Archive for the ‘UCL Praha’ Category

Ředitel UCL Praha pan Rada: Plní strategii rozvoje nebo ne?

Monday, April 17th, 2017

Stránka zde http://www.caa.cz/urad/generalni-reditel-ucl

Ředitel ÚCL
Ing. Josef Rada

Ředitel stojí v čele ÚCL, je jeho statutárním orgánem. Jedná za ÚCL ve všech věcech, pokud jimi nepověřil jiné vedoucí zaměstnance ÚCL, zastupuje ÚCL směrem k ministerstvu dopravy.

Určuje koncepci činností ÚCL,
stanoví hlavní úkoly ÚCL v souladu s jeho působností dle právních předpisů,
schvaluje plány činností a rozpočet ÚCL,
předkládá ministru dopravy realizační výstupy činností jednotlivých útvarů ÚCL,
vydává akty řízení k plnění úkolů uložených právními předpisy,
rozhoduje o organizační struktuře ÚCL a stanoví rozsah pravomoci a odpovědnosti útvarů a vedoucích zaměstnanců a o počtu zaměstnanců v útvarech ÚCL,
rozhoduje o platovém zařazení vedoucích útvarů,
rozhoduje o všech pracovněprávních záležitostech,
rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení jednotlivých útvarů ÚCL,
rozhoduje v dalších věcech, jejichž rozhodnutí si sám vyhradí,
rozhoduje o návrzích zejména náhradové a likvidační komise,
jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance určené v § 6 odst. 6 tohoto řádu,
řeší kompetenční spory mezi útvary ÚCL a spory mezi jím přímo řízenými vedoucími zaměstnanci ÚCL,
povoluje a schvaluje zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚCL,
zřizuje operativní týmy odborníků řízené vedoucími řešiteli úkolů.

Sumasumárum
Bůh suď, Bůh ví, do jaké míry pan ředitel Rada vlastně ví co dělá a na čem se podílí 🙂 Nicméně ať je to jak chce, ať ví, nebo neví, věci na UCL Praha jdou správným, dá se říci výborným směrem!

UZPLN má problém sehnat lidi – 30 000 za svátky a přesčasy…

Thursday, April 13th, 2017

Pánové dámy, ten moudrý, kdo tvrdil, že kolem platů klíčových úředníků se rozjede pěkný večírek, tak je to vizionář a měl naprostou pravdu!! Hahah:))

LAA ČR Byla podána žaloba
Mrtvolně vypadající a LAA ostudu dělající Brskáč si z nás dělal prdelky, na LAA ČR již byla podána žaloba. Hyn se ukáže, kdo se bude smát naposled :))

UCL Praha, bezpečák David Jágr
Naprosto vzorový přístup úředníků leteckého úřadu! Tedy služby, pro letce, které my všichni platíme z našich daní. Ano, takto to má vypadat, podle zákona si požádáte, podle zákona dostanete odpověď! Na UCL Praha to díky panu Davidu Jágrovi nechodí jako na ovčáčkovic hradě:) Naštěstí pro všechny české lítače. Jak známo, Jágr je horkým kandidátem na budoucího ředitele UCL. Pokud se jím skutečně stane, my tomu v Aeronovinách jen hlasitě zatleskáme.

ÚCL obdržel dne 7.3.2016 Vaši žádost, která nesplňovala požadavky kladené zákonem č. 106/1999 Sb., proto jste byl vyzván k doplnění. Vaši žádost jste doplnil částečně, proto byla dne 11.4.2017 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. odložena. Po odložení jste Vaši žádost doložil chybějícím datem narození. Přestože se tak stalo po lhůtě, ÚCL nemá důvod Vámi žádané informace zakrývat a v souladu s výrokem příslušného soudu chápe právo veřejnosti na údaje. Na základě výše uvedeného Vám sděluji, že již k datu 20. 3. 2017 ÚCL na příslušné části elektronické úřední desky Vámi žádané informace uveřejnil. Z toho důvodu Vás odkazuji na web ÚCL, http://www.caa.cz/urad/poskytnute-informace .
S pozdravem David Jagr

Tak!! Dámy a pánové, máme nejen odpověď na platy klíčových zaměstnanců UCL, ale máme navíc i ještě stránky, kde jsou všechny odpovědi podle 106tky za poslední roky zveřejněny. No není to paráda?? !!!

UZPLN pláče na špatném hrobě, ale stejně nám to poví:)

Přeji dobrý den,
Pokud chcete tak to můžete zveřejnit i s uvedením mého jména. Pokud se počítáte ke skutečným publicistům, tak zveřejníte i způsob, jakým jste o informace požádal, tudíž celou naší korespondenci. Nicméně mohu Vás ujistit, že kvůli platům se k nám lidé nehrnou.
Nedávno jsme oslovili technika s bohatými zkušenostmi s letadly nad 5700 MTOM, příslušnými certifikáty a chutí pracovat v oblasti šetření a prevence LN. Nabídli jsme mu to, co můžeme. Tedy 12 platovou třídu a skupinu odpovídající jeho 15-leté praxi a k tomu 24 hodinové hotovosti oceněné za sobotu, neděli a svátek příplatky dle zákoníku práce. Za hotovosti ve všední dny oceněné náhradním volnem, neboť na proplacení už nemáme prostředky. Takže spočítáno celkem cca 30000-33000 Kč hrubého. Vytřeštil oči a odvětil, že to má dvojnásobek v čistém. Nevím, jakým jste jako novinář lingvistou, ale konstatování, že máte smůlu je reakcí na Váš E mail, nikoliv výmluva. Pokud máte v sobě dostatek občanské slušnosti a požádáte o informace kultivovaným způsobem, jistě Vám je poskytneme, nicméně v obecnější rovině, bez uvedení osobních údajů zaměstnanců. Pěkné svátky přeje Vám i všem Vašim čtenářům,
Josef Veselý.

Milé UZPLN, my v Aeronovinách nemáme žádnou šanci řešit personální problémy uvnitř státem zřízené firmy. Pěkně vyšpulte data, která po vás chceme podle 106tky a na která máme podle zákona právo, nebo vás dáme k soudu. Na obezličky typu ovčanská slušnost si v Aeronovinách nehrajme, To bychom daleko nedošli. My se dožadujeme informace stejným způsobem, jakým jsme se zeptali všech ostatních leteckých organizací. Je pravdou, že jsme se optali krátce, stroze a asi příliš jasně:) Nicméně jinde jsme byli pochopeni, u Vás, nikoliv. Dáváme Vám za příklad práci pan Davida Jágra z UCL Praha. Budeme li se držet vzoru UCL Praha pak nám na vašich stránkách chybí struktura UZPLN a “nástěnka, kde zveřejníte již poskytnut informace v minulém období. Přeci nám nechcete tvrdit, že jste ještě nikdy nikomu podle 106 neposkytli žádnou informaci..

Sumasumárum
Dobrý vééčírek že? :)) Normální člověk na to čumí jako hispánský magóóóór 🙂

Platy na UCL Praha v roce 2017

Wednesday, April 12th, 2017

Odpověď ÚCL na dotaz podle 106tky:

Za únor 2017 činila hrubá mzda u zaměstnanců:
Ředitel ÚCL: 91 980,- Kč
Manažer systému řízení (dříve manažer SMS): 35 570,- Kč
Inspektor bezpečnosti (0,75 úvazek) 30 563,- Kč
Manažer kvality: neobsazeno
Ředitel sekce správní a bezpečnostní; bezpečnostní ředitel: 72 560,- Kč
Ředitel sekce letové: 77 950,- Kč
Ředitel sekce technické: 77 950,- Kč
Ředitel sekce provozní; mluvčí ÚCL: 72 560,- Kč

Sumasumárum:
Státní úřad se skutečnými státními úředníky. Optáte se a máte odpověď bez reptaní 🙂 Jinde to tak lehce nejde!

Brskovského sviňárna na Aerowebu !!!

Sunday, April 9th, 2017

Pokud se nám v Aeronovinách v posledních dnech něco povedlo, tak je to odhalení pravdy o LAAČR.

Na Aerowebu máme statistiku o počtu pilotů v ČR. Vše by bylo v pořádku, kdyby se neozvala komunita. A ta komunita říká, že UCL Praha vlastně v ČR hraje druhé housle, protože na počet pilotů tady vládne LAAČR.

Průser!!
Tohle je průserová situace! Piloti padákového hadru prudce navyšují statistiky LAA. Prezident Brskovský těmito čísly evidentně manipuluje a dostává tímto úředníky UCL Praha do závěsu. Estébák Brskovský de facto i de jure letecké komunitě říká, že LAAČR spravuje více pilotů než UCL Praha.

Kdo tady má rozum a neplete si pojmy s dojmy?
Tento odstavec je pro lidi v letecké komunitě , kteří alespoň trochu umějí používat svůj mozek 🙂 Brskovský z LAA prezentuje svoji převahu počtem pilotů, kteří potřebují ke svojí existenci nesrovnatelně jiné podmínky, než potřebují piloti spravovaní UCL Praha!! V první řadě de samozřejmě o peníze. Piloťák na hadr nad hlavou, rozumějte paragliding, stojí ve srovnání s PPL, setinu ceny. Zcela logicky se touto cestou vydává spousta nadšenců letectví.

Zde je na místě zmínit, že perioda pro obnovu platnosti licence pro padákový kluzák je deset let oproti dvěma rokům v případě kluzáků a ultralehkých letounů.

Jednička s hvězdičkou pro Aeroweb!! Velice důležitá poznámka, která de facto i de jure velice zkresluje statistiky LAA!!! Sakra!! Proč vlastně platí pro padákový kluzák perioda obnovy deset let?? Není to náhodou záměrný statistický podvod úředníků LAA? Jaké jsou periody obnovy pilota hadrů v zahraničí?? Na to se ihned ptáme zahraničních LAA, nebojte se vlak nic!!

Sumasumárum
Kolem LAA je sousta smradu!! Ryba smrdí od hlavy!! President LAA Brskáč je nevídaný lidský křivák, máme potvrzeno a dokumentováno. Výše uvedená fakta považujeme za útok na státem provozované UCL Praha. V této situaci nemůžeme zůstat neteční, proto rozjíždíme vekou investigativní akci!! Pánové v lAAČR, takto teda opravdu NE!!!

WOW!! Využití zahraničních examinátorů najednou přijde vhod!

Tuesday, March 28th, 2017

Na Aerowebu máme velice pozitivní článek z klávojsnic pánů z UCL Praha.
http://aeroweb.cz/clanky/5357-ucl-hleda-nove-examinatory-bude-mene-prezkusovat-a-vice-dozorovat

Součástí sdělení je zmínka o hledání dalších kandidátů na examinátory. Uvedena je i eventualita využití zahraničních examinátorů pro případ, pokud by lokální kapacita nepostačovala

Jeheh, smějeme se v Aeronovinách výše uvedenému odstavci. Kdysi před mnoha lety, když začal Mácha, flákající se po celé Evropě, provozovat obnovovací a prodlužovací turistiku – rozumějte každé prodloužení a obnovení svých licencí dělal pokaždé v jiném koutě Evropy, vyvolalo to na UCL Praha značnou nevoli a odpor.

Horák to rozštíp!
Po dlouhých odhadech, různých podezřeních bezpečáků, kde ty papíry Mácha vůbec bere, nakonec opět a znovu, jako již mnohokráte situaci vyřešil pan Horák. Sestavil proces, napsal naprosto jasná pravidla jak se věc bude dělat a ejhle! Ono to začalo fungovat jako na drátku! Nakonec ke všemu stačí kopie pověření zahraničního examinátora a klasický přezkušovací protokol, který běžně používá zahraniční examinátor. Rozdíl je pouze v tom, že se protokol pošle na UCL Praha, místo na UCL XY daného státu, kterým byl examinátor pověřen. Krásné dámy ze spisovny pak pošlou novou licenci tam, kam udáte adresu. A tedy pozor, adresa musí být vždy aktuální! Pokud aktuální není, UCL může licenci suspendovat!

No a dnes je nám to vhod!
Výborně! To co se rodilo těžce, se nám dnes velice hodí. Nakonec i bezpečáci uznali, že v případě jakékoliv pochybnosti je otázkou několika sekund si zahraničního examinátora dohledat, zatelefonovat mu a zjistit, jak že tam ten Mácha vlastně lítá:)

Sumasumárum
Dobrá věc se podařila!! Bodíku pro UCL Praha

Kampaň Doletíš přerušena. Chybí nápady, lidé jdou jen po krvi, píše nám bezpečák z UCL.

Thursday, February 16th, 2017

Vážená redakce.
Děkuji za Váš dotaz na téma bezpečnostní kampaně „Doletíš“. Jak dozajista víte, tuto kampaň ÚCL realizoval řadu roků. Samozřejmě byla z naší strany vyhodnocována její sledovanost aviatickou veřejností. Každý názor, každá připomínka byla cenná pro rozhodování o dalším a dalším ročníku. Zpočátku jsme vycházeli z filozofie – ukaž na to, co je špatně, čeho se vyvarovat. Je pravdou, že nejsledovanějšími díly se ukázaly ty, kde t.zv. teklo hodně krve. Nicméně sledovanost rok od roku vykazovala klesající trend. Proto jsme dospěli k rozhodnutí poslední kampaň v pořadí volit formou – rada, jak to udělat nejlépe – bez jakékoli ambice suplovat výcvikové programy leteckých škol, resp. příslušnou leteckou legislativu.

Aktuálně jsme v podstatě vyhořeli s nápady a náměty, jak dál. I přes opakované výzvy směrem z veřejnosti jsme nezaznamenali hmatatelný zájem. Proto jsme kampaň na určité, předem nespecifikované, období přerušili. Pokud byste měli jakékoli další, konstruktivní poznatky, neváhejte mne kontaktovat.
S úctou, Inspektor bezpečnosti ÚCL, Václav Vašek.

Sumasumárum
Tak!! Je to přesně tak, jak jsme si mysleli v Aeronovinách a jak to předpokládalo několik našich čtenářů – gumídkům došlo téma. A teď moudrá babo raď! Co dál? vyzývat leteckou komunitu k zasílání námětů panu Vaškovi na další témata? Nebo raději doporučit gumídkům z UCL bližší spolupráci v tomto směru s gumídky na UZPLN, systematicky vybrat nejčastější příčiny leteckých nehod a podle nich pak točit další díly tohoto bez pochyby velice prospěšného seriálu? ? Nicméně existuje a nabízí se i třetí varianta a tou je soukromý prostor. Při pohledu na seriál videa o starých kluzácích, nebo na seriál záznamů z leteckých soutěží video redakcí pod LAA, je jasně vidět že to jde i v soukromých podmínkách. Nebo má někdo jiný nápad? Peníze na realizaci na UCL jsou, tam není problém, chybí jen ten nápad:)

Dobrý den pane řediteli UCL Praha, dobrý den pánové na OCL MDČR.

Sunday, November 27th, 2016

Dobrý den pane řediteli UCL Praha
jistě jste si všiml v Aeronovinách, ale na dalších leteckých serverech, že špatná situace ve výcviku pilotů kulminuje. V Aeronovinách i na Aerowebu lze vidět, že situace dospěla tak daleko, že špatnost výcvikového systému je Bohu žel, realitou dneška. Stojí proti ní i Vaši vlastní úředníci, kteří nejsou slepí a samozřejmě o celé špatnosti systému vědí.

Opraváři systému se množí geometrickou řadou
Máme tu Internet, na něm sociální sítě. Máme tu demokracii s možností vzniku a fungování nezávislých aktivit, viz Jarda Slováček, nebo nebo nezávislých organizovaných spolků viz AirCadets.cz. Tyto aktivity jednotlivců a spolků mají stejný cíl. Eliminovat chyby, kterých se dopustili úředníci na všech stupních řízení letectví. Vztah je zde logický a velice naturální. Pokud by bylo ve výcviku pilotů vše v pořádku, byly by firmy s úrovní pilotů spokojeni, noví a mladí piloti by se nezabíjeli hned při prvním sole na Javorníku nebo při prvním solo letu nad rodnou vísku. Jenže v pořádku vše již dlouhou dobu není a Bohu žel, je nutno konstatovat, že se situace prudce zhoršuje! Pane řediteli, nebudeme Vás okrádat o čas, všechny bolesti nejen českého, ale i evropského letectví najdete v tomto článku:

Letecký odborník Pavel Mácha: Vitrínoví piloti !!


Je to článek napsaný mnohaletým leteckým instruktorem, který instruktoruje na celém spektru letadel po celé Evropě. Prosíme Vás tedy, abyste nebral celou věc na lehkou váhu a udělal vše proto, aby hrubé organizační chyby, které stojí životy pilotů v první řadě, ze systému výcviku pilotů co nejdříve zmizely.

Už to není výcvik pilotů, ale řidičů metra!
Pane řediteli, podíváme li se na programy například firmy CATC, snadno dojdeme k závěru, že více než programy pro výcvik pilotů, tyto programy připomínají zaškolení řidičů metra. A tady je spousta věcí hodně špatně!!

Pane řediteli! Kuk na tento článek!
http://www.aeronoviny.cz/2016/11/27/serial-vyvrtky-krucek-po-krucku-dil-1-ceho-je-moc-toho-je-prilis/ Vidíte to? Když letecký úředník zaspí, letecká komunita si začne vytvářet svoje vlastní pravidla. Z pohledu leteckého odborníka jsou to hodně pochybná pravidla 🙁

Kopie jde i na OCL MDČR
Samozřejmě a logicky, nějakou tu šanci věci napravit má i nadřízený orgán OCL MDČR. Proto kopii dopisu panu řediteli UCL posíláme i na OCL MDČR.

Sumasumárum
Očekáváme velké změny v blízké budoucnosti. Takhle to už dál nejde!!

Kaučukové UCL je sranda. Horší to je to s kaučukem u soudu dle EU EASA ICAO! !

Monday, July 11th, 2016

Opět nám do mailu Aeronovin došla řada reakcí na veselé pojmenování nové regule z pera ředitele UCL a jeho poddaných 🙂

UCL a anglina je sranda nic víc
Jak je již uvedeno v předchozím článku, v případě kaučukových podmínek které stanovil kdosi na UCL, se vůbec nic neděje. Oni se to kluci většinou ve vlastním zájmu v praxi velmi rychle doučí:) Tady nebezpečí nehrozí. Ozkoušeno již řadu let v praxi.

ICAO EU a EASA to má taky!
Možná se teď hodě lidé bude divit, ale je to Bohužel tak! A to Bohu žel hlavně pro manažery, kteří vytváří a jsou zodpovědní za procesy, podle kterých se bude následně řídit provoz malou školou na malém letišti počínaje a velkými aerolinkami na mezinárodním letišti konče. Kolik toho manažer vývojář developer aerolinek a často zároveň i nového letiště někde v Africe musí nastudovat, je asi každému naprosto jasné. Málo toho opravdu není a navíc se to všechno mění skoro každý den.

Proklínaní pitomci! Konflikt politiky a praxe!
Vůbec to nejhorší co se může stát, je situace, kdy politik, který neví o létání vůbec nic, začne tvořit zákony pro letectví jako takové. Tyto věci se skutečně stávají a pro příklad vůbec nemusíme chodit daleko za hranice. Informace v letecké komunitě je poměrně známa. První porevoluční úpravu leteckého zákona vytvářel František Ringo Čech, který se nějakým omylem kdysi dostal do politiky. Wiki o něm říká – painter, actor, lyricist, comedian, publicist, politician, dramatist.. atd Tedy všechna možná umělecká lůza, jen ne někdo od letectví. Síla co??!! A takoví lidé nám pak vytvářejí nesmyslné procesy, do kterých se pak máme vejít!

A katastrofa u soudu! Ztráty jsou do milionů dolarů!
Špatně nastavená pravidla, špatně udělané zákony lidmi, kteří mají často nulovou praxi v oboru. To jsou elementární podmínky k tomu, aby v případě problému věc skončila u soudu a soud pak jasně stanovil, co je to za pojem X a Y a zároveň podal jasné vysvětlení, jak je potřeba věc chápat. Všechno to samozřejmě a naprosto a zbytečně stojí obrovské peníze. Velká firma to nějak unese, malou firmu to často zlikviduje..

Sumasumárum
A jsme tam, kde jsme začali. U našeho UCL. Až se ostatní provozovatelé škol probudí a také budou chtít provozovat službu přezkoušení z angliny a UCL jim sdělí, že nemají niko s “velkou praxí v dopravě”, skončí věc nejdříve na protimonopolním úřadu a vzápětí u soudu. A tam se bude na základě posudků znalců určovat, kdo je tím co má větší péro:)) Všechno to samozřejmě bude trvat hrozně dlouhou dobu, bude to stát spoustu peněz a papírování. Vydělají hlavně právníci obou stran a samozřejmě iniciátor věci CATC, který oddálí nástup konkurence na trh.. Hahah :)) Smějeme se v Aeronovinách..

Kaučukové UCL :) Co to je velká praxe v dopravě?

Sunday, July 10th, 2016

Adam Zuska opět zaperlil v očích Aeronovin a v článku http://www.aeroweb.cz/clanky/5050-ucl-zmenil-pravidla-pro-zkousky-z-anglictiny-ifr-skolam-o-tom-ale-nerekl
naprosto přesně vystihl klíčové podivuhodnosti nového nařízení UCL Praha.

No demokracy:)
Jedna soukromá firma si potichu dohodla převzetí části práce úředníků UCL – konkrétně pana úředníka Horáka. On pan Horák už asi taky půjde do zaslouženého důchodu? Takovéto jednání skutečně není demokratické. Vše mělo probíhat úplně jinak. A jak se píše v článku, mělo se to podobat praxi v okolních státech, kde je přezkušování na anglinu běžnou praxí. Pověření dostane každá škola, která předvede jednak technické vybavení, to znamená oddělený box ve nebo místnost, ve které sedí žák se sluchátky na hlavě a komunikuje s přezkušujícím v jiné místnosti, který simuluje řídícího létání. Kvalifikace přezkušujícího instruktora jsou jasně dané a ne kaučukové..

Kaučukové UCL!! Bože! to je kravina!!
UCL nám opět vyplodil krásnou kravinku z právního hlediska. 🙂 Který úřednický oslík tam vymyslel pojem “velká praxe v dopravě” ? Co z právního hlediska znamená pojem velká praxe? Kdo podmínku velké praxe v dopravě splňuje?

Opět mnoho humbuku kolem ničeho. Nalejme si čistého vína!
Všichni stejně víme, jak to chodí. Angličani a amíci jsou samozřejmě z obliga, ti tyhle srandy přeskáčou s úsměvem, stačí jim znát trochu leteckou frazeologii. Anglicky mluvící se již narodili:) Všichni cizinci naopak znají jen tu správnou frazeologii, ale požádat v baru o kafe nebo dokonce na něj pozvat vedle sedí slečnu, to už je nad jejich síly. A mluvíme z mnohaleté praxe o adeptech na pilota z celého spektra cizinců – je jedno, zda Španěl, Čech, Slovák Rus nebo Ital. Tady to lze s klidem hodit do jednoho pytle. Žádné nebezpečí de facto nehrozí. Tady mluví jasné zkušenosti z obcházení angličtiny po řadu let mnoha tisíci jedinců, kteří mají mokrý papír a anglicky zatím neumí vůbec nic. Nebezpečí tu nehrozí proto, že všichni tito jedinci se nestávají ihned kapitány, ale podstoupí nejdříve typovky, pak zaváděcí výcvik ve firmě a pak se musej rozmrazit na sedadle druhého pilota. No a to je záruka, že než rozmrznou, tak se tu správnou angličtinu naučí. Ano, čtete správně, naučí se tu správnou angličtinu ve skutečném provozu a ne tu, kterou najdeme v učebnicích a ze které se přezkušuje na úřadech.

Je to tak dobře…
Nikdo nemusí mít obavy, praxe jasně ukazuje, že je to to tak dobře. Než lidí nutit učit se kraviny z knih v lavicích, je lepší je hodit do praxe, kde koukají od starších letců se naučí tu správnou komunikaci.

Sumasumárum.
To je zase hlod!! To už UCL nemá ani pár drobných na jednu krátkou konzultaci s právníkem?

Vysazení motoru letounu Zlin Z 50M To je na zabití! Ne na dopis!

Wednesday, June 1st, 2016

To je na zabití na na dopis! Oni jim pošlou jako dopis a tím to jako končí? Halo kde jsme??
Rozčilená reakce ve foru je Bohu žel realitou dnešního dne. Kdo stojí za výměnou čerpadla s otočeným kolečkem na neoběhanou stranu se již nevyšetřuje.

A proč? Protože se nic nestalo!!!??
Ano, tady je základní a elementární chyba lávky! Člověk, který tohle dopustil a provedl by se již nikdy žádného letadla neměl dotknout. Je jedno kdo to je, zda majitel dílny, nebo mechanik, který v ní pracuje.

Ono se snad pokračuje v praxi Šímy z Bubovic?
V Aeronovinách velice dobře víme, že takovéto věci se děly po revoluci za pana Šímy v Bubovicích. Přerážení čísel na motorech, na vrtulích a dalších komponentách byly naprosto běžnou věcí za doby, kdy letku měli plně v moci svazarmovci v čele s estébákem Dodalem.

Člověk by řekl, že UCL už to dnes má pod kontrolou..
Houby s octem na kyselo, řekla by naše babička:) Jak je vidět z protokolu, UCL tyto věci pod kontrolou nemá a dokonce ani není žádná vůle při odhalení podvodu tuto věc došetřit a najít konkrétního viníka.

Co můžeme očekávat? Byl to jezedák Bajzík ?
Pokud se tyto věci dějí a existuje někdo, kdo má odvahu tuto věc provést akrobatickému stroji o kterém se předem ví, že je zatěžován v maximálních limitech, co se asi děje u letadel, která se používají jen pro rovný let tam a zpět? Několik lidí se v minulosti pozastavilo například nad odborností zemědělce Bajzíka, který vlastní jednu z bývalých svazarmovských dílen PTS a který servisuje letadla. Hned včera po zveřejnění zprávy UZPLN jsme dostali dopis, že se to servisovalo právě u Bajzíka. Zpráva však říká něco jiného, je potřeba číst pořádně. Na druhé straně nikdo netvrdí, že tento člověk v pozadí celé věci nebyl. Drzost provedené akce by tomu odpovídala..

Ale POZOR! Pilot musí být vycvičena připraven!
Věc má i druhou stránku věci! Zde máme krásnou ukázku toho, co vše se může stát. Ěro tiše klouzalo zpět k letišti , pilot se pokoušel stroj ještě několikráte nahodit. To svědčí o klidu rozvaze pána na palubě 🙂 Lze konstatovat, že pilot byl dobře vycvičen a mimořádku v naprosté pohodě zvládl. Ten, kdo čerpadlo vyměnil a tuhle prasárnu udělal, může líbat onomu pilotovi s prominutím prdel! Kdyby se totiž někomu něco stalo, nebo došlo k větším škodám, věc by se vyšetřovala a jistě by se konkrétní viník našel..

Sumasumárum
Nechá si tohle letecká komunita líbit? Kdo a co stojí za tím, že se věc smetla ze stolu a nehledá se konkrétní viník? Co bude dál, když ten, kdo tuhle prasárnu provedl teď ví, že to je de facto s tichým souhlasem UCL povolené?