Archive for the ‘Zejdovi’ Category

Letecký psychopat Jiří Dodal

Saturday, January 13th, 2018

Dostáváme se k pokračování na naší věci. Tvrdě odpracované výsledky nepřišly zadarmo
Předpokládáme, že máme stejný cíl. Dostat pravdu mezi lidi o skutečné, dlouhodobé velmi cílevědomé práci, obětavosti Hany a Vladislava Zejdových vlastnímu, sportovnímu létání. A to nemluvím o minulém režimu.

Dokumenty a zkušenosti ukazují v čem je problém. Budeme postupně posílat další. Z velkého množství materiálů. Ty, které ve svém souhrnu ukazují jaký vliv na celý řídící systém naší společnosti mají lidé z pozadí. Lidé, kteří se rychle dostali k majetku společnosti a následně lehce korumpují úředníky státní správy. Máme uvedené odzkoušené i na vlastních 2 případech v “naší obci, v Brně” Vidíme hlavní 2 současné cíle:

Dodala jako iniciátora, organizátora blokáží a tvůrce pomluv s vyvrcholením v soudní žalobě na Vladislava Zejdy. Peníze společnosti použil pro své cíle, z našeho pohledu prakticky likvidoval vývoj plachtařského sportu v ČR. Došlo i k likvidaci rozbíhajících se obchodů s leteckou technikou do Indie a Austrálie v řádu mld Kč.
Rehabilitace Hany Zejdové, se všemi důsledky. Po dřívějším, předcházejícím jednání v parlamentu znovu jinou cestou. Práce se začíná již rozbíhat.

Aktuální situace Zejdovi

Sunday, December 17th, 2017

Dobrý den Aeronoviny,

Náš “Generální tajemník” byl a je jistě velmi schopný člověk, který vždy věděl, kam se má dostat a s kým a jak se má přátelit, aby se dobře přiživil s partou na státní kase. Není to z pohledu historie nic nového………… Na špičce České politiky máme dnes mnohonásobně šikovnějšího, s celou partou.Dobrý den Aeronoviny,

Když jsem zvažoval jaké je řešení současné situace Vladislava a Hany Zejdových, došel jsem k závěru, že v principu jednoduché řešení je v realizaci, ve spolupráci aktivních lidí. Jak ve vertikále, tak i horizontále společnosti. Spolupráce na podání ruky, spolupráce postavená na důvěře. V praxi to však bohužel zavání jako velká naivita. Historické I vlastní, dlouholeté zkušenosti mi však potvrzují, že jiná, úspěšnější cesta není. Situace nutných změn již dnes znovu nastala. Rozevírají se velmi rychle rozdíly v příjmu mezi těmi co vytváří hodnoty ve společnosti a těmi co řídí (slouží) společnosti. Prakticky ji však ovládají.

Vladislava a Růženku Zejdových znám dnes již 60 let a mohu poznamenat, že patří mezi nejčestnější lidi, jaké jsem kdy poznal. Že se jedná o abnormálně pracovité, nebojácné a velmi skromné lidi, mohu jen konstatovat. O obou dcerách už nemusím nic dalšího doplňovat. Z mizivé ekonomické základny vždy pracovním nasazením dosáhli překvapující výsledky. Tyto byly bohužel závistivě snižovány známými, „zodpovědnými“ velícími špičkami v bývalém Svazarmu. V posledních 20 letech to vadilo stejným a stejně charakterově vybaveným lidem, jak na úrovni vlastního sportovního letectví, tak i na úrovni praktického řízení společnosti i v oblasti vědy a energie (ČEZ, E.O.N).

Projekt ICADA je posledních 20 let blokován na úrovni vlády, na úrovni řízení společnosti.

Tolik osobní pohled úvodem.

Je potřebné pro harmonii spolupráce a jednotlivé akce vedoucí k řešení situace dokladovat, poznat faktické, rozhodující momenty vývoje, jejich aktéry v kladném i záporném konání. Období Svazarmu, Dodal, Dvořák, Machula a kol.

Prezident, Vláda, MŠMT, Záštity projektu, Akademie věd, Novinařina, Propagace vydaná, knihy, články.

Letectví a jeho vývoj bylo vždy na špičce technologického pokroku. Prakticky 20 let je v České republice ziskuchtivými lidmi u moci jeho vývoj blokován. Ztrácíme prestiž aktivní společnosti.

Celkový nadhled formou otázek a odpovědí Laďa zpracoval s grafikem do připravené a doplňované knihy „ Světová legenda smetena z oblačných výšin.“ 180 stran.

Závěr,
Postupně budeme vybírat dostupné dokumenty. Začneme od Dodala….

Zejdovi

Zejdovi o aktuální stavu dění

Wednesday, November 15th, 2017

Jaká bezmoc vládne uprostřed Evropy, v zemi se slavnou historií letectví.

Jediný český politik, exministr pro lidská práva pan Michal Kocáb, který odsunul sedmdesátitisícovou i atomovými zbraněmi vybrojenou sovětskou okupační armádu, nic nespraví s českými politiky nové doby, nám píše:

„Když čtu Vaše řádky, velmi mě mrzí, jak se s těmito lidmi, Hanou a Vladislavem Zejdových, zacházelo a bohužel ještě až do současnosti zachází. Je zcela jasné, že se tito vážení sportovci, nacházejí v nelehké situaci.“

Pan Kocáb dále dodává: „Bohužel Vám musím sdělit, že není v mé pravomoci jako ministra vlády pro lidská práva a menšiny šetřit…“. Tím končí právo a spravedlnost, zavedené a hodně upravené v České republice po roce 1989 s vystupňováním poslední vlády p.Sobotky, ministra pro lidská práva p.Chvojky a prezidenta republiky p.Zemana. Vládci současného maskovaného totalitního režimu v České republice, jako poslední baště post komunismu v bývalé Východní Evropě se chovají tak, jak by jim nebylo umožněno ani v době husákovské normalizace v době největšího temna. Sami jsme toho nejlepším dokladem, kdy jsme mohli omezeně provádět letecké průkopnictví, zatímco dnes v době svobody jsme doslova zlikvidováni od letectví k žití, jak by neunesli lidé okraje společnosti.

Hana Zejdová je těžkým svědomím politiků. Ti si uvědomují státní šikanu a její důsledky, ale nemají odvahu před veřejností a světem provést nápravu. Zásadová a čestná sportovkyně nemá mezi slušnými lidmi nepřátele. Ničím se neprovinila, je světově uznávanou sportovní osobností a těžko se na ní hledají důvody provinění. Naši lidé zde předčí demokratický svět a umí použít cokoli se jim hodí. Proto se jí politici při setkání vyhýbají (Fiala, Sobotka a jiní) a chovají se jako zbabělci.

Učinit z dětí něco mimořádného k užitku lidské společnosti je určitě velkou zásluhou rodičů. Na příkladu Kajinka a jeho příjemných rodičů, si mladí lidé vezmou víc, možná toho horšího, než vůbec získají něco zajímavého od úmyslně nepopulární a pomluvené Hany Zejdové. Navíc sympatickému zloději a buď jak buď odsouzenému vrahovi prezident Miloš Zeman udělil milost, které se od něj Hana Zejdová, mimořádná sportovkyně se zásluhami o české sportovní letectví a zinscenovaně minulými strukturami v Aeroklubu odsouzená k zániku nikdy nedočká jako sportovní bezdomovkyně a vězeň s životem na okraji společnosti. Proto nebude jezdit v nejmodernějším bavoráku a užívat si života, kdy nemá ani na základní životní potřeby, na které ji nedal pan prezident Zeman a jeho vláda požehnání a nevrátí ji několik desítek let zmařeného života.

Jedeme dál, tam, kde je cesta dlážděná pochopením a přátelstvím.

Na závěr názor nad věcí: U nás když se obrátíte na kandidáty na prezidenta a jiné vládní úředníky tak musíte očekávat, že všichni jsou spojení s funkcionáři předlistopadové nebo polistopadové moci a navzájem si rozumí. Dostanete jiné hodnocení, než si zasloužíte. Počkejte raději na některou další čistější generaci, kdy snad nebude řádit proslulá česká závist a dobře promyšlené pomluvy. Tudy ale cesta nevede. Čím víc znamenáte pro českou společnost, tím víc někomu zavazíte a větší trest můžete očekávat. Proto máme trvalý zákaz vstupu na letiště v době svobody, trest, kterému nevěří v zahraničí. A nevěří, že máme tak nevšímavou vládu k lidským právům. V této složité a zvrácené době ale žijeme a vytrvale hledáme náhodného partnera nebo tu nejmenší skulinku v každé moci, kde jsme přece jen proklouzli a zapřičinili všechno to, co jsme dosud dokázali. To je náš hodně strastiplný, pro mnoho lidí nepochopitelný úděl. Započatou spoluprací všech kontinentů na projetku ICADA v jeho I. etapě jsme odhalili přednosti globalizační spolupráce. Cesta průkopníků letectví má stále nejtvrdější zákony.

Perlan tam, kde chtěli a mohli! být Zejdovi…

Friday, November 10th, 2017

http://www.abicko.cz/clanek/precti-si-technika-vesmir/22287/perlan-ii-kluzak-na-hranici-vesmiru.html

https://img.abicko.cz/img/5/full/3767293_perlan-v2.jpg?v=2

Letecké rekordy = cesta k laciné energii.

Saturday, October 21st, 2017

58 leteckých, světových rekordů není v České republice úspěchem. Je to jen poukázka k šikaně a dohnání autora a realizátora projektu ICADA p. Zejdy nakonec i k soudům, kterým odolal. I záštita tří premiérů je mnoho let blokována vedením Aeroklubu České republiky ve spolupráci s úředníky Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu. Proč? Jako vždy pro svoji moc a špičkové osobní a pracovní zabezpečení.

Projekt IACADA má za sebou více než 60 letou historii.. K současnému stavu historicého vývoje přikládám soubory informací.
Už 15 let nemohly v tisku vycházet o projektu žádné informace. O lidských právech nelze v česku mluvit. Bili osloveni příslušní ministři i organizace.
Tuto zprávu zasílám na více než 800 kontaktů z nichž přes 90 procent znám osobně. Laciná energie není pro občany i když na její vývoj všichni i v účtech za odebranou elektřinu přispívají.
Mám jedinou prosbu jděte volit a vybírejte si důvěryhodné zástupce do parlamentu. Je to dosud jedinná možnost kdy má Váš hlas nějakou váhu. Situaci považuji za velmi vážnou s tím, že se dostáváme za bod zvratu..

Zejdovi žádají mezinárodní organizace o pomoc. Firma AeČR by neměla být národním aeroklubem.

Monday, September 25th, 2017

Na tomto linku najdete další žádost pana Zejdy o rehabilitaci:

http://aeronoviny.cz/zejdovi/17_1809machulaB.pdf

Zároveň zde najdeme zdůvodnění, proč by firma AeČR neměla vykonávat správu národního aeroklubu.

Snění a vize sebou nesou pokrok.

Tuesday, June 27th, 2017

I HAD A DREAM.
Tato památná slova patří velkému a uznávanému černošskému politikovi dr. Martinu Kingovi, která sdělil svým příznivcům před tím, než jej stihl krutý osud. Nedávno je připoměl náš prezident Miloš Zeman, který rád překvapuje svými bonmoty nebo opakovanými slovy významných osobností. Možná, že to byl impuls k mému povědomí, když jsem se probudil o půlnoci po snu, jakémsi shrnutí všech získaných zkušeností k
budoucímu obletu Země větroněm – schválně zde volím název větroň, je mi z doby začátků mého plachtění přijatelnější. Mimo jiné Miloš Zeman sehrál v tehdy utajovaném projektu ICADA určitou roli k naší záchraně před novodobou post svazarmovskou mafií dodalovců, vachovců, krejčířikovců, ertlovců a dalších zkázonosičů našeho plachtění. Jim všem jsme se znelíbili v jejich cestě za rozkrádáním státních peněz pro letecké sportovce,
než p. Zemana podle mého vysvětlení naše post svazarmovská mafie obrátila proti nám v dlouho utajované Icadě a zbavila cti k výkonům Hany, ze kterých udělali snůšku k zatracení a zašli dále – k barbarskému vymazání z historie letectví. To je jejich hlavní přínos opakovat tragedie totality, na štěstí prozatím ne horší.
Víte, skutečné a pokrokové plachtění je něco zcela jiného.

Aeronoviny kontra AeČR
Aeronoviny jsou ještě dnes v době moderního věku lidstva jediné, kde se můžeme svěřit něčím, co je stále v Aeroklubu České republiky zakázané. Koneckonců si nechci vzít všechno sebou do nenávratna, všechno, co kdérovci a vachovci nedovolili svojí přítomností v redakční radě L + K otisknout a ani dnes tento letecký časopis nestojí o sdělení zkušeností jak se vyvíjel program ICADA od svého začátku. Pochopitelně s pozdějším názvem, který si vztahuji na setkání s Francouzskými plachtaři na Mezinárodním mistrovství Francie r. 1957 a mém odstavení kým? Opět Kdérem a později náhradníkem Vachem. Že jsem se nemohl zúčastnit vlnového soustředění v St. Auban, kde jsme měli plánované na tu dobu velké dálkové lety – to všechno se mi zdálo a přehrálo jako na magnetofonové pásce zřejmě během málo vteřin ve snu, kde byl i krátký záběr Vánoc r. 1953, kdy jsem se zastavil v Náměšti n. Oslavou, kde byl tatínek Jirky Förchtogatta výpravčím na nádraží a Jirka s jeho ženou tam byli strávit Vánoce. Naše procházka kolem řeky Oslavy mě předala Jirkovy zkušenosti o vlně nejenom tak ledasjaké v souvislosti s volným vlněním, kterého se někdy vyskytuje habaděj a nikdo o něm neví. Když jsem jednou létal nad Tatrami ve výšce kolem 10 km a obloha se úplně zatáhla a jednou jsem se dokonce pro jistotu k upřesnění polohy nechal zaměřit po asi hodinovém létání, z vymezeného prostoru od Liptovského Mikuláše jsem pozoroval všude kolem samé vlnové oblaky, zvláště nad Maďarskem a Moravou, kde se dalo uletět tehdy s Blaníkem
velký výkon na uzavřené trati. Bylo to něco fantastického, škoda, že ne zanechaného na fotu.

Dopravní piloti jsou často svědky velkého vlnění.
Jednou mě hlásil pilot dopraváku původem plachtař, který točil Poprad, že nad oblačností je silná vlna. Jindy totéž hlásil pilot nad Orlickými horami, kdy tam za zjevných podmínek proudění nikdo vlnu nečekal. Popsání do tehdy leteckého časopisu by prý naše plachtaře klamaly, cosi takového mě bylo vzkázáno z redakční rady L+K, proto jsem musel některé pasáže na příklad naše diskuze s Jirkou Förchtgottem v článku o létání v Tatrách vynechat, aby otiskli jen to, co je neškodné. Byly to i dnes pro mnohé neznámé věci kolem sníženého klesání nad oblačností a při budoucím, dnes navrhovaném STGL s klesáním 30 cm využitelného podle neznámé teorie prof. Georgiiho. To vše mě nedovolilo usnout do rána a možná zase jen snít a raději to popsat do Aeronovin – kam jinam?

Historie Icady
Celá šedesátiletá historie Icady je stručně i s obrázky popsána pro zahraniční letecký časopis, kde se nestydí ve dvou číslech zveřejnit foto Hany na dvojstranně uvnitř časopisu z expedic Kangaroo. A co tak možnost financování létání vlny a výzkum vlnění ve Vysokých Tatrách, který jsem navodil známému plachtaři panu dr. Joachimu Kuetnerovi ve Weather Bureau ve Washingtonu pro spolupráci s panem dr. Nedělkou,
vedoucím Aerologické stanice Poprad. Už tak zajímavé zkušenosti vedly k posunu názorů, snění a vize kolem největšího výkonu v dálkovém letu ke spojení místa přistání s místem startu v přímém letu. Asi mě tehdy zachránilo, že naše spojení s dr. Kuetnerem nevyšlo jeho dodržením spojení ven. Stejně se mě tito a dnešní mafiáni mstí i na dětech pro vize, které nikdy nepřipouštěli a nedovolili rozvoj plachtění do dálek a výšek. Jejich bahnění se super větroni na krátkých tratích jsou jen koňskými dostihy. Samozřejmě mají i svoje uplatnění, ale trochu pokulhávající za skutečným pokrokem, navíc rozvinutým k většímu rozvoji ve využívání sluneční energie v projektu ICADA, odjakživa skrytému pohonu všech plachtařských výkonů.

Vladislav Zejda

Obě Hany pojí láska k létání rekordy…..

Wednesday, June 14th, 2017

Odmyslíme li si okolnosti, které obě Hany provázely životem, jsou to vlastně stejné Hany:) Rekordy, umění létat a umění odevzdat létání vše… Defacto celý svůj život……..

http://www.securitymagazin.cz/historie/video-nacisticka-pilotka-hanna-reitsch-testuje-me163-komet-1404056439.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Vytvářet harmonii kolektivu je mnohonásobně složitější. Jo to Zejda trefil!!!

Wednesday, June 14th, 2017

Vytvářet harmonii kolektivu je mnohonásobně složitější.
Ou je!!!!! Tak tohle pan Zejda opravdu trefil!

Zejda si vybral tu histroicky úplně nejhorší dobu!
Bohu žel, Bohu libé plány pana Zejdy, přišly v ten nejhorší okamžik v jaký vůbec mohly přijít. Po REVOLUCI!! Po revoluci neměl nikdo nic, všichni jen zírali přes hranice, jak jsou tamní aerokluby vybavené a jak to tam funguje. O nějakém létání v zahraničí, tak jak je to již běžné dnes, se zatím lidem jen snilo.

Bohu žel, dlouho po revoluci!!
Zejdovi začali jezdit do Austrálie hned po revoluci. Uměli anglicky, dokázali sehnat stroj, Hana létala jeden rekord za druhým, zatímco její táta pan Zejda hrabal seno v aeroklubu a prováděl další údržbářské práce. Všichni ti, co jim Austrálii záviděli, se tam mohli vydat až když si vydělali. Někteří poctivě rozkrádáním železa v Poldi, jiní méně poctivě, ti neletěli nikam, skončili v base na Ruzyni 🙂 Nicméně je faktem, že zorganizovat první zájezd na létání do Austrálie trvalo ostatním plachtařům deset let poté, co Hana v Austrálii odlétala desítky rekordů! To bylo vždy spoustu keců, spoustu plánů na gligingu a pak zas nic:) Pak se to jednou s vypětím všech sil nakonec podařilo a teď už se tam létá běžně..

Kolektiv musí být komunita musí fungovat – jinak se navzájem pozabíjíme!! Jak se říká, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. To platí v letectví do puntíku! Komunitu je potřeba budovat, komunita se MUSÍ budovat. Bez ní by to nešlo! Na nebi nemůžeme mít tisíc individualistů, kteří si budou létat jak je napadne, nebo v lepším případě jen sobecky dodrží literu předpisu. Faktu, že neznámý kolega jde na přistání bez podvozku, se jen budou smát, místo toho, aby vzali rádio a tento fakt mu sdělili.. A o těhlech věcech ta letecká komunita je!

Byl to fatální rozdíl hladin!! Zejda byl dobrák blázen!
Zejda se pokoušel o něco, co nikdy nemohlo fungovat – ve špatnou dobu a mezi špatnými lidmi. Rozdíly mezi úrovní rodiny pana Zejdy byly obrovské. A Bohu žel, jsme v Česku, kde funguje ona klasická závist a ta zvítězila. Bohu žel podruhé, je nutno podotknout, že tuto závist a nenávist mezi sportovci ještě mohutně a dlouhodobě podporoval estébák Dodal. Byla to tedy závist a nenávist posvěcená shora, rodině pana Zejdy za trest, protože odmítl dávat estébákovi svoje rekordy zadarmo.

Dnes vidíme, jak s těmi výkony je v LAA i v AeČR
Ty rekordy a medaile prostě mají pro sportovní bafuňáře obrovskou cenu. Oni je totiž dokáží na ministerstvech směnit za nemalé peníze – tedy dobře prodat. Sportovci, který rekord vytvořil, pak nedají nic, nebo obálku, ve které je děkovný dopis:)

Sumasumárum
Historici v budoucnosti budou pana Zejdu považovat za bláznivého snílka, který se pokoušel v daný okamžik o nemožné. Kdyby s tím začal dnes, možná už by našel pochopení u mnohem více lidí. Ti svazarmovští tupci a neumětelové jsou již dnes bez vlivu a v letecké komunitě máme spoustu lidé, kteří už si nedají jen tak něco nakukat od kohokoliv.. Vytvářet harmonii kolektivu po revoluci s estébákem Dodalem za zády bylo nemožné. Dnes už jsou k této snaze jiné podmínky. Podívám li se na Aeroweb, nelze říci že by nám, letecké komunita nefungovala! Funguje! Sice ne tak jako v zahraničí, ale už je to na velmi slušné úrovni!

Leták ICADA si můžete stáhnout zde: http://www.aeronoviny.cz/zejdovi/letak_icada.pdf

Musíme poznamenat, článek jde do černého!

Wednesday, June 14th, 2017

Musíme poznamenat, článek s fotkami bafuňářů jde opravdu do černého!! Veřejnost by měla vědět, že Zejdovi nespí, práce jede a máme řadu prací na přípravě podkladů za sebou. Ze „Smart city Jihomoravského kraje“ , kde proběhla naše prezentace, přikládáme rozdaný informační leták.

Poznámka:
Pracovat jen na sebe je vždy jednoduché. Vytvářet harmonii kolektivu je mnohonásobně složitější. Bohužel je to jediná cesta dopředu. Letectví bývalo v tomto směru vpředu. Dodnes mám sám řadu pěkných vzpomínek, kdy Medlánky byly v harmonii, a v plachtařině na špici. Mám své zkušenosti a registruji, vnímám, proč jejich vývoj dávno neoslňuje.
Kromě provozních akcí dokončujeme přípravy i na rozesílku PETICE, která zasáhne i do volebního klání stran.
Velmi si ceníme zveřejňování fakt!
Zejdovi