Archive for the ‘Letka AeČR’ Category

Obnova techniky nebo jen “doždímání” ?

Saturday, March 27th, 2010

Názor z lidu:
AeČR nikdy nedeklaroval obnovu stávající flotily. Nebo jsem něco přehlédl? Na nové stroje si měly šetřit aerokluby z létání na stávající flotile z rozdílu ceny za odvod a prodejní ceny pro členy či za letecké práce. Jakákoliv obnova společné techniky zbytečné utrácení peněz a komunismus. Navíc při zahrnutí ceny pro obnovu flotily bude levnější si půjčit letadlo jinde.Nejlíp se o letadlo postará jednotlivec, pak klub a nejhorší je společné vlastnictví. To se částečně netýká svým způsobem výjimečných reprezent. letadel, ta by obnovována býti měla dle možností.

Pokud je to takto, musí to být řešeno a dodržováno. Za poslední období se koupila tři letadla. Belanka a dvě Cessny. Belanka OK, protože to je speciál na akrobacii. Ale co ty Cessny, které navíc nevyužívá AeČR, ale hádají se o ně dva soukromníci, kteří na nich místo AeČR vydělávají?

Musí se jasně říci, co se bude dělat a to se také musí dělat. Nelze říci nebudeme nakupovat letadla a obnovovat flotilu a nakonec koupit dvě éra – a být za blbečky 🙂

Pakliže se ve skutečnosti jde cestou doždímání flotily, je poměrně lehce možné spočítat, že třeba v roce 2015 nebo 2020 už si aerokluby nebudou mít možnost dát požadavek na éro protože žádné nebude:)

A poslední otázka, Dvořák přednesl a Konference schválila návrh na výplaty. Mezi nimi výplata ředitele kde jednou ze složek je jednoprocentní podíl na zisku z letky. Kde se ten podíl vezme když v ceně hodiny nebude zisková část-složka? Je to jen planý slib pro nového ředitele letky? 😉

Podezřelý nákup ASW22 BL

Friday, March 26th, 2010

ASW22 BL imatrikulace v ČR zatím neznámá stejně jako výrobní číslo letadla a jeho původní majitel. Od kontrolní komise se očekává, že tyto informace budou zveřejněny.

Cena za letadlo byla prý výhodná a bylo třeba spěchat než bude konference. Vychází však najevo, že je to minimálně deset let starý stroj ze kterého opadával lak a proto byl na celkovém přebroušení. Tedy starý lak byl kompletně odstraněn a letadlo dostalo nový kabát.

Otázka otevřena, čeká se na jasné odpovědi…….

Popis stroje zde http://www.alexander-schleicher.de/produkte/asw22/asw22_main_e.htm

ASW

Prodej osmi letadel z letky AeČR

Friday, March 26th, 2010

Konference inzerovala prodej osmi letadel z letky AeČR na základě doporučení letového ředitele. jak letový ředitel došel k číslu 8, je tajemstvím, ale předpokládejme, že číslo určil podle nějakého rozumného klíče, získaného na základě důkladné znalosti poměrů v letce. Nebudeme se v tom nadále vrtat, zůstaneme u prodeje.

Prodej v minulosti:
Známé obálkové metody, které si vynutil dřívější neprůhledný prodej neznámému za neznámou cenu. Cirkus okolo rozlepování komisí konstatovaně neporušených obálek zcela zastínil dění následné. Bohu žel, až před samotnou konferencí se přišlo na to, že není vůbec možnost zjistit, zda letadla prodaná obálkovou metodou, byla vůbec zaplacena a pokud ano, zda se peníze vůbec objevily v příjmových položkách účetnictví AeČR. Nicméně podle AeČR úspěšně ukončená, avšak podle Kocourka z MŠMT, stále ještě probíhající kontrola účetnictví v AeČR, snad ukáže více…. Pojďme tedy do budoucnosti..

Prodej v budoucnosti:
Musí být průhledný a to do posledního detailu. Jelikož mám s prodejem letadel velká zkušenosti, byl jsme požádán abych napsal jasný postup. Takže tady je, napasovaný na poměry v ČR.

V úvahu přichází Internetová aukce http://aukro.cz/ nebo klasická aukční síň ze seznamu http://www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=484

Za aukci je potřeba zaplatit poplatek bez ohledu na to, zda je internetová nebo klasická.

Internetová je jednoduchá, letadlo se vyfotí, napíší parametry a tím to končí. Kupci mohou požadovat obhlídku letadla a pokud je letu schopné, i zkušební let za úplatu.

Stejně tak je na tom interiérová aukce, kde se draží v aukční síni na základě popisu letadla a případné předcházející prohlídky.

Třetí možností je udělat exteriérovou aukci, tedy prodej letadla udělat show například v průběhu leteckého dne. Jednoduše se postaví “slavobrána” do které se natlačí nebo naroluje prodávané letadlo, které se následně draží. Tedy něco podobného, jako automobilové aukce..

Následně je pak na kontrolní komisi, aby zajistila jak hladký průběh formalit okolo prodeje, tak skutečnost, zda peníze z aukce skončily v účetnictví AeČR…

A poslední nejdůležitější je REKLAMA !!

O prodeji letadel z letky AeČR musí vědět každý! V poměru s cenou letadla je cena inzerce zanedbatelná, ba naopak, lepším prodejem letadla za vyšší cenu se může několikrát vrátit zpět..

Sumasumárum, prodej letadel v zájmu co nejvyšší tržby je potřeba co nejlépe připravit. Bez tlaku, stresu a zmatků tak, aby vše klaplo. A pak v klidu spustit prodej……. Řádné show okolo prodeje v redakci Aeronovin rádi zajistíme 😉

Letka je potřeba upřesnit a řádně upřesnit ! Dejte jasné číslo!

Thursday, March 25th, 2010

V úvodu článku hned poprosím publikum, aby tento a další uvedené články nebralo jako glosy na projev prezidenta Dvořáka. Upozorňujeme na problémy, nejasnosti a hledáme řešení!

Na názory, které jsou osobitým postojem některých členů nemůžeme dát, musíme dát na názor statutárů, nebo delegátů konference. Přednesl jsem, že statutáři poslali požadavky na využívání techniky AeČR na rok 2010, ze kterých vyplývá, že chtějí flotilu zachovat. Lze tak i odvodit z výsledných průměrných náletů, které vyplývají z vašich požadavků. K tomu jsem přednesl odborné stanovisko letového ředitele a technika, ze kterého vyplývá nutnost se zbavit 8 letadel. Přednesl jsem také , že se 8 kusů letadel prodá a utržené peníze se použijí na udržení zbývajících letadel v provozu, nebo na nákup nových letadel. A že je k tomu nutné, aby konference rozhodla jednak o způsobu prodeje a posléze o investovaní utržené částky.

Co to znamená ?

1) Historicky správné by bylo dodělat delimitace. Tedy odevzdat letadla aeroklubům, ať se starají. Tím, že statutáři schválili Dvořákovi vizi na konferenci, zároveň řekli: O dokončení delimitace nemáme zájem, více nám vyhovuje si éra pronajímat. Tím je této věci odzvoněno, nemá cenu se k ní v budoucnosti vracet.

2) 8 kusů letadel prodá a utržené peníze se použijí na udržení zbývajících letadel v provozu, nebo na nákup nových letadel. A že je k tomu nutné, aby konference rozhodla jednak o způsobu prodeje a posléze o investovaní utržené částky. Na co slova? Tady to chce čísla! Návrh investovat do nových strojů z peněz z prodaných letadel je nesmysl. A co se pak udělá se zbytkem letky? Za co se nakoupí vrtule odpovídače a elty? Tedy znovu, je potřeba číslo – CENU HODINY kde bude jasně napsáno, která čast je k pokrytí provozních nákladů a která část je určena k obnově techniky, tedy k nákupu nových letadel. Tedy příkladem, jestliže 2000Kč bude provozní režie, tisíc korun bude “do kasičky” na nová éra, pak na konci roku také to éro v odpovídající hodnotě musí být zakoupeno. Není třeba slov, dejte číslo a řekněte, co jsou jeho jednotlivé komponenty. V řadách AeČR je dost zkušených ekonomů aby dokázalo říci, zda ono číslo pasuje do současného stavu trhu a je to perspektiva, nebo na druhé straně utopie…..

Levá: Odpovídače, ELT, vrtule, tlumiče Pravá: Zachraňte letku!

Tuesday, March 9th, 2010

V nadpise se zrcadlí situace v jaké se v této chvíli nachází letka AeČR a názory na ní. Je dost lidí, kteří si chod AeČR bez letky nedokáží představit a skutečnost, že letka nemá na kontě ani korunu a přitom jí čekají obrovské investice, jim nedá spát. Do mailu mi chodí různé úvahy na téma, jak by se dala letka zachránit.

To málo, co bylo na kontě letky, rozdal Popelka na výplaty, Sazka lakonicky oznámila, že splácí Sazka arenu a na sport nezbývá. MŠMT a prostředky na sport se staly předmětem předvolebního boje a nějaká perspektiva dalších zdrojů je mizivá. Takový je aktuální stav za nějž nesou hlavní vinu všichni radní AeČR za posledních dvacet let. Není možné se vymlouvat na současnou krizi. Kdyby letka byla zdravá a obsahovala konkurence schopná letadla na dnešní úrovni, žádná krize by pro ní neexistovala.

Zachraňte letku!
Aby nezůstalo jen u slov, nastíním jak by asi záchrana letky probíhala, Především by to nebyl proces na dva nebo tři roky. Je nutné si uvědomit, že minulá vedení z letky dělalo dojnou krávu po dobu dvaceti let. Pokud bych se měl před úkol záchrany letky postavit, stanovil bych si horizont minimálně deset, raději patnáct let. Současnými stroji se okolí konkurovat nedá, jsou zastaralé, nákladné a zisk nevykážou. Bylo by potřeba několik letadel prodat, aby se zbytek udržel v provozu v první vlně. Až by se dal zbytek letadel do pořádku, letku nadále používat, postupně letadla odprodávat a za utržené peníze nakupovat letadla na současné úrovni. Co by zbylo? Za nějakých deset let, bychom měli řečeno s velkou odvahou možná dvacet konkurenčně schopných letadel.

V tomto místě si každý doufám uvědomuje, že dnes jich mohlo být stovka!

Ale je tu ještě další otázka a to velmi důležitá. Kde je napsáno, že pokud se letka zachrání a bude produkovat zisk, že tento zisk nebude rozkraden jako v letech minulých a že letka opět nezpustne? Taková naděje je mizivá, stále to bude letadlo z půjčovny, ze kterého se bude česká povaha snažit opět udělat dojnou krávu.. Například zákon autopůjčoven je jasný: Udržet se na trhu, znamená mít nová auta. Auto staré dva roky a více, v dobré půjčovně už nenajdete.

Z výše uvedených závěrů plyne jasný závěr: Poctivě dodělat delimitaci letadel je jediným nadějným řešením pro letadla jako taková. I když si někdo dá tu práci letku zachránit, stejně není jistota, že opět nebude rozkradena.

Skupina pěti tisíc lidí svou apatií, malou dávkou odvahy postavit se “spravedlivě zvoleným” přišla o obrovské prostředky. Můžete si za to pánové sami……..