Archive for the ‘Sociologie v letectví’ Category

Prezentace výsledků sociologického průzkumu leteckým úřadům

Wednesday, January 2nd, 2013

Vážení páni ředitelé leteckých úřadů,
v první řadě Vám z Aeronovin přejeme mnoho úspěchů v roce 2013. V řadě druhé, Vás chceme upozornit na výsledky tříletého sociologického průzkumu v českém letectví.

Mezi Vámi a leteckou komunitou je široký příkop
Za příkopem se nachází deset tisíc členů české letecké komunity. Přes příkop vede most, na kterém sedí několik funkcionářů pověřených organizací. Tedy lidé, kterým jste důvěřovali a pověřili je správou jistého segmentu letectví. Věřili jste, že informace, které poskytnete těm, kteří mají svěřenou komunitu spravovat, se také dostanou přímo k létajícímu lidu. Tříletým sociálním průzkumem bylo zjištěno, že to tak vůbec není. Dvě komunity LAA a AeČR jsou dle výsledků výzkumu plně ovládnutým stádem ovcí, kterému čtyři asociálové sdělují pouze informace, které se jim hodí a které pomohou k naplnění jejich osobních cílů.

Komunity jsou plně izolované od řízení státem
Na základě tříletého sociologického průzkumu jsme došli k závěru, že akt “pověření správou” se v průběhu času vymknul kontrole a dějí se hrozné věci. Do vedení pověřených komunit se dostali asociálové, kteří dnes již zcela zcela otevřeně brání svoje zájmy jak před státními úřady na jedné
straně, tak před leteckou komunitou samotnou na straně druhé. Tito lidé používají k řízení komunit místo manažerských nástrojů nástroje silové a mocenské. To znamená vydírají, vyhrožují, zastrašují a pomlouvají. Jak je Vám jistě známo, jeden takový funkcionář Stanislav Bajzík, byl již odstíhán PČR v Brně za vyhrožování redakci Aeronovin, další funkcionář Vlastimil Dvořák čelí žalobě za pomluvu.

Zrušte příkop, přibližte se k lidem, lidé přijdou blíže k Vám
Na základě výsledků vědeckého průzkumu Vám nelze doporučit nic jiného. Mylně informováno bylo po dobu tří let deset tisíc lidí z celkových patnácti v letecké komunitě. Došlo tedy k paradoxu, kdy těch 5000 nikde neorganizovaných, kteří přijímají informace přímo od Vás, mělo a má nejkvalitnější informace. Sociologický průzkum ukázal, že tato “zbytková” avšak nejlépe informovaná část české letecké komunity se nachází kolem serveru Aeroweb.cz Pro Vás je to ukázka toho, co lidé chtějí, co funguje a pro majitele a redaktory Aerowebu jistě potěšitelné zjištění a zároveň pochvala za dobře odvedenou práci pro českou leteckou komunitu.

Věnujte pozornost instruktorům
Sociologickým průzkume bylo zjištěno, že stejně daleko jako k jednotlivým členům komunity máte daleko i k instruktorům na letištích. Letečtí examinátoři stojí vůči nim v opozici místo toho, aby je pravidelně školili a jasně jim ukazovali jak svoje žáky cvičit tak, aby pak u examinátorů procházeli přezkoušením v naprosté pohodě. To je systém, zvaný “táhnout za jeden provaz” a ten také zcela běžně funguje v zahraničí.

Sumasumárum
Vážení páni letečtí úředníci, v Aeronovinách pevně věříme, že jste sami schopni vidět to, co se v posledních letech děje a že jste sami schopni dojít ke stejným výsledkům jako jsme došli v Aeronovinách díky sociologickému průzkumu. Věříme, že konečně chápete, jak velkým omylem byl akt zvaný “pověření správou”. Věříme, že tento nepovedený pokus, který stál dlouhou řadu životů pilotů nejen z české komunity, bude co nejdříve ukončen. Věříme, že si z celé věci vezmete poučení do budoucnosti a pokusům s cílem někoho pověřit v budoucnosti, již nikdy nepřistoupíte. Nefunguje to a následky jsou drastické.

Oxford na vlastní oči Sociologie je mocná věda

Sunday, December 30th, 2012

Sociologie nám udělala v letectví rychlý pořádek. Na základě sociologického bádání v tuto chvíli máme velice jasno kdo je kdo a jak se k českému letectví staví. Krásnou reportáž z prostředí, kde se sociologie vyučuje, najdete zde: http://cestovani.idnes.cz/oxford-nejslavnejsi-univerzita-sveta-dhd-/kolem-sveta.aspx?c=A120227_114329_igsvet_tom

http://acmrs.org/sites/default/files/Oxford_Balloon.jpg

Jak dlouho nás funkcionáři LAA a AeČR ještě budou oblbovat?

Saturday, December 29th, 2012

Dodal Bajzík Brskovský Dvořák

Sociologie je věda. Je tedy tříletým bádáním vědecky prokázáno, že funkcionáři LAA a AeČR vědomě dlouhodobě lžou jako když tiskne. A to celé letecké komunitě napříč celým spektrem.

Letecká komunita má tři části
V ČR letecká komunita čítá asi patnáct tisíc lidí. Aby se to dobře počítalo, LAA a AeČR dáme po pěti tisících, zbytek je pod kontrolou leteckého úřadu přímo a tedy na informacích z LAA a AeČR nezávislý. S klidem v duši tedy můžeme tvrdit, že funkcionáři podvedli deset tisíc lidí.

Kredit LAA a AeČR je na bodu mrazu.
Čistá nula, bod mrazu. Jakoukoliv zprávu, která z těchto dvou organizací vyjde, lze s klidným svědomím považovat za lež, nebo v lepším případě dobrý vtípek.

Tvrdá kontrola každého slova
Jsme silná opozice, máme silné, schopné a letecky vzdělané vedení. Máme hotové veškeré potřebné databáze, spolupracujeme s domácími i zahraničními úřady na velmi dobré úrovni. Není pro nás žádný problém ověřit jakoukoliv informaci, kterou funkcionáři LAA nebo AeČR mezi létající lid vypustí.

Spolupráce s úřady s cílem zrušit obě organizace
Cíl zrušit AeČR máme ve strategických cílech. Nepracovali jsme na tomto cíli před volbami v AeČR, protože jsme chtěli dát šanci plachtařské komunitě zbavit se svazarmovského ocasu vlastními silami. Nestalo se, ocas se jen schoval za čistá jména. Pro nás to znamená cílevědomě pracovat na tom, aby tyto dvě organizace, které dlouhodobě poskytují letecké veřejnosti falešné informace co nejdříve zmizely v prachu dějin.

Sociologický průzkum je jasný důkaz všem
Důkaz, že pověřené organizace ovládli asociálové, které zajímají jen jejich osobní cíle, jsem přinesli jasný a rukolapný. Uděláme vše proto, aby české i zahraniční letecké úřady přijaly taková opatření, která zabrání šíření falešných informací v letecké komunitě. To, co nám funkcionáři LAA a AeČR předvádějí, je přímý útok na Bezpečnostní strategii EASA.

Sumasumárum
Na základě tříletého vědeckého zkoumání funkcionářů AeČR a LAA celé české letecké veřejnosti a jejím členům důrazně doporučujeme, aby informace z těchto dvou organizací nebrali vážně a řádně si je prověřili z oficiálních zdrojů.

Za jak dlouho tito čtyři funkcionáři, lháři a podvodníci zmizí v prachu leteckých dějin?
Dodal Bajzík Brskovský Dvořák

Sociální bytosti českého letectví 2012

Friday, December 28th, 2012

To nejlepší nakonec!! Mnoho čtenářů jistě potěší, že seznam sociálních bytostí je mnohem delší než seznam leteckých asociálů.

Plachtařská rodina pana Zejdy
– nikdo jiný nemůže být první. Nikdo jiný v historii českého letectví neudělal pro českou leteckou komunitu více. Za Zejdovi mluví činy a výsledky ve světových tabulkách.

Martin Kuba
– majitel serveru Aeroweb.cz První administrátor v historii českého letectví, který se dokázal postavit leteckým asociálům. Smazal veškerou diskuzi na Aerowebu a začal diskuze moderovat. Tím udělal z Aerowebu čisté prostředí, do kterého se nebojí psát letečtí odborníci.

Honza Jurek
– skvělý příklad člověka, který odevzdal svůj život létání

Luboš Zahradník
– AirCadets
– Stará Aerowka
– zdroj mladých lidí pro letectví

Adam Zuska
– pravidelný autor na Aerowebu

David Melechovský
– pravidelný autor na Aerowebu
– letecký lékař skutečně pracující pro piloty

Karel Douda
– pravidelný autor na Aerowebu
– plachtařský instruktor

Michal Raudenský
– pravidelný autor na Aerowebu
– instruktor v celém spektru letadel

Ivo Pujman
– upozornil na nedodělanou LAA

Jaroslav Dostál
– letecký konstruktér, pravidelný autor v Aeronovinách

Jiří Duras
– instruktor akrobatů organizátor akrobatických závodů

Stanislav Kužel
– pravidelný autor na Aerowebu
– dlouholetý popularizátor letectví

Filip Zejda
– pravidelný autor na Aerowebu
– letecký instruktor

Radim Olbrecht
– jako první upozornil na slabou úroveň výuky letecké angličtiny v ČR
– jako první poukázal na dvojí metr v přístupu UCL k leteckým školám

Petr Dvořák
– alias “Dvořka” autor mnoha článků popularizujících letectví.

Josef Novák
-občanské sdružení protihluku.cz Kolínsko které řeší velice citlivou otázku pro nás všechny

Marcela Fialková
-autorka mnoha článků popularizujících letectví.

Míša Machartová
– neúnavná organizátorka akcí pro letecké děti

Pavel Mácha
– položil svoje jméno na oltář českého letectví a nechal do něj tepat asociálama. Udělali byste to také?

Sumasumárum
Co na to říkáte? Dobré ne? Seznam lidí, kteří letectví mají rádi a žijí pro něj, je o hodně delší než seznam asociálů. Ale o tom bude další článek.

Udělá letecký asociál Ivo Lukačovič krok zpět? Letecký odborník Pavel Mácha navrhuje řešení

Thursday, December 27th, 2012

Problém Točná trápí mnoho lidí. Především pak lidi z okolí letiště a samozřejmě také plachtaře, kteří museli z tohoto letiště odejít. Ivo Lukačovič byl díky způsobu, jakým ukončil spolupráci s plachtaři a také kvůli další činnosti na Točné vyhlášen leteckým asociálem. Na názor v této věci jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – leteckého odborníka Pavla Máchy, který byl na tomto letišti před mnoha lety ředitelem. Pavel Mácha nejen odpověděl, ale také navrhl řešení:

“Nebudu dlouho omílat již známá fakta. Věci se mají řešit a ne o nich kecat. Za ideální řešení považuji komunikaci s panem Lukačovičem s cílem zjednat nápravu ve věci. Takže přímé oslovení dopisem:”

Vážený pane,
serverem Aeronoviny.cz jste byl vyhlášen leteckým asociálem roku. Redaktoři Aeronovin Vaše nechvalné jmenování odůvodnili dvěma důvody. Prvním důvodem je způsob, jakým jste doslova vykopal aeroklubáky z “jejich” letiště. V uvozovkách proto, že to je skutečně z historického hlediska jejich letiště, které si po několik generací sami budovali a dlouhá léta spravovali. Tito plachtaři s Vámi údajně dodnes vedou soudní spory. Druhým důvodem je pak skutečnost, že jste na letišti zavedl takové podmínky, kterými jste vyloučil možnost používání letiště běžnou leteckou veřejností. To znamená, že jste nastavil vysoké přistávací poplatky s cílem omezit přílety široké veřejnosti. Vysoké poplatky na svých stránkách odůvodňujete nutností minimálního provozu kvůli hluku, tedy hlukovým závazkem vůči okolním obcím.

Jistě Vám neunikla informace, že jsem byl v roce 1994 ředitelem firmy Točná sro, která tehdy letiště spravovala a provozovala. Znám proto dokonale problémy, které tehdy na letišti panovaly. Byly to nekonečné spory s hygienou o hlukové limity a nekonečné spory o pozemky, které nakonec z části vykoupila Česká pojišťovna. Vy jste oba tyto problémy vyřešil silou peněz a omezeními, které jste zavedl. Bohu žel, omezení, která jste zavedl, se nelíbí české letecké komunitě. Nezlobte se že poučuji, ale na Vašem místě bych se choval jinak. Doporučuji Vám proto následující řešení s cílem spory urovnat a v příštím roce se stát v Aeronovinách leteckou sociální bytostí roku. Můj návrh zní:

Obnovte provoz plachtařů na Točné. V zájmu hlukových bariér okolo letiště provozujte jen navijákový provoz. Kupte nový čtyř, nebo šestibubnový naviják, zaměstnejte trvale dva instruktory a jednoho navijákaře od dubna do konce září. Dohodněte podmínky návratu původních aeroklubáků a další personál čerpejte z těchto aktivistů. Jistě rádi přiloží ruku k dílu.

To je vše. Tímto jednoduchým řešením vrátíte letiště letecké veřejnosti, dále pak plachtařům, kteří na tomto letišti provozovali od jeho vzniku a naučíte spoustu lidí létat. V neposlední řadě, budete zcela jistě vítanou osobou v celé české letecké komunitě.

Věřím, že se nad mým návrhem hluboce zamyslíte a brzo dojdete k závěru, je výhodný jak pro Vás osobně, tak pro celou českou leteckou komunitu.
S pozdravem
Pavel Mácha

Jak se Lukačovič zachová?
To uvidíme! Nicméně od toho máme přeci hlasování, nechme tedy promluvit veřejnost!

Sumasumárum
Pavel Mácha je odborník na slovo vzatý, navíc se zkušenostmi přímo z Točné. Návrh na tichý navijákový provoz a tím obnovení plachtařského provozu na Točné, se nám v redakci Aeronovin zdá velice rozumný. Praha je velké město, jistě by na Točné na základě dobré reklamy velice dobře fungoval produkt Seznamovacilet.cz Uvidíme jak vše dopadne. Příští Vánoce budeme moudřejší..

Tocna Praha

Sociologické signály z českých leteckých úřadů

Thursday, December 27th, 2012

Jak stojí v předchozím článku, úřad se může chovat a rozhodovat ve dvou mantinelech zákonů a předpisů. Buď bude vše vyžadovat tvrdě a nekompromisně, bude mluvit úřední řečí, nebo bude posuzovat jednotlivé případy a s lidmi mluvit na jejich úrovni. Tedy bude se chovat sociálně v rámci svých možností. Podívejme se tady na některé letecké úřady:

Jaromír Štolc OCL MDČR
Bezproblémová komunikace, jasné informace, úřad se nebojí říci, kde má problémy. Dobrým signálem letecké komunitě bylo převzetí “horké brambory” – sporu mezi majiteli leteckých škol a ÚCL.

Josef Rada UCL
Bezproblémová komunikace s úřadem, přesné a jasné instrukce co se letectví týče. Horší je to s věcmi, kde se úřad musí rozhodovat podle českých nejasných zákonů. Nejsilnějším sociálním signálem bylo bez pochyby ztlumení dopadu uzemnění Blaníků. Úředníci pana Rady dělali skutečně vše proto, aby se tento zákaz dotkl české komunity v co nejmenším rozsahu. Dalším signálem je bez pochyby seriál “Přemýšlej doletíš”.

Jan Klas ŘLP
Tragédie OK WWW na Šumavě spustila řadu pozitivních opatření směrem k letecké komunitě. Jak je vidět posledního článku na Aerowebu o novince na ŘLP, na přiblížení se úřadu a jeho služeb veřejnosti se dále intenzivně pracuje.

Pavel Štrůbl UZPLN
Dobrá komunikace, jasně a přesně vyhraněná činnost, vysoce profesionální práce, neustálá snaha zlepšovat informování veřejnosti, rychlé reakce na podněty z veřejnosti.

Sumasumárum
Jak je vidět letecké úřady sem tam ukáží, že jim na letecké komunitě záleží a jsou ochotné udělat i něco navíc proto, aby to naše mikro letectví fungovalo lépe. Pro někoho to je možná málo, jiný tleská aspoň nad tím málem. V porovnání se zahraničím je to však minimum. Záleží na nás všech, jak se budeme k úřadům stavět. Jsou to naše úřady, my si je platíme, musí fungovat pro nás. Pokud nebudou obsazeny asociály, ale lidmi se zájem o letectví, budou pak snadno a logicky fungovat opravdu pro nás..

Prvním a nejdůležitějším sociologem je první instruktor

Thursday, December 27th, 2012

V předchozím článku máme popsané úředníky, kteří vykonávají příkazy shora s cílem udržet leteckou komunitu na vysoké sociální úrovni. Tedy vést lidi k vzájemné zodpovědnosti v leteckém prostředí. Ale jak je to v praxi na letišti? Kdo je tím, kdo skutečně rozhodne o tom, zda se bude člověk v letectví chovat sociálně, nebo jako asociál?

První instruktor je klíčovou osobností v životě pilota. Tak to přesně je, vždy to tak bylo a vždy to tak bude. Pokud instruktor nestanoví jasný obraz sociálního chování pilota ve vzduchu hned při prvním letu, musí to udělat při druhém, třetím a dalším. Pokud to neudělá, vychovává asociála, který bude nebezpečný sobě, i celé letecké komunitě.

Interakce úředník-instruktor musí fungovat
Tady jsme u jádra pudla celé věci. Úředník v kanceláři ví, jak to má být, instruktor musí od úředníka vědět, co má dělat proto aby to tak bylo. Je li z úřadu na letiště k instruktorovi daleko, je zcela logické, že představy úřadu se budou diametrálně rozcházet s představami instruktorů na letištích. Jinými slovy, na letištích bude bordel..

Když instruktor selže, komunita je v nebezpečí
A to je přesně to, co kritizujeme u Miloš Ramerta v GAC Benešov. Pokud nám do komunity “proteče” žák přes peníze a ne přes bezpečný a kvalitní výcvik, který z něho udělá leteckou sociální bytost, pak je to velký problém. Pakliže se jako Ramert chová v letecké komunitě více instruktorů, je to katastrofa a komunita je nebezpečná jak sama sobě, tak celému okolí.

Samosprávný systém by měl také fungovat
V moci úředníka není stát každému instruktorovi za zadkem. To by jich bylo tolik, že bychom je neuživili. Co není v moci úředníka, to je naopak v moci ostatních instruktorů. Všichni instruktoři na jednom letišti mohou a zároveň musí dbát na to, aby všichni žáci v jejich okolí byli vychováváni k sociálnímu chování hned od prvních letů ve dvojím. Každý žák se musí z tohoto hlediska hodnotit a pokud vykazuje známky asociálního chování a jednání, pak je mu potřeba věnovat zvýšenou pozornost.

Výměna instruktora není ostuda
Lidé, zájemci o létání pocházejí z veřejnosti – z ulice. Někdo je při prvním letu vystrašený, jiný naopak sebejistý až do nebe. Ty první naučíme sociálnímu jednání velice snadno, strach je v tomto případě veliký pomocník. Ty druhé často nezvládne jeden mladý instruktor. Je potřeba nasadit starší a zkušenější instruktory, nebo dokonce celý tým, protože zatvrdlý asociál uzná svoji chybu až ve chvíli, kdy mu ji ukazuje aspoň pět instruktorů.

Z kola ven a jinde za peníze? Tragédie!
O případech, kdy člověk byl vyhozen z letiště kvůli svému asociálnímu chování, jsme četli již mnohokráte. Mnohokráte jsme také četli, že v sousední komerční škole ho “vycvičili” bez problémů. A to je tragédie, všichni víme, o čem je řeč a jak takto “vycvičení” piloti končí svoje životy..

Sociální bytosti v letectví Ti z povinnosti a ti z lásky k létání

Thursday, December 27th, 2012

Základním stavebním kamenem teorie sociologie je rodina, která vychovává dítě jako sociální bytost pro společnost jako celek. Podíváme li se na naše prostředí – letectví, pak dítě inklinující k letectví, může být vychováno ve dvojím “režimu” buď jako profesionál, který se tím bude živit, nebo jako aktivista sportovec, který se bude živit jiným povoláním a letectví bude provozovat jako svůj koníček.

Úředníci – sociální bytosti z povinnosti a z povolání
Začít jmenovat úředníky jako sociální bytosti, kteří pro letectví něco udělali, by znamenalo lézt jim do zadku s cílem zalíbit se. Úředníky platíme z našich daní s cílem zajistit si službu pro celou komunitu. Tedy očekáváme od nich automaticky, že jejich úřad bude fungovat pro nás všechny, celou komunitu, bez rozdílu. Tedy jinými slovy, že úředník svůj úřad nezneužije, bude se chovat profesionálně a nebude podléhat tlakům, které by ohrozily zájmy celé komunity. To znamená nebude jedněm nadržovat, druhé potlačovat. Aby se tyto věci neděly, má úředník stanovena jasná pravidla v různých formách – nařízení, procedury, předpisy, zákony. Pokud je dodržuje, je to pro celou komunitu vítězství, vše funguje jak má. Pokud pravidla úředník nedodržuje, je to pro komunitu prohra. V letectví to máme opět jednoduché, protože tam, kde to úředníkům moc nefunguje, tam padají letadla a umírají lidé.. Tedy nefunkčnost úředníkem spravovaného systému, se v letectví pozná obratem.

Úředníci nejsou stroje
Úředníci nejsou stroje, ale lidé. Mají svojí práci pevně stanovenou předpisy, ale přesto mají také poměrně široký prostor k vlastnímu rozhodnutí o tom, jak budou předpisy aplikovat. A jsme u lidské – sociální stránky úřadu. Buď bude úředník mluvit úřední řečí a bude papežštější než papež, nebo bude akceptovat konkrétního člověka jakého má před sebou a bude jednat na jeho úrovni. Tedy bude k němu mluvit lidskou řečí a využije všechny možnosti které má, s cílem člověku pomoci s jeho problémem. Tedy úředník se bude chovat vysoce sociálně, pro člověka udělá vše, co mu zákon, nebo předpis dovolí. Nebo naopak, bude se chovat jako asociál, který použije maximální možné limity k tomu, aby odradil nebo znemožnil člověku splnění svého cíle či požadavku. Na letecké úřady tedy můžeme s klidem nahlížet jako na živé bytosti a také je hodnotit, zda se chovají sociálně, nebo asociálně. Úřad v sociologii hodnotíme podle jeho hlavy – tedy podle konkrétního člověka, který za něj nese zodpovědnost a zpovídá se nám za jeho správný chod.

Sportovci a aktivisté
Letectví jako celek je vysoce sociální činností. Kdo se v něm nechová sociálně – ohleduplně k druhým, ten ohrožuje sebe i druhé naprosto stejnou mírou. U sportovců a aktivistů, toto platí dvojnásob, protože je najdeme většinou v leteckých klubech. A tam je to opět o skupině lidí, tedy komunitě, v níž najdeme nějakou sociální úroveň jednání. Vysoce sociální klub táhne za jeden provaz. A naopak, v klubu plném asociálů, se to věčně hádá a pere.

Virtuál je předobraz klubů
O leteckých fórech platí to samé, co o klubech v realitě. Fóra ala Masník, kde sice jsou stanovena pravidla, ale nejsou dodržována asociály, jsou pro leteckou komunitu stejnou tragédií jako reálné kluby, kde se lidé mezi sebou rvou. Pokud by se sešli lidé z diskuze v jednom klubu, rvali by se mezi sebou naprosto stejně..

Sumasumárum
Jsme v letectví, sociální chování jednotlivců je základní podmínkou k tomu aby vůbec fungovalo. Úředníci jsou sociální prostředí – leteckou komunitu budovat povinni. Mají to v popisu práce a mají k tomu potřebné nástroje dané zákonem. Úředník stráží prostředí shora A jak je to zdola? O tom je další článek.

Letecký asociál roku 2012

Wednesday, December 26th, 2012

Blíží se konec roku, pojďme se podívat na další konkrétní výsledky nové věci v Aeronovinách – České letecké sociologie. Pravda, nadpis by měl znít něco jako Asociálové letectví za posledních dvacet let, ale na tom nesejde. Pojďme se tady podívat, kdo všechno “vyhrál”.

Jiří Dodal
– skutečná estébácká svině, Hitler českého letectví!
– nemá smysl znovu opakovat a vyjmenovávat vše, co Dodal českému letectví způsobil. Bylo to již napsáno mnohokráte…
Škody, jaké tento “zaměstnanec” AeČR za svoje působení v této organizaci napáchal, jsou nedozírné! Poškodil leteckou komunitu nejen v AeČR, ale měl vliv i v komunitě LAA! Na jeho činnost doplatilo více než deset tisíc lidí, dlouhá řada soukromých firem, která léta tratila na tržbách díky státem dotované letce AeČR. Díky neřešení problému Zejdovi má česká letecká komunita velkou ostudu po celém světě.

Stanislav Bajzík
– kriminálník odstíhaný policí ČR za výhružné dopisy do Aeronovin
Tento slovenský občan s pobytem na úřadě v Brně, nese zodpovědnost za propad české letecké akrobacie na samé dno, podílel se na případu Zejdovi, vytuneloval leteckou akrobatickou techniku, dodnes není jasné, jak to s technikou vůbec je. Poškodil životy mnoha lidí, především pak řadu akrobatů, kteří kvůli němu odešli z české akrobacie těsně před vrcholem svojí kariéry. Svými nepravdivými dopisy do zahraničí způsobil akrobatické komunitě velkou ostudu.

Vlastimil Dvořák
– šel vyklízet Augiášův chlív, ale nakonec v něm vyfasoval medaili, dnes je jednou ze sviní v chlívě
– první prezident v historii AeČR souzený za pomluvu
– nese zodpovědnost za uzemněné Blaníky
– politik, kam vítr tam plášť
– pomáhal s finální likvidací Zejdových s jejich vyloučením z AeČR
– lže jako když tiskne, poškodil tisíce lidí svým neprofesionálním, často až sedláckým jednáním
– znemožnil výcvik nových plachtařů v okrsku letiště Roudnice

Jan Brskovský
– prezident LAA, pokusil se zlikvidovat startující AirCadets
– naletěl na mávátko Mácha a skutečného Máchu pomluvil kde se dalo
– je příčinou nedotažení původních plánů na organizaci LAA – zablokoval vytvoření krajových organizací

Miloš Ramert
Majitel a instruktor GAC Benešov, školy, která v poslední době vykazuje dvě nehody se zničenými letadly. Obě mají společného jmenovatele – nedostatečně vycvičený bohatý pilot. Miloš Ramert má rád peníze a upřednostňuje je před bezpečným a kvalitním výcvikem. Jinými slovy, vyrábí nám nebezpečné piloty – asociály, tedy piloty nebezpečné jak sobě, tak pro okolní uživatele vzdušného prostoru.

Jiří Cihlář
– rozhodčí v plachtařině, pravá ruka Dodala, hlasitý šiřitel pomluv stvořených Dodalem o Zejdových a mávátku Máchovi

Rádobydmin Charlie Radek Zíma
Správce a majitel gliding.cz Další poskok Dodala, zdatný šiřitel pomluv o Zejdových a Máchovi.

Radim Vojta a David Dosoudil
dopravní piloti a “odborníci” na letectví s vysvícenými egy, kteří konstantně diskutují na foru simulátorčíků, přestože byli touto komunitou několikráte vyhnáni. V minulosti si tito dva asociálové založili svoje stránky, kam opisovali učebnice ATPL. Avšak nikdo jim tam nechodil, proto se vrátili na flightsim, kde spamují dále. Tři roky tvrdě tepali a pomlouvali mávátko Mácha..

Jíří Masník
Admin a majitel komerčního fora flightsim.cz fora, na kterém jsou věčně problémy, panuje anarchie, většina větví je off topic.

Václav Pospíšil
Amatér v letectví stejně jako ve svém oboru lékaře. Gůglový odborník na letectví, tři roky psal na dálku psychologické posudky na mavátko Mácha. Velice konfliktní člověk jak na forech, tak ve svém zaměstnání, kde jej manažeři nemohou vystát..

Milan Mikulecký
tričkový akrobat, kladeč věnců historických letců v naději na zbohatnutí, kladeč trámů za hluboké tmy před dveře konkurence. Zákeřný, zezadu útočící jedinec letecké komunity, který způsobil svými lživými články spoustu škody na veřejnosti, pod rouškou různých funkcí od jediného majitele, ředitele až po současného “jen zaměstnance” (naučil se to od Dodala?) přivedl letiště Letňany do velice složité situace. Svými lži, arogantním jednáním a útoky na jednotlivé lidi, vybudoval v krátkém čase velmi silnou opozici letišti v Letňanech.

Alena Zárybnická
– meteorkářka, mediálně se podílela na likvidaci Zejdových
V televizi před kamerami sežere svůj diplom z oboru meteorologie až letadlo z projektu Perlan obletí Zemi. Těšíme se Alenko!

Ivo Lukačovič
Majitel Seznam.cz, velice ostudně vyhnal plachtaře z Točné, díky vysokým přistávacím poplatkům v podstatě znemožnil letecké komunitě létání na Točné. Celé letecké komunitě Ivo Lukačovič názorně ukazuje, co to znamená pojem “arogance peněz”.

200 lidí v databázi sociologického průzkumu
Samozřejmě nebudeme databázi listovat, každý ať se zamyslí sám nad sebou a zkusí se chovat trochu jinak v roce 2013.

Sumasumárum
Ale že těch asociálů v letectví máme že? Bodejď by to pak v GA fungovalo!!

http://fc07.deviantart.net/fs46/f/2009/246/7/8/Soul_Familiar_by_Bad_People.jpg

Děsivý obraz letecké sociologie v ČR – první výsledky!

Tuesday, December 25th, 2012

Tříletá akce z pozorování dění a hlavně kvality přenosu informací v letecké komunitě přinesla skutečně děsivé výsledky! Pro jednoduché počítání budeme pracovat s číslem 200 v databázi lidí, kteří nějakým způsobem zareagovali na nastrčené jméno Mácha.

Výsledek nejděsivější! Mácha zná pouze dva lidi!
Dotazem na leteckého odborníka Pavla Máchu bylo zjištěno, že z celé databáze, která obsahuje přes 200 jmen, zná osobně dva lidi!!! Brskovského a Bajzíka. K těmto dvěma lidem Pavel Mácha říká:

“Honzu Brskovského znám z USA. Přijel za mnou v době, kdy jsem si žil svůj americký sen. Měl jsem nové auto, pracoval jsem u filmu, pravidelně létal akrobacii. Panu Brskovskému jsem ukázal leteckou ameriku, pohostil jsem ho, popsal svoje začátky v USA a u filmu. To vše na moje náklady. Rozešli jsme se jako dobří kamarádi, v dobrém.

Jednání pana Brskovského nechápu. Třeba mi jednou při dalším osobním setkání Honza vysvětlí, proč se pokusil rozkopat panu Zahradníkovi bábovičku AirCadets, kterou jsem mu pomáhal uplácat a proč vzápětí na to, pošpinil moje jméno před celou komisí PVLK bez toho, aby si informace u mě ověřil. Naposledy jsme se viděli v roce 1996, tedy před mnoha lety.

Stanislava Bajzíka znám z Trenčína ze závodů – rok 1994. Tam jsme se viděli pár minut. Později jsem ho potkal ve Španělsku, kde mě lákal do akrobatického týmu. Bavili jsme se půl hodiny. Nepřijal jsem. Naposledy jsme se viděli ve Finsku před třemi lety. Stano nejdříve sice kvůli obsahu Aeronovin vybuchl, ale do večera se uklidnil a normálně jsme se bavili, když jsem přivezl rozhodčího Nicka Backinghama na ubytovnu, kde bydlel i Stano. Nerozešli jsme se ve zlém, podal jsem mu ruku, popřál mnoho úspěchů a doporučil mu, aby si co nejdříve srovnal věci se Zejdovými. Snad mi Stano také jednou vysvětlí, proč běhá po závodech, vyvěšuje o mě na nástěnky pomluvy, píše dopisy do zahraničí atd…

To je skutečně vše. Z více než dvou set lidí, kteří se k jménu Mácha vyjádřili, se znám osobně se dvěma. Ani s jedním jsem se nerozešel ve zlém. K dvěma stovkám lidí nemám co říci a vlastně ani nemohu! Neznám je, choval bych se jako oni. Výsledky sociologického průzkumu jsou pro mě šokující.. ”

Pomož čertu peklem se Ti odmění
To je staré heslo našich babiček. Mácha na svoje náklady ukázal Brskovskému ameriku, Brskovský ho doma pomluvil kde mohl! Jaké asi bude jednou setkání těchto dvou lidí? O Bajzíkovi je lépe nemluvit, protože tam již jde o kriminální jednání, tedy o čistě asociální jednání. Mácha zřejmě dobře věděl, proč odmítnout spolupráci s Bajzíkem.

Další otázka, kterou jsme Pavlovi položili, zní:
Je v databázi někdo z tvých známých z dob, když jsi létal před dvaceti lety v ČR?

Není, vždyť to plyne z předchozí odpovědi! Mimo jmen Brskovský a Bajzík nikoho osobně neznám. V ČR mám přes stovku žáků, které jsem učil létat. Létal jsem téměř na dvou desítkách letišť v průběhu deseti let, většinou jako žák v nějakém výcviku, později jako instruktor a vlekař. Na Točné jsem byl později ředitelem. Odhaduji, že v ČR znám osobně minimálně tisícovku lidé, kteří mají něco společného s letectvím. Jsou to lidé z letišť, spolužáci ze skutečných leteckých škol a z FTO, kde jsme se učil létat a také žáci z mojí školy. Nikdo z těchto lidí, kteří mě osobně znají, v této databázi není.

Sumasumárum
Šok, šok a opět šok, z výsledků průzkumu. Přes dvě stovky lidí Máchu pomluvilo, Mácha z nich zná dva! Normálního člověka napadá otázka. Proč všichni, kteří znají skutečného Máchu, po celou dobu mlčeli? Proč trvalo tři roky, než několik lidí, kteří skutečného Máchu znají osobně, zvedlo hlas a zatroubilo STOP, tohle je provokace a ne skutečný Mácha? Kde je skutečná příčina ukončení honu na zajíce Máchu? Jaké jsou čtenáři Aeronovin, Vaše názory?

Také jste v šoku?