Archive for the ‘Hluk a jeho řešení’ Category

Hluk a pitomosti v legislativě ČR

Thursday, October 22nd, 2015

Velmi pěkný příspěvek na http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/215562248410029-decibely-pro-zdravi/
Věc se samozřejmě týká i Kolína!! Státní úředníci nejsou ochotni chránit občany – dojde k soudu i v Kolíně???

Dobrá zpráva o letišti Vodochody

Sunday, February 2nd, 2014

Konečně dobrá zpráva o letišti Vodochody (LKVO). Dočetl jsem se, že ve čtvrtek, 23. Ledna 2014, se uskutečnilo první jednání pracovní komise k záměru rozšíření LKVO. Co je to za komisi ? Rada Středočeského kraje ji schválila jako svůj poradní orgán. Členy komise jsou vedle středočeského hejtmana Josefa Řiháka a jeho náměstka pro oblast životního prostředí a zemědělství Marka Semeráda starostové dotčených obcí a zástupci občanských sdružení v regionu. Např. novopečený místopředseda ODS a starosta obce Líbeznice Martin Kupka, starostka obce Panenské Břežany Ljuba Loukotová, předseda občanského sdružení Klidná Bášť Petr Utěkal a další. Jenom nevím, zda je v komisi také někdo z mého města – Odoleny Vody.
Důvod k založení komise poskytlo MŽP ČR, které 29. října 2013 vydalo souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Letiště Vodochody“ na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA). Drtivá většina obyvatel regionu je přesvědčena, že studie EIA je chybná. Nepočítá se synergickými vlivy stavby, nezohledňuje, že negativní vlivy, jako například hluk, prašnost, velká dopravní zátěž a další, se sčítají. Nebyly vypořádány všechny připomínky obyvatel obcí dotčených provozem letiště, MŽP rovněž nevzalo vůbec v potaz výsledky obecních referend, v nichž se místní občané jednoznačně postavili proti rozšíření letiště. Studie EIA stanovuje celkem 124 podmínek, které je nutné splnit. To je, samozřejmě, nesmysl. Splnění podmínek ve studii EIA není podle zákona jakkoliv vymahatelné. Bývalý evropský komisař Vladimír Špidla upozorňuje také na skutečnost, že studie EIA k LKVO není v souladu s legislativou Evropské unie.
Zdá se, že pro záměr Penty se mění situace. Penta věnovala v minulých létech obrovské úsilí a zdroje pro lobování za svůj šílený záměr mezi politiky. Evidentně v tom byla dosti úspěšná. Nechci spekulovat, zda za „úspěchy“ Penty byly zkušenosti a schopnosti generála Lorenze nebo praktiky popsané ve slovenské kauze „Gorila“. S masivními výměnami politiků v poslední době přichází mnohé úsilí Penty nazmar. A to je dobrá zpráva pro lidi v regionu.

Přeji pěkný a klidný den.
JN

Reportáž o hluku zítra

Saturday, March 23rd, 2013

Zdravím a přeji pěknou klidnou neděli.
Zítra od 11.05 na ČT 2 o hluku v ČR
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/213562248420003-komunalni-hluk/

Největší díky za vznik dokumentu si zaslouží Jiří Gasiorovič z České televize!
Děkuji Jirko.

O S Kolínsko
Josef Novák

Jitka Seitlová, obdržela za dlouholetou ochranu obyvatel před hlukem cenu ZLATÝ DECIBEL!

Sunday, December 23rd, 2012

Během galavečera ZLATÝ DECIBEL – Décibel D´Or Praha 2012 v předvečer svátku sv. Václava v Poslanecké sněmovně Paramentu ČR, spojeného s předáváním ocenění za přínos při snižování zdravotních rizik z hluku v roce 2012, bylo mezinárodní odbornou porotou rozhodnuto udělit mimořádnou cenu za dlouhodobé úsilí o zmírňování dopadu hluku na zdraví obyvatel České republiky a zejména za jednoznačné odmítnutí věcného záměru Zákona o hluku, představeného letos 17. dubna Ministerstvem zdravotnictví ČR, pro jeho mimořádně nízkou odbornou úroveň, zástupkyni Veřejného ochránce práv, Jitce Seitlové.

Včera, v pátek 21. prosince, z pověření presidenta Národní hlukové observatoře ČR, Ladislava Kunerta, zástupkyni Veřejného ochránce práv, Jitce Seitlové, cenu předali první vicepresidentka NHO-C, JUDr. Jana Dudová, Ph.D., a člen NHO a předseda občanského sdružení Kolínsko, Josef Novák.

Měření hluku v Pardubicích

Monday, July 2nd, 2012

Pardubice – Vedení Pardubic chce ustoupit občanům bydlícím v okolí letiště a změřit hluk. Město tak ale bude muset učinit na vlastní náklady. Armáda na měření hluku v okolí pardubického letiště nevyčlenila finanční prostředky, státní hygiena zase tvrdí, že měření hluku u vojenského letiště je pouze v kompetenci armády.

Více info a foto: http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/mesto-zmeri-hluk-z-letiste-20120614.html

http://g.denik.cz/45/03/letadlo_dovolena_cestovani_letiste_east_midlands_anglie_pce_denik-380.jpg

A zase hluk To neštěstí českého letectví

Wednesday, June 27th, 2012

Vážené Aeronoviny,
situace se stává neudržitelnou a zhoršení stavu nekázně pilotu je vysoká. V dopise níže najdete detaily z posledního dění. Chystáme se za úředníky. Na ÚCL pojede více zástupců starostů a OS.
OS Kolínsko
Novák


Letiště Vodochody a. s.
Ing. Martin Kačur
U Letiště 374
250 70 Odolena Voda
Česká republika

V Panenských Břežanech dne 26. června 2012

Veřejný dopis

Vážený pane generální řediteli,

dnes v noci tj. 26. června 2012 přibližně v 00,20 hodin na Vašem letišti Vodochody přistálo znovu dopravní letadlo, které probudilo ze spánku opět značné množství obyvatel Panenských Břežan. Vaše sliby, že budete provozovat letiště do 22.00 hodin, se projevily v plné nahotě jako nepravda, která se neslučuje s chováním firmy jako je firma PENTA Investments. Bohužel bydlíte v jiné lokalitě, než jsou Panenské Břežany, a proto si neuvědomujete, že v zásadě nutíte občany naší obce i k případné nadstandardní obraně proti Vaší aroganci. Občané jsou velmi rozhořčeni, protože se při Vašich nočních přistáních nevyspí, řádně neodpočinou a do práce chodí unavení. Nevím, jestli se Váš zisk z jednoho nočního přistání vyrovná případné finanční ztrátě občana, který byl probuzen a v práci nemůže podávat plný výkon. Již od svého dětství jsem byl a neustále jsem nepřítel jakéhokoliv násilí jak na zvířatech, lidech a i na majetku.

Vážený pane řediteli, důrazně Vás žádám o zvážení pokračování dalších nočních letů, jelikož ani jako starosta v budoucnu nemohu zamezit jakémukoliv nestandardnímu jednání, které občané podniknou na svoji ochranu. Již předem děkuji, že se tímto stavem budete zabývat a učiníte okamžitá opatření, kterými vytvoříte základní životní podmínky dle Ústavy ČR pro občany našeho regionu a zejména pro obec Panenské Břežany.

Na závěr bych Vás rád informoval, že učiníme vše pro to, abyste přestali terorizovat občany našeho regionu a odstoupili od Vašeho záměru, v rozměru v jakém se zabývá v pořadí již třetí EIA.

S úctou

Holík Libor
starosta obce Panenské Břežany
www.stopletistivodochody.cz

Sumasumárum:
To, co je jinde dávno vyřešené, u nás bublá na plný plyn. Vášně, které okolo této věci lze pozorovat, už nejsou jen dohady, ale otevřený boj tak, jak jen známe z nedávné doby v Aeronovinách:
– otevřené vyhrožování na forech
– spamování a odposlechy mailů zůčastněných zaplacenými ajťáky
– napadání webových stránek organizací které stále urputněji bojují za svoje práva.

Má někdo pocit, že tohle je správný vývoj věci??

Celonárodní protihlukový koncil

Sunday, January 15th, 2012

Dne 19. ledna t.r. proběhne v Brně již druhé zasedání protihlukových občanských iniciativ – občanských sdružení a jiných společenských neziskových uskupení, stejně tak zástupců měst a obcí z Čech, Moravy a Slezska. Záměrem akce je roztříštěné aktivity jednotlivých iniciativ sjednotit, naformulovat společné cíle a následně vytvořit programy, jejichž realizace by šla vstříc nevyslyšeným potřebám občanů ze strany politické reprezentace, která tyto potřeby trvale ignoruje.

Více informací: http://nho.veciverejnekolin.cz/onho/19

Vodochody očima pilotů, dělníků, obyvatel, byznysu, politiků

Monday, October 31st, 2011

Očima byznysu:
Problém Vodochody nabírá na razanci. Jak již bylo psáno, byznys nadnárodních korporací není naším byznysem a věnují se mu jiné servery. Je nutno dodat, že často velice směšnými komentáři. Proč? A proč se nemíníme tomuto tématu obšírně věnovat? Odpověď je jednoduchá jako facka:

Nemáme možnost nahlédnout do strategického plánu Penty
Penta je nadnárodní korporace, něco jako MC Donald, ale v mnohem menším objemu. Je potřeba si uvědomit, že těmto firmám TVOŘÍ strategie nejlepší odborníci na světě obklopeni týmem odborníků jak na letectví, tak znalci místního prostředí. Takto připravené strategie, jejichž vytvoření trvá často i několik let, mají dokonale propracovaný systém ve stylu “když to nepůjde tudy, půjde to tudy a k když ne tudy, tak ještě tudy a potom když ne ani tak, tak to zkusíme takto, protože to je už ta nejdražší varianta. A když to neprojde ani tak, tak pak náš plán zabalíme. Hned je ale potřeba dodat, že strategické plány za miliony dolarů s poslední variantou velice často vůbec nepočítají. Byly by totiž neprodejné…

Je potřeba pochopit, že manažeři Penty plní strategický plán a budou podle něj hledat cesty tak dlouho, dokud se jim to nepodaří. Od toho jsou manažeři, mají to v náplni práce a za to jsou placeni. Čím lepší strategický plán mají, tím dříve cíle dosáhnou. Útočit na manažery Penty je nesmysl, dělají si svou práci.

Piloti, dělníci
Byli bychom špatný letecký server, kdybychom se netěšili, že mnoho českých pilotů a lidí, kteří mají rádi práci v letectví, najde ve Vodochodech práci, ke které by se jinak možná nikdy nedostali. Těšíme se na to, samozřejmě za předpokladu, že vše bude fungovat v mezích zákonů. Jinak to bude nekonečný boj a všichni z toho budou otrávení.

Obyvatelé okolí letiště
Samozřejmě a logicky, žijí ve státě, kde platí nějaké zákony. Že je Penta nedodržuje, nelze tvrdit, to jsou nesmysly. Kdyby tomu tak bylo LV už dávno funguje. To je realita promítnutá do faktu. Obyvatelé se teď musí spoléhat na politiky které si sami zvolili.

Politici tvořící zákony
Penta si nedělá co chce, zákony v tomto směru dodržuje a pokud jí nevyhovují, snaží se je změnit. A tady je jádro pudla: Stojí ve strategickém plánu příkaz: Změňte zákony ČR jakoukoliv cestou. To znamená i lobingem, úplatky a dalšími nemorálními praktikami? Pakliže ano, vše v tuto chvíli záleží na politicích, zda morálně povolí nebo jsou pevní a nátlak vydrží. Morálně pevný a zásadový politik odmítne jakýkoliv úplatek. Křivák počká, až nabídka dosáhne jím požadované výšky a všechny obyvatele prodá ve svůj prospěch.. Peníze zde nehrají roli, těch mají korporace nelimitované množství..

Redakce Aeronovin
Neznáme strategický plán, nemůžeme hodnotit, ale výkonným manažerům Penty můžeme děkovat horem dolem. Překvapivou účastí na PVVLK nám ukázali, že tento sněm považují za řídící orgán letectví a tím zároveň upozornili, že on vlastně letectví niko v ČR neřídí a neexistuje žádná strategie rozvoje českého letectví.

Problémy s hlukem
Rozuzlení tohoto problému přinese jasný precedent pro další letiště kde jsou stále nevyjasněné okolnosti řešení hlukových problémů. Stěžuje si kde kdo, nikdo s nikým nic neřeší, odpor obyvatelstva vůči letectví jako celku roste. A to vůbec není dobré, potřebujeme přesný opak..

http://moolachampion.com/images/Sell_Strategy.jpg

Pozor! Problémy s hlukem se prohlubují!

Thursday, September 8th, 2011

Kolik už se zde o problémech s hlukem napsalo? Bohu žel, nikdo se nic řešit nesnaží, opozice velice rychle sílí a co je nejhorší, letecké úřady i další, ještě přilévají benzínu do ohně!

Dobrý den v Aeronovinách,
Dne 14.3.2011 jsem podal trestní oznámení na nebezpečný nízký přelet nad domem. Podotýkám opakovaný přelet. 18.08.2011 jsem obdržel od MD výsledek šetření. 535/2011-220SP/4 Pod tímto dopisem je podepsán Ing. J Štole

Bože, jak mají řešit závažnější věci, když tento incident jim trval pomalu 5 měsíců? A to máme ještě dalších 8 možná 9 prohřešků pilotů jen na kolínsku.

Dopisem stěžovatele věc nekončí. Díky tomu, že se s touto věcí nic nedělá, roste počet odpůrců a zkvalitňuje se jejich organizace. To je z zcela přirozený následek stavu. Roste počet trestních oznámení, na youtubě najdete stále více videozáznamů o nekázni pilotů.

Susmasumárum: Problém s hlukem se neřeší, situace se zhoršuje, napětí se prohlubuje. Lze očekávat, že brzy k nějakému zásadnějšímu omezení dojde a hluk se bude nějakým zásadním způsobem řešit “shora”. A to ve formě nějakých nařízení a omezení, které v primární (omezení provozu-nižší tržby) nebo sekundární (investice do tlumičů) podobě, stojí peníze… Nelze než opět připomenout Letňany, kde tuto věc vyřešili alespoň natolik, že stížnosti nejsou slyšet.. A ujištění na závěr: Hluk kolem letišť je celosvětový problém a řeší jej všichni provozovatelé. ČR není v tomto ani trochu vyjímkou..


http://www.topnews.in/health/files/Aircraft-noise.jpg