Archive for the ‘UZPLN a letecké nehody’ Category

Na stránkách Ústavu byl publikován Buletin

Wednesday, February 14th, 2018

Na stránkách Ústavu byl publikován Buletin zahraničních událostí notifikovaných zahraničními organizacemi pro šetření leteckých nehod a incidentů za 2. pololetí 2017. Bližší podrobnosti jsou k dispozici na: http://www.uzpln.cz/prehled_buletin

Pilotka kluzáku SF 34 na letišti Liberec.

Wednesday, February 14th, 2018

Popis:
Dne 10. června 2017 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě kluzáku SF 34 na letišti Liberec. Pilotka při výcvikovém letu prováděla přiblížení na vyšší rychlosti. Při podrovnání se kluzák odrazil od země. Následně došlo k jeho vyplavání, prosednutí a odskoku. Po dopadu následoval ještě jeden vyšší odskok, po kterém kluzák narazil příďovým kolem do dráhy. Při tvrdém přistání došlo k zaražení příďového kola do trupu a k poškození konstrukce uchycení podvozku v trupu kluzáku. Pilotka nebyla zraněna.

Vysazení motoru na trati LKTB-LKKV

Thursday, February 1st, 2018

Popis:
Dne 18.5. 2017 ve 13,30 LT se dostavil majitel/pilot letounu se třemi cestujícími na pobočku provozovatele letounu se zámyslem provést kondiční navigační let za podmínek IFR na trati LKTB-LKKV. V průběhu letu v blízkosti bodu RAK pilot zaznamenal kolísání otáček motoru spojené s vibracemi. Po kontrole přístrojů v kabině letounu a manipulaci s ovladačem palivové pumpy vyhodnotil situaci jako závadu spojenou s dodávkou paliva do motoru. Pilot se rozhodl pro přerušení letu IFR a k přechodu na let za VFR s bezpečnostním přistáním na LKPS.
V průběhu přistání na letišti Plasy došlo vlivem tvrdého dosednutí letounu na vysoké rychlosti ke kolapsu přední podvozkové nohy, střetu vrtule se zemí a k násilnému zastavení motoru letounu. Po zastavení letounu pilot provedl evakuaci cestujících. Během události nebyl nikdo zraněn.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA JE ZVEŘEJNĚNA SE SOUHLASEM FLYING ACADEMY, S.R.O.

Nehoda na LKKT

Tuesday, January 30th, 2018

Popis:
Dne 7. srpna 2017 ÚZPLN obdržel hlášení o parašutistické nehodě na LKKT. Na letišti v Klatovech probíhalo mezinárodní soustředění na vytváření velkých RW formací, za účelem vytvoření německého národního rekordu. Celkem 80 parašutistů provedlo seskok ze 4 letounů z výšky 4800 m AGL a začalo vytvářet předem domluvený obrazec. Ve výšce cca 1800 m AGL se skupina rozdělila, parašutisté aktivovali své padáky a postupně přistávali po obou stranách RWY 09. Během finálního sestupu na přistání do prostoru jižně od RWY 09 se ve výšce cca 300 m AGL dva zkušení parašutisté (cizí státní příslušníci) na zcela funkčních padácích srazili.
„Horní“ parašutista se při nárazu do vrchlíku lehce zranil. Odhodil hlavní padák a ihned aktivoval záložní padák, na kterém bezpečně přistál. „Dolní“ parašutista krátce letěl na poškozeném hlavním padáku, který následně odhodil. Po krátké výdrži ve volném pádu aktivoval záložní padák, jehož vrchlík se otevřel, ale s ohledem na malou výšku dostatečně nezbrzdil rychlost pádu. Parašutista utrpěl při nárazu do země zranění neslučitelná se životem.

Porada k bezpečnosti letů

Saturday, January 20th, 2018

http://uzpln.cz/novinka/porada-k-bezpecnosti-letu-2017

Závěrečné zprávy událostí šetřených v zahraničí

Tuesday, January 9th, 2018

Novinka UZPLN: Závěrečné zprávy událostí šetřených v zahraničí

09. 01. 2018

Vydání závěrečných zpráv událostí šetřených zahraničními orgány pro šetření událostí v civilním letectví (SIA)

Nehodě UL letounu D8 Straton na poli cca 900 m severně od obce Dolní Němčí.

Monday, January 8th, 2018

Popis:
Dne 23. září 2016 ÚZPLN obdržel oznámení o letecké nehodě UL letounu D8 Straton na poli cca 900 m severně od obce Dolní Němčí. Pilot prováděl se svým amatérsky postaveným UL letounem pojíždění na vlastním pozemku za účelem odstranění problémů s nově nainstalovaným motorem. Při posledním pokusu se UL letoun během pojíždění nejprve prudce otočil doprava a následně se odpoutal od země. Po vzletu letěl nízko nad zemí po kruhové trajektorii v pravém náklonu, který se náhle zvětšil a UL letoun narazil do země. Nárazem byl UL letoun zničen. Pilot utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.
Náhodný svědek neprodleně informoval telefonicky složky IZS a až do příjezdu RZS poskytoval pilotovi laickou první pomoc.

Více http://uzpln.cz/incident/536

Letecká nehoda na letišti Hodkovice nad Mohelkou

Thursday, December 21st, 2017

Dne 25. 06. 2017 byla ÚZPLN ohlášena letecká nehoda na letišti Hodkovice nad Mohelkou. Pilot s jedním cestujícím prováděli odlet z LKHD. Po vzletu z RWY 19 pilot provedl zatáčku doprava do kurzu cca 090°. Letoun na malé výšce přešel do pádu po křídle a následně dopadl na plochu letiště na okraj lesního porostu. Po dopadu se vzňal. Pilot a cestující utrpěli těžké popáleniny. Letoun byl zničen nárazem do lesního porostu, na zem a následným požárem.
http://uzpln.cz/incident/535

Oznámení o vážném incidentu letadla ATR 72

Thursday, December 14th, 2017

Dne 18. září 2015 obdržel ÚZPLN od ČSA oznámení o vážném incidentu letadla ATR 72, poznávací značky OK-GFS, který se stal v TMA LKPR.
Krátce po vzletu letadla z LKPR došlo k signalizaci přehřátí na panelu ovládání teploty v kabině a k nárůstu teploty v potrubí systému klimatizace. Bezprostředně poté informoval vedoucí kabiny kapitána letadla, že je dým v kabině cestujících. Posádka vyhlásila nouzovou situaci „MAY DAY“ a přistála na LKPR bez dalších komplikací. Nikdo z členů posádky nebo cestujících nebyl zraněn.

http://uzpln.cz/incident/534

Oujeeeee :(((

Friday, December 8th, 2017

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/511245/na-pole-u-letiste-v-brne-turanech-spadl-maly-vrtulnik-dva-vazne-zraneni.html