Archive for the ‘Airmanship’ Category

Na Péráku prší pravda o celkové situaci v leteckých školách…..

Sunday, September 23rd, 2012

Velice pěkné vlákno se na flightsim.cz rozjelo po upozornění na článek Gonza. Paradoxně velice krátký, avšak ukazující “jádro pudla” létání!
Takže hurá tam kudy tudy – velice poučný strom který ukazuje, že peníze v letectví neznamenají tolik a zdaleka nemají takový vliv, jako je tomu v jiných oborech ! A je to jen a jen dobře! Pokud se nadále bude uvažovat tímto směrem, rozum v českém letectví dostane brzo zelenou.. Škoda, že se tak nestalo před dvaceti lety…
Suamasumárum
Žádáme Kumodebily a Tragédy, aby se do této diskuze laskavě nepletli 😉

Airmanship chtějí všichni Ale dávají potom prostor k jeho naplnění?

Wednesday, July 11th, 2012

Aby pilot pro firmu žil a bojoval za ní na trhu, to je sen každého zaměstnavatele hned po snu základním – sehnat pilota, který mu neudělá kraksnu, někoho nezabije a tím nezlikviduje celou firmu. A tak když se pilot přijímá, bere se v úvahu kdeco a pak se zkoumá, zda to má perspektivu.

A co opačný pohled?
Dnes je doba, kdy opačná strana mince je jaksi hluboce pozapomenuta. Zaměstnavatelé jaksi zapomínají, že ke kontraktu který má fungovat, je potřeba dvou naprosto rovnocenných subjektů. A tak se stává, že zaměstnavatel hledá v hloubi pilota Airmanship a když přijde na to ten Airmansihp naplnit, najednou pilot zjistí, že ono to jaksi nejde, protože firma má napjaté cashflow a na nějaký přitroublý Airmanship nezbývají peníze.

Zaměstnavatel kontroluje škrtí a buzeruje
go around – svoboda rozhodnutí kapitána letu. Jeli to potřeba, je to také potřeba udělat. Proč by měl jít pilot někomu ve firmě vysvětlovat vícenáklady?

deicing – proč nemůže mít pilot jistotu, ušetřit pár desítek dolarů za odmrazení a věřit, že se sníh odfoukne v průběhu vzletu?

diversion – proč by se měl pilot nechat nutit k rozhodnutí, které je v příkrém rozporu s minimy a dalšími pravidly?

minimální výbava stroje – proč by měl pilot letět se strojem, kterému chybí základní vybavení?

stávkokazi a tlak na ego – proč je ve firmě dovoleno přenechat let odvážnějšímu, který zariskuje a poletí pod minimy jen aby firma vydělala?

Co je dražší? Život, nebo hodiny u firmy na black listu??
Je doba, kdy jsou začínající piloti nuceni vzít cokoliv a u kohokoliv, jen proto aby drahá mokrá licence s nulou hodin v ceně papíru, začala nabývat na svojí prodejnosti v praxi. Pak už to začne jít samo. Kolik lidí už takto špatně skončilo v minulosti a kolik jich ještě tak špatně skončí? Vzpomeňme na hada kterému se podařilo uniknout ze zavazadlového prostoru.

Sumasumárum
Každá mince má dvě strany. Nelze jen Airmanship vyžadovat, ale také je mu potřeba dát prostor. A ten prostor v mnoha firmách piloti prostě nemají i přesto, že v průběhu přijímacích pohovorů se zdá, že prvním pravidlem na jehož základě je firma provozována je právě požadavek na bezpečnost a z ní plynoucí možnost plně rozvinutého Airmanshipu. Jak je vidět, není Airmanship jen věcí na straně pilota, ale pilot k němu musí také získat od svého zaměstnavatele prostor. Zde pak logicky vyvstává otázka: Není lepší létat někde pro charitu, kde pilota nikdo nenutí k nějakým limitům a kde jde jen o to dopravit náklad nebo lidi na místo určení bez stresu a jiných tlaků a omezení?

Kdo buduje Airmanship? Škola, první instruktor a smrt kamarádů

Tuesday, July 10th, 2012

V nadpise jsou tři atributy, které mají největší vliv na budování Airmanshipu.

První instruktor
Tento bod jistě potvrdí každý pilot. Nikdo na svého prvního instruktora nezapomene celý život. Byl to on, kdo ho naučil první krůčky. Jak nasadit padák, otevřít kabinu, nastoupit do letadla atd atd a ještě mnohokráte atd.. Měl to být také on, kdo měl žáka naučit pokoře ke vzduchu, pokoře ke stroji, pokoře ke svému okolí, základnímu umění dívat se ven a přivést jej k uvědomění, že niky není ve vzduchu sám, ale má kolem sebe jiný provoz. Jak je vidět, každý, kdo přemýšlí o létání, by měl dobře zvážit, kdo bude ten s kým sedne poprvé do letadla. Zcela logicky, nebude to instruktor s dvěma stovkama hodin ve věku dvaceti let, ale padesátiletý pán-douda, který létá celý život a již něco zažil. Jinými slovy, je třeba se učit od lidí, ze kterých Airmanship a pokora k létání doslova srší. A to se pozná velice snadno na první pohled.

Škola letecká
14-15 leté kadety směřujeme do leteckých škol do maturitních oborů. Učitelé v těchto školách jsou od toho, aby zájem kadetů o létání utužili a řádně je připravili na svoje povolání.

Smrt kamarádů
Kdo prožil v letectví nějakou tu desítku let, dokáže Bohu žel, také vyjmenovat nějakou desítku kamarádů, kteří již nežijí. Zabili se nejčastěji vlastní vinou, nebo méně často díky technické závadě.

Blázen je ten, kdo se v letectví učí na vlastních chybách.
V letectví máme naprosto dokonalý systém evidence, vyšetřování a rozborů leteckých nehod. Byť je to často o smrti, je ta hrana, to skutečné ostří, které Airmanship formuje opravdu velice účinně. Z některých zápisů běhá mráz po zádech a to je ten správný nástroj, který v pilotovi buduje tu správnou pokoru vůči stroji, počasí a celkovému prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme. Nikdo z nás nelítá ve vákuu, ovlivňujeme svou činností jeden druhého často mnohem více, než bychom si v daném okamžiku mysleli..

Mezidobí výcviku
Další instruktoři, další školy další výcviková zařízení v životě pilota už je vždy jen a pouze srovnávání s tím prvním, co pilot ve svém leteckém životě poznal.

Ideální poznání je……?
A co je ideální poznání? No přece takové, nebo takový okamžik, kdy pilot po desáté zkušenosti s desátým instruktorem zjistí, že ten, co ho učil létat jako první od základů, byl ten nejlepší a všichni další mu nesahali ani po kolena. Jste pilot a máte v tuto chvíli opačný pocit? Učil Vás trouba, divíte se teď, že jste to vůbec přežili a děkujete až pátému učiteli létání, že Vás konečně něco naučil? Pak ale věřte, že chyba je především ve Vás, protože jste si Vy sami vybrali špatného učitele, který se sám ještě možná za Vaše peníze učil létat na Váš úkor… I takové věci se dějí…

Sumasumárum
Airmanship je věc celého spektra indikátorů podle kterého lze velice přesně posoudit kvalitu pilota a jeho využitelnost pro daný cíl. Jednotlivé body spektra nemají o pilotovi žádnou vypovídací hodnotu. Až jejich celkový souhrn nám ukáže, co za pilota to máme ve skutečnosti před sebou a kam až s ním lze zajít, respektive bezpečně doletět.

Airmanship v praxi Jak funguje desítky let a proč se o něm mlčí

Tuesday, July 10th, 2012

Airmanship je věc stará jako letectví. Jak plyne z předchozích článků, je to “složenina” leteckých teoretických a praktických zkušeností. Bez teoretických znalostí letectví dělat nejde. 600 hodin teorie na CPL/ATPL není žádná letecká škola ale pouze minimální nutná dávka teorie ukončená zkouškami ve formě předem známých otázek, jejichž správné odpovědi se lidé naučí nazpaměť. Ten, kdo se spoléhá na to, že se teorii naučí za pochodu, také spláče nad výdělkem a svou chybu si uvědomí rok před důchodem. Tedy že tu teorii sice v praxi dohnal, ale už je mu houby platná!

Jinými slovy, bez praxe je teorie zbytečná avšak není nebezpečná – kdo nic nedělá nic nezkazí. Praxe bez teorie také nestojí za nic a navíc je nebezpečná. Zkoušet řídit něco, o čem nic nevím, je nebezpečné jak pro člověka samotného, tak pro jeho okolí. Je jedno, zda je řeč o letadle samotném, nebo spolku lidí, kteří se letectvím zabývají.

Zkrácené pořadí kvality Airmanshipu
– voják Navy
– voják RAF či jiné armády
– kadet létající od 14 let vystudovaný v letectví
– kadet létající od 14 let vystudovaný mimo obor
– lidé z GA kteří začali v pozdním věku
– rychlokvaška strojník z komerční výcvikové organizace
Tolik pro orientaci v Airmanshipu, kde z Navy pilota čpí Airmanship ve třiceti letech zatímco u komerčně vyrobené rychlokvašky strojníka, se Airmanshipu často nedočkáme nikdy.

Airmanship – nepsaná pravidla která letectví řídí
Je to tak, bylo to tak a bude tomu vždycky tak a nikdo s tím nic neudělá tak dlouho, dokud budou hmatatelné rozdíly v dosaženém Airmanshipu u jednotlivých pilotů. Bývalí RAF a Navy piloti, kteří přešli k dopravě, v ní také vládnou, vždy vládli a vládnout budou bez ohledu na programy typu MCC a podobné ptákoviny.

Airmanship nezná bratra ani krajana.
Airmanship je čistě osobní záležitost. Je jedno, zda pilot je ze sousedního města, nebo třeba Mongol. Jde čistě o Airmanship – buď to v tom člověku je, nebo to v něm není – tečka!

Zkušení souhlasí, rychlokvašky prskají
Rozdílnost Airmanshipu je logicky kamenem úrazu v posádkách. Ačkoliv mají oba piloti naprosto identický pilotní průkaz, je to právě Airmanship, který musí vzít manažer v úvahu, pokud přijímá piloty a následně z nich skládá posádky. Kdyby tak nečinil, byla by to katastrofa. Zatímco čerstvé rychlokvašky prskají, ti starší piloti již pomalu pochopili, že ono to tak musí být pokud má být pořádek. Rychlokvašky se časem smíří se substitucí Airmanshipu za senioritu a také ustoupí do kouta..

Horké duté hlavy rychlokvašek strojníků.
“Máme přeci stejný piloťák, tak mě musej brát jako plnohodnotného pilota” Nemusej a brát nebudou, o tom se každá rychlokvaška rychle přesvědčí a hledá východisko.

Pilotní odbory, právníci a pojišťovny
Když uznání nepřijde, hledají rychlokvašky pomoc u pochybných organizací jako jsou odbory, právníci, nebo pojišťovny. Všechny tři skupiny patří do jednoho pytle a mají společného jmenovatele- za dlouhé peníze a část z platu, jim slíbí všechny možné jistoty.

A když to nefunguje, tak rychlokvašky žalují
Stěžují si na spoustu arogance a despektu ze stany vojáků, kteří nedělají rozdíly mezi našinec cizinec. Stěžují si na vrozenou falešnou národní hrdost a na moderní xenofobii.

Výsledkem stížností jsou napjaté vztahy a izolace rychlokvašek
Čekal by snad někdo něco jiného? Bohu žel, ač se o tom nepíše, je to běžná věc. V destinaci jsou vojáci do hospody, či do jiných zařízení, rychlokvaška nemá právo, protože vojáci nepotřebují, aby předáci odborů věděli, o čem si ve volním čase mezi sebou povídají. A tak rychlokvaška dřepí na hotelu v internetové kavárně a odtud vypisuje litanie na fora o tom, jak svoje zaměstnání miluje, jak je krásné a jak je v něm šťastný.. A že mu přitom tečou slzy po tváři, protože takovouhle aroganci a nespravedlnost od kolegů nečekal? To přece čtenář fora u obrazovky počítače nevidí…

Sumasumárum
Airmanship je osobní věcí každého pilota. Záleží na něm, jak se rozhodne, v kolika letech se rozhodne a jakou zvolí cestu k jeho vybudování. Jestliže začne jako kadet ve 14 letech, vystuduje letecké školy, má velkou šanci být jednou přirozeně uznávaným pilotem, později manažerem nebo ředitelem, který toho hodně dokáže. Pakliže člověk začne ve třiceti letech přískokem z cizího oboru a max vzděláním gympl, nesmí se divit, že jej kolektiv pilotů zatratí dřív než vůbec začne a jeho názory budou pouze zdrojem zábavy pro zkušení a pro srandu králíkům.. A proč se o tom nemluví? No protože komerční škola přeci nemůže přiznat pravdu a říci někomu, kdo zaplatí za svůj výcvik několik milionů korun, že za svoje peníze má šanci sehnat práci pouze ve velice limitovaném prostoru a že ten piloťák, který na konci drahého výcviku získá, má cenu jen toho papíru, na kterém je natištěný. Bez praxe je k ničemu, nemá žádnou hodnotu.

Gonzo Aviation Jak se na plachtařinu dívali naši předci

Tuesday, July 10th, 2012

Jaký měli názor lidé, kteří se dokázali svolat, domluvit a předkládat praktické argumenty? Tyto informace najdete ve starém článku na tomto linku: http://gonzoaviation.blogspot.sk/2012/07/budoucnost-plachteni-sjezd.html

Airmanship v českém éteru. Hehehe.. Kde není airmanship, tam jsou záchody

Monday, July 9th, 2012

Po prvních článcích o Airmanshipu tu máme reakce naprosto přesné takové, jaké jsme předpokládali. Je to něco jako strojník – použijete to slovíčko a jste tutově Mácha z Aeronovin. Aspoň tak zatím dopadl poměrně známý instruktor na Aerowebu Radim Olbrecht. Opět heheeh!! Mácha má ze zástupců tragédie a kumodebility (co lítá vývrtky ze zatáčky) na flightsimu pěknou bžundu:)

Kde není Airmanship, tam jsou toalety
Vraťme se však ke žhavému tématu Airmanship v Oxfordu. Pořádek musí být, předpisy a bezpečnost se musí dodržovat za každou cenu. Ránu, nebo dokonce smrťák dnes již nikdo neutají, veřejnost o něm díky novinářům ví často dříve, než samotné vyšetřovací orgány. A jak známo, nehoda nebo dokonce tragická nehoda, je hodně špatná reklama a často také znamená konec firmy. Proto není divu, že léta budované image které se dobře prodává, v Oxfordu chrání všemi způsoby. Jak již uvedeno v prvním článku na toto téma, z Airmanshipu u lidí, kteří v letadle v mnoha případech za kniplem v životě neseděli, žádný Airmanship nenajdete. To je hlavně řeč o těch z ulice, kteří začínají teorií ATPL. A jak to vyřešili zodpovědní v Oxfordu? To stojí v nadpise. Na všechny toalety zevnitř na dveře vyvěsili stručný pokyn:

V případě, že uvidíte jakoukoliv nekázeň, ihned ji nahlaste oddělení pro zdraví a bezpečnost, nebo svému instruktorovi. Chráníte tím svoje zdraví a dobré jméno naší letecké školy.

A je to vyřešené a zařízené. Airmanship není, tak se to musí jednoduše hlásit 🙂 Zda to v Oxfordu funguje, nám v redakci Aeronovin není známo, ale každý čtenář musí uznat, že snaha je vskutku urputná:)

Kam tohle ale vede?
Samozřejmě a logicky, nahrazovat Airmanship nabádáním k žalování, není to pravé košer řešení. A už vůbec to není perspektivní a nějaký Airmanship, jehož součástí je vzájemná úcta mezi létajícím personálem. Ono si totiž vůbec není těžké vzpomenout, kdo byl okolo a kdo to za tepla prásknul. Následkem je logicky hádka, nebo rovnou pěstní výměna večer na ubytovně.

V praxi to funguje jinak, odedávna velí Airmanship
V praxi je to jinak. O hodně jinak, než drtivá většina rychlokvašek ještě v době výcviku očekává. Ale o tom v dalším článku.

Sumasumárum
Výborně! Funguje to, budeme o tom ještě hodně a hodně psát..

Kategorie Airmanshipu

Sunday, July 8th, 2012

V tomto článku si rozřadíme Airmanship do kategorií od toho nejsolidnějšího až po ten zcela chybějící – iluzorní a neviditelný.

Vojenští piloti
Naprostá jednička, pokud se necháte vycvičit armádou, Airmanship z Vás bude sršet. Pozor, nemluvíme o české armádě, ale o ostatních armádách NATO. Armáda má peníze v první řadě, a proto nejmodernější a často ještě utajované metody výcviku. Také má supermoderní technologie jako jsou centrifugy a další podobná zařízení. Není se čemu divit, že Airmanship získaný na vojně je jedničkou – podívejte se:
– 4-5 let výuky – vysokoškolské vzdělání
– rychlý nálet hodin na nadzvukových strojích
– létání na ruku
– všichni začali v AirCadets na kluzácích
– všichni létají základní akrobacii
– reálná znalost prostředí – žádné GPS atd..
– požadavek je rozkazem
– precizita splnění úkolu je podmínkou setrvání v armádě
Vidíte? Airmanship – absolutní přehled v prostředí, dokonalá nadvláda nad strojem létaným na ruku za každého počasí. Tisíce hodin na řadě typů skutečně odlétaných a ne odsezených.
Za 5 let z vojáka Airmanship kape 🙂

Vojáci vysloužilci v civilu
Jsou jednoznačně nejspolehlivějšími zaměstnanci. Předpis je pro ně rozkazem a samozřejmostí, stejně jako pravidla ve firmě. Nic se nesnaží obejít, vše splní do puntíku. Být “former military”, je jako mít raketu pod zadkem. Všude Vás berou s respektem a pokud se někde ucházíte o práci máte jednoznačně přednost před “nespolehlivou, stále uplakanou a věčně nemocnou sračkou z civilu” Bohu žel, na druhou stranu je nutno říci – voják splní úkol jen do puntíku. U moderních firem se očekává, že zaměstnanec bude také za firmu myslet a žít pro ni. To znamená, že když uvidí problém-nespokojeného zákazníka, bude se ho snažit v rámci svých možností vyřešit, nebo alespoň zavolá manažerovi. Voják udělá jen to, co se po něm chce a ostatní ho nezajímá..

Absolventi civilních leteckých škol
– vysokoškolské letecké vzdělání
– znají letectví a jeho organizaci do hloubky
– vyznají se ve struktuře řízení
– znají lidi – často své učitele nebo spolužáky v klíčových pozicích letectví
Za 10 let praxe lze použít slova Evžena : Je to letec Na základě svého vzdělání a následné letecké praxe ví jak to v letectví chodí jako v celku, dokáže manažerovat cizí, nebo založit vlastní leteckou firmu. Není divu, že nejúspěšnější civilní letecké školy v Česku vedou inženýři ze Žiliny, kterým letecké základy dal kdysi dávno Libor Vyhnal na Sazené 🙂

Aeroklubáci a kadeti s neleteckým vzděláním v GA
V dnešním článku zkušeného instruktora Doudy jsou opět a znovu vyjmenovány důvody proč je dobré začít pilotní kariéru s kluzákem. My opět jen dodáme – jako kadet ve 14 letech. Pokud pilot, který si dělá PPL ve dvaceti letech začal ve 14 letech, lze říci, že pobytem v plachtařském prostředí už hodně z letecké latiny pochytal a nějaký ten Airmanship již v něm najdeme. Pokud se neutrhne ke komerci a bude postupovat “klasikou” tedy létáním pro aeroklub, aerotaxi, vyhlídkové lety, focení, házení cvoků, atd, je to ta pravá cesta jak do sebe nasát ten pravý a přirozený Airmanship. Řada typů strojů, navštívených letišť, několik soubojů s počasím a další prožitky co sebou takové malé létání nese, časem v člověku vybudují skutečný, kvalitní a solidní Airmanship.
15 let a je to letec – dáváme člověku i přesto, že nemá letecké vzdělání. Začal brzo, pohybem v prostředí nahradil chybějící teorii z letecké školy.

Rychlokvašky strojníci
Oživlé letecké mumie. Nikdo nezná je, oni v letectví neznají nikoho. V drtivé většině případů přicházejí do letectví ne z nadšení pro létání, ale z komerčních důvodů, protože prý je to dobrá a dobře placená práce a holky na uniformu letí. Duté hlavy bez leteckého vzdělání, které prolétly rychlo výcvikem aniž si toho často stačily všimnout. O nějakém náznaku Airmanshipu nemůže být řeči. Přijdou často ještě v dětském věku do prostředí, ve kterém je potřeba je hlídat opravdu jako děti. Aby nedělaly co nemají, nezkoušely co se zkoušet nesmí a nedožadovaly se toho, na co ještě dlouho nebudou mít právo. Ale o tom až v dalším článku.

Čím vyplnit duté hlavy rychlokvašek strojníků ? V Oxfordu hledají ztracený Airmanship!

Sunday, July 8th, 2012

Na obrázku níže, si můžeme přečíst nejnovější výplod oddělení zdraví a bezpečnosti provozu v Oxfordu – health&safety department. Takový pamflet nám nedávno v Oxfordu vyvěsili v auditoriu. Všechno dobré, až na ten Airmanship. Toto odvážné gesto rozesmálo i toho nejposlednějšího instruktora. Ale pojďme po pořádku.

Co je to Airmanship?
Kolem tohoto pojmu se vedou debaty mnoho let, podívejme se tedy co říká wiki: Především říká, že je to schopnost jednat a chovat se jako letec. Dále specifikuje, že je to především neměřitelná schopnost. Schopnost chápat letadlo jako stroj a jeho limity, chápat prostředí ve kterém se pohybuje na zemi a chápat prostředí ve kterém se pohybuje ve vzduchu. Ještě jinými slovy, je to respekt vůči svému okolí od okamžiku, kdy pilot sedne do letadla, následně pojíždí, odstartuje, letí, přistane a odevzdá letadlo.

Co říká realita?
Staří a zkušení piloti mají jiný názor, než je ten značně osekaný ve wiki. Airmanship u správného pilota začíná otevřením očí po probuzení. Správným ranním cvičením, abych nebyl tlustý jako prase, správnou hygienou abych kolegovi v kokpitu nesmrděl, správným oblečením, aby se mě cestující nebáli atd atd.. Po příchodu do práce je správné to a to a ne jiné věci, při pojíždění je vhodně dělat ještě tohle a tamto, byť se o tom v knihách nepíše a v zaškolovacím výcviku nás to neučili. A tak bychom mohli postupovat dále a dále, výsledkem by byl hodně dlouhý manuál Airmanshipu – tedy nepsaných, ale velice dobře fungujících pravidel v leteckém prostředí.

Airmanship se vstřebává léta, kdysi byl samozřejmostí
Airmanship nelze získat zakoupením, výcvikem, nalitím do hlavy, nebo třeba v hypnóze. Neexistuje jiná cesta, než přísně individuální u každého jednoho pilota, kdy je Airmanship přímým následkem zkušeností pilota z leteckého prostředí. Je ta samá věc, jako životní zkušenosti z běžného života.

Airmanship – je pozorovatelný u pilota, který se plně orientuje v leteckém prostředí
Jak je vidět z výše uvedených informací, Airmanship-em disponují lidé, kteří se v leteckém prostředí pohybují nějakou tu desítku let. Airmanship je neměřitelný a nedá se mu naučit jinak než časem – dlouhodobým pobytem v leteckém prostředí. Proto ten huronský smích zkušených, když se instinktivní Airmanship v Oxfordu rozhodli vyučovat.

Rychlokvašky strojníci Airmanshipem nedotčení.
Komerce potřebovala rychle druhé piloty. Udělaly se tedy rychle programy podle kterých by to mohlo jít rychle tak, jak to komerce chtěla. Když tohle všechno začalo, nikoho nezajímaly námitky zkušených, že lidi bez předchozích leteckých zkušeností nelze rovnou cpát do dopravních strojů. Odpovědí na tuto výtku bylo “zmražení” piloťáků do doby než piloti bez zkušeností Airmanship do sebe nasají v praxi. Bohu žel, tento trik nevyšel. Neustálé drilování prohánění nových a skutečným letectvím nepoznamenaných pilotů po opičích drahách a nutnost jejich neustálé kontroly, přináší velkým firmám stále větší náklady, malé firmy takto “vyškolené” lidi odmítají automaticky. Žádný manažer si netroufne posadit rychlokvašku strojníka s dutou hlavou do stroje za miliony liber a poslat ho někam se zákazníkem. A tak se vše pomalu vrací do starých kolejí, v menších a středních firmách se chytají pouze a jen ti piloti, kteří jsou schopni prokázat nějakou tu praxi a tím pádem také vědí jak to v letectví chodí – již oplývají nějak nějakou tou dávkou Airmanshipu..

Sumasumárum
Ačkoliv se o tom vědělo, zarytě se o tom mlčelo a věřilo se, že se podaří najít lék ve formě způsobu jak nahradit nedostatek zkušeností u rychlo-komerčně vycvičených pilotů. V dalších článcích si Airmanship rozřadíme do kategorií a ukážeme celou plejádu problémů, jaké chybějící Airmanship u rychle vycvičených lidí nám do leteckého prostředí přináší.

http://aeronoviny.cz/images/airmanship.jpg