Archive for the ‘Plachtění v UK’ Category

Umíte anglicky? Potřebujeme instruktory hlaste se!

Friday, October 16th, 2015

c The Royal Aero Club Trust has announced details of its 2016 Bursary Scheme. The 2016 bursaries include The Presidents Scholarships (2 bursaries each worth up to 750); the Peter Cruddas Foundation Scholarship worth up to 1,000; the Breitling Bursary worth up to 750; the MacRobert Trust Bursaries (2 bursaries each worth up to 500); and the Bramson Bursary, as well as a number of additional bursaries worth up to 500 each. These are available to anyone between 14 and 21 years of age wishing to develop their interest in either air sports or aviation. Additionally, Follow on Bursaries are available to assist committed applicants, aged up to 24, reach even higher levels of achievement through, for example, participation in national and international competitions. Full details and application forms are available on the Trust web site at www.royalaeroclubtrust.org/bursaries. Note that the closing date for applications to be received at the RAeC is 31st March 2016. These need to be countersigned by a sponsor such as your CFI and submitted via the BGA. To ensure that applications are processed by the deadline, your application should be received at the BGA office no later than 17th March.

Sumasumárum
Tato nabídka je de facto v různých obměnách platná po celý rok. Název se mění podle toho, kdo do instruktorů – de facto generátorů příjmů nejen plachtařské komunity, zrovna sype libry:) Pokud umíte anglicky, máte něco naplachtěno, neváhejte a hlaste se!!

Nutně potřebujeme instruktory !! Hlaste se!!

Thursday, August 20th, 2015

The Honourable Company of Air Pilots and the BGA are working together to provide funding for a number of young gliding instructor training bursaries. These are available to help glider pilots under the age of 25 on application to qualify as either a Basic Instructor or Assistant Instructor. The BI training bursaries are £500 each. The Assistant Instructor training bursaries are £1000 each (and no BGA course fee).

Details including an application form are at https://members.gliding.co.uk/library/juniors/hon-co-air-pilots-instructor-course-bursary-application.

Applicants should ensure that they meet the BGA instructor rating requirements (see https://members.gliding.co.uk/library/bga-requirements-guidance/instructor-requirements/ ). .

Sumasumárum
Když anglický instruktorák zvládnul Mácha, tak už ho snad zvládne každý, kdo umí trochu anglicky a tak trochu více lítat..

Ten co žije v JŮ KEJ se ještě nezbláznil!

Thursday, May 15th, 2014

Ledaže bychom za účelem propagace plachtění angažovali někoho, který v současnosti žije na území JŮ KEJ,ten má nápady k nezaplacení.
gliding.cz

Milí pánové! Nápady ten co žije v JŮ KEJ možná má, ale rozhodně se ještě nezbláznil! Současný stav české plachtařiny je katastrofální. Tak někde na úrovni roku 1953. Neexistuje pro něj solidní platforma, kterou by řídili solidní a slušní lidé. Poslední, nejnižší platformou na které něco a pouze v některých klubech funguje, jsou kluby samotné. Krásný příklad nám dává odpověď Mchovana na kritiku v Aeronovinách: Nás nic nezajímá, my si hrajem na svém písečku, my nebereme ohled na to, jaký kdo s kým má vztah a co se děje okolo. Naše závody “přeháňky” jsou naše věc! Ano, to je sice hezké, ale vítězi musej někam výš, na vyšší platformu a ta právě není… takže musej rovnou do FAI na vlastní licenci jako Zejdová.

Má Mácha pomáhat lidem do bordelu?
To výše popsané, je obyčejný bordel. A Mácha tomu má dělat reklamu, poskytovat nápady a ukazovat, jak to dělají v zahraničí? Má Mácha nahánět letištím zákazníky na to, aby si (někteří) zloději statutáři, kteří podnikají na úkor letišť, plnili vlastní kapsy? Má Mácha nahánět kšeft odcházejícím svazarmovcům, aby se pak mohli chlubit jak jim roste členská základna? Hahahah 🙂 Mácha se opravdu ještě nezbláznil!

Ale představte si pravý opak!
Představte si pánové přesně opačný scénář současné situace! Prezidentem je třeba Petr Jirmus, tedy osobnost. Gen sekretářem je Mchovan, komunikativní člověk, předsedou a členy plachtařské komise jsou lidé z předních míst CPSky, nebo lidé s bohatou plachtařskou historií. A nad tím vším ten z JŮ KEJ který vypisuje žádosti na domácí i zahraniční ministerstva, oslovuje politiky a sponzory, točí jeden propagační film za druhým, pomáhá zajistit podmínky pro repre v zahraničí a pořádá další podpůrné akce. Hezká pohádka že??

Pohádka – realita na jiné platformě
AirCadets.cz Pohádka v realitě, ovšem na jiné platformě, s jinými lidmi! AirCadets.cz jedou jako na drátku pátým rokem bez jakéhokoliv problému! Proč?
– protože stojí na pevné platformě
– protože je dělají letečtí odborníci
– protože se v této organizaci nekrade a nepodvádí
– protože se pracuje poctivě tak dlouho, dokud nejsou naplněny cíle, ke kterým se česká strana zavázala.
AirCadets jsou zajeté. Dobrá práce se propaguje sama, lidé AirCadets již znají na všech letištích a leteckých školách.

Byli bychom blázni…..
Byli bychom blázni, kdybychom nechávali naše kadety létat kdekoliv a nestarali se o jejich budoucnost. Samozřejmě a logicky, děláme přesný opak. Velice pečlivě pro ně vybíráme letiště v okolí jejich bydliště. Jsou to letiště, kde je nebudou okrádat, kde jim za jejich peníze poskytnou kvalitní služby atd atd… Jinými slovy, do Strakonic je nepošleme ani náhodou, zato do Zbraslavic, nebo Mladé Boleslavi, s velkou radostí a velkými očekáváními..

Sumasumárum
Ani ten v JŮ KEJ, ani ti v AirCadets.cz, neplýtvají energií jak vlastní, tak energií mladých lidí, potažmo finančními prostředky jejich rodičů. Vše je uděláno tak, aby byl maximálně omezen vliv odcházejících svazarmovců a nedocházelo k nežádoucím ztrátám. A teď hoši z glidingu přemýšlejte, jakým směrem se vydáte a co vlastně chcete! Kdyby jste si udělali pořádek s estébákem Dodalem hned po revoluci, mohli jste dnes být daleko za vodou…

It is imperative that everyone understands the FCL transition

Thursday, January 17th, 2013

Takto nějak začínají články v leteckých časopisech v zahraničí. Zodpovědní lidé v těchto organizacích, se snaží letecké komunitě která spadá do jejich působnosti, přinést co nejvíce detailních informací.

Jak je to v BGA
Podívejme se detailně, jak je to v britské plachtařské asociaci. Na toto téma vychází seriál již téměř rok. V současné chvíli čtenáři čtou velice konkrétní informace o celém procesu.

STRATEGICKÝ CÍL
Informováním letecké veřejnosti dosáhnout stavu, ve kterém proběhne přechod na nové podmínky EASA bez jakýchkoliv problémů. Cílem je na celou akci připravit veřejnost do dubna roku 2015, kdy tato akce proběhne.

První jsou ATO
Samozřejmě a logicky, první na řadě jsou ATO , tedy schválené výcvikové organizace, které vychovávají piloty. Podmínek, které tyto organizace musí splnit je opravdu mnoho. Požadavky na personální obsazení, správu dokladů, výcvikové manuály, schválené postupy výcviku, schválené procesy uvnitř firmy, schválený proces hlášení leteckých nehod.

Cena za to všechno
Každá změna něco stojí a také bolí. EASA, CAA a BGA spolupracují na tom, aby celý proces stál co nejméně a poplatky byly únosné jak pro jednotlivce, tak pro organizace.

2013 testy začínají
V této sezoně již proběhnou první testy výcviku instruktorů podle nových požadavků. Celý proces bude detailně monitorován s cílem odstranit všechny chyby do ostrého spuštění systému v roce 2015.

BGA požádá CAA o ATO v červu 2013
Proces schválení ATO by měl trvat maximálně šest měsíců. Jak dlouho bude trvat ve skutečnosti, to záleží na připravenosti jednotlivých klubů. I ten poslední a nejmenší klub pod BGA musí mít v naprostém pořádku veškerou evidenci, musí mít jasně stanovenou osobu, která bude komunikovat s BGA a bude zajišťovat jednotlivé body podmínek udělení ATO celé BGA.

Instruktoři
v tomto místě je vše prakticky vyřešeno. Proud informací k instruktorům má BGA plně pod kontrolou, instruktoři v celé BGA jsou informováni o jakýchkoliv změnách v podstatě okamžitě. Proces zajištění licencí instruktorům bude plně automatizován a instruktoři mohou být v klidu. V tuto chvíli není nic, co by museli instruktoři BGA řešit. Jak krásný důsledek poctivé správy instruktorského stavu – ža áno!

Examinátoři – zkušební inspektoři
Zde je to trochu složitější, v tomto případě se řeší dvojí problém a sice examinátorů kteří přezkušují přímo piloty a pak examinátory kteří přezkušují examinátory pilotů. Kde na to vzít lidi? To je hlavní problém, který se bude řešit na několika nadcházejících semninářích CFI a instruktorů. Spor se točí okolo podmínky EASA která stanovuje, že přezkušovaný nesmí být zároveň žákem přezkušujícího v minulosti. A tuto podmínku je možno splnit jen a pouze ve spolupráci s ostatními aerokluby.

Spolupráce spolupráce a zase spolupráce
BGA produkuje okolo 140 stříbrných C za rok. Tisíce lidí potřebují přezkoušení. Především velkým klubům věčně chybí instruktoři. Například v Lashamu, kde je 140 instruktorů, člověk musí čekat na přezkoušení i několik dní. Důvod? Není volný instruktor!

CAA bude kontrolovat
EASA nařizuje CAA ihned po vydání prvních pověření rozběhnout program s cílem zajistit kontrolu nad fungováním nového systému prostřednictvím namátkových kontrol, nebo kompletních auditů vybraných klubů.

Další informace za tři měsíce
Během tří měsíců bude vydán kompletní a detailní průvodce procesem změn týkajících se licencování pilotů.

Susmasumárum
Krásně sestavené informace z BGA. Že áno! Kdy se takové informovanosti dočkáme v ČR?

Fóra pokladníků klubů, ředitelů a CFI v UK

Sunday, January 13th, 2013

Zároveň s konferencí proběhla specializovaná foŕa. Forum pokladníků, CFI a výkonných ředitelů pověřených vedením veškerých jednání za jednotlivé kluby.

Pokladníci
Postupně se probraly veškeré body, kterých se dotýkalo ústřední téma konference, FCL změny. Pokladníci přednesli svoje názory na veškeré položky, kterých se tyto změny dotknou. Dále byly prezentovány výsledky výtěžnosti jednotlivých produktů aeroklubů za uplynulé období a nakonec posouzeny daňové změny, především pak zvýšení VAT z 15 na 20 procent které proběhlo v polovině minulé sezony. Byly prezentovány způsoby, jakými se jednotlivé firmy snaží dohnat ztrátu. Na variabilní palivové poplatky se hledí jako na ne zrovna čistou hru se zákazníkem. Tedy stejně, jako na skryté poplatky, které se zákazníkovi účtují těsně před okamžikem zaplacení.

Ředitelé klubů
Informovali členy fora o tendenci Y – tedy o stále markantnějším dělení klubů na dvě poloviny, každá polovina s jiným cílem. První klubové létání o víkendech, druhá komerční po celý týden se zaměřením na seznamovací lety. Bylo upozorněno, že tento trend není dobrý pro celou komunitu, protože komerce vytláčí klubové létání a dochází k nežádoucímu vytlačování pravé podstaty aeroklubového létání, leteckého sportu. Vyvíjí se tlak na minimalizaci komerce přes víkendy, kde pracující piloti mají jedinou možnost létat. Jak je vidět, v UK se snaží udržet to pravé a zdravé jádro klubů – klubové sportovní létání. Dále bylo upozorněno na skutečnost, že komerčnější kluby jsou velmi dobře připraveny na nadcházejíc změny v legislativě, zatímco aktivistické kluby zůstávají pozadu. Zájem komerce se zde zcela jasně motivačně odráží a peníze se jeví jako motorem přípravy na změny. Logické, že áno..

Forum CFI
Jejich tématem byl mimo hlavního bodu změn v FCL hlavně výcvik, uvádění nových pilotů do provozu a výkonové lítání – národní žebříček. Na toto tma se jedná mezi kluby permanentně v průběhu sezony, examinátoři udržují vysokou hladinu informovanosti mezi všemi instruktory a CFI. Dá se říci, že tito lidé jsou v obraze celonárodního dění permanentně po celý rok.

Sumasumárum
Bezpečnost, integrita, sociální jednání, vize dalších cílů a budoucnost ve formě mladých lidí získaných pro letecký sport. To jsou klíčová slova, která na konferenci padala a proto nelze říci nic jiného, než ZÁVIDÍME! Skutečně závidíme, když se díváme na naše svazarmovská prasata, jak se perou o korýtka bez jakéhokoliv ohledu na leteckou komunitu, která jim slouží jako zástěrka a důvod v žádostech o státní dotace.

V UK se konala konference manažerů aeroklubů

Saturday, January 12th, 2013

150 manažérů z padesáti klubů se sešlo na konferenci na Warwick Univesrity campusu. Ústředním tématem konference nebylo nic jiného, než přicházející Flight Crew Licensing proces, který se již rozjel a ze strany EASA byly jasně popsány a stanoveny procesy a podmínky, které musí kluby splnit.

EuroFox
Dále se rozebíral EuroFox a předkládaly se první zkušenosti v provozu. Jak jsme již v Aeronovinách uvedli, tento stroj má velký potenciál v blízké budoucnosti vytlačit vlečné z těch letišť, kde není potřeba přemotorované stroje Pawnee.

Portofolia produktů klubů
Manažeři si porovnávali jednotlivé služby ve svých klubech a sdělovali si výsledky na základě statistik.

Marketing
Byly diskutovány veškeré možné cesty jakými je možno získat nové žáky do výcviku a zákazníky na seznamovací lety. Velmi, velmi zajímavá a poučná diskuze!

Efektivita výcviku a běžné činnosti
Byla předvedena a diskutována dlouhá řada možností jak v klubech zefektivnit veškerou činnost, urychlit jednotlivé procedury a získat podporu z okolní komunity – obyvatelstva.

Strategické plány a partnerství
Kdo má plán a plní ho, ten ví co dělá. V průběhu plánu na cestě k cíli si k přibírá strategické partnery. Byly ukázány příklady takové spolupráce a předneseny výsledky.

Kultura v klubech a mezi kluby
Veledůležitý prvek z hlediska plnění Bezpečnostní strategie EASA. Tomuto budu byla věnována velká pozornost jako základnímu stmelovacímu prvku celé letecké komunity.

Strategie zavádění mladých lidí do letectví
další klíčový bod fungování a dobré budoucnosti klubů. Bez mladých lidé klub brzo zanikne. To je stará známá věc, nelze se chovat stylem po nás potopa – vylétat techniku, rozprodat majetek který vybudovali naši otcové a bye bye létání…

Hledání dalších cest rozvoje klubových leteckých sportů a služeb
Otevřená diskuze s nápady, co by se ještě tak mohlo dát dělat, co nabídnout zájemcům o výcvik a lidem z ulice. Následně diskuze o poznatcích a trendech ze zahraničí, přivezených sportovci z celého světa.

Diskuze v průběhu oběda
Kdo jezdí na konference a různá fóra, ten ví, o čem je řeč. Uvolní se kravaty, uvolní se atmosféra, oficialita jde k šípku a začnou ta pravá obchodní jednání a to pravé a opravdové získávání poznatků. “Náhodná” setkání ze kterých vyplyne dobrý obchod nebo dlouhodobá spolupráce, nejsou na takovýchto akcích žádnou raritou.

Vlekání s EuroFoxem v Anglii Nebetyčný rozdíl mezi dvěma světy Opravdu máme náskok?

Monday, November 26th, 2012

Zkratky: Za XY si dodejte jiné typy vlekacího smetí jako Piper Cub, Zlíny atd..

Pozorní čtenáři si všimli anomálie v seriálu na téma UK-LAA kraje. Psalo se tam, že se jedna pobočka velice těší na zprovoznění prvního ULL vlekacího stroje. Několik lidí poznamenalo, že přicházíme, respektive v UK přicházejí s křížkem po funuse.

Sailplane & Gliding časopis servisní organizace BGA
Čeští plachtaři, kteří odebírají S-G časopis, (není jich málo) si jistě všimli, že uprostřed v aeroklubové drbárně z dění v anglických aeroklubech je nějak nápadně mnoho nabídek hlavně na vlečné Poníky a XY Čeští a slovenští výrobci pak v průběhu rozhovorů věc komentovali tak, že v UK jsou pět let za opicema – tady za námi v ČR 🙂 Skutečně? Podívejme se na věc jak to je.

Letiště v UK kontra v ČR
V ČR převládají nudle – tedy jedna dráha ve směru převládajícího vzdušného proudění. V UK máme dva typy letišť – dlouhé nudle, nebo kruhy s mnoha krátkými dráhami, ze kterých lze vybírat tak, aby se startovalo vždy proti větru. Šikovné a logické. Když na kruhovém letišti fouká, vleká se s méně hladovým XY Když nefouká, vleká se s hladovějším a výkonnějším traktorem Poníkem.

ULL dostalo papíry
A postavil se EuroFox. Prý z 50 procent doma jej postavili dva majitelé, zároveň členové klubu. Situaci jsme měli možnost pozorovat od prvního dne dění, tedy okamžiku, kdy se čekalo na papíry. Následující průběh byl raketové rychlý. Papíry přišly a za dva týdny se nalétalo 25 hodin! Cena vleku? Minuta za libru, tedy 60 liber za hodinu. EuroFox je v 1200 fítech za 8 minut, tady za 8 liber a tím pádem stejnou cenu jako je tam kluzák s navijákem a zároveň přesně za poloviční cenu, než ja tam Poník nebo XY.

Výrobce hlásí
The EuroFox is also an established glider tow aircraft, for up to 750kg
My dodáváme: Ano, je “an established” na letištích, kde je dlouhá dráha. Na kruhových letištích se nechytá a není to vhodný stroj pro klubové vlastnictví. Patří do vlastnictví jednoho, maximálně dvou majitelů.. Rozhodně to není pevné a blbuvzdorné éro, na kterém by se vystřídalo několik desítek aeroklubových vlekařů.

Halo halo a kde je pojistka?
Něco tu nehraje. Nahrávka na smeč těm, co tomu rozumí trochu více. Cena stroje, pojišťovací kalkulačka a selský rozum hlásí, že tady něco smrdí a libra za minutu je tak trochu velkou iluzí..

Sumasumárm
Chce to zůstat nohama na zemi.. Vývoj dále zblízka sledujeme, uvidíme co se bude dít… Základní otázka zní: Jak dlouho vydrží cena libra/minuta? Na tuto odpověď čekají v lidé v řadě okolních klubů… A to nejdůležitější nakonec – skutečně máme náskok? Není ten náskok umělý, falešný a před zbytkem světa ožulený a vylhaný ústy několika funkcionářů LAA-výrobců ULL, kteří si dělají předpisy tak, aby vyhovovaly jejich kšeftu?? Není celý náskok jen vylhaným náskokem mimo realitu?

Fakta:
– v UK nejsou pět let za opicema, oni znají limity a hranice
– v UK vědí, jak se to v ČR žulí a že existují nejen české firmy, které dodávají hotové ultralajty z 50 procent jen na oko a že nového majitele stavitele, co neví ani na jakou stranu povolit šroub, české firmy vydávají za technicky zdatného stavitele, který odpracoval na stroji stovky hodin. Není naším cílem posuzovat, kdo je na vině této kravině:) Prostě se to obchází a hotovo.
– v UK vědí, že je to pořád jen flimsy microlight, který má neletecký motor který se zvyšující se teplotou a výškou rychle ztrácí výkon
– v UK mají rozum a proto těch pět let zpoždění:)

http://www.airportjournals.com/Photos/0805/X/0805009_15.jpg

V piloťácích jasněji – budou až od dubna 2015

Friday, August 10th, 2012

Ze jednou piloťáky na plachťáky v UK budou, už jsme psali. Je nebylo jasné kdy a teď už to jasné je. Jak stojí v nadpise, budou od dubna 2015 a dokonce dvojího typu.

SPL sail plane licence
S tímto piloťákem budeme moci létat po celém světě a bude k němu třeba EASA zdravotní certifikát 1. nebo 2. třídy

LAPL Light aircraft pilot licence
Licence bude platná po celé EU a bude k ní třeba zdravotní prohlídku vyškoleného lékaře – AME.

Klídek, žádný spěch do roku 2014
Není kam spěchat, do poloviny roku 2014 času dost a do té se jistě dozvíme nějaké zpřesňující informace.

Letní plachtařský kemp 2012 v OXFORDU 60 volných míst

Thursday, January 12th, 2012

Jelikož situace s Blaníky je nejasná, měli jsme dvě šance. Buď se zapojit do jednání o obnovu provozu s EASA, nebo zajistit výcvik v zahraničí. Aby nedošlo náhodou k nějakému ukradenému vítězství, zvolili jsme druhou variantu.

V návaznosti na AirCadets systém, jsme zorganizovali prostor pro 60 českých zájemců o plachtařský výcvik. Vše je organizováno velice jednoduše. Je zajištěna technika i instruktoři. Tábory proběhnou v průběhu letních prázdnin 2012 a každý trvá jeden týden. V průběhu týdne se každý žák naučí létat do sola. Patronkou plachtařských kempů je světová rekordmanka v plachtění a držitelka Lilienthalovy medaile Hana Zejdová.
Reference: http://www.cumulus-soaring.com/books/Lilienthal/LilienthalMedal.htm

Co je potřeba
K tomuto aktu nepotřebujete žádnou prohlídku, ani jinou dokumentaci. Pokud jde o dítě, potřebuje samozřejmě souhlas rodičů. Zcela logicky pak na konci výcviku nemůže letět solo. Pokud chce žák letět solo, potřebuje prohlídku od sportovního lékaře. Také může pokračovat další týden a plnit úlohy až po samostatné termické lety. Po ukončení druhého týdne je možno začít základní kurz akrobacie s instruktorem Pavlem Máchou
Reference: http://www.aerobatics.org.uk/results/2010/glidersbicester_2010/gliderbicester_2010.htm

Nepotřebujeme ostudu v UK
Pokud máte skutečný zájem, je potřeba se přihlásit co nejdříve. Po vyplnění přihlášky a zaplacení poplatku s Vámi uděláme poměrně obsáhlou přípravu, ve které budete vyškoleni v několika oblastech:

– naučíme Vás úkony
– naučíme Vás lítat kluzák na Vašem domácím PC simulátoru
– naučíme Vás základům organizace plachtařského provozu.

Jinými slovy, připravíme Vás tak, abyste po příletu do UK neměli problém se rychle zorientovat a rychle jste se zařadili mezi ostatní piloty z různých států a nedělali nám, ale i sobě ostudu;) Ano, opět se jedná o mezinárodní tábor. Po návratu do ČR se budete po předložení zápisníku moci přihlásit v kterémkoliv aeroklubu.Tam s Vámi instruktor provede několik letů a posoudí, zda splňujete podmínky daného aeroklubu. S ÚCL je vše dohodnuté, více info zde http://aeronoviny.cz/2010/05/24/plachtari-z-uk-na-ucl-v-cr-bez-problemu/

Žádost o přihlášky zasílejte na info at aeronoviny.cz Tábora se mohou zúčastnit i starší lidé, kteří si chtějí udělat hezkou dovolenou. Angličtina samozřejmě podmínkou.

http://aeronoviny.cz/images/camp.jpg

Navijáky v Anglii krok za krokem

Wednesday, May 26th, 2010

Čau chlape,
tož původně jsem tu měl napsané nějaké povídání, ale zkrátím to. Aeronoviny se pěkně rozjely! 🙂 Četl jsem si o tom létání na navijáku v Anglii. No musím ti řéct, že mě hned napadla myšlenka na výlet! Tady víc jak čtrnáct dní jen prší a prší, letiště je spíš bazén. Čtrnáct dní jsem díky počasí neletěl. A když vidím předpověd na víkend tak…
A tak mě napadla taková blbost a řekl jsem si že se tě zeptám. Jak jsem psal, nakopl mě ten článek o GLD / Londýn. Myslíš, že je možné si zalétat třeba okruhy na navijáku v Anglii? O nějaké zoficiálnění mě nejde – mám na mysli zapsání do deníku apod. Chtěl bych to pro sebe.
Na plno věcí jsem ještě nemyslel, např. cena(letenka, přenocování…) nebo instruktor(nevím jestli bych to svou angličtinou zvládnul), počasí tam apod., tož to ber jen čistě teoretickou otázku, ať mám zase nad čím dumat :)). Třeba bude hezky a bude se létat aj tady.
Díky, měj se!
T.

Díky velice vstřícnému postoji našeho UCL se z létání v UK stala banální záležitost! Takže postup:

1) Pudeš za svým instruktorem a řekneš že jdeš lítat jinam ať Ti přesně řekne jaké tam máš létat úlohy. Sebou vezmeš normálně svůj žákovský zápisník.

2) Mrkneš na 10 denní předpověď zde: http://uk.weather.com/

3) Najdeš nejlevnější letenku s low costem. V dnech kdy lítá málo lidí seženeš zpáteční letenku pod 2000 Kč v podstatě je jedno do jaké destinace. V UK je 250 plachtařských klubů, kolem velkých měst jich většina lítá navijáky v týdnu. Vyhýbej se okolí vzdělávacích center Oxford Cambridge atd. Tamní univerzity které učí něco okolo letadel nebo leteckého managementu mají výuku na kluzácích zahrnoutou v osnovách výuky a s okolními kluby mají smlouvy. Takže se ani nedostaneš za celý den na řadu protože už ráno je fronta 30 lidí.

Naopak, v jiném klubu se lehce stane, že budeš celé dopoledne létat sám s instruktorem a lidi přijdou až když se začne tvořit termika kolem poledne. Udělat 20-30 navijáků za dopoledne pak není problém.

4) Vygoogluješ klub v okolí destinace a napíšeš mail s dotazem na provoz a ceny, případně rovnou o radu na nejbližší klub v okolí.

5) Když máš klub pučíš auto přes Internet v destinaci kam poletíš.

6) Na letišti pak přijdeš na recepci, ukážeš zápisník a pas nebo občanku, případně zdravotní prohlídku. Zaplatíš členský (dočasný) příspěvek, většinou asi 3-5 liber na den. Vložíš si na účet třeba 100 liber. Vezmeš auto, jedeš na start, a tam najdeš CFI (certified flying instruktor). Poznávací znamení, každého diriguje, má u pasu nebo v ruce radiostanici:) Tomu ukážeš doklad o zaplacení a řekneš svuj membership number. Přidělí Ti ihned a seznámí s BI (basic instructor) se kterým budeš lítat. Jemu řekneš přesně to, co jsi zjistil od instruktora doma – jaké úlohy chceš lítat. To si pak piš normálně do zápisníku a on Ti to podepíše. Poslední den po ukončení létání Ti na recepci vrátí zbytek peněz a z počítače vytisknou detailní list časů které jsi létal.

7) Když se Ti bude na daném letišti líbit, zůstaň. Když ne druhý den jeď na sousední letiště.

8) Ubytování neřeš, na každém letišti je club house a ubytování okolo 5 liber za noc. Jídlo bu´d v tamním baru nebo supermarkety v okolí. Na některá letiště jezdí kolem poledne pojízdné kuchyně.

9) Po návratu domů ukážeš svýmu instruktorovi co jsi odlítal, on to stejně pomluví (jako správný český plachtař) a lítáš dál:)

Susmasumárum, jednoduše řečeno, jde o první takový výlet. Jednou zkusíš, podruhé to pude samo:) Až se vrátíš, nezapomeň se rozepsat o zkušenostech pro Aeronoviny:)