Archive for the ‘Polemické’ Category

Rozšíření letiště nechceme, shodli se obyvatelé Bohuňovic na Olomoucku

Friday, May 20th, 2011

Více zde: http://olomouc.idnes.cz/rozsireni-letiste-nechceme-shodli-se-obyvatele-bohunovic-na-olomoucku-13p-/olomouc-zpravy.aspx?c=A110514_111844_olomouc-zpravy_jav

Hlavní důvod? Hluk z dálnice?
Omyl pánové! Je to neschopnost bránit se opozici! To je celý problém. Stačilo předvést, jak se s tímto problémem vyrovnali v Letňanech a lidem ukázat, že hluk z letišť není jen problémem některých lokalit, ale že je to problém celostátní,který se řeší. Viz článek zde: http://aeronoviny.cz/2011/05/07/utlumena-olejnicka-z-letnan-jeste-se-tam-budete-jezdit-ucit/

Různí lidé na několika forech a pod články v tisku argumentují úplnými nesmysly. Smetánka která tomu zabránila, nebo blízkost dálnice, ze které je větší hluk, nejsou zrovna argumenty, kterými lze lidi přesvědčit. Největším nesmyslem je argument, či položená otázka, kdo že tam byl dříve!

V neposlední řadě je nutné připomenout způsob jednání pana Brumara, který také není zrovna populární. http://aeronoviny.cz/2011/02/01/pane-brumare/ Jeho vystoupení před obyvateli Bohuňovic spíše přililo benzínu do ohně sporu.. Zastánci rozšíření letiště si i v této věci musí nalít čistého vína….

Pro české letectví jako celek, je úspěšné zablokování další výstavby letiště Bohuňovice samozřejmě prohrou, která by neměla opakovat v podobných jednáních o dalších letištích po republice..

Další info: http://www.denikreferendum.cz/clanek/10541-obyvatele-bohunovic-na-olomoucku-odmitli-rozsireni-letiste
a
http://www.vz24.cz/clanky/obyvatele-bohunovic-na-olomoucku-odmitli-rozsireni-letiste/?date=1305324000
a
http://www.vz24.cz/clanky/obyvatele-bohunovic-na-olomoucku-odmitli-rozsireni-letiste/

http://www.helico-ulm.org/kompress.jpg

Omlouváme se tímto panu Janu Mikuleckému, zastupiteli mč Letňany

Tuesday, January 25th, 2011

Redaktorka Aeronovin včera zveřejnila zprávu, že člověkem, který pravděpodobně pomáhá pronikat Milanu Mikuleckému na stránky Aeronovin, je někdo z okolí jeho bratra Jana, zastupitele městské části Letňany. Bratru Janovi jsme tedy napsali, aby s Milánkem promluvil a podobnou činnost mu rozmluvil. Odpovědí na žádost bylo telefonní číslo pana Jana Mikuleckého se žádostí ihned zavolat zpět. Z telefonického hovoru jsme získali tyto informace:

– zastupitel a zároveň jedním ze zaměstnanců společnosti RAC, velmi známé a uznávané v oboru informační bezpečnosti, nemá nic společného s Milanem Mikuleckým kterého ani nezná.
– shoda příjmení a stejné lokace radnice a věčně problémového letiště zmátla nejen naši redaktorku, která informace zveřejnila, ale mate i poměrně širokou veřejnost. Tato situace pana Jana Mikuleckého často poškozuje, je však nad věcí a situaci okomentoval :

“Já snad budu nosit rodný list v kapse, abych mohl kdykoliv dokázat, že s Milanem Mikuleckým nemám nic společného a už vůbec není mým bratrem!!!”

Nám nezbývá než říci:

– Omlouváme se tímto panu Janu Mikuleckému, zastupiteli mč Letňany a zaměstnanci bezpečnostní firmy RAC.
Ostatní články Aeronovin, kde byly mylné informace o pokrevním bratrství uvedeny, již byly updatovány, mylná informace odstraněna, či uvedena na pravou míru.

Elektronika v letadlech – je spolehlivá?

Friday, July 3rd, 2009

Nemyslím si že tento článek je špatný. Pracuji už několik let s elektronikou a jejími součástkami. Do každého elektronického zařízení se montují stejné součástky po celém světě. Při výrobě jsou to neustále stejné výrobní procesy. Poptávka elektronických součástek šla výrazně nahoru, proto výrobci museli učinit jistá opatření, která vedla … nebudu raději říkat k čemu. Ať už si koupíte mobilní telefon, ať si koupíte televizi, životnost těchto novodobých zařízení je 2 roky. Není to kvůli právním nařízením, ale kvůli nespolehlivosti použitých součástek. Važení, dnešní doba je “našlapaná” elektronikou, nechci nikoho dráždit, ale elektronika je nespolehlivá. Je velmi citlivá na okolní prostředí, elektromagnetické pole, teplotu a další fyzikální veličiny. Ano, jistě, byly špatné rychloměry, ale co na nich bylo špatné? Samotné čidlo, nebo vyhodnocovací jednotka, která má v sobě součástky vyrobené ze zlata, křemíku, keramiky a jiných materiálů? Co když došlo k přehřátí některé měděnné cestičky v plošném spoji, kde místo 500 ohmového rezistoru byl použitý 350 ohmový? Nikdo to nepozná, protože dnešní plošné spoje u mikropočítačů bývají vícevrstvé. A kdo bude hledat spálenou cestičku ve čtyřvrstvém plošném spoji, když vzdálenost mezi sousedními je několik desetin milimetru? To se nebavím o pájení součástek na takový plošný spoj. Cín, který se používá je velmi zákeřná věc po delším čase. Navíc k těmto závadám dochází už při velmi jemných vybracích. U teploty stačí 1/3 bodu tání cínu a dojde po čase k rekrystalizyci krystalové mřížky uvnitř cínu a ten začne křehnout a křehnout… a se zvyšujícím se přechodovým odporem dojde v lepším případě k přerušení elektricky vodivého spoje. V tom horším případě se spoj začne přehřívat, např. u výkonových součástek jako jsou tranzistory, tyristory (a že je jich v letadle zrovna málo?) Spolehlivost dnešních integrovaných obvodů je tak asi 50 na 50. Výrobci se snaží do co nejmenšího pouzdra “nacpat” co nejvíce součástek a tak zmenšují vzdálenosti mezi nimi. Integrované obvody jsou čím dál citlivější na okolní prostředí, protože výrobci se navíc snaží o výrobu takových obvodů, které mají minimální odběr proudu. Proto stačí kolikrát i malá odchylka napájecího napětí a součástka vyhoří. Autor článku má velkou pravdu v tom, že lidé se začínají více a více spoléhat na elektroniku. Elektronika je krásná, proto v jejím oboru pracuji:) ale je velmi velmi zrádná!