Archive for the ‘FAI’ Category

Začíná konference FAI Odesíláme první výroční žádost

Tuesday, October 14th, 2014

Jak je vidět na stránkách http://www.fai.org/about-fai/meetings dnes začíná série organizačních jednání FAI. Pro nás to znamená povinnost zaslat na vedení FAI první výroční žádost o odebrání falešných vyznamenání pro Vlastimila Dvořáka a Jiřího Dodala.

Sportovní licence pro CZ sportovce rovnou z FAI

Tuesday, April 29th, 2014

Přestože aktivity FAI do zrušení medaile pro estébáka Dodala a prezidenta Dvořáka budeme bojkotovat protesty, vyšla nám generální sekretářka FAI vstříc. Dle sdělení v dopise panu Zejdovi je možné právě díky neutěšené situaci v ČR požádat o sportovní licenci přímo na FAI.

Jinak je to takto :
vydání či nevydání sportovní licence FAI není žádné tajemství, můžeš to zjistit na webu FAI: http://www.fai.org/about-fai/fai-sporting-licences
Licenci vydává v CZ Aeroklub České republiky, jakožto jediný zástupce v FAI, a to jak pro létavce, tak pro další odbornosti (modeláři, parašutisti,…). Sportovní licenci FAI je od loňského roku nutné mít při jakékoli účstit na zahraničních soutěžích, byť by to byl “srandamač” o 10-ti lidech v Bulharsku. Takže například kdo se chystá na Pribinu, či FCC – licenci musí mít (můžeme zase zorganizovat hromadnou objednávku v průběhu Pribiny, pokud bude zájem – zrovna jako loni na FCC). Ani cena není tajemstvím – za vydání AeČR se platí 100,-CZK/osobu pro člena AeČr, pro nečlena je to myslím 1.000,-CZK – kdyžtak mne prosím opravte, zde si nejsem jistý.
Petr Pánek, AK Dvůr Králové n/L

Další změna ve FAI – padá FAI ke dnu?

Friday, April 4th, 2014

Na tomto linku se dozvímě, že FAI má nového marketingového ředitele.
http://www.fai.org/news/38178-markus-haggeney-fai-sports-marketing-director

Střídání na postech předchází pád firmy
Před necelým měsícem jsme se dozvěděli, že FAI má novou generální sekretářku – shodou okolností velmi dobrou kamarádku držitelky Lilienthalovy medaile Hany Zejdové. Dvě změny v klíčových postech FAI neznačí nic dobrého. Kdo se trochu vyzná v managementu a marketingu firem, moc dobře ví, že tyto posty ve zdravých firmách obsazeny již mnoho let předem lidmi, kteří strávili v daném prostředí celý život. Prudké, krátce po sobě následující personální změny v klíčových postech, které můžeme sledovat ve FAI, neznamenají vůbec nic dobrého. Spíše to vše ukazuje na potápějící se firmu, které ujel vlak a která se snaží udržet na hladině dění z posledních sil..

Estébák Dodal plácá nesmysly…
Estébák Dodal na vlastní stránce vydávané za web AeČR plácá nesmysly, I přesto, že ví, že nová generální sekretářka má blíže k jeho úhlavní rivlace Haně Zejdové, přesto jí přeje mnoho štěstí:)´Jak trapné že?? I přesto že estébák Dodal ví, že předchozí marketingový ředitel rezignoval na základě neúspěchu v jednáno s firmou RedBull, tomu novému před českou leteckou komunitou přeje to nejlepší ačkoliv ví, že jej čeká v krátké době stejný osud. Pro? Důvod je triviálně jednoduchý: FAI peníze už nemá, RedBull je má 🙂 Diktovat akrobacii v budoucnosti bude RedBull a ne FAI. Kdo trochu vidí do pozadí RedBull aktivit, dobře ví o čem je řeč 😉

FAI!! Go away from Czech Republic!!!

Sunday, February 9th, 2014

Krátce a stručně, FAI byla vyhnána z České republiky. Sdružení Czech aviators poslalo FAI manažerům jasné stanovisko k aktuálnímu dění.

FAI manažeři naslouchali ale nekonali
FAI připomíná bezzubou organizaci typu OSN. Také naslouchá, sbírá informace, ale nakonec proti nešvarům nezakročí.

Odměny pro zbytečné, potlačování důležitých
To je klíčový bod dopisu FAI manažerům, který obsahuje důrazný požadavek k ukončení všech aktivit FAI na území ČR. nelze se dále dívat na to, jak naprosto zbyteční lidé dostávají od FAI medaile na jedné straně a na straně druhé na to, jak stejné lidé dělají v českém sportovním letectví špinavou politiku a brání konkurenci nejen svobodně létat, ale dokonce i vstupu na jakékoliv letiště..

V ČR kriminálníci, ve FAI vyznamenaní..
Oba vyznamenané, Dvořáka a DODALA z AeČR v současné době stíhá policie. I přesto, že manažeři FAI byli na tento fakt včas upozorněni několika subjekty z ČR, schválili pro tyto dva bezvýznamné české funkcionáře vyznamenání.

Ostuda pro FAI, bude cirkus
Pro FAI je celá věc pěknou ostudou, Jakmile se FAI pokusí v ČR o nějakou akci, sdružení Czech aviators udělá takový cirkus, že FAI manažeři si na hodně dlouho rozmyslí, zda se pokusit o nějakou další akci.

Deset tisíc franků za co? Za bordel a chaos?
Čeští letci platí FAI roční poplatek okolo deset tisíc švýcarských franků ročně. V Aeronovinách se ptáme – za copak?? a chaos a dezorganizaci? Za vyznamenání kriminálníkům, kteří následně potlačují a utlačují skutečné letecké sportovce??

Sumasumárum
Bohu žel, jinak to již nešlo. V ČR to máme jaksi postavené na hlavu. Lidé, funkcionáři, kteří nikdy nebyli leteckými sportovci, v životě ničeho v letectví nedosáhli a v ČR je navíc stíhá policie, dostávají od FAI medaile.. Divné že?? Neuvěřitelný chaos…….

AeČR je byznys a ne správní organizace a to je základní potíž

Friday, January 17th, 2014

Dobrý den, sleduji Váš nekonečný boj se starým a zapšklým molochem – postvazarmovkým aeroklubem. Zde je můj názor řadového plachtaře.

Podle mě je problém ten že ten kdo je pod FAI – ta organizace by měla být něčím jako správním subjektem a ne podnikatelským či by v něm neměla být činnost která vytváří konkurenční prostředí… takže pokud je to AeČR kdo v reálu má nástroje na to aby “usměrňoval neposlušné” a to už od vlastnictví flotily kterým vydíral kluby po léta přes “přerozdělování” – tedy správa majetku přidělená klubům na kterou kluby dosáhli jen přes tvárnost projevenou vůči AeČR (nakonec viz. Skuteč a to jak je odstřihli uprostřed sezony od techniky jakmile si dovolili poukázat na nekalé praktiky AeČR funkcionářů je přímo ukázkový příklad) a stejně tak mají být tomu správnímu subjektu podřízeny ve smyslu pojítka mezi nimi a FAI ostatní subjekty, které již mohou vytvářet konkurenční prostředí…

Opustíme-li FAI a AeČR za současného stavu jak je možné, že si MŠMT podmiňuje přidělování dotací právě tím, že daný subjekt který o dotace zažádá musí mít tzv. mezinárodní působnost… jak je to u jednotlivých škol? Ty také musí mít nějakou mezinárodní působnost? a spadá to přitom také pod MŠMT…. co se rozumí mezinárodní působností? Rozhodně to není o mezinárodních úspěších které daná organizace prokáže, že?

Takže bych hledal zakopaného psa tady – FAI má fakt v pravidlech, že každou zemi zastupuje jeden subjekt.. Pod AeČR spadají balonáři, modeláři, dále na druhou stranu takové LAA – ale všichni mají společné to, že mají jednotlivou odbornost letectví pod sebou.. Jak ale čtu v odpovědi protimonopolního úřadu, lze se stát přidruženým členem po zvolení orgány FAI: Jaké práva má však přidružený člen, to vskutku netuším…

Sumasumárum
Čtenáři děkujeme za komentář. Přidruženého člena řádně prozkoumáme…

Odpověď na 4. stížnost Strohá a jasná. Uděláme jednoduše z LAVS přidruženého člena?

Friday, January 17th, 2014

Na tomto linku http://aeronoviny.cz/storage/uohs4.pdf najdete odpověď na 4.stížnost na AeČR. Strohá a jasná, argumentuje se v ní, že se jakákoliv organizace může stát přidruženým členem po svém zvolení orgány FAI a tím pádem nejde o monopol AeČR.

Estébák odchází, ale budoucnost není růžová
Estébák Dodal odchází do důchodu, kdo přijde po něm není jasné. Každopádně je v této chvíli jasné, že za sebou zanechá tzv gliding.cz-zmrdiboys 🙂 tedy ty lidi, kterým nejprve naděloval z toho co zbylo po Svazarmu a pak jim následně vládnul.

Čisté jako v zahraničí, to nebude ještě dlouho
I po odchodu estébáka to nebude růžové. čistého prostředí, jako je tomu běžně v zahraničí, se zřejmě ještě pár let nedočkáme. Než se lidé-dodalova tykadla, odfiltrují přirozenou cestou, nebo je aeroklubáci vyvedou urychleně za brány klubů, ještě nějaký pátek to potrvá.

Je přidružené členství rychlým a perspektivním řešením?
To by mohlo fungovat, věc se musí řádně prozkoumat s cílem zjistit, co to všechno obnáší a co je potřeba pro vstup do FAI splnit…

Sumasumárum
Máte názor na věc? Je to cesta ven z ponad nadvlády AeČR nad věcmi FAI? O tomto tématu diskutují i modeláři, pna Macek dokonce píše zajímavé recenze článků z Aeronovin. Pokud máte na věc názor, zašlete nám jej….

Dobrá zpráva z FAI

Friday, January 17th, 2014

Dear FAI News Readers,

The FAI is pleased to announce the appointment of Susanne Schödel as its new Secretary General, starting on 1 March 2014. Schödel, a 41 year old German native, combines experience in airsports, management of non-profit making organisations and political matters.
“We are very pleased to have been able to recruit Susanne Schödel as our new Secretary General. Her background and enthusiasm will bring us new ideas, energy and expertise to bring our Federation to a new level. Although it is a complex organisation I am sure she will settle into the work very quickly, and I wish her the best of luck,” FAI President John Grubbström said.
Schödel is a world-class glider pilot, member of the German National Gliding from 2004 to 2013, twice winner of the FAI Women’s World Gliding championships in 2009 and 2011 and holder of several gliding records. She is also a volunteer for several organisations such as the Dr. Angelika Machinek association which supports young female pilots in gliding.
In addition to her activities in aviation, she has held several positions in non-profit making organisations, including that of executive director at the Susan G. Komen Society for the Cure of Breast Cancer, thus gaining a wide-ranged knowledge of administrative matters and extensive experience in the management of volunteers and staff. Moreover, she is well-versed in the intricacies of politics after working for several years for the Ministry of Social Affairs in Hessen, Germany.
“I am very much looking forward to joining the FAI as Secretary General in March. I can contribute my expertise in the management of non-profit organisations as well as my knowledge of air sports in general and gliding in particular. It will be a pleasure for me to work with all stakeholders of the FAI and to ensure a good strategy and structure of the whole federation,” Schödel said.
Kind regards,

Klid, vše by mělo být dořešeno v průběhu roku 2014

Thursday, December 12th, 2013

Do mailu Aeronovin nám padá velké množství názorů a návrhů na řešení věci Zejdovi. Množství lidí, kteří se již na situaci v AeČR nemohou dívat, roste geometrickou řadou..

Pozor, vládne tady stále FAI
Jak plyne z mailů a diskuzních for, řada lidí stále nepobírá fakt, že celé uspořádání NAC, tedy národního aeroklubu stojí, nebo respektive má stát na základech FAI. Tedy na pravidlech FAI jako takových a zároveň na etickém kodexu FAI. Etický kodex FAI slouží k tomu, aby vykryl místa, která nejsou ošetřena pravidly FAI. jinými slovy řečeno, Etický kodex FAI tlačí na poctivost zvolených funkcionářů, jejich zodpovědnost, pravdomluvnost a další dobré mravy.

Estébák DODAL je na tom zcela opačně..
Estébáka DODALA můžeme zcela klidně považovat za jakéhosi anti-funkcináře FAI 🙂 Žádnou z pozitivních vlastností, které Etický kodex FAI a následně i ten český požaduje, náš samozvolený anti-funkcionář nemá. DODAL do slova a do písmene obelhal skutečně koho jen mohl – od funkcionářů FAI, přes státní úředníky v ČR až po celou členskou základnu NAC.

Vylhaný domeček estébáka DODALA se již sesypal
Na to, co je estébák DODAL zač, už přišli všichni jak manažeři FAI? tak dlouhá řada úředníků v ČR.
V Aeronovinách je nám jen velkou záhadou, proč nikdo z nich nevěřil v průběhu minulých let panu Zejdovi, který o celém dění již dávno FAI a další instituce detailně informoval. Chtělo jim to jen zopakovat někým jiným?? Bůh ví…….

Manažeři FAI na věci pracují.
Manažeři FAI jsou detailně s případem a také s důvody zrušení oceněné pro DODALA a Dvořáka detailně seznámeni. Komunikace s nimi probíhá v klidu, v pohodě a bez emocí. Ve FAI již přesně vědí co se stalo, jaký podíl má na situace Ministerstvo školství a jaký podíl mají funkcionáři NAC. Manažeři si v této chvíli již jen doplňují střípky celého obrazu situace.

Závěry budou v roce 2014
FAI má v tuto chvíli v ruce veškeré potřebné informace. Předpokládáme, že se k věci postaví čelem a nezaujme pozici mrtvého brouka, který jen sleduje co se bude dít a zda věc nevyšumí do ztracena.

Na mlčení FAI jsme také dobře připraveni I na tuto variantu jsme dobře připraveni. Manažerům FAI bylo již jasně řečeno, že nevyřešené problémy v ČR je potřeba dořešit v průběhu roku 2014. Pokud se tak nestane, nemohou ve svém kalendáři počítat se žádnou akci na území ČR. Setkali by se s hodně velkým odporem ze strany sdružení Českých letců.

Sumasumárum
Klid, vše jde podle plánu, v klidu a v pohodě. Manažeři FAI komunikují a v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by našim požadavkům FAI nechtěla vyhovět..

Výzva Dvořákovi Okamžitě zrušte monopol AeČR na FAI !!

Sunday, December 1st, 2013

Pane Dvořáku,
v minulosti jsme vám (malé v je úmysl) dali několik šancí na vítězství, abyste před leteckou veřejností opět srdceryvně neplakal, že bylo ukradené. Nevyužil jste nabídek, zvítězil někdo jiný.. V této chvíli vám (malé v je úmysl) přinášíme další vítězství na zlatém podnose.

Zrušte monopol AeČR na FAI!
Máte šanci jednoduše zvítězit tím , že do konce roku 2013 zrušíte monopol AeČR na FAI.

Dvě řešení a naše preference
K tomuto cíli máte dvě cesty:
– individuální členství
– zrušení požadavku na hlasování o přijetí organizace Valnou hromadou AeČR. Registrace leteckého klubu nebo letecké asociace na MVČR je dostatečnou zárukou solidnosti organizace. Tento krok v Aeronovinách preferujeme z důvodu jednodušší administrace.

Nezkoušejte výmluvy..
Už vás (malé v je úmysl) v Aeronovinách slyšíme, jak se vymlouváte že to všechno musí schválit Valná hromada… To jsou všechno kecy pane Dvořáku! Pokud jste dokázal prodat celou členskou základnu Ertlovi bez toho, aby o tomto kroku někdo ze stáda aeroklubáků věděl, odblokování přístupu k závodům FAI pro české občany bude pro vás (malé v je úmysl) zcela jistě otázkou lousknutí prstů..

Co riskujete..
nebudeme pane Dvořáku chodit kolem horké kaše. Neplněním našeho požadavku riskujete následující kroky, které zahájíme po Novém roce:
– přitvrdíme na tlaku na uřad pro hospodářskou soutěž
– přitvrdíme na tlaku na MĎMT
– podáme na na vás (malé v je úmysl) trestní oznámení na PČR pro omezování osobní svobody a potlačování lidských práv
– požádáme FAI o zrušení členství ČR ve FAI z důvodu pošlapávání etického kodexu FAI.
– vytvoříme stránky v angličtině ve smyslu “jak to funguje ve FAI kde zveřejníme celý příběh o vydírání rodiny pana Zejdy – budete tam mít s estébákem DODALEM fotky a hlavní slovo …
– zahájíme mediální kampaň za vaše (malé v je úmysl) odvolání z postu prezidenta AeČR a víceprezidenta sportovního velko-chlíva pana Ertla.

Sumasumárum
Jak je vidět z výše uvedeného, Dvořák má nulové šance odolat tlaku na odstranění závor k věcem FAI, které vybudoval estébák DODAL ruku v ruce s prodejnými úředníky MŠMT. Pokud Dvořák neumožní po Novém roce naprosto volný přístup k FAI věcem komukoliv, lze jej považovat za naprosto regulérního blázna.. Tuto bitvu nemá šanci vyhrát…

Protimonopolní úřad po třetí

Thursday, November 14th, 2013

Dobrý den,
děkujeme za odpověď na druhou stížnost. Ačkoliv je z odpovědi vidět, že jste ve věci již více informováni, opět se sekretáři AeČR podařilo lidově řečeno “opít Vás rohlíkem.”

Nejde o nižší soutěže, ale o mezinárodní reprezentaci
Primárním důvodem našich stížností nejsou nižší srovnávací soutěže byť na mezinárodní úrovni na které může jet v podstatě kdokoliv na základě dohody s pořadatelem soutěže. Nám jde o klíčové soutěže a možnost registrace světových rekordů ve FAI. Tedy organizaci, na jejíž správu má v %CR monopol firma AeČR.

Jak to je dnes
Pokud chcete dne reprezentovat ČR v leteckém sportu, musíte být členem AeČR – avšak ne přímo, protože přímé členství neexistuje a to i přesto, že se po něm řadu let volá. Musíte být tedy členem místního aeroklubu, který je zároveň členem sdružení leteckého svazu AeCR. O přijetí aeroklubů nebo jiné letecké organizace rozhoduje hlasování na Valné hromadě AeČR. není tedy na požádání.

Proč tomu tak není
Proč není individuální členství? Proč se musí hlasovat o přijetí jiné organizace pod AeČR? Odpověď je jednoduchá: Protože pro AeČR jsou soukromé a malé týmy konkurencí, která by jim brala medaile a přední umístění na mezinárodních soutěžích. Zde smrdí ryba od hlavy! není vůbec divu, že se tak AeČR chová, protože systém je špatně nastaven již v dotační politice MŠMT. MŠMT má jako jednu ze základních podmínek přidělení dotací pro letecký sport požadavek na umístění pilotů AeCR na předních místech ve světových žebříčcích Pakliže by AeCR připustil individuální členství, nebo automatické přijetí dalších organizací pod AeCR, neměl by na mezinárodních závodech jakoukoliv šanci na úspěch. Tím by byly ohroženy dotace dvojnásob, protože by AeČR nemělo státu co “prodat”. Nadále by zcela logicky požadovali dotace zástupci automaticky přijatých organizací a tím by vytvářeli AeČR velice nežádoucí konkurenci.

Varianty řešení
Jak plyne z výše uvedeného, varianty řešení jsou dvě:
– buď automatické členství v AeČR pro sportovní týmy kolem sportovce
– individuální členství sportovce samotného

Jak je to v zahraničí ?
V zahraničí je běžně správce FAI. Nemusí to být národní aeroklub, může to být jen velká asociace. Funguje tam jak jednotlivé členství, tak členství pomocí automaticky přibíraných organizací v případech, kdy se jedná o družstva sportovců.

Požadujeme
Věříme, že v této chvíli je již situace naprosto jasná a věci plně rozumíte. Požadujeme proto po Vás okamžité ukončení monopolu AeČR na zastupování FAI v ČR. Věříme, že Vaše reakce bude rychlá a již příští seznu budou přenastavena pravidla tak, aby se FAI soutěží mohl zůčastnit jakákoliv český letecký sportovec, který uspěl v domácích soutěžích a ne jen ti, kteří byli vybráni leteckými funkcionáři podle úrovně svojí loajality, případně výše úplatku, který dali funkcionář§m AeČR.

Pozor na svazové funkcionáře
Je zcela jasné předem, že svazoví funkcionáři samozřejmě budou dělat vše proto, aby si monopol a možnost rozhodování o sportovcích politickou cestou udrželi. Vaše nařízení musí být proto naprosto jasné a musí v něm být kladen důraz na jednoduchost přístupu k věcem FAI bez jakýchkoliv obstrukcí nebo komplikací ze strany funkcionářů AeČR. To jsou například mnohem větší poplatky než jsou členské organizace, limitní počty sportovců atd.. Přístup k FAI musí být na stejné úrovni jak pro piloty z členských tak nečlenských organizací.

Děkujeme
s pozdravem
redakce Aeronoviny.cz

Susmasumárum
Třetí stížnost je odeslána. V případě potřeby pošleme další a další a to tak dlouho, dokud nebude dosaženo cíle. Pokud to nepůjde přes protimonopolní úřad, obrátíme se na soud. Jak již bylo mnohokráte řešeno, v zahraničí je přístup k FAI službám bez jakéhokoliv limitu pro každého leteckého sportovce. Nekšeftuje se s ním nepodvádí a nedělají žádná jiná svinstva po vzoru našich leteckých funkcionářů. Naši slavní funkcionáři si budou muset rychle zvyknout, že o účasti na zahraničních soutěžích nebudou rozhodovat oni u kulatého stolu, ale sami sportovci, na základě svojí snahy a dosažených výsledků v průběhu několika minulých a aktuální sezony. Nemělo tomu tak být odedávna??