Archive for the ‘LAA’ Category

Pane Štolci! Vy jste se zbláznil? Jste nesvéprávný??

Thursday, May 25th, 2017

http://www.aeronoviny.cz/doc/povereni_laa.jpg
Pokud v Aeronovinách umíme dobře číst, tak pan ředitel OCL MDČR Jaromír Štolc, se podepsal pod pověření pro nějaké pražské sdružení občanů vystupujících po jménem LAA ČR! Tento úžedník Ministerstva dopravy ČR, pověřil jakousi skupinu amatérských letců schvalováním profesionálně vyrobených letadel a další letecké techniky!!!

Ježíšmarjá kde to jsme??
Pane Štolci! Vy to nemůžete mít v hlavě v pořádku!! Jak můžete skupinu amateréských letců pověřit správou profesionálně vyráběných letadel?? To je neuvěřitelné!!

Pane Štolci, víte co se stalo v LAA v roce 2000?
Asi pane Štolci nevíte, nebo raději nechcete vědět!! Ale podívejte se!!

V červnu roku 2000, vyprovokovali výrobci ultralehkých letadel mimořádnou konferenci občanského sdružení LAA ČR. Na této konferenci pranýřovali a nakonec z LAA ČR vyloučili prezidenta Luboše Zahradníka!! Těmi zástupci výrobců byli páni mladý Duchoně, od PG pak pan Seléši, a hlavně zástupce výrobce vrtulí pan Křemen. Aby to měli jaksi řádně právně kryté, celou akci zajišťoval a de facto i v pravý okamžik nastartoval JuDr Šilhán. Bohu žel, pan novinář Brskovský v této situaci jen přiléval do ohně a na pana Zahradníka vymýšlel kreativní proti-argumenty, což mělo za následek jeho odvolání z funkce a následný vyhazov z LAA. Jako pravou ruku v přizvukování měl pana Koubíka, dnešního provozního ředitele LAA ČR. Pan Koubík pak nějakou dobu bral dva platy – svůj a prezidentský, to mu zařídili výrobci, kterým šel na ruku za jeho jidášské služby. Následně tato mimořádná konference vyloučila pana Kodýtka a další lidi, kteří nechtěli připustit vládu výrobců ULL techniky nad celou LAA ČR. Těmto lidem bylo naprosto jasné, o co výrobcům v té době jde!

Pane Štolci! Ihned pověření pro LAA ČR zrušte! Stojí to životy!
Podívejte se pane Štolci! Nám se v Aeronovinách zdá, že Vy jste nikdy v životě nebyl na žádném, ani tom nejmenším lešti V ČR! Nám se zdá, že VY rozhodujete jed od stolu!
Kdybyste na nějakém letišti někdy byl, možná by jste si všiml, že všechny certifikované stoje na vývrtky mají jako pojistku zádové, nebo vystřelovací padáky. Bohužel pro Vás, pane Štolci, Vy jste podepsal pověření nějakému pražskému sdružení občanů, jehož zástupci – v pravdě sami výrobci ULL techniky, pustili do vzduchu stroje, které neumí vývrtky vybírat, nejsou pro ně certifikované a nemají žádné zařízení, které by bylo zachránit posádku v okamžiku, kdy je jasné, že vývrtka nepůjde vybrat!

Kdy jste nepodepsal, spousta lidé by žilo!
Pane Štolci, vy jste podepsal pověření pro defacto ale pravda, ne de jure, výrobcům letadel, kteří potřebovali rychle dostat svoje výrobky na trh a to i přesto, že dobře věděli, že jejich stroje mají zásadní chybu, zásadní vadu! Že při případem pádu do vývrtky, tyto stroje s jistotou pohřbí svoji posádku!

Pane Štolci! Pár příkladů!
– Mistr světa Jirka Konrle skákal po nevybrané vývrtce na Moravě
– Mnohaletý trénér akrobatů Jirka Duras skákal po 17ti otočkách nevybrané vývrtky na Slovensku!
– Několikanásobný mistr světa Jan Lukeš z Aeroklubu Letňany se zabil v důsledku nevybrané vývrtky a dokonce s sebou na druh svět vzal člověka, která se za úplatu přišel svézt!! V aeroklubu Letňany tomu z důvodu pojištění oficiálně říkají “seznamovací let” !!!

Pane Štolci! ČR čekají arbitráže a likvidace výrobců!
Pane Štolci! Vy si jaksi neuvědomujete, že sdružení, které jste pověřil pustilo na celosvětový trh výrobky se zásadní vadou! Již jsme tu měli jeden případ, kdy český soudce akceptoval soudní rozhodnutí z USA” Šlo to jako po másle, firma má zablokované účty a velké problémy. Věřte pane Štolci, že tohle byla jen první vlaštovka a další hejno takových žalob a posléze arbitráží na Českou republiku přistane u českých soudů opravdu mnoho!

Pane Štolci! Buď okamžitě zrušte pověření pro LAA, nebo odejděte!!
Pane Štolci!! Na rovinu a na tvrdo! Pane Štolci, dáváme Vám limit do pondělí, 5 června 2017 Pokud tuto sviňárnu v pravdě vyrobenou lobby leteckých výrobců okamžitě nezrušíte, uděláme z Vás nesvéprávného člověka stejně, jako jsem udělali z prezidenta LAA Jana Brskovského. Dále pak požádáme ministra dopravy a předsedu vlády o Vaše odvolání!

Sumasumárum
Od pana Štolce během příštího týdne očekáváme kopii zrušení pověření pro LAA. Pokud tak neučiní, půjde k čertu!

Pověření pro LAA? Pravda je uprostřed!

Thursday, May 25th, 2017

Na jednom leteckém foru se rozhořela diskuze mezi diskutéry. Jedni tvrdili, že provozní povolení pro LAA podepisuje ředitel UCL? Druzí pak tvrdili, že PP podepisuje ředitel OCL MDČR nebo dokonce ministr dopravy.

Investigace ve věci! Liknavost úředníků v celém spektru!
My jsem na tuto otázku hledali odpověď několik měsíců. Na Internetu totiž visí různá povolení pro LAA podepsaná různými instancemi. Navíc v různých obdobích, dalo by se říci v docela chaotických periodách!

MDČR konečně káplo božskou!
Po mnoha opakovaných dotazech a dlouhém mlčení jsme se konečně dopracovali k řádné a jasné odpovědi!

Dobrý den,
Změna pro pověření LAA ČR vyplývá z jedné z předcházejících novel zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, která nabyla účinnosti ke dni 1. července 2006, kdy veškeré kompetence ve věci pověřování výkonem státní správy ve věcech SLZ byly z ÚCL přeneseny na Ministerstvo dopravy. S pozdravem
Martin Mareš
Ministerstvo dopravy
odbor civilního letectví

Aha!! Pravda je v polovině!!
Jak již na tomto světě chodí, pravdu mají obě znesvářené skupiny:) Asi tak napůl:) Ono se totiž vydávání pověření pro LAA ČR před devíti lety převekslovalo na OCL MDČR, tedy jeho ředitele!!

Sumasumárum
Změna ze Stavovčíka na Štolce však nepřinesla žádnou změnu k rozumnějšímu přístupu!!

Kdyby byl Mácha Lukešův bratr, vysoudil by na výrobci a státu sto milionů korun se zárukou!

Wednesday, May 24th, 2017

Aby bylo naprosto každému jasné, co se tady stalo a co se nadále děje, podívejme se, co by udělal Mácha, kdyby byl Honza Lukeš jeho bratr, nebo k němu měl nějaký jiný právní vztah.

Žaloba na 100 milionů už by dávno visela na nástěnce soudu!
Pánové a dámy, tady si může každý jistým že pokud by Mácha byl v nějakém příbuzenském poměru s Honzou Lukešem z Letňan, tak by již dávno visela u soudu žaloba vůči výrobci stroje o pořádně tučné odškodné!!

Jak by to Mácha udělal aby vyhrál spor? Velice jednoduše!
Mácha by požádal jednoduchou žalobou výrobce stroje o odškodné ve výši sto milionů korun. Svůj požadavek by odůvodnil tvrzením, že výrobce letounu, na kterém se Honza Lukeš zabil, vědomě prodal Aeroklubu Letňany stroj, o kterém věděl že má zásadní vadu. A tou vadou že je neschopnost stroje vybírat vývrtku, pokud je do ní pilotem uveden vědomě či nevědomě.

Co by řekl obhájce výrobce? Je to zakázané!
Samozřejmě a logicky, obhájce výrobce by u soudu tvrdil, že je to zakázané! A to tímto zněním: UL-1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Hlava 3 Všeobecná pravidla 3.4 Akrobatický let S motorovým SLZ se nesmí provádět akrobatické lety. Za akrobatický let se považují: a) úmyslně prováděné manévry s letadlem za letu, zahrnující náhlé změny polohy, neobvyklé polohy nebo neobvyklé změny rychlosti, b) vychýlení letounu kolem příčné osy nahoru nebo dolů více než 30°, c) vychýlení letounu kolem podélné osy vpravo nebo vlevo více než 60°

Hahahah !! Smál by se Mácha u soudu nahrávce na smeč!
Dámy a pánové znění výše uvedené formulky je naprosto dokonalá nahrávka na smrtící smeč!
Mácha by okamžitě předložil předem vypracovaný posudek soudním znalcem, kdy by byly vyjmenovány všechny situace a okolnosti, kdy se stroj může dostat do vývrtky bez vědomého zásahu pilota!! A jak všichni víme, okolností a situací je mnoho, můžeme si je přečíst v závěrech zpráv z UZPLN.

Výrobce na lopatkách !!
Vystoupení soudného znalce v letectví by Mácha soud lehce přesvědčil, že výrobce věděl o možnosti pádu letounu do vývrtky bez úmyslného zavinění pilota a že stroj nedisponuje žádným systémem, který by pádu do vývrtky zabránil, nebo stroj po pádu vývrtky zabezpečil takovým způsobem, aby posádka v něm sedící-letící přežila! Soud by neměl jinou možnost, než dát Máchovi zapravdu a sto milionů odškodného za Honzu Lukeše mu odklepnout!

A když by výrobce neměl peníze?
To by Máchovi vůbec, ale vůbec nevadilo! Nejdříve by samozřejmě výrobce dovedl za pomoci exekutorů k bankrotu. A až by nebylo na umoření dluhu kde brát, obrátil by se Mácha na stát, který pověřil správou a schvalováním stroje do provozu jakousi amatérskou asociaci. Mácha by ihned zahájil proti státu arbitráž a vyhrál by s přehledem.. Že stát pověřil schvalováním letadel do provozu skupinu amatérů a zároveň výrobců nezpůsobilé techniky, je přece problém státu ne?

Sumasumárum
Věc je ještě horká, žádné lhůty nejsou promeškány! Pokud si rodina Honzy Lukeše najde jen podprůměrného právníka, vysoudí na výrobci a státu moc hodně peněz!! Tady selhal v první řadě stát!!

Občanské sdružení amatérů letců rozhoduje o profesionální výrobě letecké techniky!! Halo sakra kde jsme??

Wednesday, May 24th, 2017

Ministerstvo dopravy nám do Aeronovin zaslalo poslední pověření pro LAA ČR

Mrákoty profesionála chytají !!!
Jakmile toto pověření začne číst letecký profesionál, okamžitě se ho musí začít chytat mrákoty a bude mít blízko infarktu!! OCL MDČR v tom pověření pověřuje občanské sdružení sportovních letců ke správě a schvalování do provozu veškerou leteckou techniku do hmotnosti 450 kilo, posléze do hmotnosti 560 kilo!!!

Je tohle vůbec možné?????????
Představte si pánové a dámy, že na odbor dopravy MDČR přijde jiné občanského sdružení, třeba veteránů automobilů, a ti požádají možnost správy a schvalování profesionálně vyráběných automobilů třeba do jedné tuny. To s těmito lidmi, zástupci vetránského svzau asi pěkně úředníci vycouvali že áno! Ale v letectví je to realita!! V malém letectví, si grupa majitelů leteckých fabrik vesele schvaluje svoje vlastní výrobky do provozu, jakoby se nechumelilo!!

Tady jsou neuvěřitelné dokumenty z MDČR
http://www.aeronoviny.cz/doc/laa_2013_1.pdf
http://www.aeronoviny.cz/doc/laa_2013_2.pdf

Kde je hranice mezi amatérskou a profesionální výrobou?

Wednesday, May 24th, 2017

Hon na LAA nabírá obrátky, spolu se státními organizacemi dáváme dohromady veškeré dokumenty z minulosti, z nichž následně vytvoříme časoslednou osu dění v LAA.

Rozdíl mezi profi a amatérismem
Nejdříve je potřeba letecké komunitě jasně vysvětlit, jaký je orzíl mezi profesioánální výrobou a amatérskou výrobou a kde jsou jasné hranice věci. Věc se má naprosot jednoduše:

Křemen vyrobil druhou vrtuli, kterou prodal na fakturu
Jako příklad k vysvětlení věci si vezmeme výrobce vrtulí firmu Křemen z Odoleny Vody. Když křemen slepil epoxidem pár desek a následně podle toho podle papírových šablon vystrouhal kusem skla z rozbité pivní lahve první vrtuli, bylo vše OK a v pořádku. On si tu vrtuli dal na svoje rogalo a sám si sní lítal. To bylo amatérské, sportovní a patřilo to pod LAA ČR zcela bez pochyb.

Křemen profesionální výrobce pod LAA? Jak to?
Problém nastal v okamžiku, kdy ostatní piloti, třeba jako Beda Hudeček viděli, že Křemen umí vystrouhat vrtuli. A tak si u něj jednu objednali, Křemen vrtuli za měsíc vystrouhal a klukům ji dodal. Kluci za vrtuli zaplatili.

Zaplatili!!! Tady začíná problém!
Ano, kluci zaplatili a tím pádem nastal právní vztah!! V okamžiku, kdy kluci Křemenovi zaplatili, vzniknul právní vztah na úrovni občanského práva! A jestliže vzniknul právní vztah na )rovni občanského práva, pan Křemen se již dopouštěl nezákonného jednání, protože jeho vrtule již byl vyrobena profesionálně, za účelem obchodu, tedy vytvoření zisku!

Kde byl UCL Praha? Proč nevyskočil jako čertík z krabičky?
Ano pánové a letecké dámy, tady to začíná, tady začíná náš hodně velký problém! LAA ČR, nikdy neměl dostat pověření k výrobě a správě profesionálně vyráběných součástek, stavebnic, nebo celých letadel! Tady je základní a elementární chyba dneční situace, která b blízké budoucnosti bude stát Českou republiku stovky milonů korun na arbitrážích! !!

Co se vlastně stalo?
Výrobci ucítili příležitost! Zjistili, že LAA ČR má šanci získat něco nevídaného! A tím nevídaným bylo právo schvalovat nové letecké výrobky, které jsou ze 100 procent vyrobeny jako celky nebo stavebnice v továrnách!! A to byla světová rarita, kterou by žádný stát na celém světě NIKDy !! nedovolil! A proč? Protože konstrukce schválené amatéry v amatérských podmínkách zákonitě nebudou odpovídat běžným požadavkům na konstrukci letecké techniky. A samozřejmě alogicky, tak se i záhy stalo! Stroje pod správou LAA ČR nejdříve běžně překračovaly hmotnostní limity, následně se k tomu přidalo zmenšování ocasních ploch a tím pádem neschopnost strojů vybírat případnou vývrtku. A máme na průser zaděláno!! A na velký průser do daleké budoucnosti! !!

Sumasumárum
Svěřit správu nad profesionální výrobou letecké techniky amatérské asociaci, bylo obrovskou chybou státní správy někde v letech 2000-2002 – tedy tím, kdo první udělal závažnou chybu, byl bývalý ředitel UCL Praha pan Boleslav Stavovčík!! Tohle se nemělo stát!!
Pověření LAA ČR podepsané Stavovčíkem v roce 2002 najdete zde: old.laacr.cz/pdf/pilot/01_01/p01_01_str0405.pdf

V LAA ČR vyšetřují policisté…………

Tuesday, May 23rd, 2017

Na základě článku v Aeronovinách jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele, který organizuje praní špinavých peněz přes časopis Pilot.

Policie ČR již v LAA ČR zahájila vyšetřování, za měsíc budeme mít odpověď:

http://www.aeronoviny.cz/images/to_laa.jpg

Sumasumárum
Poučeni policí jsme právě byli, čekáme jeden měsíc na výsledky vyšetřování funkcionářů LAA ČR.

Česká a slovenská letadla jsou prodávána se známou vadou!! Čekejme spory o miliony a arbitráže proti ČR!

Tuesday, May 23rd, 2017

Dámy a pánové, je to tu!! Nehoda Honzy Lukeše z AK Letňany byla poslední kapkou do džbánku nejen LAA ČR, ale také OCL MDČR, UCL Praha a Ministerstvu průmyslu a obchodu!

Ano, ČR prodává letadla se známou vadou!
Pánové a letecké dámy, podívejte se na tohle!!

UL-1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Hlava 3 Všeobecná pravidla 3.4 Akrobatický let S motorovým SLZ se nesmí provádět akrobatické lety. Za akrobatický let se považují: a) úmyslně prováděné manévry s letadlem za letu, zahrnující náhlé změny polohy, neobvyklé polohy nebo neobvyklé změny rychlosti, b) vychýlení letounu kolem příčné osy nahoru nebo dolů více než 30°, c) vychýlení letounu kolem podélné osy vpravo nebo vlevo více než 60°

Co se tady říká? Říká se tady, že pilot nesmí akrobacii a tedy vývrtky, provádět úmyslně! Ale už se tam neříká, co má dělat, když stroj padne do vývrtky neúmyslně!

Voda na mlýn průměrnému právníkovi!!
Pánové a letecké dámy, tohle je voda na mlýn i podprůměrnému právníkovi! Z citace pravidla LAA, pilot sice nesmí uvést stroj vědomě do akrobatické pozice, ale na druhou stranu pravidlo říká, že stroj může skončit v akrobatické pozici bez vědomí pilota!!

Soudní znalec v letectví na scénu!!
Jakýkoliv, i ten nejhorší soudní znalec letectví dokáže soudu předložit hodně dlouhý seznam situací, kdy může dojít k pádu letounu do vývrtky neúmyslně !!! S tím jistě každý souhlasí, tady není o čem diskutovat. Na hřbitovech máme spoustu pomníků letcům, kterým se to neúmyslně stalo..

Sumasumárum
Pánové a letecké dámy, výše uvedené informace nás přenášejí do naprosto dramatické budoucnosti!! Kdyby byl Mácha bratrem Honzy Lukeše, žaloba na výrobce by dávno visela u příslušného soudu!! Ale o tom až v dalším článku:) Stej tjůned:)

Prezident LAA Jan Brskovský je již týden nesvéprávný !!

Tuesday, May 23rd, 2017

Minulé pondělí, dne 15.5 2017 jsme podali k soudu v Praze žádost o zbavené svéprávnosti prezidenta LAA ČR Jana Brskovského.

http://aeronoviny.cz/images/brsk_1.jpg
Jan Brskovský insanity for 90days…..

Vedení LAA jsme dali šanci
Vedení LAA – Koubíkovi a Fridrichovi jsme tento krok oznámili a doporučili jim, aby donutili Brskovského rezignovat. Tím pádem by si udělali pořádek ve svém chlívku sami a byl by klid. Nestalo se, věc oznamujeme my.

Upozornění úřadům a všem zástupcům FAI po celém světě
Je naší povinností upozornit UCL, OCL MDCR, UZPLN a další organizace a novináře na fakt, že LAA má nesvéprávného prezidenta, který se i přes svou nesvéprávnost nechce vzdát funkce.

Co bude dál s Brskovským?
Proces udělení nesvéprávnosti má velice jasná pravidla. Soud člověku, na něhož byl podán návrh na znesvéprávnění, mu tuto skutečnost druhý den po podání oznámí. Zároveň mu sdělí, že jej zbavuje svéprávnosti na následujících devadesát dní a tudíž mu zakazuje provádět jakékoliv právní úkony. Podud by Brskovský nějaký právní úkon v této době provedl, byl by považován za neplatný. Brskovskému jsou přiděleni dva lidé – jeden soudem stanovený advokát, který komunikuje se soudem, Brskovským a navrhovatelem. Dále je mi přidělen soudem určený psychiatr, který bude v následujících týdnech Brskovského vyšetřovat a bude zjišťovat úroveň jeho svéprávnosti. Celý proces trvá 90 dní a na jeho konci soud vyhodnotí, zda vrátí Brskovskému svéprávnost, nebo jej nadále ponechá nesvéprávným a stanoví mu opatrovníka-poručníka.

Jak se teď zachová lAA?
Teď jsem zvědaví, jak dlouho bude panákům v LAA trvat, než jim dojde, že opravdu mají nesvéprávného prezident a konečně ho dovolají:)

Sumasumárum
Jak se tento člověk mohl stát prezidente letecké asociace, v Aeronovinách vůbec nechápeme. Brskovský nemá letecké vzdělání, letadla rozpoznává jako malé dítě pouze podle vnějšího vzhledu, aniž by tušil co se skrývá uvnitř. Brskovský je pro nás obyčejný letecký plebs, který ve funkci prezidenta nemá co dělat.

Jan Brskovský prezident LAA ČR – výzva k okamžitému odstoupení!

Thursday, May 11th, 2017

Dobrý den pane Brskovský,
na základě článku zde http://www.aeronoviny.cz/2017/04/25/laa-cr-a-jeje-kam-nas-to-zase-certi-nesou/ Vás vyzýváme k okamžitému odstoupení z funkce prezidenta LAA ČR. Pokud tak sám neučiníte do pondělí 15 5 2017, zbavíme Vás funkce legislativními prostředky.

Pane Brskovský, to vše negativní co se děje v LAA v tuto chvíli, je především Vaše chyba Vaše zásluha, Vaše vina. Na jedné straně publikujete v časopise Vašeho příbuzného spoustu krásných slov o svobodném a volném létání, ve skutečnosti však kryjete korupci, politikaření, praní špinavých peněz a daňové úniky v LAA. Sám, ačkoliv vystupujete jako aktivistický prezident, z LAA máte profit v řádu milionů korun ročně. Tomu se pane Brskovský říká vodu kážu, víno piji. Pokud neodstoupíte na základě této výzvy, vyženeme Vás z LAA s velkou a celonárodní ostudou. Zvažte proto přes víkend svoji situaci. V pondělí očekáváme na stránkách laacr.cz podání Vaší demise.

Sumasumárum
Estébák je estébák, je jedno jestli se jmenuje Babiš nebo Brskovský.. Lže, krade, podvádí, kryje korupci, zneužívá státních dotací. Brskovský, jakoby z oka Babišovi vypadl. Naprosto stejné praktiky, naprosto stejné sviňárny, naprosto stejná faleš, prolhanost a křivárna..

LAA ČR: A jéje! Kam nás to zase čerti nesou?

Tuesday, April 25th, 2017

Dobrý den,
nedivte se, že si Brskáč z Vás dělá srandu, On chudák ani neví co by jako měl odpovědět. Ony se věci totiž mají hodně jinak, než se prezentuje veřejnosti.

Podvod s aktivistou prezidentem
Tento podvod mají na triku Duchoň a Křemen. Bývalý prezident Luboš Zahradník by posledním placeným prezidentem. Pak se z něho udělal jakože aktivista, avšak dnes je jasné, že Prezident vydělává mnohonásobek toho, co jeho poslední placený předchůdce. To je samozřejmě postavené totálně na hlavu a mimo to to dovoluje funkcionářům LAA dělat si co potřebují, protože prezident je přece jen aktivista že áno. To připomíná Aeroklub Polska, kde si za prezidenta dali aktivistu dopravního pilota, za jeho zády nabrali na aeroklub půjčky, ty pak vytunelovali a a aeroklub se dnes nachází na pokraji krachu.

Podnikatel Jan Brskovský IČO 01232215
Podnikatel editace časopisů, rentiér domu na Zbraslavi
Z LAA čerpá diety a cesťáky Časopis Pilot je jeho příbuzného, ale rozhodně se mu to nijak slavně nejede. To však nebrání tomu, aby se přes tento časopis přelévaly velké peníze v okamžiku, kdy se nějaké sejdou. A to se stává dost často. Prase, jak se říká v naší poslanecké sněmovně, se v LAA odhaduji dělí koncem každého měsíce. Vyvolení si pošlou faktury za editaci fotek, článků, poradenskou činnost pro LAA atd atd, Vždyť ty triky, kterými se vyvádí peníze z organizace která je má, dobře známe od našich politiků.

Sumasumárum
A jsme přesně tam, kde jsme být nechtěli., V bledě modrém tu máme bývalý AeČR vedený estébákem Dodalem. Stejně zakuklená, neprůhledná organizace, v jejím vedení stařík estébák Brskovský, který za nic nemůže, za nic nenese odpovědnost. Na dotazy neodpovídá, pak se nechává zapírat a později si dělá srandičky. Pokud se letec optá na nějakou citlivou informaci, stává se z něho úhlavní nepřítel, začne být pomlouván a začne být proti němu šířena nenávist. Starý Tuček se musí v hrobě obracet, když vidí, kam hoši dovedli organizaci, která původně měla fungovat pro lidi a širokou leteckou veřejnost..