Archive for the ‘PPJ’ Category

PPJ 2014 běží naplno! Paráda!!

Tuesday, July 8th, 2014

http://www.gliding.cz/souteze/2014/ppj/ Výborně, jen tak dále!!

Konečně pořádná věc, která se chytla a má velkou perspektivu do dalších let 🙂 Dobré dobré na to se krásně dívá 🙂 Těšíme se na videjko z průběhu !!!

Klaus Ohlmann a Míla Fišer dělají to samé

Thursday, June 5th, 2014

He develops a unique concept in his center: the guided flight. He flies as a guide and bring 3 gliders with him. This is a playful method to progress in circuit which demands great qualities from the instructor (kn
owledge, competences, sense of responsibilities…).

Metody doprovodu dalších pilotů na přeletu zpropagoval Klaus Ohlmann. Dnes se již tímto stylem létá běžně, dříve to bývaly jen vývozy na přelet ve dvojím. Více info http://www.quovadis-aero.com/pdf_ext/CV_Klaus_GB.pdf

PPJ Aeronoviny = Plachtařská Pohoda Juniorů:)

Wednesday, June 4th, 2014

PPJ bude 12.7 http://www.gliding.cz/souteze/2014/ppj/ Jak již bylo uvedeno, je to Aeronovinami ostře sledovaná akce, hned z několika důvodů

Mladí létají jako postřelené svině
Kolikráte jsme tuto hlášku slyšeli ba leteckých forech? Stěžoval si kde kdo, stále dokola, ale nikdo nic reálně neřešil. Mladé lidi nikdo nenaučil jak to má být, jak se mají ve stoupáku a v průběhu přeletu chovat Touto akcí se tento problém bez pochyby řeší. Samozřejmě u těch pilotů, kteří se jí zúčastní.

Klíčová otázka – kolik může a kolik nemůže kvůli penězům?
To by bylo velice dobré vědět! Že o akci vědí ve všech klubech, je jasná věc, o tom není pochyb. Kolik mladých kluků a děvčat však nemůže jet, protože na to nemají peníze?

Dotace nekryjí vše, ale máme Novou dobu!!
Dotace státu pokryjí část nákladů, zbytek si musí platit mladí piloti sami. Tomu se pokusíme udělat přítrž!!! A možná se to podaří již tento rok a pokud ne, příští jistě!

PPJ jako UK Beginers aerobatic days
PPJ je jednou z vůbec nejdůležitějších akcí v plachtařském kalendáři. Je to velice podobná akce jako je v akrobacii v UK Beginers day. A tento začátečnický den se koná prosíme pěkně čtyřikráte do roka!! Proč by se i akce PPJ nemohla konat alespoň dvakráte do roka? Kde je problém? Chtělo by to prozkoumat zda bude zájem….

Cíl PPJ zadarmo!
Pozor! To není žádný návrat socialismu, jak se může na první pohled zdáti! Jde tady o přitlačení na páku kapitalistickou, tedy na navýšení kvality managementu akce. A to už je jiná řeč že áno 🙂
Jinými slovy, pokud manažeři akce dokáží udělat tuto nadmíru důležitou akci zadarmo, pojede na ni každý, kdo jen trochu bude moci. A o to tady jde!

Žádáme pořadatele
Vážení pořadatelé, milý Fíšo Strakonický:) Tuto nadmíru užitečnou a velice Bohu libou akci je potřeba udělat zadarmo. Peníze by v tomto případě neměli být limitem účasti mladých pilotů! Je tedy potřeba udělat následující kroky :
– co nejdříve zveřejnit historii akce v záložce “Historie”
– co nejdříve zveřejnit finanční stránku věci jak v minulém roxe, tak předpoklad na letošek v záložce “Finance”
– jasně ukázat veřejnosti, jaké jsou aktuální možnosti tuto akci finančně podpořit v záložce “Sponzoři” Tedy ukázat sponzorům jasný postup jakým lze akci podpořit a pilotů dorovnat náklady do nuly.

Pokud se tak nestane
Ačkoliv jsem v Nové době, staré tlaky občas zafungují. Počítáme s tím, že na Fišera může být vyvinut tlak-protitlak ze strany svazarmovců a výše uvedené návrhy budou ignorovány. I na tuto variantu jsme připraveni..

Sumasumárum
Tato superakce musí být co nejdříve zadarmo! Nejde o žádný socialismus, ale o velice cenný příspěvek do letecké komunity hned z několika hledisek:
– bezpečnost létání v první řadě
– první krůček přípravy juniorů na mezinárodní závody
– v neposlední řadě, první krůček k naplnění cíle vyhlášeného ředitelem UCL Praha – “Musíme se vrátit tam, kde jsem již jednou byli.”

PPJ brzo na Slovensku

Sunday, July 28th, 2013

Seriál PPJ pod vedeném Míly Fišera bude brzo pokračovat na Slovensku viz stránky http://www.gliding.cz/souteze/2013/ppj_sk/

Pozor pozor! Máte zajištěné pokračování?
Akce PPJ nabrala síly divoké řeky 🙂 To je jen dobře! Ale co dál s absolventy? Chtělo by to stránky se sezmamem účastníků. tedy tabulku se jmnem a odkzem do CPSky kde bude možno další samostatné výkony účastníka nadále sledovat, být s ním v kontaktu a pomáhat mu nadále k dalším výkonům.

Od hraboše Krejčiříka nic nečekejme
Od starého Krejčíříka nic očekábvat nemůžeme, ten si hrabe peníze a techniku komunity pod sebe a prosazuje nedjříve deba a pak svého synka.

Potřebujeme nového pana Zejdu
Potřebujeme někoho podobného, nebo stejného, jako je pan Zejda, který to dělal pro všechny bez rozdílu. Potřebujeme někoho, kod briskně naváže na práci Fičera a jeho kolegů trenérů.

Stejný problém jako v akrobacii
V plachtařině máme Fičera, v akrobacii Durase, kdo obětavě učí základy každého kdo přijde. Ale není kam pokračovat! V plachtqřině máme starého Krejčíříka, který okrádá celou komunitu, v motorařině máme Bajzíka, který krade ve srovnání s Krjčíříkem mnohe dynamičtěji.

Odborní trenéři chybí ve třech kategoriích! A to je velký průšvih! Chybí nám odborníci z mezinárodní úrovně v motorové akrobacii, v plachtařské akrobacii a v plachtařině!!

Pan Zejda je k dispozici.
Odborníkem na FAI závody je bezesporu pna Zejda. Tomu, aby trénoval lidi a připravoval je na mezinárodní závody nic a nikdo nemůže zabránit. Pan Zjeda je na mailu, kdokoliv jej může kontaktovat. Nikoho lepšího v ČR v této chvíli nemáme.

Akrobacie motorová z bezmotorová je závislá na zahraničí Tady žádného trenéra nemáme. tady musí pomoci trenéři v zahraničí. Marek Hyka trénuje v Německu, další akrobaté jen trénují doma jak to jde sami sebe.. Uvidíme na dalších závodech jaký to má smysl a efekt..

Práce aeroklubů s mladými je nulová – říká Fišer. A proč je tomu tak?

Friday, July 26th, 2013

Láteření na fakt, že v ČR mladí junioři létají na závodech jako s prominutím postřelené svině, jsme si mohli vyslechnout v posledních letech mnhokráte.

Bezpečnost na prvním místě
Fakt, že junioři na závodech mají problémy s dodržováním bezpečnosti, ukazuje mnohem dále a sice až k jejich začátkům – k základnímu pilotnímu výcviku. Je zcela zřetelné, že výcvik v aeroklubech není takové kvality jaké by měl být.

Aerokluby nemají zájem na sportu
V podstatě ani nikdy v posledních dvaceti letech neměly. Fakt, že se aerokluby tváří na veřejnosti jako sportovní organizace, je jen a pouhou zástěrkou pro získání dotací na sport.

80 procent končí v sročkách
To tu již bylo řečeno mnohokráte, dokonce přiznáno i samotným prezidentem Dvořákem. V aeroklubech po revoluci o sport nikdy nešlo – šlo jen a pouze o dotace, které se daly poměrně jednoduchou cestou proměnit v příjmové položky v pokladnách sroček nebo akciovek, které tvoří jádro porevolučních aeroklubů. Skladbou aeroklubů a klíčem jejich dělení se budeme zabývat v jednom z dalších článků.

Proč to není v aeroklubech v zahraničí?
Odověď je velice jednoduchá – protože tento problém-“zkomerčnění aeroklubu” dobře znají a aktivně se mu brání. Jakmile aeroklub zkomerční, sport jde úplně stranou, protože nejen že z něho neplyne žádný zisk, ale naopak, plachtaři obsazují letadla za nepoměrně menší zisk, než je tomu u komerce.. Věc si přiblížíme v dalším článku.

Chceme sponzorovat PPJ, ale bojíme se vyděračů z Prahy!

Thursday, July 25th, 2013

Dobrý den Aeronoviny,
obracíme se na Vás se žádostí o nalezení bezpečné cesty k možnosti sponzorování PPJ pana Fišera ze Strakonic. Projekt pana Fišera se nám velice líbí a považujeme jej za jeden z nejlepších za posledních dvacet porevolučních let.

Bojíme se vyděračů z Prahy
Samozřejmě jsme mohli panu Fišerovi napsat přímo, ale bojíme se! Po přečtení článků pana Zejdy víme, že by pan Fičer musel odevzdat sponzorský dar nějakým lidem spojeným s minulým režimem a ti by mu nevrátili nic, nebo jenom zlomek a náma poskytnuté částky. Obáváme se, že bychom svým darem způsobili problémy jak panu Fišerovi, tak následně sami sobě.

Slovenský vyděrač
Mimo článků pana Zejdy jsme taktéž zaznamenali článek o vydírání akrobata Marka Hyky nějakým slovákem. Taktéž bychom neradi, abychom o sponzorském daru nakonec museli jednat s tímto člověkem.

Aeronoviny pomozte!
Z výše uvedeného jistě chápete, proč se na Vás obracíme jako na lidi věci znalé. Věříme, že nám pomůžete najít bezpečnou cestu ke sponzorování PPJ pana Fišera tak, aby se ke sportovcům dostalo 100 procent našich peněz a naše podpora se nakonec neobrátila pro nám samotným, panu Fišerovi, nebo proti všem juniorům.

Sumasumárum
A máme to v kostce. Sponzoři by rádi sponzorovali, ale bojí se vyděračů z Prahy. To vůbec není první případ! V minulosti již dlouhá řada sponzorů zvažovala podporu leteckých sportovců. Když ale sponzoři viděli situaci, raději od sponzorství upustili a svými penězi podpořili jiné projekty mimo letectví. Budeme mít v Aeronovinách velice složitou práci s hledáním bezpečné cestičky pro peníze od sponzorů přímo k juniorům. Za panem Zejdou dobře popsané skutky by svazarmovská prasata z Prahy v zahraničí bručela dávno v kriminále. Jsme však v českém justičním obludáriu, které estébácké galérce poskytuje relativní bezpečí a proto musíme hledat rozumné a bezpečné cestičky jak na to……

Projekt PPJ

Monday, June 10th, 2013

Podívali jsme se na stránky Projektu podpory juniorů. Projekt ještě loni vypadal slibně, avšak v tuto chvíli se zdálo, že nějak usnul. Kontaktovali jsme proto hlavu projektu Ivana Haraštu s cílem zjistit jak se věci mají. .

Dobrý den Aeronoviny,
Projekt PPJ samozřejmě pokračuje, protože PK AeČR nadále projekt podporuje a to i finančně. První soustředění roku 2013 se koná koncem června v Hodkovicích a druhé se plánuje koncem srpna na Slovensku, termíny jsou známy, o místě zatím nebylo rozhodnuto.
S pozdravem,
Ivan Harašta

Zatím jen propagace PPJ
To by šlo, to se nám líbí. Bohu žel, nelíbí se nám obsazení Plachtařksé komise a to především lidmi spojenými s dodalovou administrativou a namočenými v případu Zejdovi. PPJ je jistě dobrá a Bohu libá věc, takže zatím ji podpoříme pouze publicitou a uvidíme, zda ji později spojíme s našimi kadetíky. Zatím si raději poradíme sami spoluprací s jednotlivými aerokluby v ČRF a v UK.