Archive for the ‘Zejdovi’ Category

Aby kauza Zejdovi nikdy nevyšuměla do ztracena!

Tuesday, May 23rd, 2017

Přeposlání přátelům, aby kauza Zejdovi vycházela ven.

Paní ministryně Valachová.

(Odchodem z MŠMT si můžete trochu zachovat tvář.)

Česká republika má i Vaší zásluhou a ponecháním řízení sportu mafii špatnou pověst ve sportu, ovládaného mafií. Česká republika má Vaší zásluhou špatnou a stále zhoršující pověst ve sportu, ovládaného mafií, v leteckém sportu podnikatelem na úkor sportovců Zdenkem Ertlem. Upadající hokej, fotbal, ale ani tenis neoplývají žádnou slávou řízením buď potrestanými náměstky, nebo těmi, co je trest možná stihne. Tím víc je i pro Vás trestuhodné, že nepohodlné talenty sportu, jak je na MŠMT zařízeno, špatným řízením sportu přehlížíte a nelidsky nebo nedůstojně k ženě ubíjíte. Za své náměstky, všechny od nejhoršího Kocourka a další jste plně zodpovědná. Kdybyste tomu nechtěla věřit, poslední materiál pro svět ODHALENÍ SVĚTU…. popisuje největší zločin na nejúspěšnější rekordní letkyni historie letectví, ČEŠCE, mistryni Evropy s mnoha prvenstvími, které nedosáhli ani nejúspěšnější muži světa stoleté historie. Její jméno je synonymem největšího zločinu ve sportu 21. století, jak se podařilo jen komunistům na velké sportovní osobnosti století Emilu Zátopkovi. Vaši podivnou Radu pro sport řídí dokonale mafiánsky pan Ertl, který má podíl na odstranění osobnosti stoleté historie letectví Hany Zejdové, aby mu nezavazela v okrádání sportovců. Osobnost jakou nemáte v současném jiném sportu, kde je pro letecké sporty stále dobře skrývaným pan Ertl mafiánem Peltou, přitom požívá vaši důvěry. Tento zločinný mechanismus na MŠMT dokonale zakrýváte tím, že nám neodpovídáte na naše dopisy jako všichni vaši předchůdci odmítáte nás demokraticky jako svobodné občany přijmout, abyste zakryla nákup vozidla a jízdy zaměstnanců v pracovní době k lyžování do Rakouských Alp za peníze sportovců nebo nákup nejdražšího letadla pro funkcionáře a ženu po světovém výkonu necháte odstranit z vrcholového sportu, z života jako vyvrhele společnosti. Jako nejúspěšnější letecká organizace po roce 1989, dnes LAVS TGM jsme neobdrželi ani haléř dotace od MŠMT s falešnými zdůvodněními od mafiánů na MŠMT. Kdybyste s námi komunikovala, možná, že byste měla jiný názor než k našemu odstranění z vrcholového sportu. To byste se divila jak je Vaše mysl dělena na nepravdy, nespravedlnost, zločin a brutální zacházení se ženou, která je ve světtě známější a má vyšší kredit než všichni ministři a ministryně, kteří zacházejí s občanem podle potřeb současné mafie. Víme, že mafiáni si Vás dokonce budou vyžadovat k pokračování na MŠMT do konce volebního období – vědí, jak Vás obcházet. Ano, teď se něco děje kolem Pelty a Kratochvílové, ale kolik peněz se ztratilo pod Vašim řízením po několik roků a vůbec předtím, to už nikdo nezjistí, jen schema podnikání Ertla nasvědčuje nikde na světě nepřípustnému okrádání sportovců. Víme ledacos jako postižení, někteří pracovníci MŠMT nemohli tuto zločinnost pozorovat a svěřili se nám – ale nesmíme je jmenovat, mafie by je odstranila. Zrovna tak jako se bojí vystoupit veřejně člověk, svědek jednání na Dukle Praha, kde byla Hana Zejdová označena jako neperspektivní s tím, že není zvána na soustředěšní před ME k obhajobě titulu, kam prý nebude poslána.

Přečtěte si nevhodné a zákeřné hodnocení Hany Zejdové od Ertla, které je na MŠMT se spoustou jiných dokumentů založeno, kde z osobnosti světového letectví pan Ertl udělal bezvýznamnou sportovkyni a Vaši úředníci její výkony směšně ponížili do Quinessovy knihy na výkony podivných rekordů. Přitom Aeroklub si drze výkony Hany Zejdové podal svým jménem na FAI a převzal nejvyšší vyznamenání. Je neuvěřitelné, že s vysokoškolským právním vzděláním zastřešujete největší svinstva podřízených úředníků a podílíte se na likvidaci osobnosti století, ženy velkého talentu, který doživotně ničíte. Nebudu to vše rozepisovat. Vaši mafiáni Vás potřebují a přes rektora Karlovy Univrzity si Vás chtějí podržet. Jste Brňačka, přijďte se podívat jak žije nejúspěšnější letecká rekordmanka světa, nebo Vás požádáme jinak, abyste znala pravdu a skutečnost 21. století od vládnoucí mafie, které podléháte. Vše je popsáno v knížce 265 stran Světová legenda smetena z oblačných výšin nebo v příručkách, které jsme Vám zaslali Hlasité volání ke světové veřejnosti č. 1 a č. 2. Poslední ODHALENÍ SVĚTU sportovního zločinu páchaného na osobnosti světového letectví je rozesílána významným osobnostem politického a veřejného života ve světě, zejména přátelům Hany Zejdové, když doma není listina práv občana dodržována, aby se demokratický svět přesvědčil, co se děle v České republice po 17. listopadu roku 1989 po politickýcvh změnách v bývalé Východní Evropě za staženou železnou oponou. Co ve Svazarmu nedokázali ani komunističtí vedoucí se mstít nejlepším sportovcům, okrádat je a zbavit základních lidských práv.

To všechno zamlčuje cenzura tisku i Vaše osobní cenzura před svědomím. Uvedení do největší chudoby ženy světového formátu, aby se nemohla bránit, vycestovat k úřadům, do zahraničí, popsat svůj tragický osud nebo jiný způsob osobní obrany proti zločincům, a jak jsou v zahraničí nazýváni vlastizrádci národa. Dokázali nás 22 roků nechat vyšetřovat na polici a u soudů jen pro vybočení nad zástup průměrnosti. To je dokonalá finta na národ, ale nepravdy a zkreslování skutečností tento zločin nejhorších lidí spravedlivá historie nikdy neuzná.

Zaíláme usvědčující přehled nás sportovce okrádacích obchodních aktivit na úkor sportu podnikatele Ertla, pavouček jeho velkopodnikání, jak si můžete ověřit v úředních spisech. Jak může být Vašim poradcem pro sport a řídit Sdružení sportovních svazů při tolika firemních úkolech a nezná hrdinku leteckého sportu s nejvyššími mezinárodními oceněními se zařazeném na FAI HIGH FLYERS mezi nejúspěšnějšími rekordmankami a první kosmonautkou? Kam ji řadíte i Vy na MŠMT mezi nežádoucí osobnosti sportu? Co je to za stvůru v lidské podobě, která s Vámi hanobí nejúspěšnější ženu rekordní letecké historie a které podléháte? Tato slova jsou úpřimná a úměrná všemu, co se děje na MŠMT, které je řízeno povrchně a přes Vaši odhodlanost k tomu, aby mafie mohla úspěšně svými aktéry sportovce a stát okrádat. Tito zločinci nebudou jiní kdekoliv, mají dokonalou oporu v zákonech.

V České republice má větší význam pro společnost dvojnásobný polulární vrah Kájínek než mnohonásobná světová rekordmanka, odstraněna z vrcholového sportu post svazarmovskou mafií. Udělená milost prezidenta republiky dvojnásobnému vrahovi je důvodem k jeho nevině, kdežto podivná VINA Hany Zejdové je trvale u pana prezidenta a jeho choti od mafie zakotvena.

Rovněž zašlu až na Vaše vyžádání, aby to bylo k něčemu a ne jako spousta dokumentů o nás na MŠMT jen k použití ke státní šikaně proti nám, materiál ODHALENÍ SVĚTU, když s námi nekomunikujete, který přehlížíte, kde jej obdržíte ze zahraničí, abyste všechny skutečnosti zla a pomluv stačila s přispěním ze zahraničí postupně strávit. Paní ministryně udělejte všechno pro to, aby se tak krutě postižení sportovci nemuseli ze zoufalství bránit svým životem, aby jejich tragedie vyšla přes cenzúru médií a vaši osoby do světa, aby dosáhli svobody života bezvýchodně vámi donuceni po 29 letém utrpení se obětovat úplatným úředníkům na MŠMT a mafiánům. Bezesporu vaší zásluhou a pod vašim vedením.

Vladislav Zejda

Předseda LAVS TGM, z.s

(Zásluhou MŠMT ilegální letecká organizace)

Machula je stejné prase jako estébák Dodal….

Sunday, May 21st, 2017

Vážená přátelé.
Zasílám konečnou verzi materiálu k obhajobě Hany. Předchozí zaslání ještě nedokončené práce bylo učiněno pro každý případ, mafie anonymy vyhrožuje tím nejhorším, proto vše bylo tak zasláno i do zahraničí.
Rada Evropy řeší především problém rómské menšiny. Naše kauza bude pro jejich byrokracii na několik roků. Proto zásah od lidí z jiného prostředí může být operativnější. Materiál použijte podle své úvahy, není to nic tajného a čím více to bude rozšířeno, tím tím lépe. Machula jak jsme se ověřili kráčí ve šlépějích Dodala a výboru. Podřezává si větev. Od nás bude materiál zatím zaslán několika politikům s přijatelnými názory. Je to jediná cesta, jak se z tohoto bahna dostat. Volby mohou napovědět více, ale známe naše občany, jak se bojí a mají často stádní názory, kde závist nám věnovanou nikdo nepřekoná. Držme si palce v tomto boji, který se musí dostat z ulity ven. Každý k tomu můžeme hodně přispět. Přemýšlejme jak. Jen vydržet, jejich zlo nemůže psát historii letectví! Dík za pochopení.

PDF soubor ke stažení zde http://aeronoviny.cz/zejdovi/hlasite_volani_4_cz.pdf

Hlasité volání Hany Zejdové

Wednesday, May 10th, 2017

http://aeronoviny.cz/zejdovi/hlasite_volani_3.pdf

Československé a nyní české účasti na Mistrovstvích světa

Monday, April 3rd, 2017

Československé a nyní české účasti na Mistrovstvích světa
v bezmotorovém létání s uměle přemnoženými medailemi
nikdy nebyly cílevědomé a takticky promyšlené na historickou slávu.

Výletaření funkcionářů a protěžování méně úspěšných mělo vždy přednost a oporu v prohnilém a proklínaném pragocentrismu. Převažovaly kdérovské a vachovské nemorální cíle, aby se mistry světa stali jimi vyvolení, hodně poslušní, podlézaví a ohební jedinci. Bylo a je jich dost, které vždy funkcionáři protěžovali a ostatní to cítili s nevolí a rozkladem kolektivu. I dnes se dá vypozorovat něco, co nemá s cílevědomostí nic společného. Závist nad poctivým úspěchem, to je nepřekonatelná zvůle. Plachtařská komise má mít osobnosti k řízení od juniorů až po vrcholový sport. Výbor AeČR je poplatný době minulé s diskriminací nepohodlných a tvůrčích sportovců, kvalitní trenérskou radu nahrazuje Krejčířík. Naše funkcionáře nezajímá detailní rozebrání schopností každého účastníka MS. “Reprezentant” Rendla si letěl do Austrálie odpočinout a ne bojovat podle názoru pozorovatelů. Je to krejčíkovské výletaření a promiňte mi, Krejčířík je jakýsi vedoucí výpravy a zabezpečovatel svého syna, nic víc. Ostatní pokud si myslí, že je jejich odborným a trenérským pomocníkem, tak za jeho létání být sám nejlepší, aby co nejvíce mezi ostatními uspěl jim nepomůže. Nemá v sobě instinkt člověka s tahem silných individualit (sám jí nikdy nebyl), bez kterých žádný národ nevynikl a celého kolektivu na medailové cíle. Když se Hana Zejdová u něj ucházela podle svých potřeb ke svému růstu o účast na 3 jí zvolené soutěže v roce, jeho odpověď byla jen jemu, antitrenéru podobná: Co prý by tomu řekly ostatní členky reprezentace, třeba nápovědná Netušilová. Růst každého jednotlivce má své zákonité specifiky a paušalizování ubíjí talentovaného sportovce a z průměrných nadprůměrné nevytvoří. Sám totiž nikdy takový pocit v sobě neměl ve svém hodně zpomaleném sportovním růstu, jak navodit silnou atmosféru a umět pracovat s nadějnými a talentovanými sportovci. Jeho práce je snadno odhalitelná k čemu slouží.

Ostatní země s úspěšnou tradicí našim vedoucím nikdy nesloužily jako vzor k poučení. Po mém úspěchu ve Francii s nadějí u každého trenéra na příští MS v Polsku si mě velice přátelsky vyzpovídal polský trenér Dankowski. O mnohem úspěšnější Poláky jsme se nesměli nikdy zajímat co je příčinou jejich trvalých úspěchů, abychom nevypadali takoví, jací jsme. A vyšlo by najevo hodně závadného, čím se lišíme od těch nejúspěšnějších. Na taková slova kritiky, vlastní a běžná všem úspěšným, u nás nemáme před jinými zájmy prostor. Ten se najde jen ke chválení, a k tomu , že jsme vyníkající, hodně od pravdy vzdáleni. Na konci filmu o sice neúspěšné účasti na myslím že na předcházejícím MS bez medailí, ale s nadnesenou poznámkou, že máme vyníkající piloty. V čem? K ohlupování veřejnosti a nedokonalému propagování sportu než skutečnými výsledky? Každý úspěšný závodník a rekordman se musí opírat o kritické postoje, které jej vedou k vrcholu slávy. Naši vedoucí nikdy neuznávali silné jedince a viděli úspěch v poddajných a mlčících sportovcích, kteří se podlézavostí dotahovali nad schopnější. K těm vychytralým jsem nikdy nepatřil. Dokázal jsme se ohradit na ÚV Svazarmu nebo až na ÚV KSČ v zájmu vrcholového sportu a naší vedoucí mě to měli za zlé, místo aby tuto práci za plat zaměstnanců dělali pro reprezentaci sami.

Koncem padesátých let minulého století bylo bezmotorové létání nejvíce populární, jistě mým světovým rekordem a velkým a popularizovaným vítězstvím na CPZ – Mistrovství republiky (8 z 10 disciplin), Mezinárodním mistrovství Francie (to vše nevonělo Kdérovi s averzí k Moravákům jak mě dal svojí ješitností nejednou najevo) se sláva a popularita začala propadat zákazem popularizace nejúspěšnějších a funkcionářům nepohodlných sportovců, kteří viděli ve stálé centralizaci moci omezení činnosti a kvality růstu sportovců, účastech jen tam, kde to vyhovovalo funkcionářům. Poláci byli od nás na výši v účastech na MS. Kdér na příklad namísto věnovat se dlouhodobě plachtařům byl v roce 1954 jako pilot Anduly ve Francii s parašutisty. Stejně v roce 1963 namísto zorganizovat naši slibnou účast na MS v Argentíně, s nadějí na úspěch s našimi kvalitními větroni a dokonalou přípravou raději létal Andulu s parašutisty a námi doslova pohrdal s nejlacinější účastí, kdy argentínská vláda hradila celou účast evropským účastníkům od nalodění techniky v Alexandrijském přístavu. Raději si přivydělával na bezzubém zalétávání M 17 více než 10 roků jako rekord jeho výdělečných schopností. Byl neslušný, že za moje, sice náhodné zalétání Démanta OK-6203 si vyfasoval peníze. V knížce Světová legenda je více kolem tohoto nejslavnějšího Démanta napsáno k zachování pravdy a historie, kterou tak dokonale umí záměrně zkreslovat polovičatostí bývalý redaktor sportu L+K Brskovský. Ani film o Démantu s úctou k jeho vzniku s mnoha chybami a nedostatky zdaleka nepřibližuje slávu a podstatné skutečnosti kolem tohoto českého nejslavnějšího typu; sílu, kterou měl a ještě mohl mít Démant a jeho piloti, kdyby z toho mohli těžit Kdér s Pokorným, kdyby jej měli Poláci, to by byl světový unikát. Zalétán byl v roce 1955, nokoliv 1956, kdy měl již neslavnou premiéru na MS a po úspěchu v roce 1957, přesto nesměl být zásahem Kdéra, nikoliv vyšší moci uveden jako vynikající výrobek do zahraničního prodeje. Nesměl jsem být jako nejoprávnější osoba k zalétávání v leteckých dílnách Medlánky. Démant mohl být celokovový a s původně navrhovaným klouzákem 40 (jo, by by bylo něco). Kdér neměl rád jen moravského Démanta, kde by se snadno neprosadil ke zdroji vedlejších příjmů a nikdy Démanta ani příliš nechválil. Neshodl se ani s Karlem Dlouhým na další verzi Spartaka s rozpětím 16 metrtů, pokud nebyl kontruktér ochoten se s nim dělit o peníze. Všechno svinstvo, které se odehrálo kolem Démanta nesmí uniknout pozornosti a omezeným názorům Brskovského, který spolehlivě kryl a kryje všchno, co mohlo naše přednosti uvést světu. Co všechno stálo v pozadí Démanta, již tehdejší okrádání a mučení nás sportovců zhoubným pragocentrismem je na dlouhé popisování a chybí z toho něco do filmu pro budoucí generace.

Od dob velkých osobností bezmotorového létání pánů Františka Svinky, Karla Dlouhého, Antonína Nováka, posledních spravedlivých opravdových plachtařů letců, kteří přáli schopným a ne podlézavcům, kdy vše utonulo v bahně Kdéra, Pokorného, Dodala, Dvořáka a těch menších zlovolných pokračovatelů, metodičky a morální vražedkyně k odstranění Hany Zejdové Aleny Netušilové (co předvedla vyhovovalo neprůbojnému Vachovi i Krejčíříkovi k jeho nástupu do reprezenzace), tato scestnost bude i nadále tonout ve stejné bryndě předsedy pana Machuly, jak dokazuje ke vztahu k naší LAVS TGM. Pan Machula byl pověřen a prověřen úkolem nás spojit s FAI a se slibem být spravedlivý ke všem leteckým organizacím a projevil se jako Dodal a nezvládl to. Tím dal najevo, že AeČR bude pokračovat v metodách Dodala a neobstál ke vzájemné důvěře. Nemá nárok být našim prostředníkem pro sportovní letectví u FAI. Nebudeme souhlasit mít stejné potíže v kontaktech s FAI, jaké vytvářel Dodal, kdy jej musel umravnit a usměrnit dopisem k ostudě australský rozhodčí. Pan Machula je stejný jako Dodal, jen s menším a stále zakrývajícím pokrytectvím. Tato nálepka pravdy se nedá smýt, pokud mu nevadí souhlasit s likvidací úspěšnějších a nepřekonaných, Hany Zejdové a celé rodiny Zejdových. O nich se pan Machula jako představitel Aeroklubu neodváží nikdy a nikde zmínit. S touto největší špínou, demagogií ve spojení se jménem současného zastřešovatele pana Machuly nemůžeme souhlasit a podřídit se jako stádní ovce této šikaně a brutalitě. Není to v souladu s etickým právem a spravedlností. Přijde doba spravedlivého hodnocení celého Aeroklubu i pana předsedy. K těm zásadovým členům a našim spolupracovníkům zemí všech kontinentů, se kterými jsme vytvořili největší přátelství a velkou formu mezinárodní spolupráce a kteří se dožadují nápravy morálky v AeČR. Proto jsou seznamováni ve světě ti, co hledají v Aeroklubu České republiky, reprezentovaným panem Machulou, světovou legendu Hanu Zejdovou. Letošní MS v Austrálii dává za pravdu, že výkon století Hany nevymaží z historie ani Dodal a Vach či ambiciozní za každou cenu Alena Netušilová, naše reprezentantka na MS, ani jejich pokračovatel Machula. Je otázkou, co se může přihodit na MS žen, letos u nás pořádaného, v zemi se zaručenou diskriminací a likvidací od letectví se zákazem vstupu na letiště komukoli, kdo je úspěšný a nebyl k tomu nikdy vedením doporučen, jako Zejdovi, kteří v bezmotorovém létání vlastní všechny světové rekordy pro Českou republiku a pan Machula o tom nic neví.

Vladislav Zejda

Příště:
AeČR nemusí mít cíle, metodický program a hledět do budoucnosti.
Stačí schopnosti a slávu jiných výborem a předsedou zlikvidovat.

Češi na mistrovstvích světa v bezmotorovém létání nikdy neměli zázemí k největší slávě.

Tuesday, March 28th, 2017

Neměl bych si toho všímat, když jsem nesměl na žádné z 5 MS, kam jsem se poctivě 2 roky připravoval a měl nastudované soupeře. Myslím, že svědomitě připraven a ani jako jediný světový rekordman svého národa v době, kdy takový výkon vynesl pozvání k účasti na národní mistrovství v zemi, ve Francii, kde letectví mělo svůj původ a kde respektovali letecké umění. Od svých začátků vrchností zapuzený se zákazem popularizace, 4 x vylučovaným z řad členů, s trvalým vyloučením z s doživotním zákazem vstupu na letiště, uděleným zparchantělými, za letce se vydávající zločince s uplatněním v každé době, třeba největší svobody a demokracie po 17. listopadu 1989. Prostě vyvrhelové. Proč to často opakuji? V Aeroklubu nás od určité doby ovládali lemplové, vychytralí jen pro sebe, bez ohledu na reprezentaci národního letectví a hrdosti k této v moderní době přece jen trochu nadřazené skupině lidí, jakou představovali předváleční, zejména váleční, ale i pováleční letci sportovní, dopravní a vojenští. To, co z této uznávané skupiny lidí po roce 1948 udělali lidé jiných hodnot, než hodných uznání letců, stali jsme se i my oběti s trvalým a doživotním poznamenáním. Ale definitivně poníženi a zlikvidováni až v době SVOBODY.

Nepomohl rok 1989, kdepak, tyto největší zrůdy se konzolidovaly do nové moci bez pravidel, zákonů, bez citu k člověku a naprosté bezohlednosti a bezmoci poctivých lidí. Chcete-li nějaký příklad, je to naše rodina. Postupně těmito krátkými články budu pravdou pojmenovávat věci i lidi, kteří jsou nazýváni mezi slušnými lidmi, v zahraničí zcela samozřejmě zločinci a vlastizradci, u nás vyznamenávanými i od FAI, kteří na úkor osobních zájmů v letectví poškodili a stále poškozují čs. státní reprezentaci. Nikdy nebyli úplnými letci, jen jejich zhoubnými atrapami.

Jak jsme dosáhli největší slávy čs. bezmotorového létání v Austrálii v době svobody a nové demokracie únikem a novodobou emigrací před největšími barbary pomalu začíná přes dodržovaný zákaz propagace a cenzury vycházet ven. Co bylo posledním zlomem k tomuto rozhodnutí opustit novou totalitní svobodu a jít tam, kde člověk něco znamená? Bylo to znemožnění pozvání Hany Zejdové k účasti na mužské MS do USA roku 1991 trenérem Jaroslavem Vachem a J. Dodalem. Když se Hana pokoušela roku 1991 o rekord na trojúhelníku 100 km a dělal jsem jí rozhodčího, byl jsem vykázán z letiště Chomutov, jako člověk s doživotním zákazem vstupu na letiště a musel změnit stanoviště na vedlejší pole. Rekord po delší době „zkoumání“ stejně nebyl uznán, prý pro porušení výšky odletu až v 1.700 metrů zněl verdikt pana Vachoměra. Každý pochopí, že když jste pod drobnohledem zejména dokonale vyškolené totalitní moci, že musíte dodržet sportovní kód do mrtě. V domnění primitivů, kterých máme stále dostatek, že jsme položeni na lopatky jsme zmizeli do přátelské Austrálie a jen náhoda rodinných starostí převládla k rozhodnutí k návratu domů.

V stejné oblasti, kde Hana Zejdová dosáhla výkonu století a zařazení České republiky poprvé v historii letectví v rekordech přede všechny světové letecké velmoci a mezi nejslavnější rekordní pilotky světa se odehrávalo i 34. MS v plachtění mužů ve 3 disciplinách v lednu 2017 s českou max. účastí. Na telefon z Austrálie proč tam není proslulá rekordmanka a kam se ztratila mimořádná žena, tam létající světové rekordy i ve složitých meteorologických podmínkách, na které si stěžují naši reprezentanti, na všelijak zapůjčované i druhořadé letecké technice a bez peněz, často se sbírkami od přátel, jsem člověku, který se představil křestním jménem a nemohl jsem si jej mezi tolika známými již po delší době hned představit, poslal jsem mu brožurku v angličtině Hlasité volání ke světové veřejnosti No. 2. Zkrátil jsem tím dlouhé vysvětlování drahým telefonem. Prý vysvětlení od českých reprezentantů nebylo přesvědčující a jednoznačné, spíše nejasné.

Proč naši reprezentanti se nemohou rovnat Polákům, Němcům, Francouzům, Angličanům, Australanům a dalším úspěšným to by měl naši veřejnosti sdělit trenér Petr Krejčířík, který nejlépe ví, jak se likviduje nejúspěšnější ženská konkurence. Hana jej překonala na první juniorské soutěži ve Dvoře Králové roku 1982 a tento po dlouhou dobu usilující druhořadý a talentem neobdařený člověk jí to nezapomněl. Hana jej měla jako drahokam a dáreček trenéra Vacha za pomocníka na MS ve Švédsku roku 1993 a to byl extra dáreček. Naplnit vodu po přistání? Vždyť je již odpoledne. S Vachem ji dali ke spolu bydlení jen jimi vymyšlenou péčí do odděleného karavanu od ostatních v době, kdy v týdenním tréninku hodně účastníků zachvátila viróza a Hana toho byla s počátku ušetřena rodinu po viróze, aby ji byla nakažena a několik disciplin odlétala pod nemocí, navíc na neoblíbeném větroni Ventus B s nefungujícím GPS v terénu převážně lesnatém s nevhodnými plochami na přistání. Taktika zabiják na výsledek, ale i člověka, který za takových podmínek je vystaven největšími nebezpečí. Jak snadné zdůvodnění – špatného výsledku vinou pilota a kdyby došlo k něčemu horšími, VINA PILOTA, NIKOLIV STRŮJCŮ ZLA A TAKTIKY LIKVIDACE.

Příště několik zbytečných příprav na MS, protože naši vedoucí měli jiné zájmy a co si myslím o našich reprezentantech a jejich vedení.

Vladislav Zejda

Vladislav Zejda – aktuální dění …..

Tuesday, March 21st, 2017

Vážené Aeronoviny,

Jsem žádán odpovídat na množství dotazů a neastačím na vše. Budu proto postupně na ně odpovídat. Nejdříve povšechně.

Zatěžovat se náladami a nebezpečnou strategií Aeroklubu České republiky, který nás blokuje tím, že se nesmíme bránit v médiích s vytvořenou cenzurou a dokonale pomluvnou averzí proti nám, kde sice nedávno po prohře J.Dodala u soudu, kde hledal hlavního nepřítele Aeroklubu ke zdůvodnění mého zpolitizovaného a likvidačního zákazu vstupu na letiště z roku 1990, tedy z doby nové svobody, a došlo po jeho 22 roků vedené kampani nás s Hanou nechávat vyšetřovat na policii a honit k soudům se snahou najít nepřítele ve vlastních řadách, jak bylo zvykem za tuhého komunismu padesátých let minulého století, kdy tento zločinec nastoupil jako obyčejný úředník (kádrovák) na ÚV Svazarmu. Hledal již tehdy, jako nepoužitelný na jinou užitečnou práci, soukromě mezi spolupracovníky nepřátele. Tento náš spravedlivý boj, vedený proti zrůdným funkcionářům, kdy došlo k nedávné výměně předsedy Dodala, ale na věci hienismu se nic nemění v řízení AeČR z pozadí výborem, který převzal totalitní metody post svazarmu, jaké nebylo snadné uplatnit ani v době husákovské temné politické normalizace. Kdy mě nechali létat do mistrovství republiky a školit mladé lidi a vyhodili se zákazem vstupu na letiště až největší zločinci a vlastizrádci v době nové svobody, jak jsou v dopisu ze zahraničí nazýváni. Začnu je jmenovat bez obav, že mě výhrůžkami anonymními dopisy odstraní. Zatímco novodobí normalizátoři mají mnohem volnější ruce. Nikdo je nekontroluje a nikomu se nemusí zodpovídat za svoje zrůdnosti, poškozující národní sportovní letectví. Lži a pomluvy, které rozšiřují o nás nežádoucích členech, třeba se světovou pověstí, těm věří i nejvyšší státní představitelé jak jsou účelově, a co je důležité, za peníze pro sportovce, kterých je dostatek na tuto nebezpečnou a protistátní kampaň, proti potřebné reprezentaci sportovního letectví vedené. Dejte mě opět k soudu, důkazů zrady ideálů, cti a sportovního letce je dostatek.

Již zrůdný Dodal, který skončil jako známý opilec s polámanými žebry a v bezvědomí v nemocnici, měl obavy, aby se soudní řízení neobrátilo proti němu nebo AeČR. To by se mohlo snadno stát a nám by to vyhovovalo – nemámu peníze a čas zabývat se marnotratnostmi funkcionářů, kteří na zařazení českého sportovního letectví mezi světové letecké velmoci, jak se podařilo Haně Zejdové svými jedinými plachtařskými rekordy, jak je neobvyklé, kdy v jiných zemích k takovému prvenství přispějí další rekordmani všech leteckých oborů. V tom je obrovské hrdinství a nepřekonatelný výkon Hany, potlačené výborem AeČR na úroveň dětských her a k zařazní do Quinessovy knihy podivných rekordů v pojídání knedlíků. To je dnešní úroveň myšlení a primitivní filozofie výboru AeČR, který si koleduje jej vyměnit a zahnat do pekel a k zapomění.

Knížka Světová legenda smetena z oblačných výšin vznikla jako odpověď na četné dotazy členů AeČR, kterým přes obavy postihu nedají spát zločinecké metody od AeČ. Knížka se stovkou dokumentů bude muset být doplněna o další dotazy, které nechám zveřejnit jedinými Aeronovinami, které s námi, autory projektu ICADA spolupracují a nevytváří škodolibost a škodu namísto glorioly slávy pro celé české sportovní letectví. Brožurka Hlasité volání ke světové veřejnosti č. 1 vznikla k prosazení interpelace v Poslanecké sněmovně, kam až odhalení zrůdností od AeČR muselo zajít k tomuto zrádnému zacházení funkcionářů s nejúspěšnější rekordní pilotkou světa a mistryní Evropy, stejně zodpovědným vládním činitelem exministrem Petrem Fialou zatlučené pod vlivem pomluv pod koberec. Kdežto Hlasité volání ke světové veřejnosti č. 2 je určeno na přání ze zahraničí odhalit, proč se ztratila ze světové scény Hana Zejdová jako největší zločin funkcionářů AeČR, aby nikdo nezkresloval historii zejména polistopadového Aeroklubu pod řízením estébáka J.Dodala, dalšího bývalé moci věrného služebníka J.Vacha a zejména výboru, dodnes zpolitizovaně plnícího poslání polovojenského Svazarmu.

Příště popíši nejaktuálnější dotaz, špatné výsledky našich plachtařů na posledních mistrovství světa, zvláště v Austrálii, v místě, kde Hana Zejdová dosáhla největší slávy a naši muži pronásledovaní jejím démonem na každém kroku, v oblasti, kde Hana létala světové rekordy i za složitých meteorologických podmínek a s druhořadou leteckou technikou, oni dokonale technicky a finančně vybaveni, dokonce slabomyslně vzdávají boj za národní hrdost.

Vladislav Zejda

Poděkování pana Zejdy a přání do Nového roku

Sunday, January 1st, 2017

Přátelé.

Je čas se zamyslet při vstupu do Nového roku 2017 nad námi, nad vykonanou prací a dodat si navzájem odvahu. LAVS TGM se sice nenalézá v nejlepší situaci, ale postupně velkým přičiněním Vás všech dohromady se pomalu probojováme dopředu. Jsem přesvědčen, že rok 2017 bude pro nás zlomový. Nemůžeme zanechat své práce uprostřed rozdělaných plánů a velkých cílů. Věřím, že s naší houževnatostí překonáme zlo a nepřejícnost těch, co nikdy nedosáhnou toho, co se nám společnými silami podařilo v českém a světovém měřítku, a to teprve v I. etapě projektu ICADA za velmi nepříznivých podmínek. Toto velké vítězství nám nikdo nevezme. Ti, co chtějí měnit historii a vynechávat to nejlepší, aby zde nebyla konkurence neschopným, mají smůlu; pravda vždy vyleze ven. A ta naše pravda a výsledky mají ve světě velkou odezvu a psaly historii letectví. Dnes jsme mohli být hodně daleko, jak by naši nepřející nepřenesli přes srdce. Bylo nám způsobeno zpoždění celé čtvrtstoletí, ale takový je krutý život, kde vítězí jen ti nejhouževnatější. Ale dost řečí, které nepomohou.

Dnes máme maketu STGL, je rozjeta příprava výroby létajícího radiem řízeného modelu. Pokoušíme se prolomit naši izolaci a první odezvy tu jsou. Žádáme o rahabilitaci a odškodnění se zařazením do normálního běhu společnosti. To je jedna cesta, jak se dostat ven z tohoto začarovaného kruhu bezmoci v uzavřenosti a izolaci. Druhá cesta bude závislá již jen na nás, jak se dostat k lidem, kteří mohou pomoci. Sami víme, že jsme jim nablízku.

Náš plán činnosti se všemi užitečnými návrhy probereme na našem příštím setkání. Všem Vám patří velké poděkování za neocenitelnou pomoc při Vašich starostech s přáním dobrého zdraví a hodně sil
v Novém toce 2017.

Váš

letectví propadlý
Vladislav Zejda

Malé zamyšlení nad projektem ICADA

Thursday, December 15th, 2016

Malé zamyšlení.

Jsme v zajímavé vývojové situaci. V tisku a mediích nás informují jaká je velmi nízká nezaměstnanost, jak investujeme do vzdělání a vědy, což je základna budoucího úspěšného rozvoje společnosti. Teoreticky to je správné.

Nakonec vždy rozhoduje praktická realizace.

Živnostník, dnes „podnikatel“ ručí za svou práci celým svým majetkem, poslanec, a nakonec celé strany mají zodpovědnost politickou, prakticky žádnou (nemusí být zvoleni), neplatí pro ně ani jimi vytvořené zákony. Nemusí zaplatit ani za vlastní, stranický dům. Peněz je ve státním sektoru i ČNB dost, tak se hodně utrácí za udržení nevýhodného kurzu pro občana, výhodného však pro lobisty a vedoucí strany. Systém řízení, úředníci jsou nadprůměrně dobře placeni. Máme i z ekonomického pohledu velmi schopný státní a navazující aparát. Informovanost o občanech je dokonalá.

Kluzáky létají na energii přírody, která je zatím zdarma. Všichni bydlící občané státu přispívají poplatkem na obnovitelné zdroje v celkové výši přes 40 mld Kč. Jak je honěna státní úřednice, ředitelka ERU, Ing. Vitásková, když začne prosazovat pravidla, která přináší levnější elektřinu také občanům, se dozvídáme i z denního tisku. Náš největší „solární baron“ se zázemím ve sněmovně, ji pěkně přes soudce kope. Zachraňuje ji až EU, když potvrzuje, že koná dobře. Máme tak silné právo, že se v něm nevyznají ani právníci, logika věci skoro nefunguje.

Že v takové, ještě současné společenské situaci to důchodci s projektem ICADA, s jeho přínosy pro společnost, nemají lehké, je logické. Jsou bráni jako naivní troubové.

Dosud ve společnosti vedou v úspěšnosti lidé, kteří konají hlavně pro své zájmy. Stará zkušenost říká. Nouze naučila Dalibora housti. (Dokonce na Pražském hradě).

Řekli jsme si v partě společně, jedeme dál.

Zejdovi píšou Sobotkovi

Thursday, November 17th, 2016

Pane premiére Sobotko.

Jsme rodina, vždy s úctou k národu, státu, vládě a celém státnímu systému za cenu svého majetku a hodně nadstandardních obětí nezištně sloužíme. Pokud na nás sháníte reference a budete se opírat jak je dnes zvykem jen o hochštaplery, zloděje a okradače státu a vynecháte nás poctivé lidi a zejména zasloužilé letecké sportovce, pak nedodržujete zásady slušnosti, práva a spravedlnosti a poškozujete nás, odsouzené za historický výkon století české pilotky Hany Zejdové, jak neznají vrcholoví letečtí sportovci skutečných demokracií. Ve světě hrdinky, doma i Vámi znevážené.

O kauze Hana Zejdová jste mnohokrát informován. Zřejmě vám nic utrpení člověka a zásadové ženy s obětí pro společnost nic neříká. Jmenovaná sportovkyně s mimořádnými zásluhami o stát, jak svědčí zahraniční ocenění, a ani jediné z České republiky, které nejsou nic platná v úplatném systému a jejím ponížení státní šikanou, na které se svrchovaně podílíte svými ministry pro lidská práva k ničemu, nebo náměstky na MŠMT pro sport, posledním dokonce trestaným a známým v úplatkářských kauzách. Skromná sportovkyně, která státu ušetřila miliony a navodila svými výkony nemalé obchodní možnosti, dnes žebračka a sportovní bezdomovkyně se s Vámi dokonce osobně nedávno setkala a slíbil jste jí, jen slíbil pomoc. Nejste sám z politiků a političek, kdo se jí vyhýbá a všichni dobře víte proč. Je obětí nejhorších úplatných funkcionářů a žebrákem. Na její žádosti nebo stížnosti nikdo buď vůbec neodpovídá, nebo se vykrucuje. Proto se obracíme do světa k její záchraně k lidem, jejichž zásluhou se stala ve světě uznávanou hrdinkou v leteckém sportu. Kdyby tomu tak její odvahou nebylo, zapadla by do davu jako ostatní a její talent by nikdy nebyl odhalen. Česká republika by jí nemusela vymazat z historie letectví jak je projeven vděk ženě s nejvyššími mezinárodními oceněními, zařazenou jako dosud jediný čs. občan na FAI HIGH FLYERS mezi nejúspěšnějšími rekordmankami a první kosmonautkou. Toto zařazení má historický podtext a bude stěží opakovatelné. Všimněte si poslední strany Hlasitého volání čtyř ženských světových osobností letectví, mnohé úspěšnější než nejlepší muži a snad pochopíte rozdíl v hodnocení našimi demagody a skutečností ve světě. Naši funkcionáři barbaři ve Sdružení sportovních svazů, kteří chtějí bývalý Svazarm s Vaší pomocí rozšířit k dalšímu rafinovanému rozkrádání, si umí s Vámi poradit. Jsme pro předvojenskou výchovu mládeže, ale ne se zloději, kteří v televizi ukazují svoje svazarmovské vyznamenání, možná za donášení na poctivé sportovce, jako jsme my a byli jsme a stále jsme celoživotně proto postihováni.

Když Vás oslovíme v tak závažné kauze po všech k ničemu placených ministrů pro lidská práva udržovaných jen jako důkaz před světem jak máme lidská práva mnoha organizacemi jako je Český helsinsky výbor k ničemu ošetřena, je přímo Vaší povinností odpovědět a ne se zbavovat zodpovědnosti za dodržování lidských práv prostřednictvím svých podřízených, kteří z nás dělají podřízené hlupáky, nebo Váš slib vůči postižené ženě, která patří ve světovém letectví mezi výjimečné osobnosti letectví, a zklamat, nedodržet slib a ztrácet úctu. Lidé myslí dobře a umí posoudit a zařadit každého politika. Váš osobní přístup i celé vlády k člověku a způsob úřadování do ztracena nás uráží. V zahraničí byste měl pane premiére za tak závažné nedodržování lidských práv vážné problémy. Jsou tam citliví na pouhé, u nás běžné neodpovídání nebo lhaní či poučování na dopis nebo žádost. V materiálu Hlasité volání ke světové veřejnosti č. 2, pravdivém ve všech bodech, tragedií sportovkyně, jakou by si dnes nedovolila žádná ani ta poslední nejzaostalejší země naší planety Země, je odraženo nedůstojné zacházení se ženou v České republice za Vaší vlády nikoho nepostižitelným. Toto úplatnické propojení moci a zoufalou bezmoc člověka nechť posoudí jiní, jak se zachází s nepohodlnými ženami v České republice v době 2. století třetího tisíciletí moderního věku lidstva a není nikde odvolání.

Kauza se týká celé rodiny Zejdových, postihovaných v minulé době, nejvíce v roce 1982 a hned po 17. listopadu 1989 stejnými funkcionáři mnohem krutěji k absolutní likvidaci od vrcholového sportu. Když neumíte uznat tuto tragedii, pak jsme nuceni se řídit pravidly, se kterými jsme se setkali za našeho pobytu v zahraničí. Nemůžeme Vám radit, ale nový ministr pro lidská práva pan Chvojka jako zdůrazňovaně zkušený právník by mohl konečně se zabývat lidskými právy a napravit tuto nespravedlnost a pomoci. Všechny dokumenty o naší kauze jsou uloženy na MŠMT, ale s nebezpečím špatného výkladu.

S pozdravem

Vladislav Zejda
Prezident
Letecká asociace vrcholového sportu,
nejúspěšnější letecká organizace po roce 1989
bez uznání k existenci.

P.S. Rádi bychom se souhlasem vlády vyhlásili celostátní sbírku na záchranu osobnosti světového letectví Hany Zejdové a na projekt ICADA k jeho částečnému krytí našich organizačních potřeb v osvědčené mezinárodní
spolupráci, jak jsme se osvědčili a nikdo nechce tuto iniciativu ocenit. Připomínáme, že celý projekt ICADA mohl být kryt z obchodních aktivit LAVS, kdyby nebyly narušeny funkcionáři se zájmem k osobnímu
obohacování.
Na vědomí tam, kde se to nejvíce lidského pokroku a lidských práv týká.

Příloha: Email korespodence a dopisování k ničemu s místopředsedy vlády panem Bělobrádkem a Babišem, jak se zbavují zodpovědnosti můžeme dodat.
Hlasité volání ke světové veřejnosti v jazyce českém a anglickém je vysvětlením do zahraničí, kam se naráz ztratila hvězda leteckého nebe.
Můžeme zaslat 50 stránkový materiál projektu ICADA, připravený pro pana Bělobrádka a Babiše, v mezinárodní spolupráci jen s malým vkladem od MŠMT k udržení chodu LAVS, ale jak nás oba místopředsedové
vlády odkazují do státního nezájmu o letecké průkopnictví, současná Česká republika při tomto postoji by dodnes skákala jako opice po stromech. V projektu mohlo pracovat 50 inženýrů a 50 dalších techniků s
nejlepšími technologiemi nejvyspělejších zemí, jak dokazují Švýcaři ve svém projektu SOLAR IMPULS k pokroku ve fotovoltaice a zavedení ekologicky čistých energií lidstvu. Jejich vláda nepodporuje solární barony a
neodsuzuje ženu za odpor této mafii do vězení, ale projekt, prospěšný pro všechno lidstvo planety Země podporuje. Lidé barbaři nám vládnou, ve světě označeni jako vlastizrádci, sledují jiné zájmy osobní. My jsme
za toto opakování pravdy vyšetřování 23 roků na policii a nuceni k soudům.

Česká tragédie…

Sunday, September 11th, 2016

Věc nepotřebuje komentář……….

http://www.aeronoviny.cz/images/kingstonf001.jpg