Archive for the ‘Machula Vladimír’ Category

Machulo!!! Co nám to tu vyprávíš za kraviny?? !!!

Wednesday, March 4th, 2015

Machula nám přemaloval stránky svého nového baráku – AeČR na bílo, ale uvnitř nechal stejný bordel – navrch huj, uvnitř chuj..
Začněme od podlahy………….

Stránka: Základní informace o AeČR

Aeroklub České republiky (dále jen AeČR) je neziskovou celostátní organizací

Fakt jo Machulo?? A na co měl AeČR letku ze které čerpal miliony dvacet let? Nebyl to náhodou těžký byznys? A co zbytek letky který AeČR stále provozuje? On na těch starých šrotech které stále půjčuje po republice nevytváří fakt žádný zisk? Machulo, aby tohle byla pravda, musel by se AeČR zbavit veškeré letecké techniky a přestat být půjčovnou letadel..


s úkolem spoluvytvářet s dalšími leteckými sportovními organizacemi podmínky k rozvoji jejich činnosti a koordinovat všechny aktivity svých samostatných organizačních článků.

Hele Machulo, jen tak mezi náma, kdo ten úkol AeČR vlastně zadal? Stát?? Obama? Putin? Anička ze Švejcarovy Lhoty? 🙂
Docela trapný, tak trochu socialistický argument ne?

Zastupuje své členy ve vztahu vůči státním organizacím a institucím. Jo fakt jo? To je nám ale novinka!! A kdy vůbec AeČR zastoupil nějakého člena před státem? To je ale Machulo krávovina co?
AeČR je jediným zástupcem České republiky v Mezinárodní letecké federaci (dále jen FAI) jako její řádný člen v souladu se Statutem FAI se všemi právy a povinnostmi, z tohoto zastoupení vzniklými.
To je v tuto chvíli pravda, ale pokud budeš Machulo ojebávat Erotický kodex FAI jako Dodal, tak to dlouho pravda nebude..

Je nástupnickou organizací Aeroklubu ČSFR, Oddělení letecké a parašutistické přípravy a sportu ÚV a ČÚV Svazarmu, Aeroklubu republiky Československé, Masarykovy letecké ligy a všech leteckých sportovních organizací a spolků, působících a zaniklých od roku 1909 na území Čech, Moravy a Slezska.
Machulo, Tobě skutečně hrabe v hlavě ? Co to lidem tvrdíš? AeČR je nástupnickou organizací MLL? To je to samé, jako kdybys tvrdil, že socialistický Svit Gottwaldof byl nástupnickou organizací Baťa Zlín Hahahah .))) Bože! To snad není pravda!! Milý Machulo, AeČR je jednou z nejmladších leteckých organizací ČR !! Podívej se laskavě do rejstříku firem!!

AeČR je dobrovolným sdružením klubů, mající formu spolků a jejich členů, jejichž zájmem je letecká sportovní a zájmová klubová činnost.
Skutečně dobrovolným? tak proč se s AeČR ty spolky soudím nechávají jej vyšetřovat policií a posílají do AeČR kontroly? Ona ta dobrovolnost má také docela trhliny viď Machulo….?

AeČR je členem Sdružení sportovních svazů České republiky. Bližší informace o sdružení jsou uvedeny na webu www.sporty-cz.cz. Které Dvořák vyhandloval za funkci:) co s tím Machulo uděláš? Navrhneš na VH vystoupení AeČR z tohoto podivného spolku s cílem obnovit bývalý Svazarm? Tohle soudruh svazarmovec valstimil Dvořák s prominutím opravdu pohnojil..


Cílem AeČR je Sdružovat kluby a jednotlivce, kteří se věnují volnočasovým aktivitám zejména v leteckých sportech, práce s mládeží do 26 let, práce se školní mládeží v zájmových kroužcích, podpora sportovní letecké činnosti a dalších aktivit s touto činností spojených.

Ehmmm…. Chtěl jsi snad napsat okrádat mladé lidi o dotace?? Kde ty mladé máš? Podívej se do aeroklubů kolik mladých tam máš? Ono je průser v tom, že to mládí nám začíná v aeroklubech na padesáti letech! Kde je jako ta odvedená práce?? Hahah :))

Zajišťovat státní reprezentaci v leteckých sportech a parašutismu podle platných zákonů a předpisů.
Máš na mysli Zejdovi? Nebo snad malé umělé akrobatíky Šonky? Ramerty, nebo snad dokonce sám sebe? Tedy pochybná individua, která jezdí za peníze komunity dělat mezinárodní závody pod českou vlajkou kvalitní roští těm, co poctivě trénují?
,
Vytvářet podmínky pro sportovní vyžití členů klubů prostřednictvím akcí, soutěží a závodů masového, výkonnostního a vrcholového charakteru.
Jo, dole by to jakž takž fungovalo jak v plachtařině, tak už i v akrobacii potom, co jsi po pěti letech konečně vyplodil schopný kalendář. Ale co nahoře v repre, kde rozhoduje podle toho kdo je s kým kamaráda kdo má větší vliv?

Rozvíjet sportovní leteckou činnost jako prostředek realizace zájmů členů klubů.
Máš na mysli sledovat členy klubů, zjišťovat kde berou peníze na létání, pak je vydírat a vyhrožovat jim? To je ono?

Zajišťovat účast členů reprezentačních družstev na vrcholných soutěžích Mezinárodní letecké federace – FAI. Organizovat a zabezpečovat sportovní přípravu reprezentantů České republiky v leteckých sportech a parašutismu.

To je zase opět řeč o tobě samém? tak jak ses ty sám nominoval na ME , tak si představuješ tento bod do budoucnosti??

Propagovat a popularizovat leteckou a parašutistickou sportovní činnost v České republice u veřejnosti a vytvářet podmínky pro výchovu mládeže. No to už tu dlouho nebylo, ale snad pod tvým vedením bude:))

Napomáhat k vytváření legislativních, technických a ekonomických podmínek pro sportovní činnost klubů.
K tomuto tématu jsem viděli krátký film. Soudruh svazarmovec Vlastimil Dvořák tam seděl v třiačtýře a světu tvrdil, že padesát let staré osnovy po svazarmovcích jsou tím vůbec na světě nej, co v Máchově leteckém jezerře máme:) Hahah :))

V rámci dotační politiky státu pomáhat ČO se získáním prostředků na údržbu a provoz jejich sportovních zařízení a nové investice.
Machulo, dělej si prdel z plastelíny!! Všichni víme a známe detaily, jak se dotace v posledních letech rozkrádaly a ty nám tu tvrdíš takovou volovinu?

Provozovat letiště jako důležitý prvek dopravní infrastruktury, a to prostřednictvím klubů, provozovatelů letišť. No další super volovina!! Machulo, mohl bys nám ukázat to letiště, které AeČR dnes provozuje jako důležitý prvek dopravní infrastruktůůůry? Bože to je ale kravina!!!!

Sumasumárum
Stránky máme díky Machulovi bílé, ale lejno uvnitř je stále stejně hustě hnědé.. Krávovina na krávovinu…

Trestní oznámení na funkcionáře AeČR Vladimíra Machulu

Monday, February 2nd, 2015

Věc:
Tímto podáváme trestní oznámení na funkcionáře Aeroklubu ČR Vladimíra Machulu kvůli podezření ze spáchání trestného činu poškození cizích práv, zneužití pravomoci úřední osoby a napomáhání k neoprávněnému prospěchu jiným osobám.

Odůvodnění:
Vladimír Machhula je funkcionářem v Aeroklubu ČR, který pobírá dotace na sport ze státního rozpočtu. Zastává funkci předsedy akrobatické komise. Jelikož manipuluje se státními penězi, lze na něj pohlížet jako na veřejného činitele. Jako veřejný činitel a sportovní funkcionář by se měl ve své funkci chovat loajálně ke všem sportovcům bez rozdílu. Ná základě investigativní činnosti serveru Aeronoviny.cz bylo zjištěno, že si pan Machula ze státem dotované akrobacie dělá de facto soukromý podnik. Peníze z rozpočtu pro akrobatický svaz čerpá zásadně ve svůj prospěch, jedná pouze s lidmi, které uzná za vhodné k jednání, s ostatními zájemci o akrobacii jednoduše nekomunikuje.

Vladimír Machula byl taktéž několikráte veřejně vyzván ke zveřejnění stavu a množství akrobatické techniky. Taktéž byl mnohokráte vyzván ke zveřejnění dostupné akrobatické techniky, kterou zakoupil stát a kterou spravuje jeho předchůdce a zároveň kolega ve společné firmě – tiskárně, Stanislav Bajzík. Pan Machula nikdy na tyto výzvy nereagoval, panuje zde proto důvodné podezření, že akrobatická
technika zakoupená státem byla akrobatickými funkcionáři rozkradena a funkcionář Vladimír Machula tento fakt jednoduše kryje.

Stížnost na MŠMT
Dobrý den
tímto Vám oznamujeme, že jsme dnes podali na státní zastupitelství v Praze trestní oznámení na funkcionáře Aeroklubu ČR Vladimíra Machulu. Najdete jej v příloze. Zároveň Vás žádáme o provedení hloubkového auditu v Aeroklubu ČR s cílem zjistit skutečný stav a situaci ohledem akrobatické techniky, kterou zakoupil stát za účelem výcviku pilotů k reprezentantů v letecké akrobacii.

Všem poslancům PS
Vážení poslanci, tímto Vám oznamujeme, že jsme dnes podali na státní zastupitelství v Praze trestní oznámení na funkcionáře Aeroklubu ČR Vladimíra Machulu. Najdete jej v příloze. Zároveň Vás žádáme o provedení auditu v Aeroklubu ČR s cílem zjistit skutečný stav a situaci ohledem akrobatické techniky, kterou zakoupil stát za účelem výcviku pilotů k reprezentantů v letecké akrobacii.

Halo CIVA,
We are very sorry, but have had to report our aerobatic official Vladimir Machula to police investigators in Czech republic. The reason is abusage the rights as public official. We have ben forced to take this very unpopular step after we find out that Vladimir Machula abused the founds received from government. We are not very happy at this moment that Vladimir Machula is as one of officials in the CIVA. Please revise the actual situation and consider our request to remove Vladimr Machula from all the CIVA positions. We don’t really want this kind of people as representatives in CIVA

Halo FAI
We are very sorry, but have had to report our aerobatic official Vladimir Machula to police investigators in Czech republic. The reason is abusage the rigs as public official. We have ben forced to take this very unpopular step after we find out that Vladimir Machula abused the founds received from government. We are not very happy at this moment that Vladimir Machula is as one of the officials in the CIVA. Please revise the actual situation and consider our request to talk with Vladimr Machula and the representatives of Czech national aeroclub in order to not break the rules of the FAI Ethical code.

Sumasumárum
Machula se nám chová v naší akrobacii stejně jako jeho předchůdce pistolník Bajzík. Dělá si z ní vlastní podnik, nebere ohledy na nikoho a na nic. Uvidíme, co s tím udělají domácí a zahraniční státní a letecké orgány.

Já jsem to věděl, že to přesně takto dopadne!! Nedejte se!

Monday, January 26th, 2015

Já jsem to věděl, já jsem to předpověděl už před lety v době, kdy jste s AirCadets vylezli na světlo. Přesně jsem u nás na letišti klukům řekl, co se stane, až začněte první kadety posílat na český letiště! Řek jsem, že se jich staří svazarmovci jednou budou bát! A je to tu!

Tady to věčný problém českýho letectví – lidská závist, zlomyslnost, svévole a neschopnost zvolených, respektive samozvolených nebo prostě jednoduše předem určených. V tomhle se samozřejmě nedá nic pořádnýho udělat, protože takovýhle nejrůznější lidi Vás budou porád sestřelovat jenom proto, aby se Vám nic nepovedlo. Je potřeba najít nějaký lepší způsob a to chvilku trvá. Problem je , že v tomhle sektoru letectví jsou peníze využívány o mnoho jinak, než by měly být a na pořádný věci peníze stát nedá z výše uvedeného důvodu. Dobře ví, že se rozkradou hned jak překročí práh národního aeroklubu.

Představte si, že vymyslíte něco užasnýho, půjdete na síť aeroklubů a nabídnete jim spolupráci , oni obratem zavolají na ústředí a to začne jednat. Začnou Vás vymetat. Má tohle smysl ?
Asi by to chtělo vymyslet nějak jinak, ale možná Vám to s tou defenestrací Machuly vyjde stejně, jako se Vám to povedlo s Bajzíkem. Jo, to byl dobrej tah! To už by pak bylo dobré znamení, že se posouváme dobrým směrem.

Važte si toho, že jste v Anglii zajištěni hlavně odborně, materiálově, personálně a finančně. To je prostě vidět a to je to, co tadyhle ta verbež tak ukrutně závidí… Není to legrace, držím Vám palce….

Sumasumárum
Tož čtenáři děkujeme za povzbudivá slova, také si myslíme, že se vše urovná v okamžiku, kdy se do vedení asociací dostanou lidé z nové doby… Do příštího pondělí času dost, třeba ještě Machulienko změní názor na věc:)

Machulienko! Co to vyvádíš !? Stavíš most pro bajzíkův smrad?

Sunday, January 25th, 2015

Dobrý den,
mám problém s panem předsedou akrobatické komise Machulou. Napsal jsem mu dopis, na který mi bez problémů odpověděl. Zajímaly mě další detaily seminářů, proto jsem požádal o zpřesnění informací a zároveň jsem se zmínil, že mě za ním poslal šéfredaktor Mácha z Aeronovin. Tím naše komunikace skončila, pan Machula přestal odpovídat.
S pozdravem
kadet K

Machulienko, máš to v hlavě v pořádku?
Machulienko, představ si sám sebe v roli našeho kadeta! Představ si, že je Ti 18 let a chceš létat akrobacii. Oslovíš tedy Jirku Kobrleho, aby Tě vzal do akrobatické elementárky. Jirka Ti nadšeně odpoví, že to není problém a zároveň se na konci mailu optá odkud že seš a kde lítáš. Ty mu odpovíš že z Letňan od Sodomky. No a pak nastane najednou velké ticho, Kobrle se s Tebou přestane bavit, Tvoje akrobatická kariéra mizí v nedohlednu. Celou situaci Ti nakonec vysvětlí kamarád, který Ti sdělí, že Kobrle se se Sodomkou nemá rád a proto Ty žádnou akrobacii létat nikdy nebudeš! Že Ty jsi nikdy netušil, že se tihle dva nemaji rádi? Že jsi netušil a nepředpokládal, že v akrobacii mezi funkcionáři rozhoduje na základě nevyřešených vztahů, do kterých Tobě, jako mladému pilotovi vůbec nic není?

Tomu kadetovi do toho nic není!!
Machulienko, pochopil jsi výše uvedené řádky? Pochopil jsi příklad? Pakliže ano a jsi normální člověk, pak se zákonitě v tomto okamžiku musíš cítit jako velký debil a uvědomuješ si, že do věcí minulých tomu kadetíkovi vůbec nic není…

My je přivedeme, Ty je budeš likvidovat?
Machulienko, představuješ si snad výkon funkce tímto způsobem? Lidi chybí napříč celým spektrem letectví. My ty lidi přivedeme, vypipláme je a Ty nám je budeš likvidovat??? Hohoho!!! Kamaráde tak to tedy ne !!!

Co jsi Ty vůbec zač? Kdo Tě volil?
Machulienko, jal se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Sám jsi tímto hodně neuváženým činem do lesa zavolal. Ozvěna povídala následující:
– nebyl jsi nikým volen, byl jsi určen estébákem Dodalem a Tvým kamarádem a kolegou z Vaší společné tiskárny pistolníkem Bajzíkem.
– hned po svém určení (ne zvolení) jsi se nacpal do orgánů CIVA. Kdybys to udělal za pět let funkcionaření, dobře, měl bys zkušenosti, bylo by to pochopitelné. My to ale teď chápeme tak, že si tě tam nacpal Bajzík. Na druhou stranu je potřeba se pozastavit i nad jednáním vrcholného orgánu CIVA – co je to za vrcholný orgán, když obsazuje funkce nezkušenými funkcionáři? Co to ukazuje? Na korupci, nebo že jim to nikdo nechce dělat?
– hned po svém určení-zvolení jsi předvedl krejčiříkárnu! Nahrabal jsi si pod sebe peníze určené celé akrobatické komunitě a odjel jsi za ně na mezinárodní akrobatické závody. Skončil jsi jako poslední, utratil jsi peníze na které jsi neměl nárok a udělal jsi celé komunitě ostudu.
– nejsi přirozeným vzorem, jsi pro srandu králíkům nejen akrobatům! Na tvém místě předsedy akrobatické komise má sedět poctivý člověk, který již v akrobacii něco dokázal a má tím pádem přirozený respekt. Ne, podvodník Šonka to určitě není, ale je to třeba Kopfstein nebo Hyka.
– patříš se Šonkou do minulosti! Na vedoucí pozice je potřeba lidi z Nové doby a ne pokračovatele starých praktik svazarmovských funkcionářů. Kopfstein a Hyka jsou lidé Nové doby, ti mají v komunitě přirozený respekt, ti něco dokázali svým vlastním umem a pílí bez toho, aby okrádali celou leteckou komunitu…
– stavíš most pro bajzíkův smrad! Uvědom si, že svým ubohým jednáním s nově příchozími stavíš de fakto most z minulosti do budoucnosti. Ošklivý most pro bajzíkův smrad, který se nám podařilo již z velké části zlikvidovat. Bajzíkův smrad, to je konglomerát špinavých funkcionářských praktik, proti kterému nikdo nikdy nezasáhl. Následky jsou katastrofální, zlikvidovaní a okradení nejlepší letečtí sportovci všech dob.. Ano, řeč je v první řadě o Zejdových, pak o řadě dalších nadějných sportovců, kteří své činnosti díky bajzíkově smradu raději zanechali..

Machulienko STOP!
Machulienko, zdvižený prst minulosti – případ Zejdovi nás všechny, kteří máme rádi letecký sport, hlasitě varuje! Ukazuje se, že jsi to Ty, kdo se snaží znovu zavádět jakési podivné metody do české akrobacie. Smrdutý vítr znovu duje od Bajzíka. V zahraničí by ses nestal akrobatickým funkcionářem ani omylem. Proč? Protože se tam do funkcí volí a ne určuje. Jelikož jsi ještě v akrobacii nic nedokázal, nikdo by Tě zákonitě ani nevolil. Nejsi medailemi ověšený vzor, nejsi nic.. Na základě výše uvedených skutečností Ti vyhlašujeme STOPku. Takto to dále dělat nemůžeš! Peníze od státu nejsou Tvoje, akrobatická asociace, odbornost, OKSB či jak tam tomu teď říkáte, není tvoje soukromá firma. Je to spolek podporovaný státem z daní všech obyvatel státu. Je to spolek, který má být otevřený pro všechny zájemce o akrobacii!
– jsi de fakto veřejným činitelem! Bereš peníze od státu a rozhoduješ o nich. Jak o nich rozhoduješ, už jsi nám předvedl. To je prach sprosté zneužívání pravomoci veřejného činitele a obohacování se na úkor druhých. To je § 158 Trestní zákon č. 140/1961 Sb. Hrozí Ti 3 až 10 let nepodmíněně.
– na stránkách akrobacie stále chybí soupiska akrobatické techniky. I vrabci na střeše si již léta cvrlikají že tuto z AeČR vytuneloval tvůj kamarád a kolega Bajzík. Jsi zcela evidentně tím, kdož Bajzíkovi napomáhá k nekalému prospěchu. Nebo z toho těžíš i Ty sám? Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá jinému k neoprávněnému pobytu na území republiky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.”. § 171d

Dávíme Ti týden, rozmysli se…
Machulienko, je nám jasné, že z výše uvedených řádků jistě nemáš velkou radost. Nicméně jsi to právě a jen Ty, kdo napsání těchto řádků inicioval. O Tvoje “služby” v podobě, jaké je akrobatické komunitě poskytuješ, opravdu nemáme zájem. Dáváme Ti týden na rozmyšlenou a dvě možnosti: Slož funkci a přenech ji někomu lepšímu, schopnějšímu a respektovanějšímu. Anebo naprav cos pokazil a dále se chovej jako slušný a spravedlivý funkcionář. Odepiš na maily těm, kdo se Tě na něco ptali, zveřejni na stránkách http://www.leteckaakrobacie.cz/ přesný seznam akrobatické techniky která patří do správy akrobatické komise a je jejím plným vlastnictvím buď přímo, nebo přes AeČR.

Neuděláš tak? Pak se těš!!
Poradili jsme si s Bajzíkem, poradíme si i s Tebou. Žádný strom neroste do nebe. Pakliže do příštího pondělí nesplníš naše oprávněné požadavky a nezačneš se chovat jako normální funkcionář, přistoupíme k akci s cílem eliminovat Tvoji osobu z letecké komunity:
– podáme na Tebe dvě trestní oznámení § 158 a § 178d
– kopii podání odešleme se stížností na MŠMT a MDČR
– další kopii podání odešleme na CIVA s vysvětlením Tvých podivných praktik a se žádostí o Tvoje okamžité odvolání ze všech funkcí
– další kopii podání odešleme na FAI, kde budeme protestovat proti porušování etického kodexu FAI leteckými funkcionáři v ČR.

Sumasumárum
Zasraní funkcionáři! Kdy tohle svinstvo už konečně skončí? Jak udělat pořádný kalendář, to mu trvá několik let, i když má dokonalý vzor před nosem. Ale jak ukrást peníze celé komunitě a jet za ně na mezinárodní závody, to mu potřeba vysvětlovat není.. V zahraničí věc nevídaná a nepředstavitelná, v ČR Bohu žel, běžný to jev…

Machula