Archive for the ‘Jan Kocourek’ Category

Chceme hlavu úředníka Jana Kocourka z MŠMT

Sunday, July 28th, 2013

Vážený pane ministře,
tímto vás žádáme o okamžité odvolání z funkce zaměstnance MŠMT Jana Kocourka. K naší žádosti uvádíme následující fakta:

Kocourek a AeČR
Dlouhá řada lidí poslala panu Kocourkovi na MŠMT stížnost na špatnou správu dotací, kterou MŠMT poskytuje AeČR. Pan Kocourek nikdy nedospěl k závěru, že by AeČR pochybilo, ačkoliv jiné kontrolní komise dospěly k naprosto opačnému závěru a AeČR udělily pokuty.

Kocourek a případ Zejdovi
Pan Kocourek funguje na MŠMT doslova a do písmene jako obranný val AeČR v kauze Zejdovi. Pan Zejda si na MŠMT stěžoval mnohonásobně a vždy to byl Kocourek, který mu odpověděl výsměvně, drze a arogantně, že nemá šanci se svou stížností jakkoliv uspět. Pan Zejda poskytl jako důkazy MŠMT řadu svých originálních dokumentů. Pana Kocourka mnohokráte urgoval, aby mu tyto dokumenty vrátil. Pan Kocourek panu Zejdovi na jeho požadavky ani neodpověděl. Pan kocourek po celou dobu po kterou kauza Zejdovi trvá dobře věděl jak se s rodinou pana Zejdy zametá, avšak neudělal nic, co by takovému nelidskému jednání s rodinou našich nejlepších plachtařů zabránilo. Naopak, velice intenzivně tyto nekalosti kryl.

Kocourek a Aeronoviny
Velice podobně jako pan Zejda, dopadla redakce Aeronovin a její šéfredaktor Pavel Mácha. Jak jistě každý v letecké komunitě ví, již tři roky probíhá na Městském soudu v Praze soudní spor estébák Dodal – šéfredaktor Aeronovin Mácha. K našemu velkému překvapení jsme zjistili, že pan Kocourek obratem faxuje veškeré stížnosti, které na vedení AeČR přijdou do podatelny MŠMT panu Dodalovi rovnou na AeČR. Tyto stížnosti se nakonec objevily ve spise v soudní kauze Dodal-Mácha jako důkazní materiály proti šéfredaktorovi Máchovi.

Pro koho Jan Kocourek vlastně pracuje?
Jak je vidět z výše uvedených informací, pan Jan Kocourek zcela evidentně nepracuje v zájmu MŠMT ale v zájmu těch, kterým naděluje – přerozděluje dotace. Z tohoto důvodu mu také v letecké komunitě říkáme “vrchní rozdělovač”, který nám vytrvale vypráví pohádky o komisích, které rozdělují peníze pro sport.. realita je Bohu žel jiná..

Kocourek je neprůchozí i zevnitř MŠMT
Na MŠMT spolupracujeme se řadou úředníků, kteří si na Kocourka taktéž stěžují jako na člověka, který přežil dlouhou řadu posledních ministrů, je zavázán mnoha lidem a mnoho dalších lidí je zavázáno jemu. V této situaci Kocourek v podstatě nemůže sám rozhodovat o ničem. Musí konat tak, aby vyhověl lidem zavázaným jemu a lidem, kterým je sám zavázán. Tím deklasuje práci celého úřednického týmu na MŠMT a dělá z úředníků obyčejné panáky – figurky bez vlastního mozku.

Věříme pane ministře, že výše uvedené informace řádně prověříte a tohoto úředníka obratem z MŠMT propustíte. Tento požadavek zároveň přeposíláme protikorupčním organizacím.

S pozdravem
Pavel Mácha
šéfredaktor Aeronoviny.cz