Archive for the ‘UZPLN a letecké nehody’ Category

Nehoda horkovzdušného balónu typu BB70Z

Tuesday, November 14th, 2017

Letecký a námořní vyšetřovací úřad Slovenska (“LNVÚ”) vydal závěrečnou zprávu o letecké nehodě horkovzdušného balónu typu BB70Z, imatrikulace OK-8882, ke které došlo dne 26. května 2017 v katastru obce Hrabušice. Pilot prováděl vyhlídkový let s 11 pasažery na palubě. Po přistání a bezpečném vystoupení pasažérů došlo k následnému dotyku obalu balónu s vodiči vysokého napětí a vzniku požáru.
Závěrečná zpráva je publikována na stránkách LNVÚ:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=89731

Let VFR z letiště Warsawa/Babice na LKLT

Tuesday, November 14th, 2017

Popis:
Dne 19. 7. 2017 pilot prováděl let VFR z letiště Warsawa/Babice na LKLT. Po vzletu byly všechny provozní parametry normální. Po cca 25 min od vzletu pilot zaznamenal náhlý vzestup otáček vrtule a na motorovém monitoru signalizaci „Warning“. Při kontrole zjistil nulový tlak oleje a značný pokles plnícího tlaku. Vyslal tísňový signál MAYDAY a řešil diverzi na letiště Lodž. Následně se, s ohledem na stále se zhoršující výkon motoru, rozhodl pro nouzové přistání do pole s vysunutým podvozkem. Krátce před dosednutím přepnul palivový kohout do polohy „OFF“ a vypnul motor, aby nedošlo k poškození vrtule. Dosednul do vysokého porostu obilí, do kolejí po traktoru. Po zastavení a zajištění letounu vyslal přes jiné letadlo zprávu o bezpečném přistání.
Dne 20. 7. 2017 obdržel ÚZPLN od polského orgánu pro šetření v civilním letectví (SCAAI) oznámení o vážném incidentu – nouzovém přistání letounu Cessna P210N českého provozovatele s tím, že tuto událost nebude stát události šetřit. ÚZPLN na základě shromážděných informací zahájil odborné zjišťování příčin.
Příčinou vážného incidentu bylo přerušení dodávky oleje do motoru v důsledku náhlé poruchy olejového čerpadla způsobené rozlomením hřídele hnacího kola.
Faktory, které mohly mít vliv na vznik defektu hřídele:

oprava hřídele metodou laserového návaru přídavného materiálu,
možná nesouosost uložení hřídele v důsledku opravy tělesa čerpadla, kterou však nebylo možné ověřit.

Letecká nehoda UL letounu AL 600 JASMINE

Monday, November 13th, 2017

Popis:
Dne 1. 4. 2016 došlo k letecké nehodě UL letounu AL 600 JASMINE. V průběhu letu v malé výšce došlo k jeho postupné destrukci a jeho pádu. UL letoun narazil do země 500m N obce Dub a následně se vzňal. Pilot na místě letecké nehody zahynul. UL letoun byl zničen. Příčinou letecké nehody UL letounu byla jeho destrukce za letu na malé výšce a jeho následný pád, který mohl nastat když:

Pilot letounu úmyslně překročil stanovenou letovou obálku daného UL letounu během letu před leteckou nehodou s možným následným vznikem flutteru.
Pilot letounu neúmyslně překročil stanovenou letovou obálku daného UL letounu, při možné manipulaci s navigačním tabletem, kdy nebyl zajištěný poutacími pásy. Za určité situace, vzdušným poryvem, náhodným nechtěným zásahem do řízení, mohl být zbaven možnosti UL letoun ovládat. Následně mohl vzniknout flutter.
Kritickou situaci prvotně způsobila samotná destrukce křídla, sestaveného s nedodržením výrobní technologie, za letu v limitech letové obálky a provozních násobků.

Vice http://uzpln.cz/incident/529

Beech 400A došlo po přistání k vyjetí za RWY 27 LKPD.

Wednesday, November 8th, 2017

Popis:
Dne 31. 1. 2017 přijal ÚZPLN oznámení, že při letu letounu Beech 400A došlo po přistání k vyjetí za RWY 27 LKPD. Posádka prováděla let z Ženevy s plánovaným přistáním na LKPD. Po přesném přiblížení na RWY 27 LKPD dosedla na dráhu, která byla ošetřena hotovostní jednotkou zimní údržby letiště. Protože průběh ošetření komplikovalo sněžení, byly na základě předchozího měření odhadnuty brzdné účinky jako střední. V průběhu dojezdu letounu posádka vnímala brzdný účinek jako špatný. Když se letoun ve výběhu blížil ke konci RWY 27 velitel letadla se pokusil zatočit vlevo a pak vpravo, aby uvolnil dráhu poslední pojezdovou dráhou. Letoun se však dostal do smyku, pootočil se o cca 90°, přejel rychlostí 15 – 20 kt přes konec dráhy a s rotací vpravo vyjel do předpolí. V průběhu prohlídky na místě nebylo zjištěno poškození letounu.
Příčinou vyjetí letounu bylo přistání na dráhu za situace, kdy její kontaminace a zejména brzdné účinky byly výrazně horší než očekávané na základě informace přijaté posádkou letounu.
Na situaci měly nepříznivý vliv následující spolupůsobící faktory:

složité podmínky pro odstraňování sněhu a námrazových jevů na pohybové ploše, kdy účinnost očišťovací akce ovlivňoval vývoj povětrnostní situace,
nedostatek času, aby se chemickým ošetřením co nejvíce eliminovalo riziko změny brzdných účinků k horšímu oproti předcházejícímu hodnocení.

http://uzpln.cz/incident/528

Nehoda Aveko VL-3 Evolution,

Wednesday, November 8th, 2017

08. 11. 2017
Německý orgán pro šetření nehod v civilním letectví (BFU) vydal zprávu o šetření letecké nehody ultralehkého letounu Aveko VL-3 Evolution, reg. D-MVLX, která se stala u obce Teising v Německu dne 8. 5. 2016.
Zpráva je publikována v německém a anglickém jazyce na webové stránce BFU:
https://www.bfu-web.de/EN/Publications/Investigation%20Report/2016/Report_16-0524-3X_ML-Teising.pdf?__blob=publicationFile
bell HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ
HOTOVOST +420 724 300 800

PRŮVODCE HLÁŠENÍM UDÁLOSTÍ

Letecká nehoda kluzáku ASW 20 CL

Wednesday, November 1st, 2017

Popis:
Dne 11. června 2017 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě kluzáku ASW 20 CL na travnaté ploše přiléhající k Smetanově ulici na severním okraji obce Bystré u Svitav. Na třetím úseku traťového termického letu se pilotovi nepodařilo navázat do stoupavého proudu a byl nucen přistát s kluzákem do terénu. Místo včasného přistání na vybranou plochu stále vyhledával alespoň minimální stoupavý proud. V kritické výšce nad terénem se rozhodnul pro návrat k vybrané ploše, před kterou zahájil ve výšce cca 70 m AGL pravou zatáčkou manévr na přistání. Při tomto manévru pravou polovinou křídla narazil ve výšce cca 8 m AGL do vrcholku vzrostlého stromu. Kluzák významně změnil trajektorii letu, přídí narazil do země a převrátil se do polohy na záda. Působením sil při nárazu do stromu a následném dopadu na zem, došlo k poškození křídla a destrukci přední části trupu kluzáku. Pilot byl zraněn a hospitalizován v nemocničním zařízení.

Dále: http://uzpln.cz/incident/527

Porada k bezpečnosti letů

Wednesday, October 25th, 2017

25. 10. 2017
Dne 19. října 2017 se uskutečnila pravidelná Porada k bezpečnosti letů za 3. čtvrtletí 2017. Prezentace z Porady je publikována na stránkách Ústavu v části “Porady k bezpečnosti”.

Zpráva o provozní bezpečnosti za rok 2016

Saturday, October 21st, 2017

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod prostřednictvím zprávy o úrovni provozní bezpečnosti (dále „bezpečnost“) v oblasti civilního letectví předkládá veřejnosti v souladu s ustanovením článku 13 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních, informace o úrovni bezpečnosti civilního letectví v České republice. Zpráva za rok 2016 je zveřejněna v části “Ústav/Zprávy o provozní bezpečnosti”.

Incident na LKTB

Thursday, October 12th, 2017

Popis:

Dne 1. 11. 2016 ÚZPLN obdržel oznámení o incidentu na LKTB. Řídící letového provozu – TEC na TWR LKTB povolil přistání letadlu C152, OK-FAB, na obsazenou RWY 27, kterou předcházející letadlo C152, OK-MMB, po přistáni ještě neuvolnilo. Událost byla vyhodnocena metodikou RAT jako vážný incident.

Vice http://uzpln.cz/incident/526

Nehoda letounu Z 226 T, ke které došlo při přistání na letišti Slaný

Tuesday, October 10th, 2017

Dne 3. 6. 2017 ÚZPLN obdržel od provozovatele oznámení letecké nehody letounu Z 226 T, ke které došlo při přistání na letišti Slaný. Po dosednutí, ve fázi dojezdu se letoun výrazně rozkýval a chvíli jel po jednom kole podvozku. Pilotovi se nepodařilo rozkývání zastavit a rozhodl se opakovat okruh. Po přidání plynu se letoun prudce stočil doprava a vyjel do pole s řepkou, kde se zastavil. Pilot nebyl zraněn. Letoun byl poškozen.
Příčinou letecké nehody byla chyba pilota při opakování okruhu po dosednutí, která měla za následek neudržení směru, vyjetí letounu mimo provozní plochu a náraz do porostu.
vice: http://uzpln.cz/incident/525