Archive for the ‘Jak se rozdělovaly české aerokluby’ Category

Jak se rozdělovaly české aerokluby Díl 5 Estébák DODAL zaprodal aerokluby komerci

Tuesday, August 13th, 2013

Čtyři předchozí díly tohoto smutného seriálu nám ukázaly, jak probíhalo dělení aeroklubů až do dnešního stavu.

Statutáři a jednatelé loajální a nevzdělaní idioti
Je nutné v první řadě zdůraznit, že ne na všech letištích estébák Dodal se svou snahou o totalitní vládu uspěl, Následující řádky se týkají pouze těch letišť, kde máme stejného statutára – tykadlo po několik volebních období.

Za loajalitu majetek a podpora, sport stranou!
Nerozhodovaly znalosti, vzdělání s schopnosti. Rozhodovala pouze loajalita ochota dělat svinstva jak v zájmu mlejnice, tak v zájmu udržení moci na letišti.

Jsme tam, čeho se Západ děsí..
Na mnoha letištích jsme díky dodalovým tykadlům tam, kde nechce být celá západní Evropa a čeho se představitelé velkých sportovních aeroklubů děsí. Na mnoha letištích šel sport stranou a letiště padla do rukou komerce.

Základní rozdíly pro pozdě příchozí
Pro pozdě příchozí připomínáme základní rozdíly mezi komerčním a sportovním letištěm: K komerce S sport
Navijákař nebo aero-vlekař:
K: placený
S: střídá se po hodině pokaždé jiný člen

Traktorista:
K: placený
S: střídá se po hodině pokaždé jiný člen

Ceny:
K vysoké komerční pro cizí lidi
S: Nízké, rozpočítány s cílem udržet provozní režii klubu

V kostce se dá říci, že komerční klub provozuje několik málo lidí kteří na létání vydělávají a sport je nezajímá, ba dokonce je na obtíž, protože podle zastánců komerce sportovci jen bezcílně olétávají letadla. Sportovní výkony pro tyto lidi nic neznamenají.. Naopak, sportovce nezajímá rychlý zisk, ale pouze a jen sportovní výkony, dobrá parta a dobrá zábava při sportu, který mají rádi nadevše..

Vyhnat tykadla bude trvat léta.
Estébák Dodal je na odchodu, Je naprosto logické, že by s ním měla do pekla odejít i jeho tykadla. Bohu žel, nestane se tak, nebude to tak rychlé a jednoduché, jak odchod Dodala do důchodu. Je jasné, že jakmile estébák Dodal odejde, nebude tykadlům nikdo krýt záda a tlak zevnitř aeroklubů s cílem se jich zbavit samozřejmě vzroste.

Co bude dřív? Vyhazov nebo důchodci?
Tykadla jsou převážně starší lidé, kteří vesměs začínali létat za hloboké totality. Z mladších lidí pod třicet let se s nimi setkal málokdo a jen největší hlupák se do AeČR přihlásil o nějakou funkci. Uvidíme, co bude dříve. Jde tedy o lidi ve věku kolem padesáti let s nízkým vzděláním a nulovou schopností se samostatně rozhodovat. Přesně takové totiž estébák Dodal potřeboval ke svému vládnutí. V dalším článku si jedno takové, naprosto ukázkové dodalovo tykadlo představíme.

Sumasumárum
České aerokluby (některé) padly z extrému do extrému. Před revolucí byly ryze sportovní všechny. Dnes v některých aeroklubech o sport nezakopnete, jde tam jen a jen o peníze. Kluby se nacházejí v opačném extrému, ve kterém je sport nežádoucí a ztrátovou záležitostí..

Jak se rozdělovaly české aerokluby Díl 4: Volební podvody na MAKové a národní úrovni

Saturday, August 10th, 2013

Kdo investuje s námi, ať si vedle kolonky “statutáři” ve svém Excellu udělá kolonku “počet let ve funkci”. Není potřeba mnoho času ke zjištění, že někteří statutáři jsou ve funkci celých dvacet let bez jediného přerušení.

Stejně jako estébák Dodal ve volené funkci FAI
“Kdyby volby něco změnily, tak by nebyly” To je staré a nejtrefnější přísloví na toto téma! Volby se falšovaly hned několika způsoby:
– spícími členy
– křiváky a podvodníky ve volební komisi
– náborem nových “sportovců” z ulice do výcviku zdarma za slib, že budou volit jak jim bude předem určeno.
– vyhrožováním nepohodlným kandidátům

Spící členové
V průměrném aeroklubu se za běžného provozu točí pravidelně asi třicet lidí. Když ale o něco jde, najednou se ukáže, že aeroklub má přes stovku platných členů! Člověk přijde v den voleb do aeroklubové klubovny a nestačí se divit, že si nemá kam sednout, protože je tam hlava na hlavě. Ačkoliv se tito spící, neaktivní členové v aeroklubu celý rok neukáží, je s podivem, že v den voleb naprosto přesně vědí o koho jde, jaký má klub problém a koho je potřeba volit. S ještě větším podivem jsme v Aeronovinách zkonstatovali, že tento trik s cílem přehlasovat malou skupinu aktivních členů spící většinou, funguje v mnoha aeroklubech po celé republice řadu let!

Křiváci ve volebních komisích
Tato věc funguje ve větších klubech, kde lze těžko ověřit počty na prstech členy volební komise. Člen volební komise počítá v davu a výsledné číslo zapíše do archu. Je li to podvodník, zapíše takové číslo, které vyhovuje jemu, nebo požadavku z Prahy.

Noví lidé v očekávání naplnění slibů
Tam, kde nelze zkorumplovat volební komisi, se udělá rychlý nábor nových členů, kterým se slíbí para, nebo plachtařský výcvik zadarmo. Samozřejmě platí něco za něco, tedy že budou hlasovat tak, jak jim bude předem sděleno. ¨¨

Vyhrožování nepohodlným kandidátům
Když to nešlo jinak, byl nepohodlný protikandidát předvolán na kobereček a mezi čtyřma očima mu bylo sděleno, co všechno se mu stane, pokud si troufne kandidovat na funkci, která není předem určena pro něho. Šlo jak o výhrůžky fyzickým násilím, tak o zajištění série kontrol z daňových a jiných úřadů v případě, že kandidát byl podnikatelem.

Podvody na národní úrovni
Že se švindluje na národní úrovni, jsme již v Aeronovinách psali několikráte. Zásadní problém je v tom, že volby vždy připravuje estébák Dodal. A proto také dopadnou tak, jak si přeje jejich strůjce a organizátor. Navíc to mají být volby tajné, ale jak známo, Dodal a všichni prezidenti vždy věděli, kdo je volil a kdo je naopak nevolil.. Podle toho se pak také později chovali.

Nepomohl ani soud
Jak známo, volby v AeČR napadli aeroklubáci ze SKutče, ale stejně ničeho nedosáhli, pomatená karavana jede dál..

Sumasumárum
Ve volbách se švindluje na MAKové i celostátní úrovni. Díky podvodům vymyšleným v Praze, se v klíčových místech drží lidé, (dodalova tykadla) kteří by poctivými volbami nikdy neměli šanci projít.

Jak se rozdělovaly české aerokluby Díl 3: Nasazování chomoutů statutárům MAKů

Friday, August 9th, 2013

V předchozím článku jsme si ukázali, jak jednoduše estébák Dodal vyrobil velice spolehlivou a přesnou celonárodní sledovací síť z jednoduchých a nevzdělaných lidí, který dopřál to, na co by sami nikdy nedosáhli.

Statutáři se vzpírali
Stejné poslušnosti jako u AeČR placených tykadel, chtěl estébák DODAL dosáhnout také u statutárů letišť. Tedy u klíčových lidí na jednotlivých letištích, kteří rozhodovali o dění na nich.

Těsně po revoluci byla revolta, Brskovského plán měl trhliny
Těsně po revoluci si řada představitelů místních aeroklubů myslela, že nastala svoboda a jejich aeroklub se může vydat svou svobodnou cestou. Ale ouha, to se pěkně spletli!!

Mělo se jít opačnou cestou!
V první řadě tu byl šílený plán dnešního prezidenta LAA Brskovského. Jak jsme již uvedli, pro nové čtenáře připomínáme, že estébák Brskovský snil o silné celonárodní jednotné letecké organizaci. Snil o něčem podobném, jako byla Masarykova letecká liga. Pravdou je, že plán jako takový to nebyl špatný. Kdyby jej tvořili slušní a poctiví lidé, mohla věc zafungovat. V té době se slušným i poctivým člověkem jevil i sám Brskovský, který hlásal do světa, že s AeČR organizace LAA nemá nic společného.

Maskot Mácha na scéně, vše bylo naopak
Chyba lávky, na scéně českého letectví se po letech znovuobjevil maskot Mácha. Obratem vyšlo najevo, že prezident LAA je vygumovaný estébák, že s AeČR velice úzce spolupracuje, je tedy tykadlem Dodala a estébák Dodal do zásadních rozhodnuté LAA přes Brskovského velice účinně zasahuje. Jako páku a bič na Brskovského měl Dodal právě jho členství v STB, o kterém česká letecká veřejnost tehdy netušila. Brskovský tedy skákal, jak Dodal pískal a reportoval každé šustnutí v řadách LAA. Vrcholem pak byl lživý projev Brskovského před celou komisí PVVLK, kde si před lidmi – odborníky z letectví Brskovský zcela podřízl větev sám pod sebou.

Brskovského plán banditům nevyšel.
Brskovského plán nevyšel, protože jej dělali banditi. Grázlové a zloději, bývalí estébáci, s cílem získat moc nad celým českým sportovním letectvím. Lépe řečeno, nešlo ani tak o moc, jako o sjednocení prostředků, které do letectví z různých zdrojů tečou a možnost tyto prostředky rozdělovat.

Pohled z druhé, odborné strany
Kdyby plán Brskovského realizovali poctivé lidé a letečtí odborníci jako třeba Petr Jirmus, byla by to jiná pohádka! Takové organizace by měla politickou sílu na domácí úrovni, dokázala by lobovat ve prospěch všech českých letců a taktéž by díky svojí spojené členské základně dokázala získat nemalé prostředky na svoji činnost v neposlední řadě. Její síla by se samozřejmě projevila na výsledcích z mezinárodních soutěží. Měli bychom silné obsazení a skutčné a opravdové velké-celkové zlaté medaile. Dnes bychom se nemuseli chlubit s podřadnými a bezvýznamnými družstevními a náhodně získanými malými zlatými medailemi. Jenže banditům šlo o ty prostředky hlavně v první řadě a zbytek je moc nezajímal. Na tom také celý slavný projekt Brskovského ztroskotal..

Najednou to byli bratři a sestry
Přišli kadeti ze 100 procent podporovaní ze zahraničí, prasklo estébáctví na Brskovského, ten nakonec otočil o 180 stupňů a nakonec přiznal, že LAA a AeČR jsou sesterskou organizací.

Uražená ješitnost pohlavárů
Svazarmovci se urazili, maskot Mácha zorganizoval velkou věc, ke které jim nedal ani přičichnout. a o co hůře, nadělil ji do té doby leteckému outsiderovi Zahradníkovi, kterého tím znovu přivedl do centra českého leteckého dění. Události nabraly jiný směr, dnes svazarmovci vůbec netuší, co se kde děje a jak věci probíhají. My se v Aeronovinách vesele smějeme a těšíme se, až z české letecké scény konečně vypadnou 🙂

Odpor statutárů zlomen estébáckými metodami
Porevoluční nadšení tehdejších opravdových statutárů aeroklubů však dlouho netrvalo. Z článku pana Čestmíra Kučery http://aeronoviny.cz/2009/09/20/zlocinecky-system-aecr/ přímo čišelo, avšak nakonec Skuteč skončila tam, kde všechny zajímavé aerokluby. Proč tomu tak bylo? Jednoduše proto, že estébák Dodal použil stejné metody jako u svých tykadel placených přímo AeČR. Platbami statutárů byly státní dotace, sliby o udržení se ve funkcích, podpora ve volbách a mnoho dalších výhod.

Sociologicko-psychologický průzkum statutárů
Jak již čtenáři asi tuší, stejné metody z tykadel, měly stejný dopad na statutáry. Opět se v aeroklubech k moci dostali nevzdělaní lidé, kteří by si jinak bez estébáka Dodala za zády ani neškrtli.

Jak se to v klubech dělalo?
Jakými způsoby a jakými metodami estébák Dodal udržoval v křeslech statutárů naprosté idioty často i dvě desítky let, již částečně popsal pan Zejda. My si tyto metody detailně popíšeme a shrneme v příštím článku..

Sumasumárum
Porevoluční náčelníci, pozdější statutáři klubů, kteří věci skutečně rozuměli a měli svoje velké plány, byli nakonec nahrazeni naprosto stejnými tvory, jakými byli placení lidé z AeČR – nevzdělanci, hlupáky bez vlastního mozku ochotnými splnit jakýkoliv požadavek estébáka Dodala.. Pokud se Dodalovi nepodařilo nasadit neposlušnému statutárovi chomout, podařilo se mu jej vyměnit za jiného, věci neznalého, ale poslušného….

Jak se přidělovaly české aerokluby Díl 2: Dodalova tykadla v českých aeroklubech – loajální burani

Wednesday, August 7th, 2013

Výplatní pásku AeČR, na níž najdete link v prvním díle, respektive lidi v seznamu na pásce jsme podrobili sociologicko psychologickému zkoumání. A výsledek?

KATASTROFA!
Sociologiké hledisko ukazuje na lid vesměs se základním nebo maximálně středním vzděláním. V žádném případě jsme nenalezli letecké vzdělání. Je tedy naprosto jasné, že estébák Dodal si lidi kterým bude AeČR platit vybíral podle zcela jiných kritérií, než by logicky uvažující člověk u letecké národní organizace očekával.

Loajalita Stb DODALOVI
Průzkum ukazuje, že toto je jeden jediný ukazatel, který rozhodoval o tom, kdo bude inspektor, nebo technik na tom či onom letišti, nebo v daném regionu. Nerozhodovalo vzdělání, nerozhodovaly schopnosti. Šlo jen a jen a pouze o ochutu naslouchat v prostředí, pozorovat dění a ihned reportovat události do Prahy. Kdo nebyl ochoten se tomuto základnímu požadavku podřídit, měl smůlu, přišel o dobré místo.

Dobré místo v AeČR – seznam benefitů
Dodalova tykadla, obzvláště pak v roli inspektorů AeČR neměla na práci vůbec nic. Samozřejmě kromě povinnosti registrovat veškeré dění v klubech. Měli dobrý plat, v zimě a za nepřízně počasí do práce chodit nemuseli, měli zdarma veškeré kvalifikace, služebné auta, do nich zdarma benzín a to i v případě, že jeli na rodinnou dovolenou k moři.

Třešničkou na dortu pak byly speciální benefity jako půjčky od AeČR za malé nebo žádné úroky, vrácené řidičské průkazy po nehodě zaviněné inspektorem, nebo po požití alkoholu.. Estébák Dodal dokázal zařídit mnoho.

Fungovalo to perfektně, kam se hrabe Internet!
Že existuje nějaký Internet, na to v “mlejnici” přišli až ve chvíli, kdy už na něm fungoval celý svět. Tedy i zbytek světa, ČR 🙂 Estébák Dodal mu dlouhou dobu nevěnoval pozornost, stránky updatoval jednou za tři měsíce. Z jedné strany je to pochopitelné, placení informátoři mu poskytovali “starou estébáckou metodou” mnohem kvalitnější a přesnější informace, než tomu bylo na probouzejících se internetových diskuzích lidmi, kteří se opatrně skrývali za přezdívky.

Doba pokročila, databáze se propojily, Dvořák zaplakal Internet se rozvíjel bouřlivě, už to nebyla snůška útržkovitých informací, ale právě vzájemné propojení databází z různých zdrojů umožnilo velice rychle dohledávat kompletní informace v podstatě o čemkoliv. A tak se stalo, že prezident Dvořák při jakémkoliv pokusu o propagaci svých pochybných moudrostí narazil na faktické důkazy o svých nepravdách a záhy svých pokusů publikovat před leteckou veřejností raději zanechal. Jinými slovy, svazarmovcůn na poli Internetu bezpochyby ujel vlak a jak je vidět, dostihnout se jim ho stále nedaří a už zřejmě nikdy nepodaří..

Sumasumárum
Klíčovým požadavkem k získání zaměstnání v AeČR byla loajálnost estébákovi DODALOVI. Nebylo potřeba vzdělání, inteligence, leteckých zkušeností, nebo kvalifikací. Jak výše uvedeno, sociologicko psychologické bádání ukazuje, že estébák DODAL vybíral zásadně z jednoduchých lidí – bezmozků. Kdysi se jim říkalo burani, dnes se jim říká socky. Těmto lidem poskytl takové výhody a možnosti, na které by sami ve svém životě nikdy nedosáhli. Požadoval ze to bezmenznou oddanost, kterou od těchto bezmozků ochotných udělat cokoliv, bez problémů také získal..

Jak se přidělovaly české aerokluby Díl 1 – Poctivé Slovensko a čeští dodalovi banditi

Tuesday, August 6th, 2013

Od revoluce nám uplynulo dvacet let. Po revoluci a následně po rozdělení ČR znělo nařízení vlády jasně: Delimitace majetku aeroklubům. Když se ohlédneme zpět, zjistíme, že na Slovensku rozhodnutí vlády bylo splněno do puntíku. Letadla a všechen majetek z centrálního aeroklubu byl ihned delimitován místním aeroklubům. V ČR se však udělal naprostý opak. Banditi pod vedením Dodala ihned pochopili, že mají šanci rozhodovat o velkém majetku.

Především pak estébák Dodal měl k této věci ohromnou páku – jako estébák věděl na mnoho lidí mnoho věcí a jak se sám jednou vyjádřil, existuje málo lidí, na které něco neví, nebo na které nemá založený spis v jeho sejfu. Ano, tehdy již po revoluci jeho vlastním sejfu, který byl kdysi určen pro bezpečnostní složky státu. Jinými slovy, špatný člověk se dostal k věcem a informacím, ke kterým se nikdy neměl dostat. A zneužil je tím nejhorším způsobem jakým mohl – rozdal aerokluby podobně špatným charakterům jako je on sám..

Majetek to nebyl malý
Že majetek, který měl být delimitován nebyl malý, to vidíme přesně ze závěrečných zpráv z doby, kdy je AeČR ještě publikoval. Pronajímané nemovitosti, letka zánovních letadel čítající tehdy více než sto padesát kusů, podíly v Sazce a dalších organizacích. To vše mělo být po revoluci delimitováno a rozděleno mezi aerokluby. Za porevolučních dvacet let zmizely v AeČR ne miliony, ale miliardy.

Zainvestigujte si s námi, je to jednoduché!
Chcete vidět jak se věci pod vedením estébáka Dodala dělaly? Zainvestigujte si s námi! Stačí Vám pouze a jen trochu trpělivosti a nějaký word nebo excell prográmek, ve kterém si vytvoříte tři sloupečky. Do prvního sloupečku si opište seznam lidí z výplatní pásky AeČR. Najdete je zde http://aeronoviny.cz/category/vyplaty-a-odmeny-v-aecr/ Seznam je naprosto přesný, redakci Aeronovin jej laskavě poskytl sám prezident Dvořák.

Do druhého sloupečku si pak sepište seznam statutárů MAKů- místních aeroklubů a do třetího sloupečku pak seznam členů sro-čky, která se ve většině případech jmenuje jako aeroklub, avšak má jen příponku sro, nebo akciová společnost. Malou investigaci si můžete udělat jen u svého, nebo několika okolních kluvbů ve Vašem regionu, nebo pokud máte více času jako my v Aeronovinách, můžete si ji udělat celorepublikově.

A uvidíte, co jste ještě neviděli!
Získáte naprosto přesný seznam lidí loajálních estébákovi Dodalovi. Doslova a do písmene! Nemusíte mít obavy, že by v seznamu byl někdo, kdo by byl estébákovi Dodalovi nepohodlný. U výplatních pásek AeČR je to naprosto jasné, kdo byli a ještě vlastně jsou ve skutečnosti inspektoři AeČR, to si řekneme v dalším díle tohoto seriálu.