Archive for the ‘PVVLK’ Category

Upozornění ministrům, poslancům a členům PVVLK na současné dění v AeČR

Monday, May 7th, 2012

Vážení ministři, poslanci a členové PVVLK,

v několika bodech Vám předkládáme zprávu jejíž cílem je poukázat na prudce se zhoršující situaci v Aeroklubu ČR.

– došlo ke změně řízení z demokratického na autokratické
Po posledním přijetí změny stanov má hlavní slovo v rozhodování prezident Dvořák – stojí na špici rozhodovacího žebříčku. Výbor má dnes pouze poradní hlas – hodnotu. AeČR se tak stal organizací jednoho člověka. To je v organizaci kterou dotuje stát, nepřípustná situace. Více zde: http://www.czga.info/doc/AeČRnew.ppt


– dlouhodobě nefunguje kontrolní komise AeČR.

Tato komise je paralyzována a více než dva roky nevydala žádnou zprávu.

– zpráva UZPLN se závěry šetření leteckých nehod
Z právě vydané zprávy plyne, že AeČR spolu s LAA jsou organizacemi, které generují v ČR většinu leteckých nehod. Ve srovnání s velkou dopravou tyto dvě organizace dosahují katastrofální výsledky. Z tohoto důvodu vypracoval zaměstnanec UZPLN samostatnou zprávu o nehodách. V českém general aviation nefunguje žádný kontrolní mechanismus a ve vzduchu vládne anarchie. Kdysi oblíbený letecký vtip: “Pilot je ten co mu sebrali řidičák” dnes platí do slova a do písmene – z vtipu se stala smmutná realita.
Zprávu UZPLN najdete zde: http://uzpln.cz/cs/aktuality

– zavádějící zpráva Dvořáka o nutnosti odložení povinnosti informovat veřejnost o hospodářských výsledcích z důvody probíhající kontroly
Na základě upozornění samotného člena AeČR a následné investigativní akci redakce Aeronovin bylo zjištěno, že žádná kontrola neprobíhá a jedná se pouze o rutinní dotaz Finančního úřadu Praha 4. Více zde: http://aeronoviny.cz/2012/05/03/v-aecr-neprobiha-zadna-danova-kontrola-ale-pouze-mistni-setreni/

– Dvořák křičí je to lež na víc už se nezmůže
Prezident AeČR už se nezmůže na nic více, než na všechny strany křičet je to lež – dále však věci nekomentuje, protože mu došly argumenty. Sám za svoje klamavé informace na veřejnosti čelí žalobě šéfredaktora Pavla Máchy která byla podána Městskému soudu v Praze. Více zde: http://aeronoviny.cz/category/dvorak-soudy/

Na základě výše uvedených a lehce ověřitelných skutečností, doporučujme všem zodpovědným politikům zvážit okamžité zastavení veškeré spolupráce s AeČR, zastavení veškerých dotací které v AeČR dlouhodobě mizí jako v černé díře. Z AeČR se oficiálně stal soukromý subjekt, v němž jediný člověk rozhoduje o státních dotacích.

Dále politiky vyzýváme k dalšímu jednání s cílem nelézt jinou cestu financování českého sportovního letectví a to především v oblasti výchovy letecké mládeže. Tato oblast vykazuje obrovské a neodpustitelné nedostatky po řadu minulých let až po současnost. To se také samozřejmě projevuje na neschopnosti našich pilotů obstát v konkurenci zahraničních pilotů na mezinárodních závodech.

S pozdravem
Redakce Aeronoviny
šéfredaktor Pavel Mácha

Pane Hojdo, rozhodl jste špatně! Následkem Vašeho rozhodnutí budou mrtví piloti v příští sezóně!

Monday, October 17th, 2011

Vážený pane Hojdo,
odborná letecká veřejnost je velice znepokojena způsobem, jakým jste ne-vyřešil problémy v AeČR a LAA. Vaše rozhodnutí neplést se do problémů a nechat je vyřešit členskými základnami těchto organizací, je za současných podmínek neakceptovatelné!!

Pane Hojdo, uvědomte si laskavě, že obě tyto organizace jsou zároveň pověřeny státem ke správě jim svěřených segmentů českého letectví. Vaše rozhodnutí by bylo akceptovatelné za předpokladu, že by ani jedna z organizací nedisponovala pověřením ke správě! Uvědomte si pane Hojdo, co jste Vaším nerozvážným krokem způsobil! Nechal jste členskou základnu, tedy lidi, kteří nejsou odborníci v letectví a lítání mají jen jako koníčka, vyřešit problémy v organizacích pověřených řízením jim svěřených částí letectví!

Pane Hojdo, věříme, že na základě výše uvedených řádků chápete, proč Vaše rozhodnutí považujeme za neodborné a pro další vývoj českého letectví neakceptovatelné, ba přímo pro piloty samotné, velice nebezpečné! Pakliže má organizace nést odpovědnost za výkon správy a za životy pilotů, pak dozor v ní a její problémy, musí řešit stát! Pakliže stát nechce problémy v těchto organizacích řešit, ať jim také odebere správu a dané segmenty letectví spravuje sám!

Opětné zametení problémů pod tlustý koberec, které pane Hojdo navrhujete, přinese jen spoustu mrtvých pilotů! Návrh, aby členská základna spravovala organizací, která vykonává státní dozor, je trestuhodný! “Odstátněte” LAA a AeČR, odeberte jim všechna pověření pro správu, vraťte pověření tam, kam logicky patří (ÚCL) a až pak nechte v těchto organizacích rozhodovat členskou základnu. Nikomu už potom nebude vadit, že si na zodpovědné funkce volí zedníky, estébáky a lháře, kteří dělají ostudu českým letcům doma i v dalekém zahraničí.. To nejpodstatnější nakonec – jejich vinou nebudou v příští sezóně zbytečně umírat piloti…

Uvědomte si pane Hojdo, že v LAA v uplynulé sezoně přišlo jen v průběhu jediného týden o život pět pilotů! Prezident Brskovký byl několikrát žádán o přijetí odpovědnosti za katastofální stav v oblasti bezpečnostní prevence v LAA a několikrát vyl vyzván k odstoupení a složení funkce. Z LAA se line klasické ticho, niko nic neřeší, Brskovský vesele prezidentuje dále a ještě pomlouvá lidi na veřejných leteckých fórech. Proč mlčí i stát a katastrofální situaci neřeší?

Pane Hojdo, tohle už tu jednou bylo….

Sunday, October 16th, 2011

http://www.horicko.cz/hovory/orel/

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbory_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

Předseda: František Kozel (ODS, 1993-1996)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

si tenkrát pozval do parlamentu Dodala, Jirmuse, Vacha,
Poborského a dal jim kapky. Následovala schůzka na Dukle, nepozvání některých sportovců na soustředění, petice reprezentantů. Vyvrcholilo to odchodem Petra Jirmuse, protože toto nečekal a neměl na to nervy… Dotace pak do AeČR tekly dál, nekontroloval to nikoho… nechávali je svýmu osudu – až do letoška kdy je klepli po prstech. Důsledky rozhodnutí pana Hojdy rozebereme v dalším článku.