Archive for the ‘SOPky’ Category

SOP Seznamovacilet.cz pro české aerokluby

Thursday, December 13th, 2012

Motto:
“Seznamovací let dělá z lidí piloty”

Název:
SOP Seznamovacilet.cz

Verze 1.0

Princip:
1.Bezpečnost 2.Kvalita výcviku 3.Peníze

Obsah:
1. Úvodní komunikace se zákazníkem
2. Recepce zákazníka na letišti
3. Teorie na učebně
4. Pozemní předletová příprava u letadla
5. Vlastní provedení letu
6. Vyhodnocení letu a zjištění dalšího zájmu
7. Vyplnění certifikátu a doprovod zákazníka do bezpečné zóny

1. Úvodní komunikace se zákazníkem
Zákazník je primárně získáván inzercí zaměřenou na získání nových lidí do českého letectví. Nejde tedy v žádném případě o svezení platícího zákazníka bez toho, aby nás zajímalo něco více, než jeho peníze. Naopak celé dění kolem produktu Seznamovacilet.cz musí být primárně zaměřeno na bezpečně a kvalitně poskytnutou službu s cílem získat zákazníka pro další činnost v českém letectví. Pokud se nám spokojeného zákazníka získat nepodaří, je potřeba alespoň letectví udělat dobré jméno ve víře, že zákazník přivede někoho ze svých příbuzných, přátel, nebo kolegů na pracovišti. Úvodní komunikaci již od prvního telefonátu nebo mailu je potřeba tedy vést ve výše uvedeném duchu.

2. Recepce zákazníka na letišti
Zde záleží na Provozním řádu letiště. Tato věc – “pohyb cizích osob po letišti” by měla být ošetřena v něm. Pokud tomu tak není, je potřeba odpovědět na zásadní otázku: Je zákazník schopen dostat se sám do prostor aeroklubu bez rizika úrazu? Jestliže odpověď zní ano, lze příjem zákazníka provést na recepci aeroklubu, nebo na jiném určeném a řádně označeném místě. Jestliže odpověď zní ne, cesta do klubovny vede přes stojánku, kde se motorují letadla, pak je nutné vyzvedávat zákazníka u vchodu na letiště ve smluvený čas nebo na zavolání určené osobě.

3. Teorie na učebně
Zákazník musí předem vědět, co se bude dít. Ideálním řešením je vypracovaná prezentace, která se dá promítat na projektoru v učebně. V prezentaci nesmí chybět tyto položky:
– celková mapka areálu letiště
– vyznačená dráha ze které se poletí
– krátký popis průběhu akce
– způsob dopravy na místo startu
– určení a vymezení prostoru čekání na let a po letu
– způsob zpětného transportu zákazníka do prostor aeroklubu, parkoviště nebo vstupní brány
-zákazník by měl z teorie mít jasno co se bude dít a měl by teorii a poučení o bezpečnosti podepsat

4. Pozemní předletová příprava u letadla
Zákazníkovi je u letadla potřeba předvést následující:
– představit letadlo, jeho věk způsob pravidelné údržby a kontrol s cílem eliminovat nedůvěru ke stroji jako takovému.
– nasazení padáku, ověřit symetrii a přiměřenost utažení popruhů padáku, ukázat správné použití uvolňovače směrem dolů
– upozornit zákazníka na křehkost překrytu kabiny a nutnost opatrnosti v průběhu manipulace s překrytem.
– předvést zákazníkovi bezpečné nastupování a vystupování z letadla
– po usazení zákazníka v letadle jej připoutat, ukázat mu jak se po příkazu “vyskočit” uvolní pásy, upozornit jej na nutnost otevření padáku až po bezpečném opuštění kabiny letadla
– předvedení všech ovladačů letadla na zemi
– vysvětlení všech základních letových přístrojů na palubní desce
– předvedení bezpečné polohy nohou a rukou v průběhu startu a před přistáním – nohy mino pedály, ruce zkřížené na popruzích padáku.
– upozorněné na nutnost upoutání kamery nebo foťáku k zápěstí nebo zavěšení na krk
– upozornění na polohu pytlíku pro případ nevolnosti
– jasné vysvětlení pojmu “Moje kontrola řízení Vaše kontrola řízení”
– předvedení síly sevření řízení na pokyn “sledujte mě s rukou na řízení” nebo Vaše řízení.
– pokud je start navijákem, upozornit na nutnost sledovat horizont a nezaklánět hlavu v průběhu navijáku.
– předvést změny polohy horizontu zdvíháním a spouštěním ocasních ploch letadla

5. Vlastní provedení letu
Cílem v průběhu vlastního letu je zákazníka naučit a zároveň přesvědčit o jeho schopnosti naučit se ovládat letadlo hned na prvním letu. Pozor, zákazníka nikdy nenecháme řídit pod 500ft. Následující osnova je vyzkoušeným nástrojem po mnoho let na mnoha tisících lidech. Instruktor by měl proto znát nazpaměť následující:

Když létáme, musíme se vždy dívat ven. Pomozte mi s tím prosím. Sledujte pravidelně prostor před sebou. Dívejte se nad horizont, pod horizont i na něj. Kdykoliv uvidíte jakékoliv letadlo, ihned mi hlaste jeho polohu. Já budu dělat to samé.

Teď Vám ukážu řízení letadla. Začněme výškovkou.
Podívejte se dopředu přes kabinu a zkuste si uvědomit vzájemnou polohu spodní hrany kabiny a horizontu, nebo množství zemského povrchu ve výhledu z kabiny. Je konstantní a toto je správná poloha v tomto režimu letu.

Sledujte mě rukou na řízení. Když posuneme páku řízení dopředu, hrana kabiny se pohybuje dolů k zemi, ve výhledu uvidíte větší množství země, rychlost letadla narůstá a letadlo se nachází v jiném režimu letu.

Posuneme li páku zpět, hrana kabiny se zvedá, zmenšuje se množství země ve výhledu, klesá rychlost a mění se režim letu. Posuneme li páku ještě dále, hrana kabiny se vyhoupne nad horizont, ale vzápětí klesne pod něj. Musíme ihned přesunout páku řízení dopředu, abychom obnovili rychlost letu a správný režim letu. Právě jste viděl a zažil mírný pád. Teď je letadlo ve správném režimu a má správnou rychlost. Vaše řízení, zkuste si to sám, budu Vám radit slovy, moje ruce nejsou na řízení.

Zákazníka necháme řízení výškovky vyzkoušet několikanásobným uvedením letadla z normálního letu do mírného pádu. Jakmile si řízení osahá, přejdeme na křidýlka.

Teď Vám ukážu funkci křidélek, jak se letadlo naklání a jak se s ním zatáčí. Podívejte se na vztah mezi spodkem překrytu kabiny a horizontem. Je symetrický. Křídla jsou v rovině s horizontem. Kdyby křídla v rovině s horizontem nebyla, vypadalo by to takto (nakloníme letadlo na několik sekund a ihned náklon srovnáme) Teď se podívejte vlevo, zda nevidíte žádné letadlo. Teď se podívejte vlevo co nejdále po horizontu, zda nevidíte žádně letadlo. Teď se podívejte přímo před sebe na horizont a sledujte jej. Když dám páku řízení vlevo, levé křídlo se začne naklánět k zemi a bude se naklánět tak dlouho, dokud páku řízení nevrátím do neutrálu. Abych zajistil správný režim letu, musím páku ještě trochu přitáhnout směrem k sobě. Teď je letadlo ve stabilním náklonu a proto zatáčí. Chceme li zatáčku ukončit, musíme zvednout křídlo posunutím páky řízení vpravo a jakmile křídlo dosáhne horizontu, musíme ji posunout do neutrálu. Následně pak musíme posunout páku dopředu, abychom dosáhli správného režimu letu. Vaše řízení, zkuste si to sám, budu Vám radit slovy, moje ruce nejsou na řízení.

Žáka opět necháme řízení vyzkoušet na jednu i druhou stranu. Dbáme na nutnost dívat se do zatáčky před jejím uvedením. Pokud se zákazník do zatáčky nepodíval, zabráníme mu slovně v jejím uvedení. Pokud upozornění neakceptuje, převezmeme řízení slovy Moje řízení a zopakujeme mu poučení o bezpodmínečnosti podívat se do zatáčky před jejím uvedením. Pozor! Toto je životně důležitý bod jak pro žáka, tak pro ostatní účastníky letového provozu, potažmo pro celé letectví. Jestliže nenaučíme žáka dívat se ven do slova a do písmene při prvním letu, později to půjde stále hůře! Žák bude nebezpečným pro sebe, i svoje okolí.

Teď vám předvedu, že směrovka není na to aby se s ní zatáčelo. Podívejte se na horizont na význačný bod – třeba vrchol kopce. Dejte si nohy na nožní řízení a sledujte mě. Když vyšlápnu levou nohu, příď letadla se vychýlí vlevo, ale dokud jsou křídla v horizontální rovině, letadlo dále letí stejným směrem. jakmile vrátím nožní řízení do neutrálu, příď letadla se ihned vrátí do původního směru letu. Právě jsem Vám předvedl, že směrovka není určena k zatáčení s letadlem.

6. Vyhodnocení letu a zjištění dalšího zájmu
Je možné provést při přesouvání letadla zpět na start nebo na parkovací místo na stojánce. Zde platí čím méně, tím lépe, protože zákazník je právě naplněn dojmy z letu a moc informací stejně nepobírá.. Otázka zda chce pokračovat ve výcviku a následná odpověď na ni většinou poskytne informace, po kterých prahneme..

7. Vyplnění certifikátu a doprovod zákazníka do bezpečné zóny
Z letu musí dostat zákazník pamětní certifikát s jeho jménem, jménem instruktora, typem a imatrikulací letadla. Poblahopřání k prvnímu letu a následný odvoz na bezpečné místo musí být samozřejmostí.

Sumasumárum
A je to. Jednoduché, plně zapadající do národních i mezinárodních předpisů. Aerokluby, které jsou ochotny vozit naše zákazníky podle této SOPky, nemají problém, rádi jejich služeb využijeme. U dalších aeroklubů, kde to chtějí dělat jinak, si holt budeme muset počkat, až jim dojde, že to jinak nejde.. Cestou, jako nám předvedli v Břeclavi, bychom došli tak leda k průšvihu. Dobrý a zkušený instruktor je schopen naučit zákazníka ovládat letadlo hned na prvním letu. Pokud jde o kluzák a je ten den termika, mnoho lidí s talentem k létání dokáže létat termiku již při svém prvním letu v životě.

Po nás potopa kulminuje Přejdeme rovnou na SOPky?

Wednesday, December 12th, 2012

První test produktu Seznamovacilet.cz ukázal, jak na tom některé aerokluby jsou. Co jsme viděli?
– aroganci jednání Hrůzy
– nefunkční komunikaci uvnitř klubu
– nejasné vnitřní procesy rozhodování v klubu
– a v neposlední řadě, viděli jsme že stačí pouhých 30 eur k zahájení provozu! A ještě k tomu za podmínek, ve kterých by ani psa nevyhnal. Jak na tom je asi aeroklub finančně?

A reakce?
– odborná veřejnost zírá
– letečtí odborníci jen potvrzují, že na tento stav upozorňovali dávno
– laická veřejnost kroutí hlavami a nevěří
– úředníci mlčí a klopí hlavy
– dodalova administrativa v chlívě tupě zírá do obrazovek, skřípe zubama a také mlčí….

Skutečná potopa po Stb Dodalovi
Krásná ukázka. Aerokluby jsou bez peněz, pro euro udělají v podstatě cokoliv. Osnovy staré 50 let, se kterými se prezident-zedník vytahoval v TV jako s cenným dědictvím po Svazarmu, se krásně projevily. Jsou staré a k ničemu.

Přeskočíme osnovy-syllabusy a skočíme rovnou na SOPky?
To není špatný nápad že? Proč bychom z dodalem vyplundrovaných aeroklubů nemohly udělat rovnou supermoderní aerokluby a tím předběhnout západní aerokluby, která používají moderní osnovy-syllabusy? To není špatný nápad ne? 🙂

SOPky kontra osnovy
Prostředí leteckých výcvikových osnov poznal každý že škatulky letecká odborná veřejnost. Tedy každý, kdo má nějakou leteckou kvalifikaci a tedy ví, nebo by měl vědět, proč letadlo letí. SOPky pak znají lidé, kteří někdy pracovali v nějaké letecké firmě. Platí logicky pravidlo – čím větší firma, tím větší počet SOPek. Ale také pravidlo – čím větší pitomci z ulice nabraní do důležitých pozic, tím více je pro ně potřeba vyrobit SOPek. Jinak firma prostě fungovat nebude. Na druhé straně je pravdou, že opička vycvičená na SOPkách, která dělá přesně to, co je v SOPkách napsáno, je pro firmu mnohem menší riziko, než zkušenější člověk, který se snaží použít vlastní mozek, v dobrém úmyslu udělá něco, co v SOPkách není a způsobí chaos, protože právě ten SOPkový zbytek nechápe co a proč to udělal. I takové situace ve firmách nastávají. Letecký odborník řekne ano, rozhodl se správně, je to borec rozumí tomu a bylo to bezpečné. Chytré prdele rychlokvašky propadnou panice, protože si někdo nedovolil dodržet SOPku 🙂 Závěr je pak jednoduchý:


Kdyby byli ve firmách jen v letectví vzdělaní lidé, nebyly by SOPky, nebo by jich bylo jen zlomkové množství.

Takový stav můžeme vidět v USA, kde přirozená cesta do velkého letectví ještě stále funguje a proto všichni vědí co kdo a proč co dělá bez toho aby si to někde musel přečíst.

Sumasumárum
Definitivně je vhodná doba ke kroku, který by mohl velice urychlit nápravu škod po dodalově administrativě. Zkusíme to tedy na produktu Seznamovacilet.cz a budeme se k aeroklubům chovat jako k profesionálním pobočkám v USA. Tedy budeme se snažit za pomoci co nejmenšího počtu SOPek dosáhnout co největší účinnosti. Jdeme na věc! 🙂