Archive for the ‘Česká akrobatická asociace’ Category

Plachtaři neblbněte! Vzor LAA je nesmysl!

Saturday, November 6th, 2010

Plachtaři pozor, Dvořák káže nesmysly o vzoru LAA pro budoucí fungování AeČR. AeČR nemůže fungovat tak, jako funguje LAA. To, že LAA je v dnešní době navenek kompaktním celkem jen zásluhou souhry mnoha okolností. LAA mělo již několikrát velice blízko k tomu, aby se rozpadlo na jednotlivé nezávislé sekce. Konkrétně padáčkáři se chtěli od LAA “thnout” několikrát a vytvořit vlastní asociaci podobně, jako mají třeba balonáři nebo modeláři. To, že LAA drží pohromadě, jej jen zásluhou Brskovského a několika dalších lidí, kteří dokázali v průběhu mnoha dlouhých jednání a ústupků udržet LAA vcelku až do dnešních dnů.

Ale pozor! Podstatou soudržnosti LAA je a vždy bude počet členů v jednotlivých svazech! Jakmile dojde k většímu nárůstu počtu členů ve svazech, dojde zcela přirozeně k tendencím svazu se trhnout od mateřské organizace. Jinými slovy, kdyby padáčkářů bylo tolik jako plachtařů, už dávno by se trhli a měli by svojí nezávislou asociaci.

Plachtaři, je Vás dost na to abyste měli svoji vlastní asociaci a stali jste se nezávislými na AeČR tak, jako je to všude okolo ve vyspělé Evropě. Čekat, až se vyřeší dlouhodobé problémy AeČR sahající hluboko do historie, je jen ztrátou času! Nechte udělat finanční audit v AeČR. Na jeho základě požadujte to, co je Vaše a udělejte si svojí asociaci.

Podívejte se na vzor: http://czaa.cz/
– jakéhokoliv požadavku na AeČR jsme se vzdali! Tím jsme si ušetřili obrovské množství energie,které by stálo natahování se s estébákama a skvadrou dědoušků rozhodčích se zastaralými názory.
– převzali jsme veškeré know-how z Anglie, kde vše dlouhá léta funguje na 100%
– připravujeme program výcviku rozhodčích a pilotů jak v češtině v ČR tak v angličtině v UK
– rozjeli jsem program budování finančního portfolia mezi soukromými firmami. Světe div se, český stát a jeho MŠMT je v seznamu možných sponzorů až na posledním místě!
– máme přesně zmapovanou situaci na základě výsledků z poslední sezony v roce 2010. Francouzi, kteří jsou aktuální špičkou letecké akrobacie, nasadili velmi vysokou hranici v systému tréningu. Nám tedy nezbývá než udělat to samé: Zajistit celoroční výcvikový tábor kam budou akrobati chodit jako do normální práce. Dokud tohoto budou nedosáhneme, nemá cenu se pokoušet o jakékoliv výsledky.. My si na tento úkol troufáme. Troufá si na něj i AeČR nebo Bajzík v LSC?

Tudy vede cesta pánové! V CZAA je tvrdá diktatura! Ne diktatura jednoho člověka, ale diktaura žebříčku umístění, kterému v této chvíli velí Francouzi, kteří ve skutečnosti diktují systémem svého tréningu. Nám nezbývá než trénovat jako oni, nebo si nechat o medailích tak leda zdát… Ke lhaní a prezentování zlatých z části soutěží jako medailí z celkových soutěží se nikdy nesnížíme ani před leteckou veřejností ani před státem!

Plachtaři, udělejte to jako my akrobati! Trhněte se, spojte se s anglickou nebo jinou západoevropskou asociací, vybudujte si vlastní portfolium sponzorů a žijte si vlastním a klidným životem nezávisle na starých estébáckých strukturách.. Brzo uvidíte, jaké je to pohoda a klid na cestě k nejvyšším cílům 😉

CZAA: Zlatá z Anglie jako manažerský precedens – kdo jej zopakuje?

Sunday, October 10th, 2010

V průběhu sezony se do redakce sešlo mnoho otázek na téma, jak se co nejrychleji dostat v akrobacii k úspěchu. Pojem nejrychleji vyměníme hned za nejbezpečněji. Jak říkají babičky, práce kvapná málo platná a v letectví navíc platí nebezpečná!

BEZPEČNOST
Jednoznačně nejdůležitější potřeba, podmínka, nutnost! A to jak vůči sobě, tak vůči svému okolí. Základem bezpečnosti je dobře udržované letadlo. Jak v článku níže uvedeno, potíže jsou se soukromníky a to nejen v ČR ale i v zahraničí. Soukromníci, pro než je letadlo prostředkem obchodu – zisku, se z něj snaží získat co nejvíce za co nejmenších nákladů. Obzvlášť v ČR bych se soukromníkům vyhnul do doby, než UCL přijme nějaká rázná opatření a zabrání používání akrobatů ve stylu “z cizího krev neteče”. Ideální prostředí, z něhož si je možné půjčit bezpečné letadlo, je syndikát majitelů nebo běžný aeroklub.

Prostředí
Dalším důležitým bodem je prostředí kde budete trénovat. Ideál je doma v dobré partě. Bohu žel, ne vždy je ono “doma” provázeno všeobecnou přízní a fanděním. Na mnoha letištích se stále “táboruje” nebo už nově “kastuje” a stojí tam proti sobě dvě party. To provází pomluvy, závist, nenávist a další české ctnosti. Pakliže takováto situace nastane, je lepší trénovat na cizím letišti, kde panuje klid a pohoda. Ideální je pak akrobatický tábor, kterých se po Evropě koná každý rok více jak desítka. Tábor je zároveň ideální příležitost se před závodama řádně rozlítat po zimní přestávce.

Akrobati jako luční kobylky
Dostupnost akrobatických hodin. To je v ČR stále větší problém. Akrobaté jsou často považováni za luční kobylky přeskakující z aeroklubu na aeroklub, vysávající zbylé akrobatické hodiny z tamních strojů. Tady je opět jednoduché řešení. Jsme v EU, stačí piloťák, občanka, řidičský průkaz a trochu komunikace. Volných akrobatických hodin na nových a spolehlivých letadlech je po EU dostatečné množství.

Čas
Kdo má peníze, musí se o ně starat, nemá čas trénovat. Kdo peníze nemá, zas má čas ale nemá za co trénovat. Najít kompromis je velké umění a ne každý ho ovládá. Znám hodně bohatých lidí, kteří by chtěli nosit reprezentační tričko akrobatického pilota, ale čas na tréning a ježdění po závodech si prostě nejsou schopni najít. Jinak řečeno, považují svoje maličkosti za tak důležité, že by se jejich pracovní kolektiv bez nich neobešel 😉

Konkurence
Tu je potřeba dobře znát. Vědět proti komu budu létat a kolik má v poslední době natrénováno je alfou a omegou úspěchu. Ideál k vítězství je mít netrénováno aspoň dvakrát tolik než soupeř. Pokud tuto podmínku splníte a stejně jste mezi posledními, platí na Vás další bod..

Dar od Boha
Pilotem akrobatem se člověk rodí. Talent se nedá koupit v lékárně ani v žádném jiném obchodě. Co znamená pojem “narodit se pilotem”, krásně popsal další nový autor na českém leteckém internetu Ludva z Moravy Komu to jde, může být šťastný, komu to nejde, nemá smysl to lámat přes koleno za každou cenu. Navíc jsou takové pokusy nebezpečné.

Peníze a jasný manažerský roční plán
Úmyslně zde jako poslední položka. Většina začínajících akrobatů se odvolává na nedostatek peněz dřív, než se pokusí dostat se alespoň na první závody. Jestliže má člověk jasnou představu čeho by chtěl v průběhu následující sezony dosáhnout, dá se dle výše uvedeného velmi lehce spočítat, kolik ho sezona bude stát. Buď peníze sežene, nebo nesežene. Černá nebo bílá, nemá smysl dělat něco napůl tak jak to můžeme vidět u mnoha lidí v okolí. Pak z toho nemá člověk radost, ale naopak, jen smutek ze ztráty “investic” a špatného výsledku. Investic je v uvozovkách proto, že akrobacie je v ČR vždy a jen ztrátovou investicí. Žádný pilot na ní za posledních 20 let nevydělal, protože o výdělek z akrobacie se jak známo postarali svazarmovští funkcionáři 😉

Sumasumárum, záleží jen na Vás, jak sami sebe “zmanažerujete”, jak si okolo sebe uděláte pořádek ve všech potřebných položkách které jsou nutnou součástí na cestě k úspěchu na akrobatickém nebi.

A poslední otázka zní:

Kdo další sám na svou pěst přiveze další medaili ze zahraničí v sezoně 2011?

To co v CZAA hledáme, jsou šikovní a soběstační piloti, kteří si dokáží co největší část organizačních záležitostí zorganizovat úplně sami, případně za pomoci svého vlastního týmu složeného z rodinných příslušníků nebo dobrých kamarádů, kteří dokáží pilota podržet za každé situace..

CZAA: Zlatá z Anglie jako politický precedens

Tuesday, October 5th, 2010

Potom, co jsem se pochlubil s medailí z UK, nastal poprask jak mezi funkcionáři AeČR, tak mezi sportovci. Zpráva se rozšířila rychlostí blesku a po celý zbytek sezony do redakce Aeronovin přicházely dotazy “jak na to”. Bohu žel, avšak zcela logicky, medaile z UK vyvolala u funkcionářů zděšení. “Někdo se prostě sebral, sám bez našeho souhlasu a vědomí jel na zahraniční závody a ještě vyhrál zlatou!” A aby toho nebylo málo, navíc v disciplíně, ve které ho nikdo nikdy neviděl! Pro sportovce nadšení, pro funkcionáře šok a ukřivděný pocit podrazu z toho, že si je někdo dovolil obejít 🙁

A co horší, jak plyne z předchozího článku, výsledky za sezonu 2010 spočteny, zlatá z UK je navíc jediná z celkové soutěže. Jako autor bych měl skákat metr vysoko radostí, jako redaktor Aeronovin kterého zajímá celkový stav věci, spíše tiše pláču nad bídným stavem české akrobacie.

Zvídaví čtenáři už tipují co bude dál, jaký bude asi politický náhled na tuto medaili. Otázky zní:
– Bude zařazena do celkového výčtu medailí získaných českými piloty
za rok 2010? Bude s ní mávat Dvořák na MŠMT až bude chtít dotace?
– Bude prezentována v celkových výsledcích v L+K ?
– Bude prezentována v celkových výsledcích v Cumulus Revue ?
– Bude prezentována na ostatních leteckých serverech ve výčtu medailí za rok 2010?

Vskutku! Bude velice zajímavé, jaký postoj k této opravdu horké bramboře, funkcionáři a zodpovědní redaktoři zaujmou 😉 Jednoznačně to bude precedens pro ty odvážlivce, kteří se v příštím roce na vlastní pěst pokusí stejná kousek zopakovat 😉

Odpověď na ty nejdůležitější otázky – jak tento kousek zopakovat, najdete v článku zítra..

CZAA: Jediná letošní Zlatá s velkým Z je z Anglie

Tuesday, October 5th, 2010

Končí sezona, dolétaly se poslední soutěže v domácím i zahraničních kalendářích. Je po honu, začínají se počítat zajíci 🙂 Počítají plachtaři, akrobaté, paragáni i ultralehcí sportovci. S vyjímkou akrobatů, zbytek leteckých sportů počítá celkem logicky. U akrobatů se ale zažil velice podivný systém “medailování”. O co jde?

Akrobacie je v podstatě trojboj – volná, povinná a tajná sestava. Tedy něco podobného, jako třeba triatlon: plavání, jízda na kole a běh. Vítěz v triatlonu je samozřejmě vítězem na základě všech sečtených bodů ze všech třech disciplín. Jen v akrobacii si rozdáváme medaile za každou disciplínu zvlášť a nakonec i jednu celkovou. Pak se po příjezdu ze závodů vesele a halasně chrastí zlatou medailí, ale když se podíváte do celkových výsledků, jméno “zlatého” sportovce najdete kdesi v polovině tabulky, často až pod desátou příčkou.

Tato skutečnost “sejří” hlavně plachtaře, kteří kvůli jedné medaili létají celý týden, někdy i dva a navíc si kluzák ani nemohou vzájemně půjčovat! Nikoho z organizátorů plachtařských soutěží nikdy nenapadlo medailovat po každé uletěné disciplíně každý den..

A o co v tomto článku jde? O nic jiného, než o to, že sezona skončila a někteří pozorní čtenáři si všimli, že ona ta zlatá z Anglie je vlastně jedinou zlatou akrobatickou medailí z celkové soutěže medailí pro Českou republiku za rok 2010!

Bohu žel, je to tak! Na víc prostě nemáme a než mít budeme, tak ještě mnoho vody Vltavou proteče.. 20 let se věci dělaly jinak než u konkurence a tato ztráta se bude velice těžko dohánět.

CZAA: Ťafka akrobatům od plachtařů :)

Saturday, June 19th, 2010

A psina začíná 🙂

Výbor AeČR schválil jednorázovou dotaci 120 tis. Kč pro účast reprezentace v bezmotorové akrobacii na MS 2010 ve Finsku. PK hlasovala prostřednictvím Zapletala proti tomu způsobu
financování, protože má za to, že je to nesystémový postup a není jasné z jakých zdrojů (členské příspěvky, provozní dotace na flotilu,…) budou tyto neplánované výdaje pokryty. Zapletal doplnil, že Výbor poskytnutí dotace akceptoval jako jednorázovou podporu, kdy na první ročník závodů nelze žádat o dotaci.

Jelikož už jsem dostal výčitku v mailu, předem upozorňuji, že i se Zapletalem nemailuji a nenavedl jsem ho:) Jeho reakce je zcela přirozená a logická. To, že najednou dotace byla, je sice výhrou v tuto chvíli pro akrobaty, ale zároveň ukázka toho, že se něco maskuje. A že se něco maskuje, už bylo vidět těsně před volbami do Parlamentu.
O bordelu ve svazarmu více v pondělí 😉

Celý záznam z plachtařské komise zde: http://www.gliding.cz/forum/download/file.php?id=5555

CZAA: Mistrovství ČR v akrobacii kluzáků už příští týden

Friday, June 18th, 2010

Kdo se chce jet podívat na soutěž má možnost, termín se blíží:

http://aeronoviny.cz/storage/stano/propozice_mcr2010.doc

Seznam závodníků zjišťuji.

CZAA: Plán přípravy akrobatů na rok 2010

Friday, June 18th, 2010

Zde je státním trenérem krásně zpracovaný plán na rok 2010:

http://aeronoviny.cz/storage/plan_pripravy_akrobacie_2010.doc

Akrabtům reprezentantům doporučuji přečíst zvlášť pozorně aby každému došlo kdo za koho kope: Viz používání areálu AKMT
O tyto nemovitosti AeČR přišel svým nezájmem a nevhodně postavenou smlouvou a následným nezájmem dohodnout novou smlouvu s AK Moravská Třebová.

CZAA: Aktuální program

Friday, June 18th, 2010

Komentář: Dlouhodobý program na 100 let je dobrá vize, to by mělo fungovat, ale kde máš aktuální program?

Pravda, takže napravíme: Program je jednoduchý, diktuje tu především logika!

– navázat kontakty s okolnima associacema
Nejdříve se všema v EU. Jsme v EU, je potřeba myslet evropsky a využívat k výcviku a soutěžím celý evropský prostor. Později pak zmapovat asociace a navázat kontakty ve zbytku světa. Akrobacie není na počasí tak náročná jako plachtařina, ale i tak v ČR, kde se dá létat 4 měsíce a z toho dva proprší, toho člověk moc nenatrénuje. Chtělo by to pravidelný zimní camp někde ve Španělsku.

– sledovat a analyzovat výsledky všech soutěží
Tady je to jasné, v případě úspěchu gratulovat a vykřičet to do médií, v případě neúspěchu hledat proč se věc nepovedla.

– sledovat čerpáni státní dotace pro akrobaty
Spoluprací se státem zajistit možnost průhledné kontroly čerpání státní dotace pro akrobaty.

– podpora jednotlivců ve výjezdech na zahraniční soutěže a školení To souvisí s prvním bodem. Budou zmapovány všechny asociace a jejich kalendáře. Následně budou akrobaté upozorňováni na akce v okolních státech. U FAI je to jasné, to si každý jistě vysleduje sám. Anglie je hotová a také nejdůležitější díky jazyku letectva.

– angličtina Už se tu o tom psalo. V českém acro teamu to je bída s nouzí. V podstatě funguje pravidlo, že schopen je se domluvit pouze ten, kdo létá profesionálně. Jinak zero 🙁 Už jsem to řešil s několika lidmi, zatím nejlépe vychází skupinka lidí a školení na týden do UK se závěrečnými zkouškami.

CZAA: Od kdy jsem akrobat nebo reprezentant?

Thursday, June 17th, 2010

Ops….. omlouvám se za nevysvětlené pojmy 🙂

Akrobat se může cítit každý samozřejmě v okamžiku, kdy dokončí akrobatický kurz v ČR podle osnov Svazarmu nebo AOPY.

Nicméně v CZAA nikdo nikomu doklady kontrolovat nebude do chvíle, dokud to nebude povinností například v roli pořadatele závodů.

Z toho plyne jednoduchý závěr. Akrobatem sportovcem se stanete a na maillist CZAA se dostanete ve chvíli, kdy budete publikováni v nějakém žebříčku domácí soutěže. Nevadí že i na posledním místě, to se začátečníkům na prvních soutěžích občas stává;)

Reprezentantem akrobacie pak ve chvíli, kdy se zúčastníte nějaké zahraniční soutěže. Organizovaný zájezd do Murské Soboty s cílem ukrýt západní skutečnost se nepočítá 🙂

Vše je tedy ve Vaší režii a na Vás! Nikdo Vás nebude kontrolovat ani o Vás rozhodovat!

Nicméně každému akrobatovi CZAA nabízí pomocnou ruku v okamžiku, kdy se poprvé předvede doma. CZAA doporučuje, aby se každý závodník ihned po první závodech doma začal připravovat na reprezentační dráhu v zahraničí. CZAA poskytne veškerou možnou pomoc!

P.S: Ve svazarmu je to takto:
Za reprezentanta je považován sportovec který je trenérem – managerem zařazen do seznamu reprezentantů dle žádosti o dotace a může užívat i prostředky MŠMT – dotaci pro reprezentaci
Adept reprezentace je ten který splňuje předpoklady pro reprezentační činnost a je odsouhlasen trenérem – managerem

CZAA: Konkurz na provozovatele obchodu s reklamními předměty

Thursday, June 17th, 2010

CZAA vypisuje konkurz na provozovatele obchodu s reklamními předměty s logem CZAA. Nabízí se dvě řešení:

1) Provozovatel, který už prodává ve svém obchodě na Internetu podobné věci delší dobu a poskytuje zásilkovou službu.

2) Bude zřízen webshop na czaa.cz který povede provozovatel na svůj živnostenský list.

Nabídky prosím na info(at)aeronoviny.cz do 1.8.2010