Aby kauza Zejdovi nikdy nevyšuměla do ztracena!

May 23rd, 2017

Přeposlání přátelům, aby kauza Zejdovi vycházela ven.

Paní ministryně Valachová.

(Odchodem z MŠMT si můžete trochu zachovat tvář.)

Česká republika má i Vaší zásluhou a ponecháním řízení sportu mafii špatnou pověst ve sportu, ovládaného mafií. Česká republika má Vaší zásluhou špatnou a stále zhoršující pověst ve sportu, ovládaného mafií, v leteckém sportu podnikatelem na úkor sportovců Zdenkem Ertlem. Upadající hokej, fotbal, ale ani tenis neoplývají žádnou slávou řízením buď potrestanými náměstky, nebo těmi, co je trest možná stihne. Tím víc je i pro Vás trestuhodné, že nepohodlné talenty sportu, jak je na MŠMT zařízeno, špatným řízením sportu přehlížíte a nelidsky nebo nedůstojně k ženě ubíjíte. Za své náměstky, všechny od nejhoršího Kocourka a další jste plně zodpovědná. Kdybyste tomu nechtěla věřit, poslední materiál pro svět ODHALENÍ SVĚTU…. popisuje největší zločin na nejúspěšnější rekordní letkyni historie letectví, ČEŠCE, mistryni Evropy s mnoha prvenstvími, které nedosáhli ani nejúspěšnější muži světa stoleté historie. Její jméno je synonymem největšího zločinu ve sportu 21. století, jak se podařilo jen komunistům na velké sportovní osobnosti století Emilu Zátopkovi. Vaši podivnou Radu pro sport řídí dokonale mafiánsky pan Ertl, který má podíl na odstranění osobnosti stoleté historie letectví Hany Zejdové, aby mu nezavazela v okrádání sportovců. Osobnost jakou nemáte v současném jiném sportu, kde je pro letecké sporty stále dobře skrývaným pan Ertl mafiánem Peltou, přitom požívá vaši důvěry. Tento zločinný mechanismus na MŠMT dokonale zakrýváte tím, že nám neodpovídáte na naše dopisy jako všichni vaši předchůdci odmítáte nás demokraticky jako svobodné občany přijmout, abyste zakryla nákup vozidla a jízdy zaměstnanců v pracovní době k lyžování do Rakouských Alp za peníze sportovců nebo nákup nejdražšího letadla pro funkcionáře a ženu po světovém výkonu necháte odstranit z vrcholového sportu, z života jako vyvrhele společnosti. Jako nejúspěšnější letecká organizace po roce 1989, dnes LAVS TGM jsme neobdrželi ani haléř dotace od MŠMT s falešnými zdůvodněními od mafiánů na MŠMT. Kdybyste s námi komunikovala, možná, že byste měla jiný názor než k našemu odstranění z vrcholového sportu. To byste se divila jak je Vaše mysl dělena na nepravdy, nespravedlnost, zločin a brutální zacházení se ženou, která je ve světtě známější a má vyšší kredit než všichni ministři a ministryně, kteří zacházejí s občanem podle potřeb současné mafie. Víme, že mafiáni si Vás dokonce budou vyžadovat k pokračování na MŠMT do konce volebního období – vědí, jak Vás obcházet. Ano, teď se něco děje kolem Pelty a Kratochvílové, ale kolik peněz se ztratilo pod Vašim řízením po několik roků a vůbec předtím, to už nikdo nezjistí, jen schema podnikání Ertla nasvědčuje nikde na světě nepřípustnému okrádání sportovců. Víme ledacos jako postižení, někteří pracovníci MŠMT nemohli tuto zločinnost pozorovat a svěřili se nám – ale nesmíme je jmenovat, mafie by je odstranila. Zrovna tak jako se bojí vystoupit veřejně člověk, svědek jednání na Dukle Praha, kde byla Hana Zejdová označena jako neperspektivní s tím, že není zvána na soustředěšní před ME k obhajobě titulu, kam prý nebude poslána.

Přečtěte si nevhodné a zákeřné hodnocení Hany Zejdové od Ertla, které je na MŠMT se spoustou jiných dokumentů založeno, kde z osobnosti světového letectví pan Ertl udělal bezvýznamnou sportovkyni a Vaši úředníci její výkony směšně ponížili do Quinessovy knihy na výkony podivných rekordů. Přitom Aeroklub si drze výkony Hany Zejdové podal svým jménem na FAI a převzal nejvyšší vyznamenání. Je neuvěřitelné, že s vysokoškolským právním vzděláním zastřešujete největší svinstva podřízených úředníků a podílíte se na likvidaci osobnosti století, ženy velkého talentu, který doživotně ničíte. Nebudu to vše rozepisovat. Vaši mafiáni Vás potřebují a přes rektora Karlovy Univrzity si Vás chtějí podržet. Jste Brňačka, přijďte se podívat jak žije nejúspěšnější letecká rekordmanka světa, nebo Vás požádáme jinak, abyste znala pravdu a skutečnost 21. století od vládnoucí mafie, které podléháte. Vše je popsáno v knížce 265 stran Světová legenda smetena z oblačných výšin nebo v příručkách, které jsme Vám zaslali Hlasité volání ke světové veřejnosti č. 1 a č. 2. Poslední ODHALENÍ SVĚTU sportovního zločinu páchaného na osobnosti světového letectví je rozesílána významným osobnostem politického a veřejného života ve světě, zejména přátelům Hany Zejdové, když doma není listina práv občana dodržována, aby se demokratický svět přesvědčil, co se děle v České republice po 17. listopadu roku 1989 po politickýcvh změnách v bývalé Východní Evropě za staženou železnou oponou. Co ve Svazarmu nedokázali ani komunističtí vedoucí se mstít nejlepším sportovcům, okrádat je a zbavit základních lidských práv.

To všechno zamlčuje cenzura tisku i Vaše osobní cenzura před svědomím. Uvedení do největší chudoby ženy světového formátu, aby se nemohla bránit, vycestovat k úřadům, do zahraničí, popsat svůj tragický osud nebo jiný způsob osobní obrany proti zločincům, a jak jsou v zahraničí nazýváni vlastizrádci národa. Dokázali nás 22 roků nechat vyšetřovat na polici a u soudů jen pro vybočení nad zástup průměrnosti. To je dokonalá finta na národ, ale nepravdy a zkreslování skutečností tento zločin nejhorších lidí spravedlivá historie nikdy neuzná.

Zaíláme usvědčující přehled nás sportovce okrádacích obchodních aktivit na úkor sportu podnikatele Ertla, pavouček jeho velkopodnikání, jak si můžete ověřit v úředních spisech. Jak může být Vašim poradcem pro sport a řídit Sdružení sportovních svazů při tolika firemních úkolech a nezná hrdinku leteckého sportu s nejvyššími mezinárodními oceněními se zařazeném na FAI HIGH FLYERS mezi nejúspěšnějšími rekordmankami a první kosmonautkou? Kam ji řadíte i Vy na MŠMT mezi nežádoucí osobnosti sportu? Co je to za stvůru v lidské podobě, která s Vámi hanobí nejúspěšnější ženu rekordní letecké historie a které podléháte? Tato slova jsou úpřimná a úměrná všemu, co se děje na MŠMT, které je řízeno povrchně a přes Vaši odhodlanost k tomu, aby mafie mohla úspěšně svými aktéry sportovce a stát okrádat. Tito zločinci nebudou jiní kdekoliv, mají dokonalou oporu v zákonech.

V České republice má větší význam pro společnost dvojnásobný polulární vrah Kájínek než mnohonásobná světová rekordmanka, odstraněna z vrcholového sportu post svazarmovskou mafií. Udělená milost prezidenta republiky dvojnásobnému vrahovi je důvodem k jeho nevině, kdežto podivná VINA Hany Zejdové je trvale u pana prezidenta a jeho choti od mafie zakotvena.

Rovněž zašlu až na Vaše vyžádání, aby to bylo k něčemu a ne jako spousta dokumentů o nás na MŠMT jen k použití ke státní šikaně proti nám, materiál ODHALENÍ SVĚTU, když s námi nekomunikujete, který přehlížíte, kde jej obdržíte ze zahraničí, abyste všechny skutečnosti zla a pomluv stačila s přispěním ze zahraničí postupně strávit. Paní ministryně udělejte všechno pro to, aby se tak krutě postižení sportovci nemuseli ze zoufalství bránit svým životem, aby jejich tragedie vyšla přes cenzúru médií a vaši osoby do světa, aby dosáhli svobody života bezvýchodně vámi donuceni po 29 letém utrpení se obětovat úplatným úředníkům na MŠMT a mafiánům. Bezesporu vaší zásluhou a pod vašim vedením.

Vladislav Zejda

Předseda LAVS TGM, z.s

(Zásluhou MŠMT ilegální letecká organizace)

Prezident LAA Jan Brskovský je již týden nesvéprávný !!

May 23rd, 2017

Minulé pondělí, dne 15.5 2017 jsme podali k soudu v Praze žádost o zbavené svéprávnosti prezidenta LAA ČR Jana Brskovského.

http://aeronoviny.cz/images/brsk_1.jpg
Jan Brskovský insanity for 90days…..

Vedení LAA jsme dali šanci
Vedení LAA – Koubíkovi a Fridrichovi jsme tento krok oznámili a doporučili jim, aby donutili Brskovského rezignovat. Tím pádem by si udělali pořádek ve svém chlívku sami a byl by klid. Nestalo se, věc oznamujeme my.

Upozornění úřadům a všem zástupcům FAI po celém světě
Je naší povinností upozornit UCL, OCL MDCR, UZPLN a další organizace a novináře na fakt, že LAA má nesvéprávného prezidenta, který se i přes svou nesvéprávnost nechce vzdát funkce.

Co bude dál s Brskovským?
Proces udělení nesvéprávnosti má velice jasná pravidla. Soud člověku, na něhož byl podán návrh na znesvéprávnění, mu tuto skutečnost druhý den po podání oznámí. Zároveň mu sdělí, že jej zbavuje svéprávnosti na následujících devadesát dní a tudíž mu zakazuje provádět jakékoliv právní úkony. Podud by Brskovský nějaký právní úkon v této době provedl, byl by považován za neplatný. Brskovskému jsou přiděleni dva lidé – jeden soudem stanovený advokát, který komunikuje se soudem, Brskovským a navrhovatelem. Dále je mi přidělen soudem určený psychiatr, který bude v následujících týdnech Brskovského vyšetřovat a bude zjišťovat úroveň jeho svéprávnosti. Celý proces trvá 90 dní a na jeho konci soud vyhodnotí, zda vrátí Brskovskému svéprávnost, nebo jej nadále ponechá nesvéprávným a stanoví mu opatrovníka-poručníka.

Jak se teď zachová lAA?
Teď jsem zvědaví, jak dlouho bude panákům v LAA trvat, než jim dojde, že opravdu mají nesvéprávného prezident a konečně ho dovolají:)

Sumasumárum
Jak se tento člověk mohl stát prezidente letecké asociace, v Aeronovinách vůbec nechápeme. Brskovský nemá letecké vzdělání, letadla rozpoznává jako malé dítě pouze podle vnějšího vzhledu, aniž by tušil co se skrývá uvnitř. Brskovský je pro nás obyčejný letecký plebs, který ve funkci prezidenta nemá co dělat.

Machula je stejné prase jako estébák Dodal….

May 21st, 2017

Vážená přátelé.
Zasílám konečnou verzi materiálu k obhajobě Hany. Předchozí zaslání ještě nedokončené práce bylo učiněno pro každý případ, mafie anonymy vyhrožuje tím nejhorším, proto vše bylo tak zasláno i do zahraničí.
Rada Evropy řeší především problém rómské menšiny. Naše kauza bude pro jejich byrokracii na několik roků. Proto zásah od lidí z jiného prostředí může být operativnější. Materiál použijte podle své úvahy, není to nic tajného a čím více to bude rozšířeno, tím tím lépe. Machula jak jsme se ověřili kráčí ve šlépějích Dodala a výboru. Podřezává si větev. Od nás bude materiál zatím zaslán několika politikům s přijatelnými názory. Je to jediná cesta, jak se z tohoto bahna dostat. Volby mohou napovědět více, ale známe naše občany, jak se bojí a mají často stádní názory, kde závist nám věnovanou nikdo nepřekoná. Držme si palce v tomto boji, který se musí dostat z ulity ven. Každý k tomu můžeme hodně přispět. Přemýšlejme jak. Jen vydržet, jejich zlo nemůže psát historii letectví! Dík za pochopení.

PDF soubor ke stažení zde http://aeronoviny.cz/zejdovi/hlasite_volani_4_cz.pdf

AirCadets.cz: Hydroška jako IFR na ruku!

May 21st, 2017

Opět nám uplynul týden, podíváme se, jak se vedlo kadetíkovým salátkům.

Je to neuvěřitelné, ale žijí! 🙂
Na Internetu dohledáte tabulky, z nich vyčtete hodnoty pro saláty – tedy EC 1,4 a pH vody 6,6. A pak najdete návod ve smyslu nastavte hodnoty podle tabule a ono už to poroste samo. No jo, ono se to pěkně poví, ale těžko udělá! Je to jako posadit pilota do letadla, zakrýt mu výhled a chtít po něm aby letěl podle budíků. On to bude chvilku zkoušet, samozřejmě mu to nepůjde, bude mu oscilovat rychlost výška, variometr atd atd .. U hydroponie máme podobné proměnné, které se vzájemně ovlivňují. Je to ten samý blázinec, jako na palubě stroje. Přidáte vodu, všechny hodnoty klesnou. Voda se vypaří, všechny hodnoty stoupnou atd atd..

Konflikt a hrana EC!
Celé dva dny jsme řešili EC. Nechtělo klesat, i přesto, že jsem rostlinky nechali sežrat to, co si sebou přinesly za sadbovače do poslední kapky. Aby toho nebylo málo, začaly nám spotřebovávat i kyselinu dusičnou,kterou se snižuje pH vody. Přidali jsem polévkovou lžíci o koncentraci 75 procent. za dvě hodiny tam nebylo nic, kyselina spotřebována, pH vyskočilo na původní hodnotu. Kde je pes zakopán, jsme zjistili opět na Internetu.

Je to vodou!!
Problém byl ve vstupní vodě. EC vstupní vody máme Bohužel, 1,1. A EC salátků je 1,4 tedy máme pouhé tři desetinky EC na přidání vlastních prášků. To je jako kdybyste v letadle mohli přidat jen čtvrt plynu a pokoušeli jste se s tím odstartovat:) Nemožné! Záhada odhalena.

Osmoza! Dvojitý problém!
Na scénu přišla osmoza, se kterou již máme zkušenosti z naší zimní batlírny, kdy jsme si před několika lety hráli jen tak ze srandy a pro zajímavost. A jak se nám to náramně hodilo! Osmoza v základu má dva elementární problémy. Obrovskou spotřebu vody – na jeden litr čisté vody o EC 0,1 spotřebujete další tři litry, které odtečou do kanálu. Druhým problémem je, že osmoza naplní 25 litrový kanystr za tři hodiny. Je tedy děsně pomalá. Jak zjistíte v naší bastlírně, oba problémy jsme zabili jednou ranou. Řetězením osmotické membrány. Dali jsme čtyři za sebe, máme tedy vodu 4x rychleji s odpadem v poměru 1:1 – tedy litr čisté vody, na litr špinavé. A to už je akceptovatelné! Zároveň máme místo třech desetinek pro prášky rovných a krásných 1,3 místa v EC prostoru.

Žerou jako zjednané!
Jakmile jsme rostlinkám vyměnili normální vodu za osmotickou, rostlinky začaly papat NPK po kávových lžičkách. Začaly se jim tvořit hlavičky a začaly žrát ještě více, takže teď je krmíme polévkou lžící. Doufejme, že to za týden nebude lopatou:)

A co jsme udělali z nelétajícího dorna? Špiona!
http://www.aeronoviny.cz/images/dron_2_vyhled_maly.jpg

Drona jsme posadili nad hydrošku na kandelábr. A co dron vidí?
http://www.aeronoviny.cz/images/dron_2_vyhled_salaty.jpg

A ještě lepší nápad! Drona jsme posadili kamerkou směrem k displeji sdruženého přístroje na měření hodnot roztoku. Do mobilů jsme nainstalovali FPV aplikaci a už to jelo! Dron sice není schopen letu, ale je schopen vysílat video! Takže jsme si vlastně vyrobili IP WIFI kamerku 🙂 Vzhledem k tomu, že dron neletí a netočí motory, jedna baterie v něm vydrží celý den. A navíc jsme přišli na to, že základní deska dronu je příjemně hloupá! Je jí jedno, že nemá signál od vysílače a zůstává nadále zapnutá. Takže stačí drona zapnout, spárovat s vysílačem, zapnout vysílačem video přenos, vysílač pak v klidu vypnout a odložit na polici. Dron vysílá pak v klidu celý den sám.. Jsou to věci!!

http://www.aeronoviny.cz/images/dron_3_indikace.jpg

Sumasumárum
Jak je vidět z výše uvedeného, skutečně jsme se kolem hydrošky vyblbli a trochu i zapotili v hledání problému když se to nechtělo chovat jak mělo. Systém skutečně připomíná letící letadlo, kde se řada ukazatelů mění v průběhu letu. Je také stejně potřeba být myšlením vpředu a předvídat, co se stane když uděláme to či ono.. Nicméně máme to v kostce, začínáme přemýšlet na autopilotem! Tedy automatickým dávkovačem pH a autodávkovačem – EC prášků. To je náš další cíl, pak to pojede v klidu celý měsíc samo..

Martin Stáhalík má svou planetku Pěkné!!

May 21st, 2017

Život mistra světa v letecké akrobacii Stáhalíka ukončila tragédie

http://budejovice.idnes.cz/letec-akrobacie-tragedie-letani-d3z-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170505_2323417_budejovice-zpravy_jbr

Další blázen investoval do ztrátového podniku. There is no money in it!!

May 20th, 2017

Na Aerowebu máme upozornění na dalšího výrobce akrobatického speciálu. http://aeroweb.cz/clanky/5408-novy-ambiciozni-kompozitovy-akrobaticky-letoun-gamebird-ma-typovy-certifikat V Aeronovinách si ťukáme na hlavu. Na světě neexistuje výrobce, který by vyrobil tolik kusů, aby pokryl náklady na vývoj, certifikace a následnou výrobu. Cena tohoto procesu se dnes pohybuje v desítkách milionů eur. Kolik by musel výrobce vydělat na každém stroji a kolik by jich musel prodat, aby se dostal alespoň na nulu? Ha? Raději nepočítejme!!

A tady je velký kus pravdy! There is no money in it!!
https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/career-advice/life-at-work/i-want-to-be-an-air-show-pilot-what-will-my-salary-be/article24607863/

Ano, v akrobacii nikdy nebyly penize!
V akrobacii, a to především díky špatné organizaci FAI, nikdy nebyly peníze. Lidé si vždy kupovali nebo pronajímali drahé stroje, často na nich i vítězili, ale odměnou jim byla pouze “zlatá váza” zakoupená FAI představiteli ve velkoobchodě se suvenýry za pár dolarů. Skutečnou odměnou pak akrobatovi bylo a vlastně i ještě stále a dlouho bude, pohlazení ega poklepání po ramenou se slovy “seš prostě dobrej a seš teď nejlepší!”

Ale to benzín a letadlo nekoupí
Aby akrobat mohl existovat a účastnit se dění, musí si zaplatit naprosto vše. Koupit stroj, zaplatit registraci, pojistky, jeho rozebírání a skládání -věčnou dopravu v kontejneru, hotely atd atd…. A výsledek? Zlatá váza za pár dolarů a společenské uznání… Vskutku dvě bezcenné věci:)

Sumasumárum
Tolik odpověď na mnohokráte opakovaný dotaz do Aeronovin. Na akrobacii běžnou cestou nevyděláte. Museli byste jít cestou Martina Šonky, to znamená v první řadě okrást vlastní leteckou komunitu o materiální prostředky, tedy letadla a peníze. Nadále použít politickou cestu, tedy vyřadit podvodnými způsoby domácí konkurenci. To je to ono známé “Šonka aby vyhrál i kdyby nelétal” No a když to nezabere, musíte být schopni sáhnout i po kriminálních nástrojích, tedy zastrašit a vydírat případné konkurenty jak na domácí tak za světové úrovni…

Vážená letecká komunito: České ultralajty mají malé ocasy… Nastal čas to řešit!

May 18th, 2017

Dámy a pánové, smrtelná nehoda Honzy Lukeše z Letňan je poslední kapkou do pověstného džbánu.

A komu vlastně? LAA a UCL Praha!
Máme tady jeden zásadadní a klíčový problém! Do okamžiku, než byl zástupci výrobců ultralehkých letadel odvolán řádný a placený prezident Luboš Zahradník a nahrazen údajně neplaceným panákem aktivistou, bývalým komunistickým novinářem a estébákem Janem Brskovským, fungovalo vše jak mělo. LAA tehdy fungoval v duchu svého názvu, tedy jako asociace amatérských letců, kteří svoje doma postavené zařízení používají k rekreaci a leteckému sportu.

Co je na dnešních UL strojích amatérského?
Bohu žel, vyhození Zahradníka, jeho nahrazení “neplaceným” aktivistou, znamenalo otevření legislativních bran pro české a slovenské letecké výrobce. Tito výrobci, respektive jejich zástupci se vedení LAA zmocnili a udělali si z LAA úřad, který jim do provozu schválí cokoliv, bez ohledu na to, zda je to bezpečné nebo ne. Došlo tedy k tomu, že se nám do provozu dostaly stroje, které jsou v provozu velice nebezpečné a které by se jinak než přes podvodné LAA do provozu nedostaly. Jak dnes všichni víme, české ultraljty montované v leteckých továrnách dnes již nemají s amatérskou garážovou výrobou naprosto nic společného. Jsou to rádoby plnohodnotné stroje, které skutečně konkurují a v mnoha parametrech předčí řádně certifikované stroje přes UCL!

Ale za jakou cenu? Za cenu životů!!
Bohu žel, to vše se děje za cenu nejcennější, kterou je bez život našich kolegů pilotů. Na žiletkách ultraljtech nám ročně umírá mnoho pilotů, každý na to zírá, nikdo to neřeší!!! A to vše jen proto, že LAA byla ovládnuta výrobci nebezpečných ultralajtů, které nemají v rukách pilotů co dělat!!

Letecká komunita a selský rozum v první řadě!
Dříve než budeme něco odborně vysvětlovat úředníkům státní správy, zde je polopatické vysvětlení věci a problému pro celou leteckou komunitu:
1) Pánové a dámy s leteckým srdíčkem, jakéhokoliv vzdělání. Postavte si do řady tři klasické akrobaty – třeba Extru, Suchoje, Pittse. A podívejte se na jejich ocasy a trupy, na kterých jsou ty ocasy zavěšeny. Ty trupy to jsou průměry co? Ty ocasy, to jsou ale křídla co? Prostě masivní konstrukce!! A všechny mají padáky, sůčka dokonce i vystřelovací!

2) Pánové a dámy s leteckým srdíčkem, jakéhokoliv vzdělání. Postavte si do řady celou řadu zlínů – 142 226 z50 242 ale třeba i Blaníka. Vidíte ty masivní trupy a ty masivní ocasní plochy? A vidíte ty padáky v každém stroji?

3) Pánové a dámy s leteckým srdíčkem, jakéhokoliv vzdělání. Postavte si vedle sebe do řady všechny ultralajty v posledních pěti letech vyráběné v ČR a SK!! Jaké mají trupy-corpusy k ocasním plochám? Jak velké mají ocasní plochy? Jakou mají v porovnání s výše uvedenými stroji tyto oasní plochy plochu? Ano!! Všechny české a slovenské ultraljty jsou stroje s okradenými ocasními plochami!!! A proč??

Dnes jsou jiné cíle!!
Cíle konstrukce letadel před revolucí byly jasné. Byly vesměs určeny pro předarmádní výcvik, tedy požadavky byly jasné. Pevnost, odolnost, akrobacie v základu. A cíle dnes? Být co nejlehčím, abychom se vešli pod bezproblémový schvalovací proces pod LAA v první řadě a abychom byli první u moře na Jadranu!! Tedy být lehcí a hodně rychlí!!

Malá výškovka je spasením pro výrobce!!
Podívejme se na věc logicky, krůček po krůčku. Malá výškovka a malá směrovka, tedy malé ocasní plochy, nedokážou vyvinout takové síly, aby stroj dokázaly dostat z vývrtky. Máte li malý ocas, můžete do toho šlapat jako do varhan kolikrát chcete opakovaně, ono to stejně nezareaguje. A nebo v lepším případě tříkrát se to povede, na po čtvrté nikoliv, stroj si tvrdohlavě vrtá dál až do země. Stačí k tomu vyšší teplota a tím pádem nižší hustota vzduchu. Hmotnost posádky a z ní plynoucí centráž, již není téma pro všeobecný letecký plebs.

Co získá výrobce možností zmenšení ocasních ploch? Je to pro něj dar z nebes!! Jestliže se veřejně prohlásí, že ultralajty nesmí akrobacii a tedy ani vývrtky, je podle logiky představitelů LAA nepotřebné dělat strojům registrovaným pod LAA drahé testy na vývrtky. A jelikož tento požadavek není, v první řadě si zatleská konstruktér, který ihned vidí řešení, jak stroj dostat do hmotnostní kategorie UL a zároveň jej dostat co nejrychleji na Jadran. Malé ocasní plochy mají v první řadě menší celkový odpor. Stroj tedy lépe proniká vzduchem, má menší spotřebu a je rychlejší. Hurá, jsme první u Jadranu! Malé ocasní plochy zároveň vyvíjejí menší páku na těžiště letounu, takže korpus trupu nemusí být tak silný a pevný. Tedy ušetřili jsme několik pěkných kilogramů těžké epoxidové pryskyřice a několik pěkných kilogramů laminovacího materiálu. Hurá, dostali jsme se na maximální limit požadovaný předpisem LAA!! Můžeme tedy se strojem do výroby a do provozu pod LAA. No a jelikož LAA spočívá v rukách právě takto uvažujících výrobců ultralajtů, není co řešit! Přece si to schválíme sami!

Žiletka varuje krátce jako vrtulník!!
Dalším důvodem srozumitelným pro letecký plebs je velikost časové prodlevy, kdy je potřeba zareagovat na pádovou rychlost. Když si vezmeme Cessny nabo Pipery, máme tam na to asi tak půl hodiny a do vývrtky nám to asi stejně nepadne 🙂 Když si vezmeme Zlíny, máme tam na to tak pět minut, pak to začne padat do nějaké spirály.. Když si vezmeme moderní ultralajty, jsem na tom stejně jako ve vrtulníku. Pokud pád stroje, nebo ve vrtulníku pád otáček rotoru nepodchytíme do dvou sekund, ocitáme se v neřešitelné situaci, Ve vrtulníku otáčky již neobnovíme, padáme dolů jako šutr, v naleštěním ultrlajtu se okamžitě ocitáme vy vývrtce, kterou nemáme díky malým ocasním plochám šanci vybrat!! Z tohoto důvodu majitelé v zahraničí na české ultralajty lepí nebo šroubují velké turbulátory, které právě zajistí varování před pádem dříve, než v poslední sekundě..

Sumasumárum
Všechno špatně!! Výrobci ULL podlezli bariéru, pod kterou se nikdy neměli dostat! Směr vývoje LAA se vyhozením pana Zahradníka výrobci ultralajtů zvrtnul někam, kam se zvrtnout neměl. Bohu žel, ani UCL, ani OCL MDČR věc nepodchytilo a nezareagovalo v daný okamžik správně!! Ultralajty se postavili na falešném a iluzorním závěru, že vývrtky jsou na nich zakázané a lidé je dělat nebudou, to je první iluze, praxe potvrzuje opak! A co horšího!!
Moderní ultralajty se postavily na falešném a iluzorním závěru, že ultralajt do vývrtky spadnout nemůže! A jak je vidět z mnoha nehod, on nám tam spadnout může velice rychle a také tam padá… A že se někdo odváží jít létat s ultralajtem vývrtky bez padáku? No tak takový blázen si svou smrt skutečně zaslouží.. A´t se nikdo nezlobí…

Dron seriál: Bouračka a její řešení

May 17th, 2017

Na webech se často píše, že drony nebourají, a když, tak se poškodí jen vrtulka za pár dolarů. Bohu žel, realita je jiná, staří trochu větru a s malým dronem nic neuděláte. A to se stalo i nám, ačkoliv jsme jej přemlouvali dokonce čtyřma rukama ať letí zpět k nám, nepodařilo se. Dron jsem sice v dálce alespoň uzemnili, ale Bohu žel, převrátil se a zůstaly běžet motory, i když jen na volnoběh. To stačilo ke zničení základní desky.

Rozborka dronu
Vůbec nic složitého, dělají to šikmáči, montujou to šikmačky. A taky to podle toho vypadá! Strhané šroubky v plastu a přiskříplé dráty k diodám, žádný problém! Nicméně lítalo to, blikalo to…

http://aeronoviny.cz/images/dron_4_zavada.jpg

A závada?? Propálený kondenzátor!
http://aeronoviny.cz/images/dron_4_zavada_kondik.jpg
Tam, kde vidíte šipku, vidíte kondík s propáleným pláštěm. Výsledek je, že jeden z motorů točí měně než ostatní, proto dron je jako opilý, padá na hubu a neudrží se ve vzduchu ani s plnými kniply na slabý motor.

Oprava? Nemá cenu!!
Ano, stačilo by vyměnit kondík za pár centů. Možná? Ale při pohledu na Ebay pod heslem
“syma x8hc mainboard” zjistíme skutečně šokující informaci! Celá základní deska tohoto strojku stojí pouhých sedm dolarů včetně poštovného!! V tomto případě se nevyplatí ani zapínat pájecí stanici.

Sumasumárum
Ulítlo nám to, padlo na hubu a než jsme to našli, shořel kondenzátor. Nicméně v dalším článku uvidíte, k čemu je takový pochroumaný zdroj také dobrý A jistě se hodně nasmějete!!

Honza Lukeš z Letňan a jeho tragédie Na co si tu hrajeme na Aerowebu?

May 16th, 2017

Na co si to hrajem v tomhle slzavém údolí?
Pilot z tragédie na Aerowebu se jmenoval Honza Lukeš. http://www.akletnany.cz/cs/letecky-vycvik-w7/instruktori-w118/ing-jan-lukes-w202/ Honza si za nehodu mohl sám, to vědí všichni, není to žádné tajemství. S ULL, která na to nejsou stavěna a zkoušena se prostě nevrtá. Další problém je, že že neměli padák, protože letńanstí aeroklubáci šetřili na nepravém místě. Právě v tomto případě by jim padák asi pomohl. Bohu žel,

Honza byl volný pták !!
Kdo Honzu znal osobně, ví že to byl volný pták. Měl navigaci v nose a předpisy v prdeli. Dělal věci, které sice uměl, ale ne na těch správných strojích. A doplatil na to vlastním životem!! Znovu je nutno zopakovat, že pokoušet se dělat vývrtu na stroji, který je již od začátku svého vývoje koncipován jako nevývrtkový a nikdy takto nebyl testován, je holý nesmysl.. A stojí to životy..

Sumasumárum
V Aeronovinách netušíme, na co si v diskuzi páni piloti hrají. Všichni víme o kom mluvíme, jen to nepovíme…

Kořeny se táhnou, EC neklesá, pH stoupá…….

May 14th, 2017

A máme tu další neděli a náhled do kadetíkova sadbovače který již dospěl do trubek
A jdeme číst z rostlinky:

http://www.aeronoviny.cz/images/hydroponie_6.jpg

Kořeny
Kořeny se již začínají tahat po trubkách po proudu vody. Za tři dny narostly 5 centimetrů. Jsou světlé, zdravé, rostlinky se tedy již adaptovaly v novem prostředí.

EC a pH dojezená svačina ze sadbovače.
V průběhu několika dní pH stále rostlo. To svědčí o tom, že rostliny spotřebovávají živiny. Ale odkud je vzaly, když jsme jim dali jen čistou vodu? Odpověď je jednoduchá, přinesly si je s sebou ze sadbovače. Jinými slovy řečeno, na hydroponii si přinesly svačinku od kvočny maminky:)

Konec srandy, výměna vody!!
Voda se má měnit jednou týdně, aby se zabránilo koncentraci nespotřebovaných prášků a solí vzniklých reakcí NPK s vápnem. I když neuplynul týden, budeme na první dny nahlížet spíše jako na adaptační proplach nových rostlin.

Jak to dělají na velkých hydropolích?
Docela nás v tuto chvíli zajímá, jak se tímto problémem vyrovnávají borci na velkých hydropolích. Osazení nových rostlin které si sebou přinesou Bůh ví co ze zahradnictví, musí způsobit poměrně slušnou paseku v jinak již stabilním a ustáleném systému oběhu vody. Zřejmě rostlinky dají na systém den nebo dva před pravidelným vypuštěním systému a výměnou vody?? To ještě musíme pokoumat!!

Sumasumárum
Do sklizně ještě daleko, ale rostlinky žijí a mají se k světu…