Archive for the ‘Konference a VH AeČR’ Category

Zázrak! Exotický kodex AeČR na stránkách zůstal!!

Thursday, February 26th, 2015

V Aeronovinách jsem předpokládali, že tento dokument potichu z webu AeČR zmizí aby ho raději moc lidé nečetlo. Proč?

Je to přesný opak dění!
Etický kodex zakazuje všechno to, co se v AeČR děje již dvacet pět let. Před érou Aeronovin za oponou, v současnosti před oponou a pěkně před očima celé letecké veřejnosti.

Jakékoliv podvádění včetně dopingu nebude tolerováno. Všemi členy, soutěžícími, funkcionáři a zaměstnanci musí být dodržovány zásady poctivé práce a soutěže.
Kdyby tohle opravdu platilo, v AeČR už bychom dávno neměli ani zaměstnance, ani funkcionáře:))

Sumasumárum
Snad ten Exotický kodex nebude na VH zrušen 🙂 V nadpise není chyba, my jen v Aeronovinách nevím, na čí straně je ta exotika:) Zda je exotický ten kodex, nebo ti exoti funkcionáři AeČR 🙂

Sím sím vážená komise AeČR a mohl by tam jet i pan Zejda s Hankou?

Thursday, February 26th, 2015

WOW!! Na novch stránkách se nám nenápadně objevily i informace o Valné hromadě 2015!!!

Delegačenka jako na 17 sjezd KSČ 🙂
Už na té delegačence kromě požadavků na podpisy funkcionářů a kulatá razítka chybí jen pozdrav Čest práci soudruzi! 🙂

Jednací řád
– hosté Valné hromady dle rozhodnutí Výboru AeČR, bez hlasovacího práva

Kdy ten Výbor bude? To nikde není uvedeno, Nebo už vlastně byl a tedy není možnost žádat o hostovací permošku? Poku lze stále žádat, Zejdovi jistě budou velmi váženými a Výborem uctívanými hosty Valné hromady.. Nebo ne? 🙂

– Valnou hromadu řídí člen Výboru AeČR tímto orgánem pověřený.
proč tato informace tedy jméno řídícího VH není předem známo? Na co si soudruzi hrajete?

– po zahájení Valné hromady schválí delegáti s hlasy rozhodujícími předložený program Valné hromady a tento jednací řád; dále zvolí pracovní komise Valné hromady.

Ježiš Marjá co to je? V zahraničí je program známý rok předem a tedy se ještě jen bude schvalovat po zahájení VH? Hahahah :))

Podmínky diskuze jsou vskutku socialistické !!! Na co ta diskuze vůbec je, když jsou předem podmínky stanoveny tak aby k ničemu nebyla a nic neřešila?

Hlasovací lístky budou opět tajně značeny jako za estébáka Dodala? Jak to bude tentokráte? Podle stolu? Nebo tužkou vzadu bude napsáno malé čísílko? 🙂 Nebo máte už inovaci?

– Projednáno a schváleno Výborem Aeroklubu ČR dne 9. března 2015.
Máme v Aeronovinách špatný kalendář? Nebo se ČR nachází v zemi kde zítra znamená už dávno včera?

Pozvánka pro jistotu hlásí Typ UTILS.Framework.Logging.Error nelze serializovat. To aby náhodou nepřišel někdo nezvaný:)

Sumasumárum
Bože!! To je neuvěřitelná komedie!! To jsme v Aeronovinách opravdu ale opravdu zvědavi na výsledky z VH 🙂 Snad abychom si na to založili novou záložku:)