Archive for the ‘Přímé členství v AeČR’ Category

Přímé členství v AeČR

Friday, March 26th, 2010

Přímé členství v AeČR – poměrně často slýchaný požadavek od lidí, kteří nechtějí být členy aeroklubu v místě bydliště, cestují, nebo jezdí za výkony do zahraničí. Na konferenci toto téma nezaznělo, budeme se mu věnovat v této kategorii..