Archive for the ‘Dotace’ Category

A jéje budeme mít ministerstvo sportu? O peníze jde až na prvním místě

Tuesday, February 3rd, 2015

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/sefove-sportovnich-spolku-jansta-a-ertl-chteji-ministerstvo-sportu/

No když už máme Ministerstvo letectví, proč nemít i Ministerstvo sportu ne ? :))

No, je to vskutku zajímavé sledovat, jak se břichatí funkcionáři perou o moc a právo rozdělovat peníze do sportu :)) A zase budou dělit a zase budou panovat 🙂

Sumasumárum
O peníze jde až na prvním místě. Aspoň že to přiznají 🙂

Kocourkův bordel vyplouvá na hladinu!

Monday, February 2nd, 2015

„Chyby jsou prakticky v celém kontrolovaném období, tedy za ministrů Dobeše, Fialy a Štyse, kdy po celou dobu působil jako náměstek pro sport pan Kocourek,“ doplnil ministr.

Little kitty tam tomu prostě vládl 🙂

To, na co se dlouhá léta poukazovalo a co nikdo nechtěl vidět, je konečně na světle : http://zpravy.idnes.cz/chyby-v-dotacich-ministerstva-skolstvi-na-sport-f6k-/domaci.aspx?c=A150202_072508_domaci_jj

Tady se podívejte s jakými tam člověk měl co do činění když se chtěl něčeho dovolat…

http://zpravy.idnes.cz/chladkuv-namestek-mel-problemy-s-vyplacenim-penez-z-eu-p1l-/domaci.aspx?c=A140612_145538_domaci_jp

a že tento pořád uniká, že?

http://www.cstps.cz/foto/akce/veejn-slyen-psp-r-2222011/verejne-slyseni-ps-pcr-89

BTW že za celou dobu neposlalo MŠMT hloubkovou kontrolu – audit do AeČR? Pošle ho teď když Dodal odchází do důchodu?
http://m.domaci.eurozpravy.cz/zivot/46250-na-ministra-skolstvi-dobese-se-sypou-trestni-oznameni/

Viděli jste Klíč k rozdělení dotačního programu MŠMT č 5 . Organizace sportu? Estébák Dodal opět přizván kým?

Wednesday, November 26th, 2014

http://www.aecr.cz/upload/www.aecr.cz/kklp-komise-zapisy/_dir/2205/zapis-kkpl-20141006-1.pdf

Proč se tento dokument nezobrazuje v naposledy přidaných dokumentech?
On je veřejně neveřejný??
🙂

Ministr Chládek začal posílat desítky milionů vládcům sportu

Monday, November 24th, 2014

http://archiv.ihned.cz/c1-63163830-ministr-chladek-zacal-posilat-desitky-milionu-vladcum-sportu?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

“Nevím například, proč dávat sedm milionů na nové oplocení u tenisového klubu Prostějov, když je ten plot naprosto v pořádku,” uvedl jeden z příkladů Holeček.

Peníze má dostat i Autoklub ČR, jenž si za ně opraví strojovnu v domě v centru Prahy, který jinak komerčně pronajímá.

Co je to za stroje v té strojovně? 🙂 🙂 Kde ta strojovna přesně je ? Ví to vůbec někdo?

To jsou věci to jsou věci ))) Svazarmovci nemohou předložit žádné sportovní výsledky z mezinárodních soutěží. Důvod jednoduchý, žádné totiž nemají! A proto žádají peníze na strojovnu:) Snad to nedej Bůh není do té budovy, kterou pronajímají firmě, která v ní provozuje bordel. To by byla psina! Ve věci intenzivně investigujeme a velice rádi se pojedeme na tu strojovnu a ty stroje v ní podívat. To budou asi seper mašiny 🙂

Sumasumarum
Zlodějská komedie…..

Státní podpora sportu pro rok 2015

Tuesday, July 15th, 2014

“Státní podpora sportu pro rok 2015” byla projednána poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014. Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru v oblasti sportu.
http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2015

Aeroklubáci byli Máchou varováni zavčas!!!

Friday, June 27th, 2014

Vyňato z letecké diskuze.
——————————————–
a připomínka z minulosti
http://aeronoviny.cz/2010/06/09/statutari-pozor-neukazujte-soupis-majetku/

a tady i s odkazy http://aeronoviny.cz/2010/06/13/skutec-tak-jsem-to-videl-ja/

a tady další… http://aeronoviny.cz/2010/11/01/dvorak-svolava-podruhe/

aneb aeroklubáci byli Máchou varováni zavčas… to že skočili na rétoriku estébáka že Mácha je ujetej je jejich problém.
Nechali a nechávají funkcionáře tunelovat AeČR. Ať si uvědomí, že jednoho dne se může přijít na to, že funkcionáři kradli
(ti z AeČR či Sportovních svazů – bývalých Svazarmovců) a stát po nich bude chtít zpět. První na co vlítne je majetek AeČR a tedy i jednotlivých MAKů.
——————————————–

Sumasumárum
Mácha měl Bohu žel, ke smůle vše aeroklubů a aeroklubáků opět pravdu. A to s hodně velkým předstihem..

Tisková zpráva: Čeští piloti nechtějí dva přerozdělovače dotací

Wednesday, June 25th, 2014

Vážení novináři,

Čeští piloti s obrátili na M%MT se stížností na pochybný systém rozdělování peněz.

Národní aeroklub ztratil statut celonárodní organizace
Potom co národní aeroklub zastupovaný půjčovnou letadel firmou AeČR ztratil status celonárodní sportovní organizace, ztratil také nárok na získání dotací z MŠMT. Aby si tento nárok udržel, byl nucen vstoupit do SSSČR, který řídí právník Ertl.

Trnem v oku právník Ertl
Ve svazu SSSČR vystupuje jako vedoucí funkcionář právník Ertl, který však zároveň vykonává funkci experta v komisi, která rozděluje peníze na MŠMT- Pan Ertl tak naděluje sám sobě. Ttao situace se pilotům nelíbí, proto požádali o jeho odvolání.

Piloti nechtějí ani jednu přerozdělovací organizaci
Jak AeČR, tak SSSČR jsou postsocialistické organizace stavěné na dobu, kdy dotace do sportu dosahovaly desítek milionů korun na jednotlivé svazy. U letectví to v době Sazky bývalo 70 milionů korun. Tyto organizace tehdy organizovaly velké akce – byly peníze jak na jejich provoz, tak na akce. Dnes tyto molochy se stejným obsazením a obrovskými náklady spotřebují dotace vve výši desetiny ve srovnání s minulostí a na sport pak nic nezbývá. Každý větší aeroklub dnes dokáže zorganizovat mnohem lepčí akci, než funkcionáři ze staré doby,které nikdo nikdy nevolil, kteří jsou neodvolatelní a kteří se na svých místech drží více či méně kriminálními praktikami jako je vydírání, vyhrožování a zastrašování jak jednotlivců, tak i celých klubů a organizací.

Piloti navrhují přímé dotace klubům
Peníze se ztrácejí cestou do klubů. To je aktuální stav. Proto piloti navrhují, aby si o státní dotace mohli žádat na MŠMT přímo a tyto dotace jim po schválení byly také následně do klubů přímo zasílány. To je jediná cesta, jak se v této době k dotacím vůbec dostat.

Související linky:
Stížnost najdete zde http://aeronoviny.cz/2014/06/13/stiznost-na-plytvani-penezi-na-msmt/
Více informací k tématu najdete zde:
http://aeronoviny.cz/category/dotace/

S pozdravem redakce Aeronoviny.cz

Stížnost na plýtvání penězi na MŠMT Další žádost o změnu systému rozdělování státních dotací

Friday, June 13th, 2014

http://www.wbos.cz/co_hledame/povinnosti_pece_radneho_hospodare/cz

Podle § 45 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech organizační složka státu:…
“(2) Organizační složka státu je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených rozpočtem a plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem.
A podle § 14 odst. 1 zákona o majetku České republiky má organizační složka státu za povinnost:
“(1) Majetek musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností; jiným způsobem lze majetek použít nebo s ním naložit pouze za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem anebo tímto zákonem. Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a nedůvodně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku.”.

Tímto podáváme stížnost na MŠMT ve kterém dochází k mrhání prostředků určených pro sport. A to ve velkém rozsahu.

Zbytečné postsocialistické svazy
Všichni úředníci na MŠMT velmi dobře vědí, jak svazy v ČR vznikly, jak fungovaly kdysi, k čemu byly určeny. Samozřejmě také vědí, že na jejich fungování se nic nezměnilo, ačkoliv objem dotací se snížil za poslední roky na desetinu!

Když bylo 70 milionů ročně
Fungovala Sazka, pomáhal stát, peněz na sport bylo mnohem více. Šlo o desítky milionů korun, svazy mohly organizovat a řídit velké projekty, mohly investovat hodně peněz do techniky, vybavení a do zahraniční reprezentace.

Dnes je 7 milionů na AeČR
Svazy zůstaly stejné, se stejným počtem zaměstnanců, se stejnou provozní režií. Státní dotace vystačí tak akorát na pokrytí provozní režie a do klubů žádní peníze již nedotečou. Zaměstnanci se tam nudí, nemají co na práci, klíčoví funkcionáři se snaží na malých a občasných akcích dokázat, že jsou stále potřební, ačkoliv by tyto akce dokázal zorganizovat každý průměrný klub. Malé akce s několika účastníky vydávají za velkoakce aby to na oko vypadalo, kolik s tím je organizační práce.

Multiplikace!
Aby toho nebylo málo, svazy se nám začaly jaksi vrstvit. Jak nám sdělil právník Ertl, SSSČR vypomáhá AeČR se získáváním financí na projekty. Na otázku na jaké projekty, nám již nedokázal odpovědět. Přitom důvod proč AeČR vstoupil do bývalého Svazarmu – SSSČR, je více než jasný – AeČR ztratil od 1.12014 status celostátního svazu. Viz výpis z justice.cz

Žádáme dotace přímo do klubů
Jak plyne z výše uvedeného, dotací je málo a polkne provozní režie svazů-přerozdělovačů. Na kluby nezbude nic, respektive jejich členům zbude milá povinnost platit svazu členské příspěvky. Tímto žádáme o změnu systému rozdělování dotací. žádáme, aby se rozhodovací proces na MŠMT posunul o hladinu níže, tedy ke klubům, které si budou podávat žádosti o dotace přímo na MŠMT. Je nám samozřejmě zcela jasné, že to znamená velký nárůst agendy a práce na MŠMT, ale nic jiného nám nezbývá.

Současný stav je neúnosný
Stát vydává na sport přes dvě miliardy korun. Většina peněz skončí jako náklady provozní režie postsocialistických svazů. Do klubů už žádné peníze jednoduše nedojdou.. Stručně řečeno, stát pošle klubům dvě miliardy a ty se cestou vypaří. Kluby jsou na tom stejně, jako kdyby jim stát neposlal nic a musí si pomoci samy.

Malá odbornost a slabé vzdělání funkcionářů
Funkcionáři ve svazech, kteří tam působili ještě za komunisty, nemají potřebné vzdělání, potřebné kvalifikace a potřebnou odbornost. Většinou jsou to lidé sportem nepolíbení, přesto v něm rozhodují o milionových částkách..

Svazy-socialistické molochy
Zrušit tyto organizace není v moci státu. Pokud však chtějí existovat, musí si vydělat na svoji existenci sami a ne pouze ze zvyku a setrvačnosti parazitovat na klubech pod sebou, kterým měli původně přinášet prospěch a zajišťovat jim prosperitu.

Sumasumárum
Máme Novou dobu, svazy jsou v ní naprosto zbytečné. Dnes, v době Internetu, je mnoho dobře organizovaných klubů, které si dokážou zajistit mnohem více, než lidé v předdůchodovém věku, bez jazykového vybavení sedící ve svazech. Státními penězi se prostě tímto způsobem nehorázně plýtvá.

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT4XJCHS

Stížnost na právníka Zdeňka Ertla Konflikt zájmů

Thursday, June 12th, 2014

Dobrý den,
tímto podáváme stížnost na právníka Zdeňka Ertla. Pan Ertl je funkcionářem – předsedou SSSČR a zároveň také figuruje v seznamu členů komise, která rozhoduje o sportovních dotacích na MŠMT. Dle našeho názoru se jedná o konflikt zájmů. Jak je možné, že člověk sedící v komisi která rozhoduje o dotacích, zároveň de facto vlastní firmu, která je ze stejných dotací podporována?
Těšíme se na brzkou odpověď kterou zveřejníme.
S pozdravem
Redakce Aeronoviny.cz

Sumasumárum
Ještě pár stížností a snad se zbavíme socialistických molochů jedno provždy 🙂 Zítra pokračujeme další stížností..

Ano, za medaile se kdysi platilo! Ale bylo jinak!

Tuesday, June 10th, 2014

Dobrý den ,
co píšete – neí to úplně přesně….

“Proti koštěti, odspodu ze začátku
Nelze přijít na MŠMT a říci dejte nám peníze, my dovezeme medaile. To by uměl každý. Ono to zcela evidentně funguje přesně naopak, MŠMT se podívá na výkony z minulého roku a podle toho naděluje na další rok. Body klesají, klesají dotace. Nic nenormálního, MŠMT nelze nic vyčítat. Jinými slovy řečeno, na ty body si budeme muset vydělat jinde a pak můžeme čekat, že nám MŠMT něco přidá..”

..peníze za medaile jsou ale medailista je nevidí… dřív býval klíč k přidělování dotací ale také k přidělování – tam to bylo jasné – třetina za body daného jednotlivce na “údržbu a administrativu”, třetina na “mladé a ostatní sportovce” a třetina sportovci na činnost…

jenže to nám Vosykové a spol zrušili – a než ho zrušili tak to Svazarmovci i před komisemi Aeroklubu tajili ….

Podívejte se na Vosyky jak tam dřepí dlouho
http://www.msmt.cz/mladez/zasady-rozdeleni-dotaci

Sumasumárum
Děkujeme čtenáři za upřesnění !