Archive for the ‘Brskovský soudy’ Category

Čtyři hlavní zločinci v AeČR a ti další stojící za nimi ….

Tuesday, April 2nd, 2013

Zločinci v AeČr

Foto čtyř zločinců, Dodala, Bajzika, Dvořáka, Brskovského – to jsou ti hlavní manipulátoři a strůjci současného katastrofálního stavu českého sportovního letectví. Hned v závěsu za nimi najdeme Vacha, Krejčíříka, Klugra, Cihláře a další, kteří se starají, aby Hana Zejdová nikdy nesměla obdržet moderní leteckou techniku, již pro ni v Německu v několika případech nachystanou, na kterou má v České republice největší nárok ze všech reprezentantů. Co kdyby dnes překročila při svém talentu číslo 80 nebo 100 ve světových rekordech s mnoha světovými prvenstvími, s posunem laťky světových rekordů o další stupeň výše a navázala na své závodní úspěchy?

Tomu tito vlastizrádci s jejich pomocníky na MŠMT, SSS a v PSP v komisi pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku musí zabránit (nyní i v Hnutí pro sport), kde o nás Brskovský hanlivě mluví v kuloárech, jak si stanovili tuto ženu ze sportu zlikvidovat nejbrutálnějšími metodami hochštaplerů.

Brskovský svými úlisnými pomluvami zařizuje, aby se na pořad této komise nedostala Hana Zejdová s nejvyššími výkony a oceněními ze zahraničí, aby nebyla na domácí půdě oceněna a aby „podržel“ AeČR a ten nebyl zastíněn jinými úspěchy.

Honza Brskovský nás vždy držel na uzdě ještě jako redaktor L+K a nyní v této jim režírované práci svým zákeřným způsobem pokračuje. Když je mu ohlášeno, že Hana obdržela četná zahraniční vyznamenání a ocenění, kontruje, že „takové věci se nezveřejňují“. Jeho zásluhou není zveřejněn rozhovor s Hanou po obdržení Lilienthalovy medaile.

Takové ojedinělé ocenění, poprvé získané pro naši zemi po více než padesátileté době od jeho udělovaní, tento funkcionář zabraňuje, aby se o tom tomto úspěch ženy u nás něco veřejnost dověděla. Odhaluje svůj skutečný charakter.

Krejčířík ani Rendla se nemohou s Hanou v úspěšnosti srovnávat a ani s nejlepší technikou naše bezmotorové létání nikam nedotáhnou. Mají ale přednost. Nemusí se jako vyvolení řádně kvalifikovat, jak je podmínkou pro Hanu. Dobešovo zpolitizované Hnutí pro sport jim pomůže. Máme nové, zdokonalované politruky navíc s balíky peněz ze zády. České prostředí je nepoučitelné a nemá rádo vynikání skromných lidí.

VLADISLAV ZEJDA

Jak dlouho nás funkcionáři LAA a AeČR ještě budou oblbovat?

Saturday, December 29th, 2012

Dodal Bajzík Brskovský Dvořák

Sociologie je věda. Je tedy tříletým bádáním vědecky prokázáno, že funkcionáři LAA a AeČR vědomě dlouhodobě lžou jako když tiskne. A to celé letecké komunitě napříč celým spektrem.

Letecká komunita má tři části
V ČR letecká komunita čítá asi patnáct tisíc lidí. Aby se to dobře počítalo, LAA a AeČR dáme po pěti tisících, zbytek je pod kontrolou leteckého úřadu přímo a tedy na informacích z LAA a AeČR nezávislý. S klidem v duši tedy můžeme tvrdit, že funkcionáři podvedli deset tisíc lidí.

Kredit LAA a AeČR je na bodu mrazu.
Čistá nula, bod mrazu. Jakoukoliv zprávu, která z těchto dvou organizací vyjde, lze s klidným svědomím považovat za lež, nebo v lepším případě dobrý vtípek.

Tvrdá kontrola každého slova
Jsme silná opozice, máme silné, schopné a letecky vzdělané vedení. Máme hotové veškeré potřebné databáze, spolupracujeme s domácími i zahraničními úřady na velmi dobré úrovni. Není pro nás žádný problém ověřit jakoukoliv informaci, kterou funkcionáři LAA nebo AeČR mezi létající lid vypustí.

Spolupráce s úřady s cílem zrušit obě organizace
Cíl zrušit AeČR máme ve strategických cílech. Nepracovali jsme na tomto cíli před volbami v AeČR, protože jsme chtěli dát šanci plachtařské komunitě zbavit se svazarmovského ocasu vlastními silami. Nestalo se, ocas se jen schoval za čistá jména. Pro nás to znamená cílevědomě pracovat na tom, aby tyto dvě organizace, které dlouhodobě poskytují letecké veřejnosti falešné informace co nejdříve zmizely v prachu dějin.

Sociologický průzkum je jasný důkaz všem
Důkaz, že pověřené organizace ovládli asociálové, které zajímají jen jejich osobní cíle, jsem přinesli jasný a rukolapný. Uděláme vše proto, aby české i zahraniční letecké úřady přijaly taková opatření, která zabrání šíření falešných informací v letecké komunitě. To, co nám funkcionáři LAA a AeČR předvádějí, je přímý útok na Bezpečnostní strategii EASA.

Sumasumárum
Na základě tříletého vědeckého zkoumání funkcionářů AeČR a LAA celé české letecké veřejnosti a jejím členům důrazně doporučujeme, aby informace z těchto dvou organizací nebrali vážně a řádně si je prověřili z oficiálních zdrojů.

Za jak dlouho tito čtyři funkcionáři, lháři a podvodníci zmizí v prachu leteckých dějin?
Dodal Bajzík Brskovský Dvořák

Preventivní opatření vůči post-svazarmovským funkcionářům

Monday, February 13th, 2012

Vzhledem k událostem posledních dnů a především pak vystoupení Dvořáka v TV Metropol, je nutno provést preventivní opatření s cílem zabránit opakování takových skandálů. Tyto věci se nesmí dít!

Pakliže má české letectví někam spět, pak v médiích musí vystupovat lidé, kteří skutečně řídí české letectví, lidé rozumní, v letectví vzdělaní, lidé, kteří si uvědomují sílu slova a dopad svých slov na veřejnost, která si pak udělá o celém českém letectví svůj obrázek. Následně pak k letectví zaujmou nějaký postoj a v ideálním případě se rozhodnou mezi letce vstoupit a sdílet jejich radosti i starosti.

Připravili jsem proto “preventivní medailonek” našich funkcionářů, který po jeho dokončení rozešleme do redakcí všech českých médií. Jak jinak, začneme prezidentem AeČR:

Vlastimil Dvořák
Prezidentem AeČR druhé volební období
– nulové letecké vzdělání, přesto je prezidentem AeČR
– původně kandidoval na prezidenta AeČR slibem vyklidit Augiášův chlív – ústředí AeČR v ulici U mlýna, zvané mlejnice. Nakonec se však v něm pohodlně usadil a stal se součástí dodalova plánu Po nás potopa
– je to mnohem větší politik než pilot. Veškeré problémy zásadně řeší politickou cestou přes zkorumplované politiky. Tmavomodří takovou cestu považují za bláznovství. V letectví máme odedávna jasně definované postupy, jakými se jakýkoliv problém řeší. Kdyby šlo řešit problémy politickou cestou, padalo by nám na hlavy jedno letadlo za druhým.
– nikdy se nesetkal tváří v tvář s držitelkou Lilienthalovy medaile Hanou Zejdovou i přesto, že tento skandál zmítá národním aeroklubem řadu let. Dvořák nikdy v sobě nenašel odvahu tuto věc řešit.
– Dvořák vystoupil v TV Metropol kde hrubě pomlouval šéfredaktora Aeronovin Pavla Máchu. Za pomluvu se vzápětí omluvil na stránkách AeČR. Tento skandál je také hlavní příčinou toto preventivního upozornění mediím v ČR na chování a jednání porevolučních funkcionářů.

Jiří Dodal
Příslušník STB, velice se tomuto označení bránil, vyhrožoval soudy. Nakonec se několik lidí vydalo pátrat do archivu STB, kde pořídili kopii tlustého spisu, který následně zveřejnili. Dodal se tyto lidi pokoušel stíhat, nakonec však podobné činnosti zanechal. Na Dodala, jako nevhodného člověka pro řízení staré letecké organizace, upozornil těsně po revoluci bývalý prezident FAI Dr Kepák. http://aeronoviny.cz/2011/07/23/uz-kdysi-pan-kepak-nevedel-co-s-dodalem/ Nebyl však vyslyšen, následkem toho máme dnes národní aeroklub v troskách.
Pan Dodala figuruje v kauze Zejdovi, ve které jde o deset milionů korun. Stejně jako Dvořák se ke kauze niky nevyjádřil. Dodal zastupuje české letectví ve FAI, volí se do této funkce za národní aeroklub sám, ostatní zástupci leteckých organizací ani netuší, že funkce FAI delegáta je volená a o nějakých volbách jejich představitelé až do upozornění redakcí Aeronovin neměli ani ponětí. Mít za delegáta FAI estébáka, který udával letce a letecké sportovce, považují tmavomodří za obrovskou ostudu a velký problém se kterým se členská základna AeČR nedokázala vypořádat celých 20 let.

Stanislav Bajzík
Občan Slovenské republiky s trvalým pobytem na obecním úřadě v Brně. Ačkoliv nikdy nelétal akrobatické závody a nelze jeho jméno dohledat v žádných tabulkách akrobatických závodů, prezentuje se jako trenér české akrobatické reprezentace. Je to velice konfliktní člověk. Za jeho působení řada velice nadějných reprezentantů raději odešla z reprezentace těsně před vrcholem svojí kariéry, než aby šla s Bajzíkem do sporu. Další nadějní piloti akrobacie raději tohoto sportu také zanechali s odůvodněním, že nechtějí mít s osobou Bajzíka nic společného. Bajzík spolu s Dodalem jsou hlavními aktéry v kauze Zejdovi. Potom, co Aeronoviny začaly o této kauze otevřeně psát a začaly oslovovat mezinárodní orgány a FAI, začal Bajzík redakci Aeronovin vyhrožovat sérií dopisů. Vyhrožování vyhodnotila Police české republiky jako přestupek a postoupila jej obecnímu úřadu v Brně k rozhodnutí o trestu pro Bajzíka Více v bajzíkově chlívečku zde: http://aeronoviny.cz/category/bajzik-soudy/

Bajzík nikdy nebyl schopen kompletně zdokladovat podivný nákup akrobatických letadel. V této chvíli ani není jasné, kdo je skutečným majitelem těchto letadel. Prezident Dvořák veřejnosti tvrdí, že s Bajzíkem o letadla bojuje. Faktem je, že se akrobatické speciály neobjevily v soupisce pojištěných letadel AeČR pro rok 2012. Ve strategii rozvoje na dalších 20 let máme přímo bod “Odstranění bajzíkova smradu z českých letišť” – což není nic jiného než tlak zvýšenou pozornost vůči lidem, kteří se snaží řešit problémy v českém letectví metodami Stanislava Bajzíka – vyhrožovat a pomlouvat. Působení slovenského občana Bajzíka považují tmavomodří za skandální. Máme přeci Petra Jirmuse, který by byl zcela přirozeným a vysoce respektovaným trenérem českých leteckých akrobatů.

Jan Brskovský
Z LAA udělal asociaci leteckých výrobců. Redakcí Aeronovin byl mnohokráte vyzván k vysvětlení příčin dlouhé série tragických nehod v roce 2011 a k následnému odstoupení ze svojí funkce. Brskovský je mistrem pokrytectví. Místo aby se věnoval skutečným problémům, které LAA sužují a to především plnění bezpečnostní strategie EASA, raději vymýšlí články, kterými láká do LAA další lidi. Tmavomodrými je Brskovský považován za bezpáteřního člověka. Sám nezvládá situaci, avšak nechce odstoupit a nechat jiného člověka vypracovat strategii rozvoje LAA na další léta. Tmavomodří proto začínají pomalu ale jistě oslovovat státní orgány s cílem zrušit pověření LAA ke správě a vrátit jej zpět ÚCL. Z hlediska organizace letectví ve státě o průměru 2OO kilometrů kolem Prahy je taktéž nesmyslné a také neekonomické, aby české mikroletectví spravovalo několik pověřených organizací, když máme dobře fungující ÚCL.

Společné rysy všech čtyřech funkcionářů:
– lžou jako když tiskne
– pomlouvají nepohodlné kde mohou a jak mohou a všemi možnými způsoby
– zatloukají zatloukají a zatloukají
– jakmile vidí kameru, jsou v sedmém nebi 🙂
– každý kdo není s nimi je zcela automaticky proti nim a obratem se něho stává úhlavní nepřítel, kterého pronásledují..

Na nešvary v AeČR, rozkrádání a podvody Aeronoviny upozornily ve více než 250 článcích, které najdete zde http://aeronoviny.cz/category/porevolucni-deni-v-aecr/ Jednak je to hluboká studnice inspirace pro otázky novinářů směrem k postvazarmovským funkcionářům, za druhé jsou články také primární příčinou kontroly AeČR o které se psalo v médiích a jejíž následky chtěl Dvořák taktéž řešit s kamarádem Kalouskem.. Více zde nebo zde

Rozšiřte řady LAA ČR máte větší šanci na smrt?!

Wednesday, February 8th, 2012

Rozšiřte řady LAA ČR a Svazu UL a čerpejte členské výhody. Tak začíná dnes článek na Aerowebu. V článku, připomínajícím komunistickou propagandu Rudého práva, jsou vypsána všechna doposud neukradená vítězství LAA. Velice podobně jako se svými úspěchy kdysi chlubili komunisté dávno předtím, než splnili pětiletku 🙂 Jinými slovy, článek je opatrným a pro tmavomodré velice průhledným pokusem o nápravu současného negativního obrazu LAA.

Takhle je to pane Brskovský špatně. TmavoModří odborníci a letecká veřejnost očekává úplně jiné věci. Především očekává odstoupení prezidenta Brskovského, který jako první řadě nese zodpovědnost za dlouhou sérii mrtvých pod LAA v minulé sezoně. My všichni napříč celým českým letectvím víme, že v LAA panuje anarchie. Ne uvnitř LAA v kancelářích, tam je klid pohodička, teploučko a hodně sexu. Ta anarchie panuje ve vzduchu, lidí si lítají jak chtějí, kde chtějí, inspektoři asistují pilotům tak dlouho dokud neprohrají boj se životem..

Takhle to přece pánové nejde! Kdekoliv jinde v zahraničí, už by prezident dávno odstoupil. Pana Brskovského jsme k odstoupení vyzvali již mnohokráte – má to smysl opakovat? Ale proč ne! Pane Brskovský odejděte a nechte někoho jiného, ať napraví Vaše chyby, které jste udělal a které stály řadu životů nejen české, ale i zahraniční piloty. Kdyby jste si přiznal svoji chybu a Vaši neschopnost zařídit ve vzduchu pořádek, odstoupil jste dávno sám.

Opakujeme pane Brskovský, odstupte a nechte někoho jiného, ať vypracuje a předloží strategický plán nápravy LAA. Pokud se nikdo tak schopný nenajde, bude to signál pro UCL a OCL MDCR k započetí aktu převzetí pověření k provozu SLZ… Pokud se tak úředníci rozhodnou, my jim v Aeronovinách poskytneme veškerou možnou podporu a pomůžeme s hladkým průběhem převodu správy.

Panové v LAA, řešte věci, které je potřeba řešit! Neřešte si Vaše zájmy, od toho tam nejste! Jste tam od toho, abyste řešili naše zájmy a naším zájmem je v první řadě bezpečnost lítání tak, jak je popsána ve strategii EASA.

P.S Jak je vidět v článku, změnili jsme modrá za tmavomodré na základě doporučení čtenáře. Prý se mu to pletlo s moudrými, což prý na některé modré nelze aplikovat 🙂

Dodale, Bajzíku, Dvořáku, Brskovský – kolik českých letců a sportovců jste takto zlikvidovali?

Monday, February 6th, 2012

Pomalu se nám blíží k závěru hlasování o šéfredaktorovi Aeronovin Pavlu Máchovi. Hlasovat jsem nechali 3 dny, dnes je poslední den, výsledek je na obzoru, lehce odhadnutelný.

Ze sta lidí, si 77 myslí, že Pavel Mácha je odsouzeným kriminálníkem, který utekl před nepodmíněným trestem. Pouhých 23 lidí, tedy 23 procent, je přesvědčeno o opaku.

Závěr zní jasně. Naše slavná čtyřka funkcionářů, z níž Bajzík s Dodalem “slouží” českému letectví 20 let a jsou to také zrovna oni dva, o nichž Zejdovi tvrdí, že je obrali kdysi o desetimilionovou dotaci, nám předvedli vskutku skvělou STBáckou práci na Pavlu Máchovi.

Světe div se, nachlup stejným způsobem, jakým Zejdová kdysi vyprávěla Máchovi, jací jsou to vejlupkové a jak ji za pomoci pomluv a nepravd jak mezi aeroklubáky, tak na různých ministerstvech smetli z výšin. Zdál se to tehdy před léty neuvěřitelný a nepochopitelný příběh, plný zla a nenávisti.

Hanka však nebyla zdaleka sama, kdo si stěžoval a kdo Máchovi několikráte po sobě, po každé z jiného zdroje a z jiné strany sdělil, že tihle podivní lidé ve vysokých leteckých funkcích, to v tom českém letectví nějak podivně vedou. Děly se divné věci! Z akrobacie odcházeli z nepochopitelných důvodů lidé, kterým chyběl krůček k završení akrobatické kariéry vítězstvím na nějaké světové soutěži. Další piloti si koupili akrobatická letadla, ale posílali fotky typu “krásy českých hradů a zámků” místo fotek a videí “létáme hlavou dolu pozadu” jinými slovy, místo akrobacie používali akrobatické stroje jako Cessny a jen tak poletovali po republice.

Otázka byla zcela logická: Co se to sakra děje se špičkovými sportovci, s Máchovými kamarády? Proč si v průběhu osobních setkání všichni stěžují, když už je přeci demokracie a je dávno po revoluci? Proč se zdá, že vše zůstalo na stejném bodě, jako před dvaceti lety, když si Mácha odjel plnit svoje letecké sny do zahraničí?

Jak to bylo dále, již všichni víme. Čím více jsme se v Aeronovinách těmto věcem věnovali, tím více pomluv Svazarmovci vymýšleli. Mácha okupoval stránku AeČR několikrát jako mezinárodně hledaný zločinec, který utekl před nepodmíněným trestem, Zejdová byla systematicky vylučovaná nejdříve z MAKu a pak vzápětí z AeČR. Dvořák jezdil po konferencích a jednáních statutárů, na kterých nikdy neopomněl zopakovat, že Mácha je ten co utekl před nepodmíněným trestem.

Aby toho nebylo málo, k Dvořákovi s Dodalem se přidal i Brskovský z LAA, začali spolu psát pomlouvačné dopisy do zahraničí. Bajzík organizoval akrobaty, aby si dávali na svoje domovské stránky linky na pomlouvací stránky, kde nebylo zase nic jiného, než že Mácha je kriminálník, který utekl z republiky před nepodmíněným trestem a kterého hledají tři cihlářovic policie 🙂

Šéfredaktor Mácha zíral a nevěřil vlastním očím i uším! Nezbývalo, než dát Hance Zejdové za pravdu a uznat, že v tom našem malém českém letectví se dějí věci, nad kterými zůstává stát rozum a které Mácha za 20 let létání po světě nikdy neviděl..

Trochu více pochopení do věci vnesla historie a sice projev pana Kepáka, který poslal Zejdovým dopis Už kdysi Kepák nevěděl co s Dodalem a následně pana článek pana Frýby, komentující nutnost zbavit se svazarmovské minulosti – tady to začalo pěkně v tom našem letectví smrdět

Na povrch vyplynula dlouhá řada jmen leteckých sportovců, kterým tandem Bazjík Dodal s Brskovským a Dvořákem později, zlikvidovali letecký život a znemožnili jim leteckou sportovní činnost částečně, nebo úplně. Kdo těmto lidem vrátí ztracená léta, po která nemohli tito vesměs nadějní lidé svůj letecký sport, který milovali, vykonávat?

Jak šel čas, měsíce a roky, Mácha začínal chápat, co znamenají slova “Ty máš hochu štěstí, že lítáš venku a nemusíš místo létání řešit problémy, jako my tady” Útoky na Máchu byly čím dál častější, završil je Bajzík výhrůžnými dopisy do Aeronovin. Bajzíka jsme tedy nechali odstíhat Policií české republiky a předpokládali, že si ostatní funkcionáři dají pozor na ústa a na svoje projevy.

Bohu žel, sotva byl došetřen případ Bajzík, projevil se Brskovský na jednání PVVLK, opět se zaručenou zprávou, že Mácha je hledaný kriminálník, který utekl před nepodmíněným trestem. Trestní oznámení na prezidenta Brskovského bylo nakonec po domluvě s PČR staženo, protože z jednání PVVLK nebyl hlasový záznam a tahat účastníky PVVLK po soudech, by zřejmě nemělo ten pravý efekt, slova Brskovského by se těžko prokazovala.

No a jsme ve finále, minulý týden nám vystoupil v TV Metropol pan prezident AeČR Vlastimil Dvořák. Na plná ústa rovnou na kameru přednesl to, co přednášel celé svoje volební období na všech jednáních AeČR – Mácha je kriminálník, který utekl před trestem.

Po letech jsme konečně dostali důkaz, který jasně ukazuje, jak dopadne ten, kdo nepůjde s námi, nebo půjde dokonce proti nám. Šéfredaktor Mácha byl v TV pomluven diskuzně rozohněným Dvořákem skrz naskrz.

Pro nás je projev Dvořáka poslední kapkou do pověstného džbánu. Dvořák nám sice napsal, že byl do rozhovoru vmanipulován a že je ochoten o věci jednat. Naše rozhodnutí je však jasné a nebudeme jej měnit. Prezident by měl být rozumným a rozvážným člověkem a musí dávat pozor na ústa kdekoliv a kdykoliv.

Podívejte se páni Dodale Brskovský Dvořáku a Bajzíku, co jste udělali se jménem člověka, který věnoval letectví celý svůj život, pracoval v mnoha pilotních a manažerských funkcích v dlouhé řadě firem po celém světě, od mládí studoval a ještě stále studuje dlouhou řadu leteckých škol. A co nejhorší nakonec, zničili jste jméno člověku, o kterém nevíte za posledních 2O let vůbec nic! Dopis do Anglie na akrobatickou asociaci, byl toho krásnou ukázkou.

Mácha holt není narcis, aby běhal po televizích a předváděl svoje vítězství nebo vymetal hospody, kde by mohl ukazovat svoje “papíry” těm, kdo by je chtěli také, ale nemají na to..

Suamsumárum: Pane Dvořáku, jste jedním z osazenstva chlíva, který jste původně šel vyklidit, ale nakonec jste se v něm pohodlně zabydlel a líbí se Vám tam natolik, že i tu medaili za poslušnost vám Dodal dal. Jste také jedním z těch, kteří dokázali 7Oti procentům z deseti tisíc lidí vymýt mozky tak, že uvěřili vašim stále dokola opakovaným pomluvám a lžím o Máchově vině a Máchově útěku. Jak již víte z naší vzájemné korespondence, vaše tvrzení jsou lživá a Pavlu Máchovi jste těmito tvrzeními způsobil nedozírné škody. Berte tento projev jako poslední pokus o smír a jako návrh na mimosoudní vyrovnání. Pokud se neozvete a nenavrhnete jakým způsobem se chcete panu Máchovi omluvit a jakým způsobem chcete nahradit nedozírné škody, jaké jste způsobil tomuto bez pochyby v českém letectví nejvzdělanějšímu člověku, podáme na vás v úterý 7.2 trestní oznámení k příslušnému soudu a budeme vymáhat omluvu a náhradu škody soudní cestou.

Hrubý omyl Brskovského Výrobci ULL klopí hlavy

Sunday, January 29th, 2012

Po nějaké době zbyl čas vrátit se k tomuto článku http://aeronoviny.cz/2010/06/07/jan-brskovsky-urednici-z-easa/ a porovnat jej se současným děním. Brskovský v něm píše:

Před časem jsem v jednom úvodníku uvedl, že pánové úředníci z EASA si klidně uříznou pod “prdelí” zelenou větev, na které sedí a která je živí. Bohužel, ale oni se chovají racionálně, protože vědí, stejně jako mnoho jiných ouřadů na Úřadech všeho druhu, že budou, i když předmět jejich činnosti, pro který jejich úřad vznikl, už dávno v podstatě nebude existovat… Mimochodem – proč by ouřadové jejich ražení podporovali myšlenku dostupnosti létání, či “všelidovosti” létání (použiji-li termín z dob hodně minulých, ale vlastně stále platný). Vždyť oni budou mít svůj plat ať tu létá jedno letadlo nebo tisíc letadel. Z toho pak plyne, že dají logicky přednost tomu jednomu a budou dusit a dusit a držet si židle a držet židle. Jediné, co je bude na nějakém, i když jimi omezovaném rozvoji létání zajímat, je přísun peněz, čili poplatky. A to také již naplno a bez rozumu dělají.

A co se děje teď? Jaký je aktuální stav? Řežou si skutečně úředníci EASA větve pod zadkem, nebo si je naopak velice šikovně a inteligentně zpevňují? Podívejme se na věc z druhé stránky, očima úředníka EASA.

Úředník EASA ví, kolik máme v EU leteckých továren, kolik se vyrobí letadel ročně, jak na tom které firmy jsou kapitálově a jaké je v nich asi tak cashflow. Kde tyto informace vezme? No přeci z oficiálních zdrojů statistických finančních a celních úřadů. Jednoduché, přesné a pravdivé. A co navíc, většina těchto údajů je veřejně přístupná. Není tedy co řešit.

Jednoduše řečeno, firem, které vyrábějí letadla, je na trhu více než dost. Pokud některá z nich zkrachuje, pro firmu to znamená konec, pro úředníka EASA naopak začátek řešení velmi nepříjemné situace s vyřešením právních a technických závazků firmy tak, aby byl naplněn zákon a zákazník měl možnost deset let od ukončení výroby nakoupit náhradní díly, být včas informován o závadách na ostatních strojích stejného typu a samozřejmě pomocí servisních buletinů se dozvěděl jak takové závadě předejít na svém stroji.

A použijeme selskou logiku. Co udělá úředník, aby eliminoval riziko na maximální možnou míru? Zcela logicky zvýší poplatky tak, aby na ně neměly garážové firmy, které jsou tu dnes, ale zítra tu být nemusí, avšak úředník EASA bude za ně muset vyřešit veškeré náležitosti stejně, jako kdyby to byla firma za miliardu..

A jsme u jádra pudla! Firem vyrábějících letadla je dost – až více než dost. Úředník tedy zcela logicky nemá zájem pracovat s rizikovými firmami bez historie, s malým cash flow, malým počtem zaměstnanců a malým celkovým obratem. Ještě jinými slovy, chudé a malé firmy nemají šanci, přednost dostanou ti velcí, kteří podnikali trošku jinak, rozumněji a proto na ty certifikace prostě mají. Úředník EASA chce mít seznam plný bohatých velkých leteckých výrobců s mnohaletou historii proto, aby eliminoval výše uvedená rizika jak ve svém zájmu, tak v zájmu zákazníka, tedy toho, kdo si letadlo koupil….

Vidíte ten diametrální rozdíl pohledu zdola a shora? Neměl by tohle člověk v pozici prezidenta na základě svého vzdělání v letectví a celoživotní praxe v letectví již dávno vědět?

Výše uvedenými informacemi článek nekončí. Jak je známo, obvolali jsme při tvorbě našich databází všech sto českých výrobců v katalogu czechaircrqft.net A to co je napsáno nahoře, jsme některým z nich prostě a na rovinu řekli a také vysvětlili. Reakce byly jednotné uniformní: Ticho v telefonu a po chvilce – “jo máte pravdu, asi to tak bude.” Bohu žel, fakt na to nemáme a v této blbé době kdy skoro každý jen přežívá, hned tak na to mít nebudeme.

Suamsumárum: Máme karty na stole, odkryté. Co si o situaci myslíte, Jaké je z ní východisko? Kudy dále v budoucnosti? Čekáme na Vaše názory páni konstruktéři a výrobci..

Kdyby lidi chtěli změnit LAA, tak se sejdou a vyhodí je z okna.

Thursday, January 26th, 2012

Nechci Vám brát entuziasmus ale:

1) kdyby lidi chtěli změnit LAA tak se sejdou a vyhodí je z okna.
Některé by to mohlo bolet, protože ač v přízemí tak tam asi mají mříže.
2) Je docela zajímavý, že navrhujete přesně to, jak na ultralighty
koukal starej Tuček. Že by jeho duch kroužil okolo Oxfordu ?

To co tam píšete je z hlediska bezpečnosti blbost. Z hlediska současného stavu české společnosti by pravděpodobně došlo k tomuto: Žádná větší bezpečnost převedením správy UL na UCL nebude, bude to stát daňové poplatníky víc peněz a zaměstnanci z LAA budou s radostí přijati na UCL. Arogance proti uživateli by asi šla nahoru. Kdo by z toho těžil ? To nevím, hledejte!

Tohle vám řekne asi většina lidí žijících a létajících v ČR.
Tak by se situace s jistou pravděpodobností mohla vyvinout. Jestli ty lenochy váš článek nadzvedne a přidá jim chuť do práce zasluhujete samozřejmě jedničku a chtělo by to ještě nějaké pokračování:-)

Tolik názor čtenáře, bereme v potaz, děkujeme za příspěvek a hledáme ideální cestu dále.

Cena života a cena létání. Vše se vším souvisí Kdo položí Brskovskému otázku na tělo?

Thursday, January 19th, 2012

1) Každá nehoda ultralightu poslouží jako vítaná záminka pojišťovnám ke zvýšení pojistného nebo komerčním televizím k vytváření negativního obrazu o UL létání. Důsledkem je, že havarijní pojistné je tak neúnosně vysoké, že naprostá většina letadel je nepojištěných a u veřejnosti je pevně zakořeněný názor, že ultralightisté jsou zpovýkaní zbohatlíci na úrovni silničních pirátů. U některých televizí mám dojem, jako by někdo měl osobní zájem (nebo pracoval na něčí objednávku) UL létání co nejvíce škodit. Pokud se podobné nehody budou hromadit, lze očekávat nejrůznější restrikce, omezení a zpřísňování předpisů. Každá nehoda, ale zejména podobné, které nejsou důsledkem neúmyslné chyby ale hrubé nekázně, není tedy jen záležitostí zůčastněných. Poškozují, byť nepřímo, všechny ultralihgtisty.

2) Naprostý souhlas – zrovna včera jsem porovnával ceny havarijního pojištění u LAA – pro spoluúčast 50.000,- se sazba meziročně zvedla z 34 promile na 50 promile, tj. nárůst o skoro 50%. To není náhoda, to je důsledek havárií.

Dva velice aktuální příspěvky z Aerowebu. Všechno se vším souvisí. Anarchie v LAA, Brskovský na výzvy k odstoupení nereaguje, co může, to zamete pod koberec a místo aby se staral o zvýšení bezpečnosti létání pilotů a organizoval nějaká školení, většinu dne tráví obvoláváním známých a zjišťováním, co je to za lidi, kteří píšou do Aeronovin tak přesné informace z minulosti.

Pojišťovny jsou jedněmi z prvních firem, které hned po revoluci chytily západní vítr a západní praktiky. Fungují naprosto přirozeným způsobem, hlídají si svoje výdaje a svůj zisk. Jednoduchá logika říká, že pokud nebudeme havarovat a zabíjet se, pojišťovna nebude mít výdaje a nebude nám navyšovat pojistné. Růst pojistek je dalším rukolapným indikátorem toho, že v LAA ja něco hodně špatně.

Dojde někdo za Brskovským ukáže mu graf meziročního růstu pojistek a požádá ho o vysvětlení? Asi těžko, dostane odpověď, Brskovský bude zalezlý pod tím nejtlustějším kobercem co v LAA mají.

Jak zabránit dalšímu nárůstu pojistek? Slušným létáním. Jak donutit lidi slušně létat? Přiměřenou represí. Několik let prosazovaný systém “je to jeho zodpovědnost ať se zabije” se rukolapně neosvědčil. Jaksi se zapomělo, že ten co se zabije, se většinou nezabije sám, ale také sebou vezme někoho nevinného, kdo s ním sedí uvnitř éra, nebo zrovna na louce hrabe seno a připlet se nešťastnou náhodou do trajektorie bezvládně padajícího letadla. Tento dlouhá léta prosazovaný nesmysl přinesl výsledky – řada mrtvol za minulou sezonu, zvýšené pojistky o 5O%. A máte to..

Suamsumárum: Proč se v době, kdy se zakládalo LAA neokopírovalo vše? Tedy včetně rozumného represivního systému? Pro nově příchozí je potřeba doplnit že česká LAA se zakládala ve spolupráci s anglickou LAA a funguje na jejich principech. Tedy až na tu bezpečnost. V létání je to jako v automobilismu. Dokáže si někdo představit silnice bez dopravních policajtů? Asi těžko, že áno..Tak vyspělí řidiči nejsou. Za jakého důvodu se to zavedlo u pilotů??
Přemýšlejme všichni co s tím…