Archive for the ‘Zejdovi’ Category

Zejdovi o aktuální stavu dění

Wednesday, November 15th, 2017

Jaká bezmoc vládne uprostřed Evropy, v zemi se slavnou historií letectví.

Jediný český politik, exministr pro lidská práva pan Michal Kocáb, který odsunul sedmdesátitisícovou i atomovými zbraněmi vybrojenou sovětskou okupační armádu, nic nespraví s českými politiky nové doby, nám píše:

„Když čtu Vaše řádky, velmi mě mrzí, jak se s těmito lidmi, Hanou a Vladislavem Zejdových, zacházelo a bohužel ještě až do současnosti zachází. Je zcela jasné, že se tito vážení sportovci, nacházejí v nelehké situaci.“

Pan Kocáb dále dodává: „Bohužel Vám musím sdělit, že není v mé pravomoci jako ministra vlády pro lidská práva a menšiny šetřit…“. Tím končí právo a spravedlnost, zavedené a hodně upravené v České republice po roce 1989 s vystupňováním poslední vlády p.Sobotky, ministra pro lidská práva p.Chvojky a prezidenta republiky p.Zemana. Vládci současného maskovaného totalitního režimu v České republice, jako poslední baště post komunismu v bývalé Východní Evropě se chovají tak, jak by jim nebylo umožněno ani v době husákovské normalizace v době největšího temna. Sami jsme toho nejlepším dokladem, kdy jsme mohli omezeně provádět letecké průkopnictví, zatímco dnes v době svobody jsme doslova zlikvidováni od letectví k žití, jak by neunesli lidé okraje společnosti.

Hana Zejdová je těžkým svědomím politiků. Ti si uvědomují státní šikanu a její důsledky, ale nemají odvahu před veřejností a světem provést nápravu. Zásadová a čestná sportovkyně nemá mezi slušnými lidmi nepřátele. Ničím se neprovinila, je světově uznávanou sportovní osobností a těžko se na ní hledají důvody provinění. Naši lidé zde předčí demokratický svět a umí použít cokoli se jim hodí. Proto se jí politici při setkání vyhýbají (Fiala, Sobotka a jiní) a chovají se jako zbabělci.

Učinit z dětí něco mimořádného k užitku lidské společnosti je určitě velkou zásluhou rodičů. Na příkladu Kajinka a jeho příjemných rodičů, si mladí lidé vezmou víc, možná toho horšího, než vůbec získají něco zajímavého od úmyslně nepopulární a pomluvené Hany Zejdové. Navíc sympatickému zloději a buď jak buď odsouzenému vrahovi prezident Miloš Zeman udělil milost, které se od něj Hana Zejdová, mimořádná sportovkyně se zásluhami o české sportovní letectví a zinscenovaně minulými strukturami v Aeroklubu odsouzená k zániku nikdy nedočká jako sportovní bezdomovkyně a vězeň s životem na okraji společnosti. Proto nebude jezdit v nejmodernějším bavoráku a užívat si života, kdy nemá ani na základní životní potřeby, na které ji nedal pan prezident Zeman a jeho vláda požehnání a nevrátí ji několik desítek let zmařeného života.

Jedeme dál, tam, kde je cesta dlážděná pochopením a přátelstvím.

Na závěr názor nad věcí: U nás když se obrátíte na kandidáty na prezidenta a jiné vládní úředníky tak musíte očekávat, že všichni jsou spojení s funkcionáři předlistopadové nebo polistopadové moci a navzájem si rozumí. Dostanete jiné hodnocení, než si zasloužíte. Počkejte raději na některou další čistější generaci, kdy snad nebude řádit proslulá česká závist a dobře promyšlené pomluvy. Tudy ale cesta nevede. Čím víc znamenáte pro českou společnost, tím víc někomu zavazíte a větší trest můžete očekávat. Proto máme trvalý zákaz vstupu na letiště v době svobody, trest, kterému nevěří v zahraničí. A nevěří, že máme tak nevšímavou vládu k lidským právům. V této složité a zvrácené době ale žijeme a vytrvale hledáme náhodného partnera nebo tu nejmenší skulinku v každé moci, kde jsme přece jen proklouzli a zapřičinili všechno to, co jsme dosud dokázali. To je náš hodně strastiplný, pro mnoho lidí nepochopitelný úděl. Započatou spoluprací všech kontinentů na projetku ICADA v jeho I. etapě jsme odhalili přednosti globalizační spolupráce. Cesta průkopníků letectví má stále nejtvrdější zákony.

Perlan tam, kde chtěli a mohli! být Zejdovi…

Friday, November 10th, 2017

http://www.abicko.cz/clanek/precti-si-technika-vesmir/22287/perlan-ii-kluzak-na-hranici-vesmiru.html

https://img.abicko.cz/img/5/full/3767293_perlan-v2.jpg?v=2

Letecké rekordy = cesta k laciné energii.

Saturday, October 21st, 2017

58 leteckých, světových rekordů není v České republice úspěchem. Je to jen poukázka k šikaně a dohnání autora a realizátora projektu ICADA p. Zejdy nakonec i k soudům, kterým odolal. I záštita tří premiérů je mnoho let blokována vedením Aeroklubu České republiky ve spolupráci s úředníky Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu. Proč? Jako vždy pro svoji moc a špičkové osobní a pracovní zabezpečení.

Projekt IACADA má za sebou více než 60 letou historii.. K současnému stavu historicého vývoje přikládám soubory informací.
Už 15 let nemohly v tisku vycházet o projektu žádné informace. O lidských právech nelze v česku mluvit. Bili osloveni příslušní ministři i organizace.
Tuto zprávu zasílám na více než 800 kontaktů z nichž přes 90 procent znám osobně. Laciná energie není pro občany i když na její vývoj všichni i v účtech za odebranou elektřinu přispívají.
Mám jedinou prosbu jděte volit a vybírejte si důvěryhodné zástupce do parlamentu. Je to dosud jedinná možnost kdy má Váš hlas nějakou váhu. Situaci považuji za velmi vážnou s tím, že se dostáváme za bod zvratu..

Zejdovi žádají mezinárodní organizace o pomoc. Firma AeČR by neměla být národním aeroklubem.

Monday, September 25th, 2017

Na tomto linku najdete další žádost pana Zejdy o rehabilitaci:

http://aeronoviny.cz/zejdovi/17_1809machulaB.pdf

Zároveň zde najdeme zdůvodnění, proč by firma AeČR neměla vykonávat správu národního aeroklubu.

Snění a vize sebou nesou pokrok.

Tuesday, June 27th, 2017

I HAD A DREAM.
Tato památná slova patří velkému a uznávanému černošskému politikovi dr. Martinu Kingovi, která sdělil svým příznivcům před tím, než jej stihl krutý osud. Nedávno je připoměl náš prezident Miloš Zeman, který rád překvapuje svými bonmoty nebo opakovanými slovy významných osobností. Možná, že to byl impuls k mému povědomí, když jsem se probudil o půlnoci po snu, jakémsi shrnutí všech získaných zkušeností k
budoucímu obletu Země větroněm – schválně zde volím název větroň, je mi z doby začátků mého plachtění přijatelnější. Mimo jiné Miloš Zeman sehrál v tehdy utajovaném projektu ICADA určitou roli k naší záchraně před novodobou post svazarmovskou mafií dodalovců, vachovců, krejčířikovců, ertlovců a dalších zkázonosičů našeho plachtění. Jim všem jsme se znelíbili v jejich cestě za rozkrádáním státních peněz pro letecké sportovce,
než p. Zemana podle mého vysvětlení naše post svazarmovská mafie obrátila proti nám v dlouho utajované Icadě a zbavila cti k výkonům Hany, ze kterých udělali snůšku k zatracení a zašli dále – k barbarskému vymazání z historie letectví. To je jejich hlavní přínos opakovat tragedie totality, na štěstí prozatím ne horší.
Víte, skutečné a pokrokové plachtění je něco zcela jiného.

Aeronoviny kontra AeČR
Aeronoviny jsou ještě dnes v době moderního věku lidstva jediné, kde se můžeme svěřit něčím, co je stále v Aeroklubu České republiky zakázané. Koneckonců si nechci vzít všechno sebou do nenávratna, všechno, co kdérovci a vachovci nedovolili svojí přítomností v redakční radě L + K otisknout a ani dnes tento letecký časopis nestojí o sdělení zkušeností jak se vyvíjel program ICADA od svého začátku. Pochopitelně s pozdějším názvem, který si vztahuji na setkání s Francouzskými plachtaři na Mezinárodním mistrovství Francie r. 1957 a mém odstavení kým? Opět Kdérem a později náhradníkem Vachem. Že jsem se nemohl zúčastnit vlnového soustředění v St. Auban, kde jsme měli plánované na tu dobu velké dálkové lety – to všechno se mi zdálo a přehrálo jako na magnetofonové pásce zřejmě během málo vteřin ve snu, kde byl i krátký záběr Vánoc r. 1953, kdy jsem se zastavil v Náměšti n. Oslavou, kde byl tatínek Jirky Förchtogatta výpravčím na nádraží a Jirka s jeho ženou tam byli strávit Vánoce. Naše procházka kolem řeky Oslavy mě předala Jirkovy zkušenosti o vlně nejenom tak ledasjaké v souvislosti s volným vlněním, kterého se někdy vyskytuje habaděj a nikdo o něm neví. Když jsem jednou létal nad Tatrami ve výšce kolem 10 km a obloha se úplně zatáhla a jednou jsem se dokonce pro jistotu k upřesnění polohy nechal zaměřit po asi hodinovém létání, z vymezeného prostoru od Liptovského Mikuláše jsem pozoroval všude kolem samé vlnové oblaky, zvláště nad Maďarskem a Moravou, kde se dalo uletět tehdy s Blaníkem
velký výkon na uzavřené trati. Bylo to něco fantastického, škoda, že ne zanechaného na fotu.

Dopravní piloti jsou často svědky velkého vlnění.
Jednou mě hlásil pilot dopraváku původem plachtař, který točil Poprad, že nad oblačností je silná vlna. Jindy totéž hlásil pilot nad Orlickými horami, kdy tam za zjevných podmínek proudění nikdo vlnu nečekal. Popsání do tehdy leteckého časopisu by prý naše plachtaře klamaly, cosi takového mě bylo vzkázáno z redakční rady L+K, proto jsem musel některé pasáže na příklad naše diskuze s Jirkou Förchtgottem v článku o létání v Tatrách vynechat, aby otiskli jen to, co je neškodné. Byly to i dnes pro mnohé neznámé věci kolem sníženého klesání nad oblačností a při budoucím, dnes navrhovaném STGL s klesáním 30 cm využitelného podle neznámé teorie prof. Georgiiho. To vše mě nedovolilo usnout do rána a možná zase jen snít a raději to popsat do Aeronovin – kam jinam?

Historie Icady
Celá šedesátiletá historie Icady je stručně i s obrázky popsána pro zahraniční letecký časopis, kde se nestydí ve dvou číslech zveřejnit foto Hany na dvojstranně uvnitř časopisu z expedic Kangaroo. A co tak možnost financování létání vlny a výzkum vlnění ve Vysokých Tatrách, který jsem navodil známému plachtaři panu dr. Joachimu Kuetnerovi ve Weather Bureau ve Washingtonu pro spolupráci s panem dr. Nedělkou,
vedoucím Aerologické stanice Poprad. Už tak zajímavé zkušenosti vedly k posunu názorů, snění a vize kolem největšího výkonu v dálkovém letu ke spojení místa přistání s místem startu v přímém letu. Asi mě tehdy zachránilo, že naše spojení s dr. Kuetnerem nevyšlo jeho dodržením spojení ven. Stejně se mě tito a dnešní mafiáni mstí i na dětech pro vize, které nikdy nepřipouštěli a nedovolili rozvoj plachtění do dálek a výšek. Jejich bahnění se super větroni na krátkých tratích jsou jen koňskými dostihy. Samozřejmě mají i svoje uplatnění, ale trochu pokulhávající za skutečným pokrokem, navíc rozvinutým k většímu rozvoji ve využívání sluneční energie v projektu ICADA, odjakživa skrytému pohonu všech plachtařských výkonů.

Vladislav Zejda

Obě Hany pojí láska k létání rekordy…..

Wednesday, June 14th, 2017

Odmyslíme li si okolnosti, které obě Hany provázely životem, jsou to vlastně stejné Hany:) Rekordy, umění létat a umění odevzdat létání vše… Defacto celý svůj život……..

http://www.securitymagazin.cz/historie/video-nacisticka-pilotka-hanna-reitsch-testuje-me163-komet-1404056439.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Vytvářet harmonii kolektivu je mnohonásobně složitější. Jo to Zejda trefil!!!

Wednesday, June 14th, 2017

Vytvářet harmonii kolektivu je mnohonásobně složitější.
Ou je!!!!! Tak tohle pan Zejda opravdu trefil!

Zejda si vybral tu histroicky úplně nejhorší dobu!
Bohu žel, Bohu libé plány pana Zejdy, přišly v ten nejhorší okamžik v jaký vůbec mohly přijít. Po REVOLUCI!! Po revoluci neměl nikdo nic, všichni jen zírali přes hranice, jak jsou tamní aerokluby vybavené a jak to tam funguje. O nějakém létání v zahraničí, tak jak je to již běžné dnes, se zatím lidem jen snilo.

Bohu žel, dlouho po revoluci!!
Zejdovi začali jezdit do Austrálie hned po revoluci. Uměli anglicky, dokázali sehnat stroj, Hana létala jeden rekord za druhým, zatímco její táta pan Zejda hrabal seno v aeroklubu a prováděl další údržbářské práce. Všichni ti, co jim Austrálii záviděli, se tam mohli vydat až když si vydělali. Někteří poctivě rozkrádáním železa v Poldi, jiní méně poctivě, ti neletěli nikam, skončili v base na Ruzyni 🙂 Nicméně je faktem, že zorganizovat první zájezd na létání do Austrálie trvalo ostatním plachtařům deset let poté, co Hana v Austrálii odlétala desítky rekordů! To bylo vždy spoustu keců, spoustu plánů na gligingu a pak zas nic:) Pak se to jednou s vypětím všech sil nakonec podařilo a teď už se tam létá běžně..

Kolektiv musí být komunita musí fungovat – jinak se navzájem pozabíjíme!! Jak se říká, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. To platí v letectví do puntíku! Komunitu je potřeba budovat, komunita se MUSÍ budovat. Bez ní by to nešlo! Na nebi nemůžeme mít tisíc individualistů, kteří si budou létat jak je napadne, nebo v lepším případě jen sobecky dodrží literu předpisu. Faktu, že neznámý kolega jde na přistání bez podvozku, se jen budou smát, místo toho, aby vzali rádio a tento fakt mu sdělili.. A o těhlech věcech ta letecká komunita je!

Byl to fatální rozdíl hladin!! Zejda byl dobrák blázen!
Zejda se pokoušel o něco, co nikdy nemohlo fungovat – ve špatnou dobu a mezi špatnými lidmi. Rozdíly mezi úrovní rodiny pana Zejdy byly obrovské. A Bohu žel, jsme v Česku, kde funguje ona klasická závist a ta zvítězila. Bohu žel podruhé, je nutno podotknout, že tuto závist a nenávist mezi sportovci ještě mohutně a dlouhodobě podporoval estébák Dodal. Byla to tedy závist a nenávist posvěcená shora, rodině pana Zejdy za trest, protože odmítl dávat estébákovi svoje rekordy zadarmo.

Dnes vidíme, jak s těmi výkony je v LAA i v AeČR
Ty rekordy a medaile prostě mají pro sportovní bafuňáře obrovskou cenu. Oni je totiž dokáží na ministerstvech směnit za nemalé peníze – tedy dobře prodat. Sportovci, který rekord vytvořil, pak nedají nic, nebo obálku, ve které je děkovný dopis:)

Sumasumárum
Historici v budoucnosti budou pana Zejdu považovat za bláznivého snílka, který se pokoušel v daný okamžik o nemožné. Kdyby s tím začal dnes, možná už by našel pochopení u mnohem více lidí. Ti svazarmovští tupci a neumětelové jsou již dnes bez vlivu a v letecké komunitě máme spoustu lidé, kteří už si nedají jen tak něco nakukat od kohokoliv.. Vytvářet harmonii kolektivu po revoluci s estébákem Dodalem za zády bylo nemožné. Dnes už jsou k této snaze jiné podmínky. Podívám li se na Aeroweb, nelze říci že by nám, letecké komunita nefungovala! Funguje! Sice ne tak jako v zahraničí, ale už je to na velmi slušné úrovni!

Leták ICADA si můžete stáhnout zde: http://www.aeronoviny.cz/zejdovi/letak_icada.pdf

Musíme poznamenat, článek jde do černého!

Wednesday, June 14th, 2017

Musíme poznamenat, článek s fotkami bafuňářů jde opravdu do černého!! Veřejnost by měla vědět, že Zejdovi nespí, práce jede a máme řadu prací na přípravě podkladů za sebou. Ze „Smart city Jihomoravského kraje“ , kde proběhla naše prezentace, přikládáme rozdaný informační leták.

Poznámka:
Pracovat jen na sebe je vždy jednoduché. Vytvářet harmonii kolektivu je mnohonásobně složitější. Bohužel je to jediná cesta dopředu. Letectví bývalo v tomto směru vpředu. Dodnes mám sám řadu pěkných vzpomínek, kdy Medlánky byly v harmonii, a v plachtařině na špici. Mám své zkušenosti a registruji, vnímám, proč jejich vývoj dávno neoslňuje.
Kromě provozních akcí dokončujeme přípravy i na rozesílku PETICE, která zasáhne i do volebního klání stran.
Velmi si ceníme zveřejňování fakt!
Zejdovi

Zejda furt bulí ale chápu ho!!

Friday, June 9th, 2017

V nadpise máme nadpis mailu, který nám zaslal čtenář Aeronovin.

Bohu žel, v Aeronovinách jsme souhlasili s ministry od začátku!
Bohu žel, ačkoliv panu Zejdovi všechny články rádi opublikujeme, pořád je považujeme za články, které nic neřeší, ale jen poukazují na špatný stav.. A tady je celý problém! Před nějakou desítkou let, kdy byli Zejdovi v plné výkonností i finanční síle, jim ministr dopravy a ministr školství na rovinu řekl, že bafuňáři ve sportu jsou tvrdá mafie, kterou nelze překonat žádným způsobem. Oba rodině Zejdy doporučili odejít do zahraničí, kde měli dobré jméno a tím pádem i spoustu nabídek. Hana mohla pracovat v moha školách jako instruktorka s tím, že v případě dobrého počasí bude uvolněna pro rekordní lítání. Pan Zejda měl mnoho nabídek na údržbu správcování majetku aeroklubů v Austrálii.. Bohu žel, Zejdovi tyto nabídky nepřijali a dnes všichni vidíme, že to byla velká chyba!!

Zahradník a Stará Aerovka!
O několik článků níže máme video svrtávačky trubek z roku 2012 Několik čtenářů nás upozornilo, že to video je starý z roku 2012!! No jo, ale to je ta předešlá svrtávačka na ruční CNC děrovačku polystyrenu! Srandy pytel že? A proč v roce 2012 ta svrtávačka neodešla k Zahradníkovi do Prahy? No protože neměl proud!!

Áno!!! Je to již 5 let co Zahradníkovi Milánek Mikulecký a spol ukradli Aerovku!! Hoši panu Zahradníkovi odstřihli nejdříve topení, pak mu odstřihli přístup k hangárům v noci složenými betonovými bloky, nakonec mu odstřihli proud na základě zfalšované revize. My jsme měli všechna CNC sbalena s tím, že je panu Zahradníkovi posíláme do Prahy pro jeho kadetíky. Pan Zahradník nám tehdy odepsal, že stroje poslat klidně můžeme, ale že na ně nemají proud!!

A po pěti letech??
Je tu případ Zejdovi! Je tu případ Zahradník – Stará Aerovka! A je tady risk management!! Samozřejmě alogicky, vše jsme nechali v zahraničí!! Byli bychom blázni, kdybychom to hodili do chřtánu podivných lidí, Milánků a Janstů, kteří dělají v Česku podivnou politiku..

Bylo to skvělé rozhodnutí!! A kde jsem dnes?
Ano, dnes po pěti letech lze říci, že jsme se rozhodli správně. Risk management zafungoval dokonale, dnes máme vlastní prostory v zahraničí, máme spoustu prostorů, ba tolik, že nevíme co s prostorem. Jsme daleko od tragédie a debility českého leteckého dění a je to také jasně vidět. Nikdo nám v ničem nebrání, nikdo o nás nerozhoduje, nikomu se nezodpovídáme. Máme prostor, máme volné ruce a můžeme si dělat co chceme.

Sumasumárum
Dokázali jsme hlavně panu Zejdovi, že udělal velkou chybu, když neposlechl rady ministrů, kteří velmi dobře věděli o co tehdy v republice a ní ne-řízeném kráčí.. Ano, nám je pana Zejdy také líto, ale nic s tím neuděláme. Stačí se podívat na kontaktního pavouka pana Jansty a logicky myslícímu člověku ihned dojde že s tímhle se dá dělat něco velmi těžko…….

Aeroklub České republiky se nezbaví totalitního temna.

Thursday, June 8th, 2017

Dokdy bude vedení Aeroklubu České republiky, navzdory hrubému porušování občanských a lidských práv likvidovat nejúspěšnější letecké organizátory a nejslavnější letkyni historie letectví? Proč nebyla dosud odměněna Hana Zejdová a oficiálně zařazena do práva na řádnou dotaci od státu jako jiní, mnohem méně produktivní sportovci? A proč nemůže Aeroklub reprezentovat?
Kdo provede přísné odsouzení za likvidování světové osobnosti, nejúspěšnější rekordní pilotky světa?
Kdo zachrání z násilného vyhnanství od sportu a ze sportovního vězení jedinou Češku, která tak výrazně psala historii světového bezmotorového létání? V České republice je osobnost století zhoubnou mafií se státní šikanou
s vědomím většiny politiků odsouzena do nedůstojné likvidace z vrcholového sportu a běžného života.

V Aeroklubu České republiky s mnoha členy nikomu nevadí co se děje za likvidační intriky s mistryni Evropy, mnohonásobnou světovou rekordmankou s obsazením 90 % světových tabulek a 98 procenty českých rekordů mužských i ženských s hrdinským získáním poprvé v historii letectví jen její zásluhou prvního postavení České republiky v rekordech mezi světovými leteckými velmocemi? S tímto činem století se chlubil a sklízel na zasedání generální konference FAI člověk, který Hanu Zejdovou na toto zasedání nepozval a jeho zásluhou tak slavná pilotka musí upadnout v zapomění s životem psance. Za obrovský výkon ženy, jaký dosud nikdo na světě nedosáhl ani mezi muži následuje v České epublice krutý trest! Jak tuto zrůdnost zdůvodní předseda AeČR Vladimír Machula? Bude mlčet a krýt největší zločin století v letectví, nebo vystoupí jak chlap s řešením této kruté kauzy a nebude se bojácně bude skrývat za zády mafie, svého za světovým trendem v morálce a výkonech zaostávajícího a pokulhávajícího výboru? Toto babrání je k ničemu.
Likvidátoři slávy čs. bezmotorového létání jsou na vrcholu moci. Quo vadis vy všichni se špatným svědomím. Na mistrovské pozice v leteckém sportu při finanční podpoře státu přes Sdružení sportovních svazů s peltovským vedením to nikdy nebude stačit, jak se ukazuje převážně jen účastmi na mužských a ženských mistrovství světa. Trénink naplno se soutěživými rekordy s mnohem náročnější organizací sportu, takové vyvrcholení každého sportu patří v českém bezmotorovém létání minulosti. Ti ostatní úspěšní mají svoje lepší způsoby.

P.S. Do Zbraslavic, dějiště 9. MS žen v bezmotorovém létání jsme se odvážili opatrně vstoupit. Se zákazem vstupu na letiště, uděleném v době sbobody dne 30. června r. 1990 za dohledu a řízení centra Aeroklubu, který je možné proti mě i Haně kdekoliv použít (nestalo se tak jen jednou), jsme se odhodlali vycestovat, protože tam byli naši známí, bývalý prezident FAI pan Wolfgang Weinreich a jeho žena Giselle. Hanina konkurentka na ME z Hosína, kde spolu stály vedle sebe na stupních vítězů. Proto naši post svazarmovci nepovytáhli nebezpečně ostré drápy, jak jindy dávají najevo třeba jen úsměšky a vše proběhlo jakoby v poklidu. Ale ne úplně.
K Haně se přihlásila její další kamárádka ze soutěžního létání Kathrin Senne, vedoucí závodnice celého mistrovství světa třídy 18m a nakonec mistryně světa se sdělením, že Němky a další zahraniční závodnice Hanu očekávaly mezi čs. reprezentantkami, kde má u zahraničních pilotek svými výkony a prokázanými schopnostmi stále vysoký kredit sportovkyně. Česká zavodnice Černá si nepamatuje, že proti Haně všichni reprezentanzi podepsali hanebnou petici, aby se jí jednou provždy svojí nepřekonatelnou závistí zbavili a je přece vyřazena z reprezentace všemi reprezentanty muži a ženami, kteří poslušně trenérovi Vachovi a jeho začínající bez výsledků věrné nápovědkyni, největší hienistce Netušilové (v té době je Hana mistryně Evropy v souboji s touto začátečnici s nulovými úspěchy i na ME) zinscenovanou hnusnou zpolitizovanou seanci s peticí našim institucím a politikům jaké má Hana špatné vlastnosti a nemůže Českou republiku reprezentovat. Když jsem měl jednání na Strahově na ČSTV, pracovník tohoto úřadu mi tuto petici ukázal jak ji má schovanou pod sklem na pracovním stole jako pozůstatek 50 let totality politiky Svazarmu v novém demokratickém Aeroklubu. Hana nebyla zvána na soustředění reprezentantů k obhajobě titulu mistryně Evropy, paní Černé to nevadilo že je označena za neperspektivní sportovkyni, bezohledně odstraněna ze sportovního zaměstnání z Dukly Praha a jiné likvidační metody po totalitním Svazarmu. Paní Černá mě v Lešně v době konání ME žen slíbila, že se jako správná předsedkyně plachtařské komise bude zabývat nehorázností kolem likvidace Hany z vrcholového sportu a zasadí se o její návrat. Nic neudělala, aby Hana byla ve vrcholovém sportu, kde bezesporu chybí. Když jsem stál stranou na parkovišti dějiště MS, prošel kolem mne člověk, který utrousil, že všichni vědí, že tady chybí zkušená a v zeprezentaci známá bojovnice Hana. Ale ať si z toho nic nedělá, svými závodními a zejména rekordními úspěchy si vylétala slávu do konce života, na kterou všichni naši reprezentanti dohromady nedosáhnou do konce života nebo století.
Bývalý Svazarm si nikdy nedovolil s poctivým vrcholovým sportovcem a už vůbec ne se ženou světového formátu, co jeho nástupce ve Sdružení sportovních svazů Zdenek Ertl. Takhle mě to vysvětlil člen výboru AeČR a další pracovník MŠMT jako nepřekročitelný a trvalý kádrový šrám, který zastiňuje světovost a historické postavení Hany Zejdové k tomu, aby nikdy neobdržela haléř dotace nebo odměny za mimořádné sportovní výkony a byla vymazána z historie letectví. To je specialita činnosti Aeroklubu České republiky. Aby toto svinstvo bylo na MŠMT zakryto, je náměstek Kocourek na generální konferenci FAI na Rhodosu r. 2007 za Aeroklub vyznamenán. Vach a Dodal, ovlivňující běh sportovního letectví, podle svých zájmů zařídí, aby Hana si nesměla převzít osobně Lilienthalovu medaili na Generální konferenci FAI a být jak se zvykem představena 200 delegátům světa jako osobnost letectví. Předání slabné medaile poštou v době pobytu v Austrálii jsme stačili zabránit. Světu se tak představuje generální tajemník Dodal, bývalý druhořadý funkcionář Svazarmu, kádrovák, který skončí jako opilec s polámanými žebry v bezvědomí v nemocnici. Proto nejslavnější rekordní pilotka světa, mistryně Evropy a mnohonásobná světová rekordmanka, zařazená na FAI HIGH FLYERS mezi jnejúspěšnějšími rekordmankami světa a první kosmonautkou, jediná česká držitelka nejvyššího mezinárodního ocenění pro bezmotorové letce dodnes nemůže obdržet ani za největší historickou slávu haléř dotace od MŠMT nebo mít přízeň dalšího pelty ve sportovním letectví, šéfa Sdružení sportovních svazů plzeňského JUDr, Zdenka Ertla. Pavouček jeho rozšířených podnikatelských aktivit ukazuje každému, kolik mu může zbývat času a hlavně státních peněz pro sportovce. Jsme tam s pelto-ertlovým Svazarmem, kde se bude s předností před sportem krást k udržení poddajných sportovců a likvidovat nepohodlní sportovci, třeba s nejvyššími mezinárodními oceněními. Jen se vracíme tam, kde jsme nikdy nechtěli být – do Ertlova Svazarmu.

Výbor LAVS TGM, z.s.

http://www.aeronoviny.cz/images/ertl_pavouk.jpg