Archive for the ‘UZPLN a letecké nehody’ Category

Letecká nehoda závěsného kluzáku.

Wednesday, September 13th, 2017

Popis:
Dne 18. 6. 2017 došlo k letecké nehodě závěsného kluzáku. Pilot prováděl vzlet za odvijákem z plochy SLZ Hradčany s úmyslem provést let v termice. Ve fázi vzletu došlo k zatáčení závěsného kluzáku vpravo, proti směru větru. Pilot při opravě směru letu uvedl kluzák do náklonu vlevo, ale pravděpodobně na malé rychlosti a postupně přešel do zatáčení vlevo. Ve výšce cca 30 m nad zemí, v náklonu cca 40°, již vybočil o téměř 90°od směru rozjezdu. Navijákař proto ubral tah a přeseknul lano. Závěsný kluzák padal levou polovinou křídla dolů a dopadl pod velkým úhlem na RWY. Nárazem byl závěsný kluzák poškozen. Pilot utrpěl zranění neslučitelná s životem.
Příčinou letecké nehody bylo nezvládnutí opravy nestandardního režimu a v důsledku toho ztráta rychlosti a pád

Více: http://uzpln.cz/incident/521

Letecká nehoda kluzáku ORLÍK II – VT 116.

Sunday, September 10th, 2017

Popis:
Dne 18. 6. 2017 došlo k letecké nehodě kluzáku ORLÍK II – VT 116. Pilot prováděl po vzletu v aerovleku z LKCM let v rámci přeškolení. Při přistání došlo k odskoku. Pilot nevhodnou opravou odskoku způsobil sérii další odskoků se zvyšující se amplitudou. Při třetím odskoku došlo k tvrdému dosednutí na ostruhu a poškození kluzáku. Pilot zraněn nebyl.
Příčinou byla chybná oprava odskoku v důsledku větší rychlosti při dosednutí.
vice
http://uzpln.cz/incident/520

Parašutistická nehoda tandemového padáku na letišti Kolín.

Tuesday, September 5th, 2017

Popis:

Dne 9. července 2016 došlo k parašutistické nehodě tandemového padáku na letišti Kolín. Pilotka tandemového padáku (dále parašutistka) prováděla seskok s cestujícím z výšky cca 4 000 m AGL z letounu L-410. Seskok probíhal standardním způsobem až do výšky cca 1 600 m AGL, kdy parašutistka provedla aktivaci hlavního padáku. Při ní došlo k vytvoření závitů na jeho šňůrách a neřiditelný padák dále pokračoval v klesání v pravé spirále až na zem. Parašutistka neprovedla odhoz hlavního padáku. Tandemový pár (dále tandem) utrpěl při pádu na zem těžká zranění.

Vice
http://uzpln.cz/incident/519

Vyhlášení výběrového řízení

Thursday, August 31st, 2017

Ředitel Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „Ústav“), jako příslušný služební orgán podle §10 odst. 1 písm. f) zákona číslo 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady (2.66.253.12.) v podřízenosti ředitele Ústavu.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2017 nebo dle dohody, nejpozději však 1. ledna 2018.

Místem výkonu služby je Praha-9, Letňany.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 2 , Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců číslo 304/2014 do 12. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména tyto činnosti:

Výkon činnosti národního dozorového orgánu pro vydávání, kontroly a odejímání pověření právnických osob v oblasti šetření leteckých nehod a incidentů.
Organizaci správního a přestupkového řízení právnických a fyzických osob v oblasti šetření a prevence nehod a incidentů.
Koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek.
Výkon některých administrativních činností ústavu, odbornou správu spisovny a archivu událostí.

Další podrobnosti jsou uvedeny na stránkách Ústavu v části “Ústav”, “Úřední deska.

Nehoda kluzáku Standard Cirrus B. Během přiblížení na přistání na LKHD

Monday, August 28th, 2017

Zpráva o LN a Incidentu dne: 28. 08. 2017
Datum události: 20. 06. 2017
Druh zprávy: Závěrečná zpráva
Místo události: LKHD
Druh provozu: Rekreační a sportovní létání
Druh události: Letecká nehoda

Dne 20. června 2017 došlo k letecké nehodě kluzáku Standard Cirrus B. Během přiblížení na přistání na LKHD kluzák přešel do pádu na malé výšce. V důsledku působení sil při dopadu došlo k destrukci kluzáku. Pilot byl se zraněními převezen do nemocnice.

PIPER PA 34-200

Friday, August 18th, 2017

Popis:

Dne 28. 1. 2017 pilot letounu PIPER PA 34-200, po ukončení navigačního letu pokračoval do třetí zatáčky pravého okruhu RWY 22, jako č. 2 v pořadí na přistání. Pilot v 14:25 ohlásil, že nemá indikaci vysunutí podvozku a požádal o kontrolní průlet pro vizuální kontrolu. Letoun pokračoval na přistání na RWY 22. Po přistání letounu se ve výběhu samovolně zavřela pravá hlavní podvozková noha. Letoun vybočil doprava a vyjel mimo RWY. Přitom došlo k zavření přední podvozkové nohy a vylomení levé hlavní podvozkové nohy. Letoun se zastavil v trávě, mimo RWY. Na palubě letounu bylo celkem 6 osob (pilot a 5 cestujících). Po zastavení letounu pilot provedl evakuaci osob. Během události nebyl nikdo zraněn a nedošlo ani k poškození infrastruktury letiště.
vice
http://uzpln.cz/incident/517

Sumasumárum
Tak! A má to chlapec na triku doživotně!!! Stroj se s prominutím posral, pilot si z přeškolení kdysi dávno dobře nepamatoval, co se vlastně v této situaci má dělat a teď mu to chlapci z UZPN počítali……… Jo to je život letecký, černý Petr přistál v ruce zrovna jemu. A pan PILOT si teď říká – kurva drát, proč se tohle muselo stát zrovna MĚ?? Je tady nějaká spravedlnost?

Výsledky šetření LN letounu PS 28 CRUISER

Friday, August 11th, 2017

V souladu ustanovením 6.4 Annex 13 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví švýcarský orgán pro šetření leteckých nehod ( STSB ), po skončení šetření příčin fatální letecké nehody letounu PS28, poznávací značky PS-28 Cruiser, HB-WXC, která se stala ve Švýcarsku dne 21. 6. 2014, zaslal Ústavu pro zjišťování příčin leteckých nehod zastupujícímu ČR jako Stát výroby závěrečnou zprávu.
Zpráva byla vydána ve francouzském jazyce, který je jedním z oficiálních jazyků ICAO:

vice
http://uzpln.cz/novinka/setreni-ln-ps-28-cruiser

Letecká nehoda kluzáku v Japonsku

Friday, August 4th, 2017

Novinka UZPLN: Letecká nehoda kluzáku v Japonsku

02. 08. 2017

Letecká nehoda kluzáku v Japonsku v důsledku hypoxie

Více > http://uzpln.cz/novinka/letecka-nehoda-v-japonsku

www.uzpln.cz

Letecká nehoda kluzáku v Japonsku

02. 08. 2017
V souladu ustanovením 6.4 Annex 13 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví japonský orgán pro šetření leteckých nehod (JTSB), po skončení šetření příčin fatální letecké nehody kluzáku Glasflügel 304CZ-17, poznávací značky JA21BB, která se stala v Japonsku dne 5. května 2016, zaslal Ústavu pro zjišťování příčin leteckých nehod zastupujícímu ČR jako Stát výroby závěrečnou zprávu.

SYNOPSIS
On Thursday, May 5, 2016, at around 11:56 Japan Standard Time (JST: UTC + 9 hours a privately owned Glasflügel 304CZ-17, registered JA21BB (glider, single seater), took off from the Kakuda Glider Field in Kakuda City, Miyagi
Prefecture by aero tow for a training flight, but crashed in a mountain forest in Miharu Town, Tamura-Gun, Fukushima Prefecture at around 14:05.
The pilot was the only person on board the aircraft, and he was fatally injured. The glider was destroyed.
Probable Causes:

It is highly probable that this accident occurred when JA21BB crashed in a mountain forest because it broke up in mid-air while flying.
It is somewhat likely that the glider broke up in mid-air because, after it had entered a steep turn and stalled while the pilot had succumbed to a state of hypoxia and was semi-conscious, excessive bending occurred owing to aerodynamic force on the glider and the glider was subjected to load exceeding the ultimate maneuvering load, influenced by the fact that the glider assumed a significant nose-down attitude including spin and nosedived, and that it passed through an area of turbulence.

It is somewhat likely that the pilot succumbed to a state of hypoxia because he had forgotten to open the oxygen valve before setting off and thus started the flight with no supply of oxygen, and had not noticed that oxygen was not being supplied because he did not check the oxygen supply during flight, and so continued to climb without noticing signs of hypoxia in himself.

Letoun Diamond DA 20-A1 ulomená noha

Friday, August 4th, 2017

Zpráva o LN a Incidentu dne: 02. 08. 2017
Datum události: 13. 06. 2017
Druh zprávy: Závěrečná zpráva
Místo události: LKHS
Druh provozu: Ostatní
Druh události: Letecká nehoda

Více >http://www.uzpln.cz/incident/516

www.uzpln.cz

Popis:
Dne 13. 6. 2017 ÚZPLN obdržel zprávu o letecké nehodě letounu Diamond DA 20-A1. Pilot prováděl místní let z letiště Hosín. Při vzletu došlo k odpadnutí sestavy vidlice a kola příďového podvozku. Pilot o této skutečnosti nevěděl. Při přistání, po dosednutí hlavního podvozku na asfaltovou RWY 24R, poklesu rychlosti v dojezdu a dosednutí příďového podvozku, zaslechl nezvyklý kovový drnčivý zvuk. Dotažením řídicí páky proto zvýšil úhel náběhu, aby zvednul příďový podvozek a snažil se vybočit z RWY 24R do travnatého pásu. Při dalším poklesu rychlosti letoun dosedl na nohu příďového podvozku a listy otáčející se vrtule narazily do země. Letoun se zastavil. Nárazem byla poškozena přední podvozková noha a vrtule. Pilot nebyl zraněn.
Příčinou byla porucha šroubového spoje nohy a vidlice příďového podvozku v důsledku únavového tvárného porušení šroubu s pomalým rozvojem.
ÚZPLN vydal doporučení výrobci letounu Diamond Aircraft Industries Inc. posoudit úpravu šroubu spoje nohy a sestavy vidlice kola předního podvozku ke snížení rizika únavového lomu šroubu.

Místo události: RWY 16 LKMB

Wednesday, July 19th, 2017

Zpráva o LN a Incidentu dne: 18. 07. 2017
Datum události: 25. 09. 2016
Druh zprávy: Závěrečná zpráva
Místo události: RWY 16 LKMB
Druh provozu: Rekreační a sportovní létání
Druh události: Letecká nehoda
Popis:
Dne 25. září 2016 došlo k parašutistické nehodě na LKMB. Parašutistka provedla seskok z výšky 1500 m AGL. Po nepříliš zdařilém výskoku proti směru letu se jí nepodařilo stabilizovat let ve volném pádu a nekontrolovaným volným pádem dopadla na zem. Během seskoku neprovedla aktivaci hlavního ani záložního padáku, ale v nezjištěné výšce vytáhla uvolňovač odhozu hlavního padáku. Zabezpečovací přístroj nepřeseknul uzavírací šňůrku chlopní záložního padáku v požadované výšce nad zemí a záložní padák se částečně uvolnil z obalového dílce až při nárazu do země. Parašutistka utrpěla zranění, kterým na místě podlehla.

Více >

www.uzpln.cz