Archive for the ‘Letecký instruktor Pavel Mácha’ Category

Vracíme se tam, kde už jsme jednou byli – říká odborník na letectví Pavel Mácha

Thursday, January 3rd, 2013

“Je to dobré, vypadá to moc dobře!” – říká letecký odborník a zároveň dlouholetý letecký instruktor Pavel Mácha. A pokračuje:

Pohnutá historie českého letectví
“Máme strategický plán, to je základ. Plán si klade za cíl vrátit se tam, kde jsme již jednou byli – tedy na špici dění v globálním letectví. Na špici dění se logicky můžete dostat pouze a jen se špičkovými lidmi. Bez nich to Bohu žel nejde. V zahraničí s vyspělým letectvím to tak funguje od prvních dnů letectví. Bohu žel, přes ČR se nám přehnal Svazarm, který dával lidem zadarmo a bez velkého snažení. No a pak ještě mnohem horší úkaz, porevoluční “postvazarm”, jehož hlavní představitelé za pomoci hrubých estébáckých metod pronásledovali a umlčovali leteckou inteligenci, která poukazovala na to, jak porevoluční funkcionáři v dodalově administrativě majetek zbylý po Svazarmu systematicky rozkrádají.”

Obnovili jsme výcvikový systém starých leteckých velmocí
Tu nejhorší práci máme za sebou – říká Pavel Mácha. Převzali jsme moderní osnovy od BGA a BAA, zavedli mezinárodní výměnu zájemců o letectví AirCadets a na úřadech prošlápli cestičku vzájemného uznávání odlétaných hodin našich kadetů v zahraničí. Obnovit tuto starou cestu nebylo jednoduché, proti jejímu znovuzavedení se zvedlo mnoho hlasů. Tyto hlasy však utichly, jakmile jsme předvedli první výsledky z AirCadets a prvni seznamovacilet.cz Letecké velmoci dobře vědí proč jdou touto přirozenou cestou a nám nezbývá nic jiného, než se přiučit a přizpůsobit. Na vlastní výzkum nemáme v tuto chvíli ani čas, ani lidi.

Pavel Mácha prvním kadetem i prvním instruktorem pod BGA
“Nezbylo mi nic jiného, než tu cestičku prošlápnout i přesto, že jsem na kadeta již trochu starý” – říká Pavel Mácha a dodává: “Naopak, na instruktorování mám konečně věk tak akorát. Tvrdím to i přesto, že jsem instruktorem v jiných systémech již více než dvacet let. Bylo velice zajímavé stát se instruktorem také pod BGA, tedy podle vysoce moderních osnov skutečně základního pilotního výcviku, výcviku na kluzácích. Rozdíly jsou skutečně velké!”

Susmasumárum
Jak je vidět, z leteckého odborníka a zároveň oxfordského instruktora Pavla Máchy, čiší optimismus. Uvidíme, jak se budou události vyvíjet v následující sezóně.

Pavel Mácha prvním českým kadetem na zkoušku v UK. Reportáž zde
http://aeronoviny.cz/images/macha_kadet.jpg

Letový instruktor Pavel Mácha Vás naučí létat kdekoliv na světě

Wednesday, December 19th, 2012

Letový, nebo letecký – jak chcete, instruktor Pavel Mácha Vás naučí létat kdekoliv na celé Zemi. Stačí vzít globus a zapíchnout prstem na místo, kde si výcvik přejete zorganizovat.

Globalizace letectví
Letectví je jedním z oborů, kde má často nenáviděná globalizace zelenou. Mnohaletá snaha organizace ICAO, která z původních 27 států v roce 1906 dnes sdružuje téměř dvě stovky států, přináší svoje ovoce v podobě standardizace všeho, co se letectví a jeho provozu týče.

Jazyky
Hodně států, hodně jazyků. Instruktor Pavel Mácha mluví plynule šesti jazyky a to prý je tak akorát. Člověk by si v letectví řekl, že bohatě stačí umět anglicky. Bohu žel, nestačí! – říká Pavel Mácha. To pravé letectví pozná člověk až ve chvíli, kdy se naučí španělsky. Proč? Protože v mnoha španělsky mluvících státech se mluví anglicky jen na mezinárodních letištích. Jinak musíte umět španělsky a to poměrně dobře, protože ve španělsky mluvících státech se s dodržováním letecké frazeologie moc netrápí a do rádia mluví běžnou řečí. Hodí se i ruština, protože majetných zákazníků z postsovětských republik je stále více.

Zkušenosti z domova i ze světa
Zkušeností má Pavel Mácha opravdu hodně. Základy, na kterých dnes staví, ale získal na českých letištích. Deset let čerpal letecké zkušenosti na Sazené, Ve Strakonicích, Prachaticích, Karlových Varech, Kolíně, Točné, Benešově, Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích. Následně jeho kroky směřovaly tam, kam směřují kroky každého nadšence – do USA. Tedy do prostředí, které by měl poznat co nejdříve každý začínající pilot. Osvojení si angličtiny a létání u filmu pak byly odrazovým můstkem k poznání leteckého prostředí mnoha států světa. Pro Pavla Máchu tedy nezní žádný problém zorganizovat létání opravdu kdekoliv.

Spojte dovolenou s výcvikem
Proč se učit létat doma kde to znáte? Proč nespojit příjemné s užitečným a naučit se létat na některém letišti v exotických končinách světa? Kromě umění létat, si přivezete ještě spousty zážitků!

Co na to české úřady?
České úřady nejsou problém. Pavel Mácha je ctí stejně, jako každý jiný fungující úřad na světě. Problémy, pokud vůbec nějaké jsou se v Praze řeší jako na běžícím páse, úředníci jsou ochotní, nekladou zbytečné a úmyslné překážky. Akceptace zkušeností u začátečníků není problém. Základ je umět létat a přivézt domů řádnou dokumentaci s odlétanými hodinami. O dalším osudu pilota pak rozhodne instruktor ve škole, kam se rozhodnete směřovat Vaše další kroky. Proces zvaný “akceptace” netrvá dlouho a brzo budete létat jako každý jiný pilot vycvičený v ČR.

Sumasumárum
Pavel Mácha je skutečně univerzálním pilotem, který Vás naučí létat kdekoliv. Jeho mnohaleté zkušenosti ze světa, znalosti mnoha jazyků a nadšení pro létání, Vám ke splnění Vašeho snu zcela zaručeně pomohou.

Pavel Mácha

Letecký instruktor Pavel Mácha musí být neústupný

Tuesday, December 18th, 2012

Historie
Když Pavel Mácha po revoluci, tedy před více než dvaceti lety, začínal instruktorovat, byla jiná doba. Předpisy se pouze rodily, bylo kolem nich spousta sporů a nebylo jasné, zda malé letectví bude řídit Úřad civilního letectví, nebo dnešní Letecká amatérská asociace. V té době veškerý provoz ležel na ramenou majitele školy a instruktorů, kteří v ní pracovali. Oni byli prvními a také posledními, kteří těsně po revoluci nesli odpovědnost za provoz školy a životy lidí.

Bylo málo letadel
To je další aspekt té doby. První soukromá letadla začala tehdy zabírat místa mezi státem zakoupenými letadly. Kromě nadšení nových majitelů, kterým se konečně splnil sen si koupit svoje letadlo, to samozřejmě na druhé straně neslo závist těch, kteří na svoje letadlo neměli. Uprostřed majitelů a závistivců stála malá skupinka těch, kteří místo závidění přiložili ruku k dílu a začali si po večerech stavě svoje letadlo amatérsky. To byly začátky, které se dají charakterizovat slovy “volno ve vzduchu”.

Málo letadel a málo pilotů je minulost
Ačkoliv se v Čechách říká, že vzduch je naše moře, již dávno v tom českém vzdušném moři není tolik místa co bývalo. Stačí hezké počasí a už to létá jako o závod. Státní letadla v hangárech již dávno vyměnila letadla soukromá, nebo aeroklubová, která se do starých hangárů již nevejdou. Proto můžeme na mnoha letištích vidět často i několik nových hangárů s mnohem větší kapacitou míst pro letadla.

Hodně pilotů hodně letadel jasné předpisy
To je charakteristika dnešní doby. Této době také musí odpovídat chování a jednání leteckého instruktora, který dnes musí jednat v zájmu žáka, v zájmu svém a v zájmu celé letecké komunity.

Zájem pilotního žáka
Je, nebo by měl být zcela jasný, ale často se setkáváme s tím, že žák přijde pilotní školy a přesně neví, co by měl za svoje peníze chtít. To je velká chyba a mnoho komerčních škol této situace zneužívá. Primárním cílem žáka musí být schopnost dokonale ovládat letadlo za jakékoliv situace – tedy naučit se dobře létat.

Zájem instruktora
Nenechat se zabít! Byť to zní trochu morbidně, ale o to v leteckém instruktorování primárně jde. Instruktor musí být ve své mysli vždy o několik okamžiků před žákem a v průběhu celého letu neustále předpokládat, co asi udělá žák za několik okamžiků. Zároveň musí vědět, kde jsou hranice, v jakých je instruktor sám schopný žákovy chyby opravit. Pokud je překročí, zákonitě následuje smrt instruktora i žáka. Sekundárně pak jde dobrému instruktorovi samozřejmě o to, aby svého žáka naučil co nejlépe létat.

Zájem letecké komunity
Letecká komunita – piloti v celém leteckém spektru. Tedy od těch, kteří se vozí na padákových kluzácích kolem kopce, až po piloty dopravních letadel, pohybujících se ve velkých výškách. V letecké komunitě musí panovat vzájemná důvěra. Všichni si musí navzájem důvěřovat. Všichni se musí umět dívat ven za letu když se létá podle venkovní orientace, všichni se musí umět dívat do přístrojů a věřit jen jim, když se létá podle přístrojů. Kdo je špatně vycvičen, ohrožuje sám sebe, svoje okolí a v samozřejmě také pověst svého instruktora v okamžiku, kdy způsobí havárii.

Osnovy jsou vodítkem, ne dogmou
Výcvik pilota je řízen výcvikovými osnovami. Je to sestava cvičení s doporučeným náletem hodin v každém cvičení. Každý žák je však jiný a proto nakonec stejně záleží na instruktorovi samotném, jak posoudí žákův vývoj a zda pustí žáka k další úloze. Samozřejmě a logicky, tam kde není jasně dáno, tam je místo pro spory. Žák si občas myslí že už na to má, instruktor je opačného názoru a nutí žáka létat stejná cvičení opakovaně.

Aspekt peněz
Peníze – modla dnešní doby a zároveň kyselina, která rozežírá pravidla základních postupů v letectví. Žáci jsou často limitováni finančně a nutí instruktory k rychlejšímu postupu ve výcviku bez ohledu na to, jak si v praxi skutečně vedou. Bohu žel, stává se to hodně často!


Letecký instruktor Pavel Mácha musí být neústupný

Zájem žáka samotného, zájem instruktora který musí odvést kvalitní práci, zájem letecké komunity. To jsou tři aspekty, kvůli kterým musí být instruktor pevný jako skála a nesmí za žádnou cenu pustit do vzduchu špatně vycvičeného žáka. Jsme v letectví a špatně vycvičený pilot se pozná mnohem rychleji než je tomu u řidiče na silnici.

Hádat se nemá smysl
Pavel Mácha po svých mnohaletých zkušenostech z různých výcvikových systémů došel k závěru, že dohadovat se s pilotním žákem nemá žádný význam. Hádka nehádka, vždy to skončí stejně! Instruktor i žák nakonec stejně skončí v letadle a špatně zaletěná úloha se letí znovu. To se opakuje tak dlouho, dokud instruktor není s výkonem žáka spokojen.

Sumasumárum
Je jiná doba než ta, ve které Pavel Mácha kdysi s instruktorováním začínal. Je to doba, která si vyžaduje kvalitní a poctivou práci. Přesto vše však můžeme vidět letecké školy, které staví peníze na první místo před bezpečnost a kvalitu výcviku. A to je velmi špatné! Je pak na leteckých úřadech a jejich úřednících, aby takovýmto praktikám zabránili. Nejlépe dopředu – prevencí. Když špatný výcvik odhalí až vyšetřování nehody, často bývá pozdě a špatně vycvičenému pilotovi život již nikdo nevrátí.

Pavel Mácha

Je letecký instruktor Pavel Mácha na palubě ostrý?

Monday, December 17th, 2012

V příspěvku Radima Vojty se zrcadlí pověst Pavla Máchy z doby před dvaceti lety, kdy instruktoroval v letecké škole ve Strakonicích a později na Točné.

Ostrost byla nutnost Problém byl věk
Na každém šprochu pravdy trochu, říkávaly naše babičky. Problém byl věk. Máchovi bylo 23 let, dvě letadla a sto žáků na krku. Mimochodem, k právě hořící diskuzi instruktora Zejdy na Aerowebu, obě měla bezproblémové Rotaxy 😉

Složení žáků po revoluci
Rogalisti co létali do revoluce na černo, starší lidé, co to měli za komunisty zakázáno, aeroklubáci z okolních aeroklubů, začínající podnikatelé, Máchovo kamarádi akrobati z celé republiky, lidé z ulice na svezení… To je složení, které fungovalo po revoluci. To je doba, která se nevrátí. A jaký kdo byl? Na koho bylo třeba občas zvýšit hlas a být jaksi ostřejším? Probereme si je postupně:

Rogalisti
Tohle pochopí jen ten, kdo někdy přeučoval rogalistu na knipl. S rogalisty si Mácha poprvé vyzkoušel jaké to je, když se žák pokouší instruktora zabít 🙂 Jak známo, rogálo se řídí naopak, pilot rogalista, musí neustále přemýšlet nad tím co dělá a snažit se řídit opačně. Za letu mu to celkem jde, ale v kritické fázi v přechodovém oblouku do výdrže před přistáním, kdy je málo času na přemýšlení, bezostyšně potlačí. Pokud to instruktor nepodchytí včas, následuje hluboká orba a minimálně vylomený podvozek. Tady ostrost neměla smysl, chtělo to trpělivost. Horší to bylo, když se naučili létat. Byli to lidí zvyklí létat na černo, na rogalech se naučili sami a žádné předpisy neznali, protože žádné ani nebyly. A tyto vlastnosti a návyky, si tito lidé přinesli i do ULL létání. A to nejhorší nakonec, některým z nich nedělalo problém vypít pět piv, sednout do stroje a předvést nějaké show. Bylo jedno co to bylo, hlavně že to letělo. A to byla právě chvíle, kdy byl Mácha hodně ostrý 🙂

Starší lidé, co to měli za komunisty zakázáno
Tam šlo jen trpělivost ze strany instruktora. Starším lidem to jde pomaleji, ale zato se to naučí poctivě a nehrnou se na solo dříve, než na to opravdu mají. Opak je pravdou, někdy bylo potřeba z letadla na prahu dráhy utéct, protože jinak by sami solo nikdy neodletěli 🙂 Následná radost z létání na Sluce v sole kterou projevovali lidé, kteří měli za komunisty zakázáno létat, je slovy nepopsatelná. Komentáře se slzami v očích: Tak jsem se toho přeci jen na stará kolena dožil, já myslel že už se mi to nepovede, bylo slyšet běžně. Ano, sola se dožilo hodně lidí po padesátce, kteří o létání snili celý život a nebylo jim dovoleno. Pokud zde měla zafungovat nějaká ostrost, tak snad jen ve snaze pomoci s koncentrací na dodržování rychlosti v průběhu letu.

Aeroklubáci z okolních aeroklubů
Spolehliví lidé, vycvičení ve Svazarmu. Dodržovavali vše, co bylo potřebné, uměli létat, pokud jim bylo třeba něco vysvětlovat, tak jen kde to má plyn, jak se to nahodí a kde se to chcípne. S aeroklubáky nebyl problém, byli rádi, že se mohou svézt na něčem motorovém a byli velice nápomocní. Nějaká ostrost nepřicházela v úvahu.

Začínající podnikatelé
A tady je asi to o čem Radim mluví 🙂 Začínající páni podnikatelé, hospodský, nebo směnárník v Praze. Všichni tehdy jezdili ve favoritech, oni jezdili v bavorácích. Z každé kapsy jim čouhala pětistovka, na solo se hrabali už při třetím okruhu! Tam bylo třeba ostře říci: Solo poletíš Ty, až Tě pustím já! To byl první malér, další přišel ihned, jakmile podnikatel první solo odletěl a šel se svézt po “okolí”. Okolím samozřejmě nebylo nic jiného, než hurá do rodné vísky nad barák a tam to svoje umění všem předvést kolem komína :)) Dělali to všichni, přežili to všichni 🙂 Křiku a hádek kolem toho něúrekom.

Kamarádi akrobati z celé republiky
Kde jsou ty časy, když se k Durasovi do Varů slétla desítka zánovních 142jek a v nich dvacet akrobatů na soustředění. Všichni si samozřejmě chtěli ULL vyzkoušet, řada z nich si udělala piloťáky a pomáhala instruktorovat. Pro Máchu to byla obrovská pomoc, pro ně kopec srandy, na který se dodnes vzpomíná. Žádný křik se samozřejmě nekonal.

Lidé z ulice na svezení
To byli lidé, kteří v životě neletěli letadlem. Dnes létá na dovolenou každý vesničan, je to běžná věc. Tehdy to tak nebylo. Pocit zdvihu při přechodu do stoupání měl člověk možnost zažít tak leda na pouti na nějaké atrakci. S některými lidmi to nebylo snadné, tady se Mácha dobře vyškolil a několikráte sáhl pro pro pověstnou kuličku štěstí v případech, kdy lidé po startu vytuhli a to do slova písmene. Přistávat s letadlem, kde řízení se řízení pevně drží člověk ve křečich ze strachu, není vůbec nic příjemného.

Sumasumárum
Být ostrý na starší lidi ve 23 letech není zrovna jednoduché. Na některé vybrané jedince ale nic jiného neplatilo a neplatí dodnes. Dodnes je Mácha svědkem ostrých výměn názorů v případech, kdy se žák snaží přesvědčit svého instruktora o své pravdě a svých schopnostech. Samozřejmě, slova se diametrálně liší od praktických výsledků, instruktor si stojí za svým a musí si stát za svým. Jinak to prostě nejde.. O tom v dalším článku .. Dnes je Máchovi 45let a na věc se má možnost dívat z jiného úhlu. Věk sám o sobě je obrovskou výhodou a automaticky nalévá instruktorovi do pohárku vážnosti. Jak mladí, tak starší lidé přijímají nové informace od staršího instruktora úplně jinak, než od 23letého kluka.. Dnes už Mácha není ostrý na nikoho. Svoji ostrost vyměnil časem za klidnou neústupnost – neprůchodnost. O tom bude další článek..

Pavel Mácha