni ke koncentraci na práci, kontrole práce v jejím průběhu a k dalšímu provedení kontroly odvedené práce po sobě samém.

Když je hotovo, vrať se k tomu a kontroluj to
Když namalujete díry, zkontrolujte je, než začnete vrtat, dvakrát měř a jednou řež – staré heslo našich dědů “fachmanů”. Když utahnete všechny šrouby ve spoji, vraťte se k práci a ještě jednou vše zkontrolujte. Je jedno, že jste si 100% jisti, že jste utahli všechny šrouby. Správný letecký mechanik má klid v duši až potom, co svoji práci znovu zkontroloval. Musí to pro něj být zažitý mechanismus-automatismus.

Sumasumárum:
Dvakrát měř jednou řež, kontroluj po sobě, udržuj pořádek, jsi v letecké továrně. Zásady ducha kvality výrobku, který Leteckou školní továrnu Aerovka opustí. Čím dříve tyto zásady děti naučíme, tím kvalitnější práci od nich získáme.

http://afghanbestwaytransportation.com/images/quality-control.png

Technologická připravenost Aerovky

Wednesday, April 11th, 2012

Soustruh, vrtačky, pily, lis ohýbačka, kompresor, nůžky elektrické padací, svářečky, flexy, dále pak svěráky, ponky ruční nářadí a to je asi všechno. Potřebovali bychom pěknou frézu a bylo by to dobrý.

Tolik dopis a přání pana Zahradníka o technologické připravenosti Aerovky v tuto chvíli. Nic moc, že áno, ale od někud se holt začít musí..
Budem tedy stavět frézku, ne frézu, protože fréza je to co se dává do vřetene frézky, aby se s tím mohlo obrábět. Tedy fréza je obráběcí nástroj!

Technologická připravenost
O tomto pojmu jsme se již okrajově zmínili v Air transport managementu. Co to tedy je ta “Technologická připravenost” v našem konkrétním případě? Není to nic jiného, než schopnost firmy splnit zakázku jak po stránce strojního vybavení, tak po stránce znalostí obsluhy strojního vybavení. Stoj bez dobrého operátora je nám k ničemu, stejně jako dobrý operátor bez stroje. Když se podíváte do pracovních agentur na nabídky práce, zjistíte, že po obsluze CNC strojů je obrovský hlad. Stroj dokáže koupit každý vekslák, ale obsluhovat “CNC dělo” za několik milionů Eur, neudělat chybu a nevybourat půl výrobní haly, to už chce nějakou tu zkušenost a praxi. Jednoduše řečeno, technologická připravenost je schopnost firmy rychle zvládnout danou zakázku v požadovaném čase, kvalitě a co nejnižší ceně.

Na základě výše uvedených informací tedy můžeme říci, že technologiká připravenost Staré Aerovky je asi taková, jaká byla v době ruční výroby letadel na počátku minulého století 😀

Začínáme linkou na ruční výrobu CNC frézky
Potřebujeme tedy frézku. Pořizovat nějakou starou z dob druhé války nemá smysl, dnes se frézuje na CNC strojích. Postavíme si tedy CNC frézku a zároveň linku na ruční výrobu CNC frézek, ve které se záměrně budeme vyhýbat jakékoliv automatizaci. Bude to tedy školní linka na výrobu CNC stroje, kterou budeme trvale udržovat i poté, kdy dosáhneme první mety v podobě skutečně fungujícího CNC stroje na němž bychom mohli lehce vyrobit jeho bratříčky mnohem rychleji a chtělo by se říci, přesněji. Ale to není až tak pravda, jsme v letectví, kde i ruční výroba musí být přesná a dvakráte zkontrolována.

Hotové CNC stroje nakonec prodáme za náklady. Prodáme jej snadno, protože lidí, škol a firem, které chtějí levné a kvalitní CNC a navíc pouze za cenu materiálu, je haba děj.. Ještě budeme mít pořadník 🙂

Stará Aerovka – letecké technologické centrum pro Česko-Slovensko
Jak již bylo uvedeno v rozboru pracovního názvu Aerovky, bude se pracovat v “open source” prostředí. Tedy stavba bude probíhat veřejně, otevřeně podle jednotného plánu. K současným 42 stavitelům se k ní může kdokoliv přidat a požádat Aerovku a radu, nebo pomoc s technologií, kterou sám doma nezvládne. Ne každý má doma, nebo ve svém okolí možnost nadělit velké díly, nebo třeba vrtat velké otvory. V paneláku v 8. poschodí to jde těžko, ale přeci existuje řada borců, kteří si v paneláku postavili svoje letadlo. Jedním z nich, je třeba známý pan konstruktér Šimůnek. 🙂

Budeme tedy postupně do Aerovky přidávat jednu technologii po druhé, zavádět nová pracoviště a tím pádem navyšovat její technologickou připravenost.

Samozřejmě a logicky, budeme také navyšovat technologickou připravenost v dílnách stavitelů po celé republice, kteří s námi budou spolupracovat. Samozřejmě a logicky podruhé, co si oni udělají se svým strojem, zda si ho ponechají pro svoje účely, začnou s ním podnikat nebo ho také prodají a postaví si další, je již jejich problém a nám do toho samozřejmě nic není..

Stará Aerovka, nový název: 1. Československá Letecká Školní Továrna

Wednesday, April 11th, 2012

Oznámení o spojení Aerovky a ČNA Oxford již máme za sebou. Ti, kteří jej čekali, dále čekají kam se věci vyvinou. Ti, kteří jej nečekali, ještě rozdýchávají šok 🙂 Mácha v Letňanech, to je poprask:) Hehe 🙂

Jdeme tedy na věc. Abychom aspoň trochu ukojili zvědavost, je potřeba vysvětlit nadpis a důvod nového, zatím pracovního názvu Staré aerovky. Rozebereme si jej pěkně po kouskách:

– 1. První přeci je ne? nebo už něco takového bylo?

– Československá – Ano, je česko-slovenská, protože máme po česko-slovensku v tuto chvíli 42 pracovišť – tedy lidí se zájem o stavbu letadel a CNC strojů doma. Dva z toho jsou na Slovensku – Košice a Bratislava. Nemáme žádný důvod tyto nadějné stavitele nevzít mezi sebe. A taky máme jedno Tondu košo-benešovana, kterého nelze zařadit 🙂

– Letecká: Ano, cílem této akce je obnovit leteckou výrobu v Aerovce
A proč ne? Pan Kabeš v leteckém heavenu bude mít jistě radost:)

– Školní Továrna: Tím to začne a tím to bude pokračovat. Školní úsek nikdy nebude zrušen a to i v případě jakékoliv zakázky pro Aerovku. Proč by měli učni pilovat účka a pak je hodit do koše, když se mohou podílet rovnou na výrobě? Mnohaletý nesmysl že áno! Když se kdysi kovářský učeň učil u kováře, také nevyráběl kraviny, které pak putovaly do koše, ale rovnou se podílel na výrobě…

Prohlédli jsem si simulátor na ČVUT

Thursday, March 3rd, 2011

Spolu se zástupci LAA jsme se zúčastnili předvedení leteckého motion simulátoru lehkého a ultralehkého letadla vyvíjeného na ČVUT ve spolupráci s firmou Pragolet

Naděje na využití tohoto simulátoru pro naše kadety jsou v tuto chvíli pouze teoretické, protože projekt byl původně vyvíjen jako pouťová atrakce. Naděje umírá poslední, možnosti integrace simulátoru do výcvikového systému kadetů právě projednáváme.

Luboš Zahradník Stará Aerovka

http://www.budit.cz//cs/newslettery/newsletter-c-8/simulator-lehkeho-a-ultralehkeho-letadla.html

http://www.budit.cz/cs/newslettery/newsletter-c-8/simulator-lehkeho-a-ultralehkeho-letadla/1.jpg

http://www.pragolet.cz/clanky/images/vajicko_obr_10.jpg

Kadet spatřil světlo..

Wednesday, March 2nd, 2011

Má smysl nějaký komentář ? 😉

http://aeronoviny.cz/images/postavte_vetrone.jpg

http://aeronoviny.cz/images/postavte_vetrone.jpg

Milánkovy sny skončily v pohádkovém světě. Kdo přijde po něm?

Monday, February 14th, 2011

– Pohádkově bohatá firma donedávna Skyinvest provozující síť letišť potichu změnila náplň práce, síť se asi potrhala 🙂

– povel gazdíčku k noze, štěkni až písknu, už přestal fungovat..

– celostátní idnes vyměnil lokální plátek Metro

akrobatické tričko asi už sežraly myši…

výcvik posádek na Baťovu elektru se nějak seknul

Susmasumárum, Milánkův vylhaný letecký svět se sesypal jako domeček z karet a pokud se Milánek opět nespojí s nějakým poslaneckým čertem co se nechá ukecat, bude od něho pravděpodobně pokoj.

Nedělejme si však iluze, že tímto útoky na dílo, které za dlouhá léta pan Zahradník vybudoval, skončily. Přiznejme si, že v Česku jsou mnohem šikovnější “lobisté-paraziti”, kteří pracují mnohem inteligentněji a hlavně v pozdí a potichu. Pohledem z tohoto úhlu můžeme být v podstatě rádi, že Milánek měl ve věcech neskutečný bordel a směšnými akcemi za pomoci úplatných novinářů dokopal co mohl. Být to někdo jen o trochu šikovnější, byl pan Zahradník v tuto chvíli dávno na ulici..

A znovu, nedělejme si iluze, že milánkové-paraziti, jsou v českém letectví něčím novým! Byli bychom pěkně naivními hlupáky! Podobné parazitální živly existovaly i v historických dobách. Krásnou ukázkou je Masarykova letecká liga. Obranu MLL měli naši dědové zařízenou od prvního dne a velice šikovně. Jakýsi obraný štít proti parazitům tehdy tvořila skupinka poslanců, na které se vedení MLL obracelo pokaždé, když se začal nějaký parazit sápat po majetku MLL. Lze říci, že dnešní Parlamentní letecká komise je následovníkem toho klubu poslanců z doby Masaryka.

Bohu žel, dnešní Parlamentní letecká komise nese sice název správný, avšak když se podíváme na prezenční listinu, najedeme v ní v první řadě sedět všechny parazity, kteří čekají na informace z první ruky aby byli v první řadě ve chvíli, kdy se budou rozdělovat státní dotace. Jistě každý s námi souhlasí, že taková věc by se za Masaryka nikdy nestala a mezi poslance rozhodující o letectví by neproklouzla ani myš.. Jsou to dnes v ČR skutečně divné poměry…….

Při pohledu na výkaz vychovaných děti ve Staré Aerovce, jistě každý uzná, že přenechání tohoto díla žralokům kteří si na Aerovku brousí zuby, by byla velká škoda. Uvidíme, co přinese historie v budoucnosti…

Větší rozlišení zde:http://aeronoviny.cz/images/programy_aerovka.jpg

http://aeronoviny.cz/images/programy_aerovka.jpg

Bude Stará Aerovka opravdu památkou?

Monday, February 14th, 2011

Jak plyne z odpovědi z ministerstva kultury, žádost byla skutečně podána.
O dalším vývoji budeme informovat. Odpověď najdete zde:

http://aeronoviny.cz/storage/SKMBT_C30011021415330.pdf

Související články zde:
http://aeronoviny.cz/2011/01/26/otevreny-dopis-ministru-kultury-cr/

a
http://aeronoviny.cz/2011/01/30/seznam-utoku-na-starou-aerovku/

KLIN

Milánkovi ubližují zlí lidé! Šikanují ho!

Tuesday, February 1st, 2011

To je ale najednou špatný svět v těch leteckých Letňanech! Dokud Milánek kladl betonové bloky a stavěl ploty před objekty svých sousedů, bylo vše v pořádku. Teď se však situace obrátila o 180 stupňů, protože lidé si také dlouho ubližovat nenechají a Milánek sklízí co zasel. Nechtěná bohatá úroda se mu sype skutečně ze všech stran:
– z obecního úřadu – lidé jsou také voliči o ty se každý politik bojí páč jak říká Zeman “každej Franta dobrej”
– ze stavebního úřadu, protože vyštěrkované a pomalu a nenápadně rozšiřované parkoviště na chráněném území také není zrovna košer..
– z občanských sdružení, kterým se nelíbí omezený vstup na letiště, chybějící sysli, zrušené cyklostezky, golfové odpaliště na jednom úřadě vydávané za leteckou stavbu, na druhém úřadě za provozní stavbu a mnoho dalších věcí..

Velké rozlišení článku z deníku Metro ze dne 31.1.2011 najdete zde http://aeronoviny.cz/images/milanek_metro_31_1_20011.jpg

http://aeronoviny.cz/images/milanek_metro_31_1_20011.jpg